M SI - INMACULADA

Texto completo

(1)

Deputación Provincial

Para os efectos oportunos publícase que, con data 13 de setembro de 2010, esta Presidencia

ditou o seguinte decreto:

De conformidade co expediente de cobertura de tres (3) prazas de auxiliar de

administración xeral, subgrupo C2, mediante concurso-oposición libre (BOP 07/04/10),

cuxas listas provisionais de admitidos e excluídos foron publicadas no BOP do 17/08/10, e,

á vista da renuncia presentada por don Carlos Vila Enríquez, acordei:

1º.- Deixar constancia de que don Carlos Vila Enríquez, con DNI 34956843V, mediante

escrito de data 8 de setembro de 2010, presentou a súa renuncia voluntaria á inscrición

nesta proba selectiva.

2º.- Elevar a definitivas as listas provisionais de admitidos e excluídos na seguinte forma:

Lista de admitidos:

APELIDOS E NOME

NIF

EX. GALEGO

DISCAP.

1. ABELLA CORTÉS, SOFÍA 46897816B SI

-2. ALONSO CLEMENTE, MARÍA DEL PILAR 76704604H SI SI

3. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, MARÍA DEL PILAR 34991857W SI

-4. ÁLVAREZ BLANCO, MARÍA DOLORES 34608220M SI

-5. ÁLVAREZ PÍA, MARÍA JOSÉ 76723447R SI

-6. ARIAS SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER 07798551X SI

-7. ARZA RODRÍGUEZ, ROSA MARÍA 34271991J NON

-8. AYDILLO ASTORGA, ANTONIO 34993512R SI

-9. BARREIRO ÁLVAREZ, ANA ISABEL 76711550H SI

-10. BARREIRO AMADO, MARTINA 76934820G SI

-11. BARROS RECAREY, ALBERTO 34627631G SI

-12. BASALO ÁLVAREZ, MARÍA DEL PILAR 76712270W SI

-13. BIEMPICA DOVAL, XOÁN VICENTE 34947956P SI

-14. BORRAJO FEIJOO, AURORA 34606517G SI

-15. BUSTILLO ÁLVAREZ, BEGOÑA 44460227P SI

-16. CACHALDORA GÓMEZ, JUAN LUIS 44450952W SI

-17. CADENAS RODRÍGUEZ, MÓNICA 71502331T SI

-18. CANEIRO PÉREZ, GERARDO 44451952J SI

-19. CARBALLO CARBALLO, CELSA 34956536D SI

-20. CARBALLO VÁZQUEZ, ALFONSO 34998433T SI

-21. CARIDE GONZÁLEZ, LAUREANO ANTONIO 76711555T SI

-22. CARREÑO FERNÁNDEZ, SILVIA 44462653L SI

-23. CARRERA FERNÁNDEZ, CRISTINA MARÍA 36064162R SI

-24. CASAS IGLESIAS, PILAR 34941293S SI

-25. CASAS NIETO, MARÍA JESÚS 34995210C SI

-26. CASTRO GARCÍA, MARÍA ELENA 33299080W SI

-27. CID BLANCO, ANA BELÉN 34969693X SI

-28. CID CID, JAVIER 34946698S SI

-29. CID MENOR, ROSA MARÍA 34968278K SI

-30. COLINO ESTEBAN, EMILIANA 34916142A SI

-31. COLMENERO ATANES, Mª CRISTINA 76728347W SI

-32. CONDE SECO, MARÍA DEL MAR 34970304T SI

-33. CRENDE LÓPEZ, MARÍA TERESA 34725453F SI

-34. CRESPO PÉREZ, FELISA 34959926H SI SI

(2)

-36. DIAS RAZOES, ANA BELÉN X0638234F SI

-37. DÍAZ LÓPEZ, MARÍA JOSÉ 34930733N SI

-38. DIÉGUEZ GÓMEZ, PABLO 36168690V SI

-39. DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, ROBERTO 76725340P SI

-40. DOMÍNGUEZ HERVELLA, ROSARIO DE LA INMACULADA

34909982F SI

-41. DOMÍNGUEZ SALGADO, ROSA MARÍA 34981628P SI

-42. ESTÉVEZ GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO 44448357Y SI

-43. FERNÁNDEZ BACEIREDO, VANESSA 44479505N SI

-44. FERNÁNDEZ BLANCO, ANA MODESTA 34980323Z SI

-45. FERNÁNDEZ CERDEIRA, AMELIA 44466471L NON

-46. FERNÁNDEZ CIVEIRA, ANA 76828673W SI

-47. FERNÁNDEZ CRUZ, MARIA TERESA 34973648D SI

-48. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, PABLO 53179613W NON

-49. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARÍA INMACULADA

44446838M SI

-50. FERNÁNDEZ GÓMEZ, FÁTIMA CRISTINA 34988483D SI

-51. FERNÁNDEZ LÓPEZ, ESTER 34932130Y SI

-52. FERNÁNDEZ LÓPEZ, NATALIA 34990484D NON

-53. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, EVA 34983630D SI

-54. FERNÁNDEZ QUINTAS, MARÍA TERESA 44454794A SI

-55. FERNÁNDEZ RIVERA, GABRIELA 36061292Y SI

-56. FERNÁNDEZ RUBINOS, MARÍA JOSÉ 34259317N SI

-57. FERNÁNDEZ VARELA, Mª LOURDES 34995933F SI

-58. FERNÁNDEZ VIÑAS, ALBERTO 44086829S SI

-59. FERREIRO NOVOA, MARÍA ESTHER 34934437J SI

-60. FIGUEIRAL REY, MARÍA AMADA 34935944W SI

-61. FKIHI EL BEJKA BAYAD, ABDELKADER 45145195J SI SI

62. FRAGA GONZÁLEZ, ALBERTO 44449645Y SI

-63. FUENTES RODRÍGUEZ, MARÍA BEGOÑA 34990278X SI

-64. GALLEGO FEIJOO, MARÍA REYES 44452554V SI

-65. GARCÍA GARCÍA, MARÍA LOURDES 44448855K SI

-66. GARCÍA DE LA ROSA MARTÍNEZ, CARLOS DANTE

03113402F NON

-67. GÓMEZ FERNÁNDEZ, CRISTINA 44491498E SI

-68. GÓMEZ FORJAN, LORENA 44474282X SI

-69. GÓMEZ GÓMEZ, YOLANDA 34982112D SI

-70. GÓMEZ NOGUEIRAS, ROBERTO CARLOS 44463179Q NON

-71. GÓMEZ SEQUEIROS, ANA 44471358F SI

-72. GÓMEZ VILLARINO, CRISTINA 44469855E SI

-73. GONZÁLEZ DAFONTE, MARÍA JOSEFINA 44449666G SI

-74. GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, MARÍA DEL PILAR

01174936G SI

-75. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MARÍA RUT 44474067W SI

-76. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARÍA CARMEN 22710408R SI

-77. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARÍA ESTHER 34997017X SI

-78. GONZÁLEZ MONTERO, MARÍA GORETI 44463763W SI

-79. GONZÁLEZ RIVERA, ANA MARÍA 34607102Z NON

-80. GONZÁLEZ RIVERA, ANDREA 34627610Y SI

-81. GONZÁLEZ CASTRO, Mª CARMEN 34995369H SI

-82. GONZÁLEZ FERREIRO, ANA MARÍA 44447272W SI

-83. HERMIDA BEJARANO, ISIDRO 34998414G SI

-84. IGLESIAS CABO, MARÍA ISAURA 34975163Y SI

(3)

-86. JUSTO RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS 44456050V SI

-87. LAMA BLANCO, JOSÉ LUIS 34939076Y SI

-88. LIMA PAZ, LAURA 44448738L SI

-89. LÓPEZ CRUZ, SONIA 76720285J SI

-90. LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ISABEL 34984960M SI

-91. LOSADA PÉREZ, VERÓNICA 44487242K SI

-92. LOSADA RODRÍGUEZ, FRANCISCO MANUEL

76729541T NON

-93. MANSO RODRÍGUEZ, MARTA 44475900H SI

-94. MARCOS VÁZQUEZ, JUAN ANTONIO 34925924X SI

-95. MARTÍN CID, ELENA 44466930H SI

-96. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, NEREA 44464650S NON

-97. MARTÍNEZ PÉREZ, UXÍA 44487228F SI

-98. MARTÍNEZ RÚA, JUAN CARLOS 34968506L SI

-99. MASEDA MEJUTO, SILVIA 33335826V SI

-100. MASID PÉREZ, FRANCISCO JAVIER 34962726N SI

-101. MATILLA GONZÁLEZ, JACINTA 12373354K SI

-102. MAYO ESCOLAR, ALEXIA 36173052D SI

-103. MÍGUEZ PÉREZ, SILVIA 36140347X SI

-104. OJEA ALONSO, JOSÉ SALVADOR 44453186M SI

-105. PACIOS CORTÉS, SILVIA 44462314W SI

-106. PARADA RODRÍGUEZ, MARGOT 34992092F SI

-107. PAZ HERMIDA, MARÍA DEL PILAR 44461662V SI

-108. PAZOS PÉREZ, AVELINO 34977191X SI

-109. PEDROUZO ÁLVAREZ, LUZ MARÍA 34992587L SI

-110. PELETEIRO VÁZQUEZ, LORENA 76734126P NON

-111. PEREIRA RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO 34972233C SI

-112. PÉREZ FERNÁNDEZ, MARÍA FE 44469980D SI

-113. PÉREZ GONZÁLEZ, CAMILO JOSÉ 44483314A SI

-114. PÉREZ PEREIRA, NICOLÁS 34627269X SI

-115. PÉREZ SANTOS, DAVID 44447818L SI

-116. PÉREZ IGLESIAS, SUSANA 34982929K SI

-117. PERNAS GARCÍA, MÓNICA 44446016B SI

-118. PIMENTEL GONZÁLEZ, DIEGO 44468754W SI

-119. PLAZA CRESPO, PAULA 44462472E SI

-120. PRADO LÓPEZ, Mª CARMEN 44446158S SI

-121. PRIETO ATANES, ENRIQUE 76724078B SI SI

122. PRIETO FERNÁNDEZ, ANA MARÍA 44460967N NON

-123. PROL BALBOA, ROCÍO 34961919X SI SI

124. QUINTELA SENRA, DAVID 44466732G SI

-125. REQUEJO GARCIA, VANESA 43562192P SI

-126. REY RODRÍGUEZ, SUSANA 44448006T SI

-127. REY VILLAR, IRENE 76736409Z SI

-128. RIVEIRO CORTÉS, ANTONIO 34978445E SI

-129. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, ESTEBAN 34984141Z SI

-130. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, RAQUEL 44454489C SI

-131. RODRÍGUEZ CARBALLO, SONIA 44469849Q SI

-132. RODRÍGUEZ CARPINTERO, MÓNICA 34628015C SI

-133. RODRÍGUEZ DÍAZ, ROSANA 34970514A SI

-134. RODRÍGUEZ FEIJOO, VÍCTOR JAVIER 34989704B SI

-135. RODRÍGUEZ GARRIDO, MARÍA CONSUELO 44484577R SI

-136. RODRÍGUEZ GÓMEZ, PABLO 34984042F SI SI

137. RODRÍGUEZ HIGUERO, LORENA 44466844R SI

(4)

-139. RODRÍGUEZ PÉREZ, MARÍA 44448421R SI

-140. RODRÍGUEZ RIVERA, MARÍA SANDRA 76712439X SI

-141. SAEZ FONTAL, LUIS VIVENCIO 44448793M SI

-142. SAMPAYO SALGUEIRO, JORGE 44451163Y SI

-143. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ 76747676B SI

-144. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, MARÍA DE LAS ANGUSTIAS

34989269J SI

-145. SÁNCHEZ VÁZQUEZ, MARÍA JOSÉ 34981586N SI

-146. SANTOS DÍAZ, PEDRO 32690687M SI

-147. SEGUÍN CID, MARÍA ISABEL 76717418K SI

-148. SEQUEIROS CID, MARÍA DEL CARMEN 34970649T SI

-149. SOLLA ARAÚJO, ALBERTO 36150159R SI

-150. SUAZA LUNA, JIMMY 44663420L SI

-151. SULLEIRO LEMA, DIANA 44469503S SI

-152. TEJERO ÁLVAREZ, MARÍA EUGENIA 36153498M SI

-153. TIZÓN ÁLVAREZ, IVANA 44458277J SI

-154. TRONCOSO DE SANTIAGO, M.ª JESÚS 76715725F SI

-155. VÁZQUEZ ÁLVAREZ, MÓNICA 34994392F SI

-156. VÁZQUEZ LÓPEZ, JOSÉ RAMÓN 34958323W SI

-157. VÁZQUEZ PEQUEÑO, JOSÉ ROBERTO 34998969F SI

-158. VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, BEATRIZ 44453927X SI

-159. VÁZQUEZ TROITIÑO, PATRICIA REFUGIO 34958639L NON

-160. VEGA PÉREZ, MARÍA ENCARNACIÓN 76729497W SI

-161. VELIÑAS GIL, MARÍA CARMEN 34965256N SI

-162. VIÉITEZ GIL, PABLO 44486049R SI

-163. VIEJO RUBIO, NURIA 34994063T SI

-164. VILACHA FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ 44476597W SI

Lista de excluidos:

APELIDOS E NOME

NIF

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN

PÉREZ MARTÍNEZ, NURIA 44488821J Por presenta-la solicitude fóra de prazo

3º.- Deixar constancia de que non se presentaron ata a data abstencións ou recusacións ó

tribunal publicado no mencionado BOP.

O tribunal que xulgará estas probas selectivas será o seguinte:

Tribunal titular:

Presidencia:

José Luis Suárez Martínez

Vogais:

M.ª Ángela Garrido Movilla

Manuel Valentín Pérez Nieto

M.ª Rosario Fernández Gómez

José Antonio Blanco Pérez

Secretario:

Francisco Cacharro Gosende

Tribunal suplente:

Presidencia:

Javier Martínez de Anta

Vogais:

(5)

Herminia Seguín Salgado

M.ª Carmen Fernández Gómez

M.ª Concepción González Rodríguez

Secretario:

José Eugenio Galindo González

4º.- Sinalar lugar e data para a constitución do tribunal das devanditas prazas para o

próximo día 28 de setembro de 2010 ás 9.30 horas, na sala de xuntas do Pazo Provincial.

5º.- Sinalar lugar e data para realiza-la proba de galego, consistente na tradución dun texto

conforme á cláusula f) da base cuarta das bases das probas selectivas publicadas no BOP do

7 de abril de 2010, para o próximo día 5 de outubro de 2010, ás 10.00 horas, no Centro

Cultural da Deputación.

6º.- Sinalar lugar e data para realiza-lo primeiro exercicio, consistente no desenvolvemento

dun test na forma prevista nas bases das probas selectivas publicadas no BOP do 7de abril

de 2010, para o próximo día 21 de outubro de 2010, ás 16.30 horas, no Instituto de

Educación Secundaria das Lagoas, rúa Blanco Amor, n.º 2.

Contra esta resolución os interesados poden interpoñer potestativamente un recurso de

reposición ante esta Presidencia, no prazo dun mes, como trámite previo ó

contencioso-administrativo, ou ben directamente un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado

do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses, todo isto de

conformidade co disposto nos artigos 52 da Lei 7/1985, 116 e 117 da Lei 4/1999 e 46 da

Lei 29/1998, así como a lexislación concordante.

Ourense, 13 de setembro de 2010. O presidente. Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

R. 4068

* * *

Diputación Provincial

A los efectos oportunos se hace público que, con fecha 13 de septiembre de 2010, esta

Presidencia dictó el siguiente decreto:

De conformidad con el expediente de cobertura de tres (3) plazas de auxiliar de

administración general, subgrupo C2, mediante concurso-oposición libre (BOP 07.04.10),

cuyas listas provisionales de admitidos y excluidos fueron publicadas en el BOP de

17.08.10, y, en vista de la renuncia presentada por don Carlos Vila Enríquez, acordé:

1º.- Dejar constancia de que don Carlos Vila Enríquez, con DNI 34956843V, mediante

escrito de fecha 8 de septiembre de 2010, presentó su renuncia voluntaria a la inscripción

en esta prueba selectiva.

2º.- Elevar a definitivas las listas provisionales de admitidos y excluidos en la siguiente

forma:

Lista de admitidos:

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

EX. GALLEGO

DISCAP

.

1. ABELLA CORTÉS, SOFÍA 46897816B SÍ

-2. ALONSO CLEMENTE, MARÍA DEL PILAR 76704604H SÍ SÍ

3. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, MARÍA DEL PILAR 34991857W SÍ

-4. ÁLVAREZ BLANCO, MARÍA DOLORES 34608220M SÍ

-5. ÁLVAREZ PÍA, MARÍA JOSÉ 76723447R SÍ

-6. ARIAS SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER 07798551X SÍ

-7. ARZA RODRÍGUEZ, ROSA MARÍA 34271991J NO

(6)

-9. BARREIRO ÁLVAREZ, ANA ISABEL 76711550H SÍ

-10. BARREIRO AMADO, MARTINA 76934820G SÍ

-11. BARROS RECAREY, ALBERTO 34627631G SÍ

-12. BASALO ÁLVAREZ, MARÍA DEL PILAR 76712270W SÍ

-13. BIEMPICA DOVAL, XOÁN VICENTE 34947956P SÍ

-14. BORRAJO FEIJOO, AURORA 34606517G SÍ

-15. BUSTILLO ÁLVAREZ, BEGOÑA 44460227P SÍ

-16. CACHALDORA GÓMEZ, JUAN LUIS 44450952W SÍ

-17. CADENAS RODRÍGUEZ, MÓNICA 71502331T SÍ

-18. CANEIRO PÉREZ, GERARDO 44451952J SÍ

-19. CARBALLO CARBALLO, CELSA 34956536D SÍ

-20. CARBALLO VÁZQUEZ, ALFONSO 34998433T SÍ

-21. CARIDE GONZÁLEZ, LAUREANO ANTONIO 76711555T SÍ

-22. CARREÑO FERNÁNDEZ, SILVIA 44462653L SÍ

-23. CARRERA FERNÁNDEZ, CRISTINA MARÍA 36064162R SÍ

-24. CASAS IGLESIAS, PILAR 34941293S SÍ

-25. CASAS NIETO, MARÍA JESÚS 34995210C SÍ

-26. CASTRO GARCÍA, MARÍA ELENA 33299080W SÍ

-27. CID BLANCO, ANA BELÉN 34969693X SÍ

-28. CID CID, JAVIER 34946698S SÍ

-29. CID MENOR, ROSA MARÍA 34968278K SÍ

-30. COLINO ESTEBAN, EMILIANA 34916142A SÍ

-31. COLMENERO ATANES, Mª CRISTINA 76728347W SÍ

-32. CONDE SECO, MARÍA DEL MAR 34970304T SÍ

-33. CRENDE LÓPEZ, MARÍA TERESA 34725453F SÍ

-34. CRESPO PÉREZ, FELISA 34959926H SÍ SÍ

35. DE LA FUENTE FERNÁNDEZ, M.ª ASUNCIÓN 09787180J SÍ

-36. DIAS RAZOES, ANA BELÉN X0638234F SÍ

-37. DÍAZ LÓPEZ, MARÍA JOSÉ 34930733N SÍ

-38. DIÉGUEZ GÓMEZ, PABLO 36168690V SÍ

-39. DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, ROBERTO 76725340P SÍ

-40. DOMÍNGUEZ HERVELLA, ROSARIO DE LA INMACULADA

34909982F SÍ

-41. DOMÍNGUEZ SALGADO, ROSA MARÍA 34981628P SÍ

-42. ESTÉVEZ GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO 44448357Y SÍ

-43. FERNÁNDEZ BACEIREDO, VANESSA 44479505N SÍ

-44. FERNÁNDEZ BLANCO, ANA MODESTA 34980323Z SÍ

-45. FERNÁNDEZ CERDEIRA, AMELIA 44466471L NO

-46. FERNÁNDEZ CIVEIRA, ANA 76828673W SÍ

-47. FERNÁNDEZ CRUZ, MARIA TERESA 34973648D SÍ

-48. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, PABLO 53179613W NO

-49. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARÍA INMACULADA

44446838M SÍ

-50. FERNÁNDEZ GÓMEZ, FÁTIMA CRISTINA 34988483D SÍ

-51. FERNÁNDEZ LÓPEZ, ESTER 34932130Y SÍ

-52. FERNÁNDEZ LÓPEZ, NATALIA 34990484D NO

-53. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, EVA 34983630D SÍ

-54. FERNÁNDEZ QUINTAS, MARÍA TERESA 44454794A SÍ

-55. FERNÁNDEZ RIVERA, GABRIELA 36061292Y SÍ

-56. FERNÁNDEZ RUBINOS, MARÍA JOSÉ 34259317N SÍ

-57. FERNÁNDEZ VARELA, Mª LOURDES 34995933F SÍ

-58. FERNÁNDEZ VIÑAS, ALBERTO 44086829S SÍ

-59. FERREIRO NOVOA, MARÍA ESTHER 34934437J SÍ

(7)

-61. FKIHI EL BEJKA BAYAD, ABDELKADER 45145195J SÍ SÍ

62. FRAGA GONZÁLEZ, ALBERTO 44449645Y SÍ

-63. FUENTES RODRÍGUEZ, MARÍA BEGOÑA 34990278X SÍ

-64. GALLEGO FEIJOO, MARÍA REYES 44452554V SÍ

-65. GARCÍA GARCÍA, MARÍA LOURDES 44448855K SÍ

-66. GARCÍA DE LA ROSA MARTÍNEZ, CARLOS DANTE

03113402F NO

-67. GÓMEZ FERNÁNDEZ, CRISTINA 44491498E SÍ

-68. GÓMEZ FORJAN, LORENA 44474282X SÍ

-69. GÓMEZ GÓMEZ, YOLANDA 34982112D SÍ

-70. GÓMEZ NOGUEIRAS, ROBERTO CARLOS 44463179Q NO

-71. GÓMEZ SEQUEIROS, ANA 44471358F SÍ

-72. GÓMEZ VILLARINO, CRISTINA 44469855E SÍ

-73. GONZÁLEZ DAFONTE, MARÍA JOSEFINA 44449666G SÍ

-74. GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, MARÍA DEL PILAR 01174936G SÍ

-75. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MARÍA RUT 44474067W SÍ

-76. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARÍA CARMEN 22710408R SÍ

-77. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARÍA ESTHER 34997017X SÍ

-78. GONZÁLEZ MONTERO, MARÍA GORETI 44463763W SÍ

-79. GONZÁLEZ RIVERA, ANA MARÍA 34607102Z NO

-80. GONZÁLEZ RIVERA, ANDREA 34627610Y SÍ

-81. GONZÁLEZ CASTRO, Mª CARMEN 34995369H SÍ

-82. GONZÁLEZ FERREIRO, ANA MARÍA 44447272W SÍ

-83. HERMIDA BEJARANO, ISIDRO 34998414G SÍ

-84. IGLESIAS CABO, MARÍA ISAURA 34975163Y SÍ

-85. IRIBERTEGUI LEÓN, MAITANE HUASAI 44457546H SÍ

-86. JUSTO RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS 44456050V SÍ

-87. LAMA BLANCO, JOSÉ LUIS 34939076Y SÍ

-88. LIMA PAZ, LAURA 44448738L SÍ

-89. LÓPEZ CRUZ, SONIA 76720285J SÍ

-90. LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ISABEL 34984960M SÍ

-91. LOSADA PÉREZ, VERÓNICA 44487242K SÍ

-92. LOSADA RODRÍGUEZ, FRANCISCO MANUEL 76729541T NO

-93. MANSO RODRÍGUEZ, MARTA 44475900H SÍ

-94. MARCOS VÁZQUEZ, JUAN ANTONIO 34925924X SÍ

-95. MARTÍN CID, ELENA 44466930H SÍ

-96. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, NEREA 44464650S NO

-97. MARTÍNEZ PÉREZ, UXÍA 44487228F SÍ

-98. MARTÍNEZ RÚA, JUAN CARLOS 34968506L SÍ

-99. MASEDA MEJUTO, SILVIA 33335826V SÍ

-100. MASID PÉREZ, FRANCISCO JAVIER 34962726N SÍ

-101. MATILLA GONZÁLEZ, JACINTA 12373354K SÍ

-102. MAYO ESCOLAR, ALEXIA 36173052D SÍ

-103. MÍGUEZ PÉREZ, SILVIA 36140347X SÍ

-104. OJEA ALONSO, JOSÉ SALVADOR 44453186M SÍ

-105. PACIOS CORTÉS, SILVIA 44462314W SÍ

-106. PARADA RODRÍGUEZ, MARGOT 34992092F SÍ

-107. PAZ HERMIDA, MARÍA DEL PILAR 44461662V SÍ

-108. PAZOS PÉREZ, AVELINO 34977191X SÍ

-109. PEDROUZO ÁLVAREZ, LUZ MARÍA 34992587L SÍ

-110. PELETEIRO VÁZQUEZ, LORENA 76734126P NO

-111. PEREIRA RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO 34972233C SÍ

-112. PÉREZ FERNÁNDEZ, MARÍA FE 44469980D SÍ

(8)

-114. PÉREZ PEREIRA, NICOLÁS 34627269X SÍ

-115. PÉREZ SANTOS, DAVID 44447818L SÍ

-116. PÉREZ IGLESIAS, SUSANA 34982929K SÍ

-117. PERNAS GARCÍA, MÓNICA 44446016B SÍ

-118. PIMENTEL GONZÁLEZ, DIEGO 44468754W SÍ

-119. PLAZA CRESPO, PAULA 44462472E SÍ

-120. PRADO LÓPEZ, M.ª CARMEN 44446158S SÍ

-121. PRIETO ATANES, ENRIQUE 76724078B SÍ SÍ

122. PRIETO FERNÁNDEZ, ANA MARÍA 44460967N NO

-123. PROL BALBOA, ROCÍO 34961919X SÍ SÍ

124. QUINTELA SENRA, DAVID 44466732G SÍ

-125. REQUEJO GARCIA, VANESA 43562192P SÍ

-126. REY RODRÍGUEZ, SUSANA 44448006T SÍ

-127. REY VILLAR, IRENE 76736409Z SÍ

-128. RIVEIRO CORTÉS, ANTONIO 34978445E SÍ

-129. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, ESTEBAN 34984141Z SÍ

-130. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, RAQUEL 44454489C SÍ

-131. RODRÍGUEZ CARBALLO, SONIA 44469849Q SÍ

-132. RODRÍGUEZ CARPINTERO, MÓNICA 34628015C SÍ

-133. RODRÍGUEZ DÍAZ, ROSANA 34970514A SÍ

-134. RODRÍGUEZ FEIJOO, VÍCTOR JAVIER 34989704B SÍ

-135. RODRÍGUEZ GARRIDO, MARÍA CONSUELO 44484577R SÍ

-136. RODRÍGUEZ GÓMEZ, PABLO 34984042F SÍ SÍ

137. RODRÍGUEZ HIGUERO, LORENA 44466844R SÍ

-138. RODRÍGUEZ PEREIRA, NATALIA 34972443T SÍ

-139. RODRÍGUEZ PÉREZ, MARÍA 44448421R SÍ

-140. RODRÍGUEZ RIVERA, MARÍA SANDRA 76712439X SÍ

-141. SAEZ FONTAL, LUIS VIVENCIO 44448793M SÍ

-142. SAMPAYO SALGUEIRO, JORGE 44451163Y SÍ

-143. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ 76747676B SÍ

-144. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, MARÍA DE LAS ANGUSTIAS

34989269J SÍ

-145. SÁNCHEZ VÁZQUEZ, MARÍA JOSÉ 34981586N SÍ

-146. SANTOS DÍAZ, PEDRO 32690687M SÍ

-147. SEGUÍN CID, MARÍA ISABEL 76717418K SÍ

-148. SEQUEIROS CID, MARÍA DEL CARMEN 34970649T SÍ

-149. SOLLA ARAÚJO, ALBERTO 36150159R SÍ

-150. SUAZA LUNA, JIMMY 44663420L SÍ

-151. SULLEIRO LEMA, DIANA 44469503S SÍ

-152. TEJERO ÁLVAREZ, MARíA EUGENIA 36153498M SÍ

-153. TIZÓN ÁLVAREZ, IVANA 44458277J SÍ

-154. TRONCOSO DE SANTIAGO, Mª JESÚS 76715725F SÍ

-155. VÁZQUEZ ÁLVAREZ, MÓNICA 34994392F SÍ

-156. VÁZQUEZ LÓPEZ, JOSÉ RAMÓN 34958323W SÍ

-157. VÁZQUEZ PEQUEÑO, JOSÉ ROBERTO 34998969F SÍ

-158. VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, BEATRIZ 44453927X SÍ

-159. VÁZQUEZ TROITIÑO, PATRICIA REFUGIO 34958639L NO

-160. VEGA PÉREZ, MARÍA ENCARNACIÓN 76729497W SÍ

-161. VELIÑAS GIL, MARÍA CARMEN 34965256N SÍ

-162. VIEITEZ GIL, PABLO 44486049R SÍ

-163. VIEJO RUBIO, NURIA 34994063T SÍ

-164. VILACHA FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ 44476597W SÍ

(9)

Lista de excluidos:

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN

PÉREZ MARTÍNEZ, NURIA 44488821J Por presentar la solicitud fuera de

plazo

3º.- Dejar constancia de que no se presentaron hasta la fecha abstenciones o recusaciones al

tribunal publicado en el mencionado BOP.

El tribunal que juzgará estas pruebas selectivas será el siguiente:

Tribunal titular:

Presidencia:

José Luis Suárez Martínez

Vocales:

M.ª Ángela Garrido Movilla

Manuel Valentín Pérez Nieto

M.ª Rosario Fernández Gómez

José Antonio Blanco Pérez

Secretario:

Francisco Cacharro Gosende

Tribunal suplente:

Presidencia:

Javier Martínez de Anta

Vocales:

Herminia Seguín Salgado

M.ª Carmen Fernández Gómez

M.ª Concepción González Rodríguez

Secretario:

José Eugenio Galindo González

4º.- Señalar lugar y fecha para la constitución del tribunal de dichas plazas para el próximo

día 28 de septiembre de 2010 a las 9.30 horas, en la sala de juntas del Pazo Provincial.

5º.- Señalar lugar y fecha para la realización de la prueba de gallego, consistente en la

traducción de un texto conforme a la cláusula f) de la base cuarta de las bases de las

pruebas selectivas publicadas en el BOP del 7 de abril de 2010 para el próximo día 5 de

octubre de 2010, a las 10.00 horas, en el Centro Cultural de la Diputación.

6º.- Señalar lugar y fecha para la realización del primer ejercicio, consistente en el

desarrollo de un test en la forma prevista en las bases de las pruebas selectivas publicadas

en el BOP del 7de abril de 2010, para el próximo día 21 de octubre de 2010, a las 16.30

horas, en el Instituto de Educación Secundaria de As Lagoas, rúa Blanco Amor, n.º 2.

Contra esta resolución los interesados pueden interponer potestativamente un recurso de

reposición ante esta Presidencia, en el plazo de un mes, como trámite previo al

contencioso-administrativo, o bien directamente un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado

de lo Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos meses, todo esto de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 7/1985, 116 y 117 de la Ley

4/1999 y 46 de la Ley 29/1998, así como legislación concordante.

Ourense, 13 de septiembre de 2010. El presidente. Fdo.: José Luis Baltar Pumar.R. 4068

* * *

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :