Exposició autoritzada per la R.S.C.E. i Generalitat de Catalunya Exposición autorizada por la R.S.C.E. y Generalitat de Catalunya CATÁLEG/CATÁLOGO

Texto completo

(1)
(2)
(3)

XXII Exposició Nacional Canina

XXII Exposición Nacional Canina

ÁREA DE CATALUNYA - Martorell 2017

Posant en competició el C.A.C. de la R. S. C. E.

Poniendo en competición el C.A.C. de la R. S. C. E.

CATÁLEG/CATÁLOGO

Direcció i Administració de l’Exposició / Dirección y Administración de la Exposición

ASSOCIACIÓ CANINA UNIÓ CINÒFILA DE CATALUNYA

C/ Galileu, 340, 3

er

, 2ª * 08028 BARCELONA

Telf.: 934 193 067 Fax: 934 193 438 * http://www.caninacatalana.com * E-mail: informacion@caninacatalana.com

MARTORELL

10 de Juny de 2017

10 de Junio de 2017

ORGANITZA / ORGANIZA:

ASSOCIACIÓ CANINA UNIÓ CINÒFILA DE CATALUNYA

PATROCINAN:

EXC. AJUNTAMENT DE MARTORELL

ARION

RECINTE FIRAL CA N’OLIVERAS

Exposició autoritzada per la R.S.C.E. i Generalitat de Catalunya

Exposición autorizada por la R.S.C.E. y Generalitat de Catalunya

(4)

Saluda

Benvolguts,

Martorell torna a ser enguany escenari d'uns dels concursos de

bellesa canina més importants de l'Estat, que reuneix prop de mil

ani-mals que seran valorats pels jutges per la seva morfologia, el seu

caràc-ter i la seva bellesa.

Hi haurà centenars de gossos i gossets, més o menys peluts, més

nerviosos o més tranquils, més grans o més petits, però tots ells

penti-nats i guarnits per a l'ocasió.

L'Exposició Internacional Canina Barcelona fa cap al nostre poble,

un any més, organitzada per la Unió Cinòfila de Catalunya i amb el

suport de l'Ajuntament de Martorell.

Per aquest motiu, perquè l'ocasió s'ho valdrà, us animo a tots a

acostar-vos-hi, tota la família. Serà, segur, una jornada divertida i

amable, en què tot el protagonisme el tindran els que, com se sol dir,

són els millors amics de l'home.

Serà el dissabte 10 i el diumenge 11 de juny, al recinte firal de Ca

n'Oliveras. En aquest llibret hi trobareu tota la informació necessària

per gaudir de l'esdeveniment.

Bona trobada a tothom.

Xavier Fonollosa i Comas

Alcalde de Martorell

(5)

COMITÉ D’HONOR DE LA EXPOSICIÓ

COMITÉ DE HONOR DE LA EXPOSICIÓN

Ilmo. Sr. Alcalde de Martorell

SR. XAVIER FONOLLOSA I COMAS

La Real Sociedad Canina de España, está afiliada a la

Federación Cinológica Internacional, de la que forma

parte como organismo federado desde el año 1912.

La Real Sociedad Canina de España, és afiliada a la

Federació Cinológica Internacional, de la que forma part

com a organisme federat desde l’any 1912.

L’ASSOCIACIÓ CANINA UNIÓ CINÒFILA DE CATALUNYA

És afiliada a la/Está afiliada a la

(6)

COMITÉ DE LA ASSOCIACIÓ CANINA UNIÓ CINÒFILA DE CATALUNYA

PRESIDENT/PRESIDENTE: Dña. Maite Gonzalbo Lorenzo VICEPRESIDENT/VICEPRESIDENTE: D. Manuel Bertrand Verges

SECRETARI/SECRETARIO: Dña. Mª José Chamorro Moral VICESECRETARI/VICESECRETARIO: Dña. Ana Isabel García Ruiz

TESORER/TESORERO: Dña. Francisca Sans Ripoll VOCALS/VOCALES: Dña. Mercedes Ercilla González

D. Francisco J Moreno Fernández D. Juan Carlos Rosas Morao D. Jordi Rueda Bautista

D. Francesc Sánchez Rodríguez

COMISSIÓ EXECUTIVA DE L’EXPOSICIÓ/COMISIÓN EJECUTIVA DE LA EXPOSICIÓN

PRESIDENT/PRESIDENTE: Dña. Maite Gonzalbo Lorenzo VOCALS/VOCALES: D. Manuel Bertrand Verges

D. Francesc Sánchez Rodríguez D. Jordi Rueda

COMISSIÓ D’ADMISSIÓ I CLASSIFICACÍO / COMISIÓN DE ADMISIÓN Y CLASIFICACIÓN

PRESIDENT/PRESIDENTE: Dña. Maite Gonzalbo Lorenzo VOCALS/VOCALES: D. Manuel Bertrand Verges

D. Jordi Rueda Dr. Ricard Cordoba

COMISSARI GENERAL/COMISARIO GENERAL

Dña. Maite Gonzalbo Lorenzo

WEBMASTER

D. Juan Carlos Rosas Morao

COORDINACIÓ INFRAESTRUCTURES/COORDINACIÓN INFRAESTRUCTURAS

D. Carlos García Rossell

SERVEI SANITARI VETERINARI/SERVICIO SANITARIO VETERINARIO

Dr. Ricard Cordoba

DELEGAT DE LA R.S.C.E. / DELEGADO DE LA R.S.C.E.

(7)

JUTGES / JUECES

GRUPO I

D. Rafael Malo Alcrudo (ES) ...Razas Españolas D. Zeferino José Cardoso Silva (PT).Resto del Grupo

GRUPO II

Dña. Ana Mesto Martín (ES)...Zwergpinscher

D. Julio Such Miralles (ES) ...Schnauzers, Boxer, Bulldog Inglés y Dogo Alemán Mr. Tamás Jakkel (HU) ...Dogo Argentino, Shar Pei, Cane Corso y Terranova D. Carlos Salas Melero (ES)...Bullmastiff, Mastín Napolitano, Mastín Español y

Mastín del Pirineo D. Rafael Malo Alcrudo (ES) ...Resto del Grupo

GRUPO III

D. Ernesto Göhringer (ES)...Airedale, Fox Terrier de Pelo Duro, Kerry Blue, Scottish Terrier y West Highland White Terrier Dña. Ana Mesto Martín (ES)...Jack Russell Terrier, Bull terriers y

American Staffordshire Terrier

D. Carlos Salas Melero (ES)...Staffordshire Bull Terrier y Razas Españolas D. Zeferino José Cardoso Silva (PT).Resto del Grupo

GRUPO IV

Dña. Ana Mesto Martín (ES)...Completo

GRUPO V

Dña. Ana Mesto Martín (ES)...Pomerania D. Carlos Salas Melero (ES)...Razas Españolas Mr. Tino Pehar (HR) ...Resto del Grupo

GRUPO VI

Mr. Tino Pehar (HR) ...Completo

GRUPO VII

Mr. Tino Pehar (HR) ...Completo

GRUPO VIII

D. Alejandro Rodríguez Castro (ES).Nova Scotia Duck Tolling Retriever y Labrador Retriever. D. Carlos Salas Melero (ES)...Cocker Spaniel Inglés

Dña. Laura Sánchez Salguero (ES)..Perro de Agua Español Dña. Ana Mesto Martín (ES)...Resto del Grupo

GRUPO IX

D. Carlos Salas Melero (ES)...Shih Tzu, Carlino y Boston Terrier

Dña. María Torras Saldaña (ES)...Crestado Chino, Chihuahuas y Bulldog Francés. Mr. Hans van den Berg (NL)...Resto del Grupo

GRUPO X

(8)

FINALS / FINALES

GRUPS / GRUPOS

MILLOR DEL GRUP 1.../ MEJOR DE GRUPO 1º...D. Zeferino José Cardoso Silva MILLOR DEL GRUP 2.../ MEJOR DE GRUPO 2º...D. Rafael Malo Alcrudo MILLOR DEL GRUP 3.../ MEJOR DE GRUPO 3º...D. Zeferino José Cardoso Silva MILLOR DEL GRUP 4.../ MEJOR DE GRUPO 4º...Dña. Ana Mesto Martín MILLOR DEL GRUP 5.../ MEJOR DE GRUPO 5º...Mr. Tino Pehar MILLOR DEL GRUP 6.../ MEJOR DE GRUPO 6º...Mr. Tino Pehar MILLOR DEL GRUP 7.../ MEJOR DE GRUPO 7º...Mr. Tino Pehar MILLOR DEL GRUP 8.../ MEJOR DE GRUPO 8º...Dña. Ana Mesto Martín MILLOR DEL GRUP 9.../ MEJOR DE GRUPO 9º...Mr. Hans van den Berg MILLOR DEL GRUP 10.../ MEJOR DE GRUPO 10º...Mr. Tamás Jakkel

GRANS FINALS / GRANDES FINALES

MILLOR PARELLA .../ MEJOR PAREJA ...D. Julio Such Miralles MILLOR GRUP DE CRIANÇA./ MEJOR GRUPO DE CRIA ...D. Julio Such Miralles MILLOR BABY.../ MEJOR MUY CACHORRO ...Dña. Ana Mesto Martín MILLOR CADELL.../ MEJOR CACHORRO ...D. Carlos Salas Melero MILLOR JOVE.../ MEJOR JOVEN ...Mr. Tino Pehar

MILLOR VETERANS .../ MEJOR VETERANO ...D. Zeferino José Cardoso Silva MILLOR DE RACES ESPANYOLES ../ MEJOR DE RAZAS ESPAÑOLAS ...D. Rafael Malo Alcrudo MILLOR DE L’EXPOSICIÓ ..../ MEJOR DE LA EXPOSICIÓN .Mr. Hans van den Berg

(9)

CABAÑO, Josep Mª

CAÑISA, Judit

CONESA, Rosa

FERNÁNDEZ, Lluisa

GARCÍA, Alejandra

GASCO, Vicenç

GUARRACINO, Mónica

HINOJOSA, Nicolás

LLORENS, Georgina

MANGAS BRUGUERA, Eduardo

MATABOSCH, Mireia

PACO, María Cruz

PARRA, Pere

RODRÍGUEZ, Isa

ROJAS NAVARRO, Ricardo

ROSA, Ana Isabel

ROVIRA, Joan

SEGURA RIU, Mª Ángeles

ZAFRA, José

COMISSARIS DE RING/COMISARIOS DE RING

CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DEL

CAMPEONATO EN ESPAÑA DE BELLEZA DE LA R.S.C.E.

1º a) 4 C.A.C.’s, uno de ellos en la Exposición Internacional de Madrid, y 1 Excelente, en Clase de Campeones, Clase Trabajo, Clase Abierta ó Clase Intermedia, en la exposición monográfica de su club de raza, si lo hubiere, ó en otra Exposición Internacional de Madrid.

b) 4 C.A.C.’s, uno de ellos en la exposición monográfica de su club de raza, ó en una Exposición Internacional de Madrid, y 1 Excelente, en Clase de Campeones, Clase Trabajo, Clase Abierta ó Clase Intermedia, en otra Exposición Internacional de Madrid.

2º Puntos concedidos por 3 jueces diferentes

3º Un perro no obtiene el Título de Campeón en tanto no es homologado por el Comité de Dirección de la R.S.C.E..

LES CONDICIONS PER L’OBTENCIÓ DEL TÍTÓL

«CAMPIONAT D’ESPANYA» SON LAS SEGÜENTS:

1º a) 4 CAC’s, un d’ells a l’Exposició Internacional de Madrid i 1 EXCEL-LENT, a Classe Campions, Classe Treball, Classe Oberta o Classe Intermedia a l’Exposició Monográfica del seu Club de Raça, en cas de ser-hi o a una altra Exposició Internacional de Madrid.

b) 4 CAC’s, un d’ells a l’Exposició Monográfica del seu Club de Raça, o a una Exposició Internacional de Madrid, 1 EXCEL-LENT, a Classe Campions, Classe Treball, Classe Oberta o Classe Intermedia a una altra Exposició Internacional de Madrid.

2º Punts concedits per 3 jutges diferents

(10)

CAMPIONAT DE CATALUNYA NORMATIVA

-“ CAMPIÓ DE CATALUNYA ”

PODRAN OPTAR AL TÍTOL ELS EXEMPLARS MAJORS DE 15 MESOS QUE PARTICIPIN EN LA CLASSE INTERMÈDIA, OBERTA, TREBALL O CAMPIONS, SEGONS UNA DE LES SEGÜENTS MODALITATS:

- 6 PUNTS EN 1 ANY

- 10 PUNTS EN 2 ANYS CONSECUTIUS.

OBTENCIÓ DE PUNTS (EN EL CAS AL QUE S'OBTINGUI MES D’UNA DE LES SEGÜENTS QUALIFICACIONS EN UNA EXPOSICIÓ (P. EX. CAC I CACIB) PUNTUARAN ÚNICAMENT ELS PUNTS CORRESPONENTS A LA QUALIFICACIÓ SUPERIOR):

- EN CONCURS PUNTUABLE “EXC 1º” 1 PUNT - EN EXPOSICIÓ NACIONAL O INTERNACIONAL “EXC 1º - CAC “ 1 PUNT - EN EXPOSICIÓ NACIONAL “EXC 1º - RAPPEL DE CAC “ 1 PUNT - EN EXPOSICIÓ INTERNACIONAL “EXC 1º - CACIB “ 2 PUNT NOMÉS PUNTUARAN LES EXPOSICIONS ORGANITZADES PER L’A.C.U.C.C..

NOTA: SERÀ REQUISIT IMPRESCINDIBLE EL COMPLIMENT DELS SEGÜENTS APARTATS: A- OBTENCIÓ D’UN CAC, RAPPEL DE CAC O CACIB

B- OBTENCIÓ D’UN EXCEL·LENT A UNA EXPOSICIÓ INTERNACIONAL (NO ES COMPTABILITZARÀ COM A PUNT).

“ JOVE CAMPIÓ DE CATALUNYA ”

PODRAN OPTAR AL TÍTOL ELS EXEMPLARS ENTRE 3 I 24 MESOS QUE PARTICIPIN EN CLASSE BABY, CADELL, JOVE I INTERMÈDIA.

HAURAN D'OBTENIR 6 PUNTS A UN ANY, SEGONS LA SEGÜENT LLISTA: - A CLASSE JOVE I INTERMÈDIA: EXC 1º EN CONCURS

PUNTUABLE, EXPOSICIÓ NACIONAL, INTERNACIONAL 1 PUNT - EN CLASSE BABY’S I CADELLS: MOLT BO 1º EN CONCURS

PUNTUABLE, EXPOSICIÓ NACIONAL I INTERNACIONAL 1 PUNT

UN MÍNIM DE 2 PUNTS DEURAN SER GUANYAT EN EXPOSICIONS NACIONALS O INTERNACIONALS.

NOMÉS PUNTUARAN LES EXPOSICIONS ORGANITZADES PER L’A.C.U.C.C..

NOTA: ELS EXEMPLARS INSCRITS A CLASSE INTERMÈDIA QUE OBTINGUIN LA QUALIFICACIÓ DE CAC OPTARAN

A VALIDAR EL PUNT PER UN I NOMÉS UN DELS CAMPIONATS (ADULTS O JOVES).

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER L’HOMOLOGACIÓ DEL TÍTOL

A PRESENTAR ABANS DEL DIA 31 DE DESEMBRE DE L’ANY EN CURS:

- AQUELLS PROPIETARIS QUE OPTEN AL CAMPIONAT DE CATALUNYA DEUEN SER SOCIS DE L’ASSOCIACIÓ CANINA UNIÓ CINÒFILA DE CATALUNYA I ESTAR AL CORRENT DE PAGAMENT.

- FOTOCÒPIA DEL PEDIGREE O JUSTIFICANT D’INSCRIPCIÓ EN EL L.O.E./R.R.C. A NOM DELS PROPIETARIS SOL·LICITANTS DE L'HOMOLOGACIÓ DEL TÍTOL.

- FOTOCÒPIA DE LES CARTILLES DE QUALIFICACIÓ.

- AQUESTA DOCUMENTACIÓ ES DEURÀ ENVIAR PER CORREU POSTAL O ENTREGAR EN LES OFICINES, NO ES DARÀ PER REBUDA MITJANÇANT E-MAIL

ES RECORDA LA OBLIGATORIETAT DE PRESENTAR-SE AMB L’EXEMPLAR PER RECOLLIR EL TÍTOL EN L’EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE GIRONA

(11)

CAMPEONATO DE CATALUÑA NORMATIVA

-“ CAMPEÓN DE CATALUÑA ”

PODRÁN OPTAR AL TÍTULO LOS EJEMPLARES MAYORES DE 15 MESES QUE PARTICIPEN EN CLASE INTERMEDIA, ABIERTA, TRABAJO O CAMPEONES, SEGÚN UNA DE LAS SIGUIENTES MODALIDADES:

- 6 PUNTOS EN 1 AÑO ( del 1 de enero al 31 de diciembre) - 10 PUNTOS EN 2 AÑOS CONSECUTIVOS.

OBTENCIÓN DE PUNTOS (EN CASO DE QUE SE OBTENGA MÁS DE UNA DE LAS SIGUIENTES CALIFICACIONES EN UNA EXPOSICIÓN (P. EJ. CAC Y CACIB) PUNTUARÁN ÚNICAMENTE LOS PUNTOS CORRESPONDIENTES A LA CALIFICACIÓN SUPERIOR):

- EN CONCURSOS PUNTUABLES “EXC 1º” 1 PUNTO - EN EXPOSICIÓN NACIONAL O INTERNACIONAL “EXC 1º - CAC” 1 PUNTO - EN EXPOSICIÓN NACIONAL “EXC 1º - RAPPEL DE CAC” 1 PUNTO - EN EXPOSICIÓN INTERNACIONAL “EXC 1º - CACIB” 2 PUNTO SOLO PUNTUARAN LAS EXPOSICIONES ORGANIZADAS POR LA A.C.U.C.C.

NOTA: ES REQUISITO IMPRESCINDIBLE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES APARTADOS: A- OBTENCIÓN DE UN CAC, RAPPEL DE CAC O CACIB

B- OBTENCIÓN DE UN EXCELENTE EN UNA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL (NO SE CONTABILIZARÁ COMO PUNTO).

“ JOVEN CAMPEÓN DE CATALUÑA ”

PODRÁN OPTAR AL TÍTULO LOS EJEMPLARES ENTRE 3 Y 24 MESES QUE PARTICIPEN EN CLASE BABY, CACHO-RRO, JOVEN E INTERMEDIA.

DEBERÁN OBTENERSE 6 PUNTOS EN UN AÑO NATURAL SEGÚN LA SIGUIENTE LISTA: - EN CLASE JÓVENES E INTERMEDIA: EXC 1º EN CONCURSO

PUNTUABLE, EXPOSICIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 1 PUNTO - EN CLASE CACHORROS Y BABY’S MUY BUENO 1º EN CONCURSO

PUNTUBLE, EXPOSICIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 1 PUNTO

UN MINIMO DE 2 PUNTOS DEBERAN SER GANADOS EN EXPOSICIÓN NACIONAL O INTERNACIONAL.

SOLO PUNTUARAN LAS EXPOSICIONES ORGANIZADAS POR LA A.C.U.C.C.

NOTA: LOS EJEMPLARES INSCRITOS EN CLASE INTERMEDIA QUE OBTENGAN LA CALIFICACIÓN DE CAC PODRÁN

OPTAR A VALIDAR EL PUNTO PARA UNO Y SÓLO UNO DE LOS DOS CAMPEONATOS (ADULTOS O JÓVENES).

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA HOMOLOGACIÓN DEL TÍTULO,

A PRESENTAR ANTES DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO:

- AQUELLOS PROPIETARIOS QUE OPTEN AL CAMPEONATO DE CATALUÑA DEBEN SER SOCIOS DE LA ASSOCIACIÓ CANINA UNIÓ CINÒFILA DE CATALUNYA Y ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO

- FOTOCOPIA DEL PEDIGREE O JUSTIFICANTE DE INSCRIPCIÓN EN EL L.O.E./R.R.C., A NOMBRE DE LOS PROPIETARIOS SOLICITANTES DE LA HOMOLOGACIÓN DEL TÍTULO.

- FOTOCOPIA DE LAS CARTULINAS DE CALIFICACIÓN.

- ESTA DOCUMENTACIÓN SE DEBERA ENVIAR POR CORREO POSTAL O ENTREGAR EN LAS OFICINAS, NO SE DARÁ POR RECIBIDA POR E-MAIL.

SE RECUEDA LA OBLIGATORIEDAD DE PRESENTARSE CON EL EJEMPLAR PARA RECOGER EL TITULO EN LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE GIRONA.

(12)

NORMES GENERALS

– Exposició de Campionat per a totes les Races, que es regirá pel Reglament de Exposicions de la Real Sociedad Canina de España, posant en competició el C.A.C. Nacional.

– La inspecció veterinaria, que es obligatoria i indispensable per a tots els exemplars, s’haura de passar en el mateix recinte de l’exposició. Els exemplars que no hagin pasat la inspecció veterinaria no podrán concursar. – Els exemplars propietat d’expositors vinguts del extranger inscrits en Llibres d’orígens extrangers reconeguts

per la F.C.I. i la Real Sociedad Canina de España haurán d’acompanyar amb la fulla d’inscripció fotocopia del «pedigrée» original.

– Tot l’exemplar que hagi obtingut la qüalificació de MILLOR DE RAÇA (Cadells, Joves i Adults) hi no sigui pre-sent a la final del grup corresponent, será desqüalificat.

– Igualment tot exemplar que hagi obtingut la qüalificació necessaria per la gran final de Cadells, Joves, Raçes Espanyoles, Parellas, Grups de Críança, i Millor Gos de l’Exposició i no sigui present a la mateixa, també serà desqüalificat.

– Tots els exemplars extrangers propietat de expositors espanyols i que competeixin a la Clase de Joves, Oberta

o Campions haurán d’estar inscrits al L.O.E.

– Les reclamacions pel que fa a la Exposició s’haurán de fer mitjançant escrit dirigit a la Comissió Executiva. Mai s’admitirán reclamacions transcòrreguts vuit díes desde la data de clausura de l’Exposició.

RAÇAS ESPAÑOLAS

– Tot gos de Raça Espanyola que no compleixi la normativa vigent no podrá accedir a la presentació en Concurssos i Exposicions de Gossos.

Art. 45. La Comissió Executiva de l’Exposició desginará els jutges, i es reserva el dret de fer alteracions a la llista publicada, tot allò sota autorització de la Real Sociedad Canina de España.

– Exposición de Campeonato para todas las Razas, que se regirá por el Reglamento de Exposiciones de la Real Sociedad Canina de España, poniendo en competición el C.A.C. Nacional.

– La insepección veterinaria, que es obligatoria e indispensable para todos los ejemplares, deberá pasarse en el mismo recinto de la Exposición. Los ejemplares que no hayan pasado la inspección veterinaria no podrán concursar. – Los ejemplares propiedad de expositores venidos del extranjero inscritos en Libros de Orígenes extranjeros

reconocidos por la F.C.I. y esta Real Sociedad Canina de España deberán acompañar con la hoja de inscrip-ción fotocopia del «pedigrée» original.

– Todo ejemplar que haya obtenido la calificacion de MEJOR DE RAZA (Cachorros, Jóvenes y Adultos) y no esté presente en la final del grupo correspondiente, será descalificado.

– Igualmente todo ejemplar que haya obtenido la calificación necesaria para la gran final de Cachorros, Jóvenes, Razas Españolas, Parejas, Grupo de Cría, y Mejor Perro de la Exposición y no esté presente en la misma, será también descalificado.

– Todos los ejemplares extranjeros propiedad de expositores españoles y que compitan en Clase de Jóvenes,

Abierta o Campeones deberán estar inscritos en el L.O.E.

– Las reclamaciones concernientes a la exposición deberá hacerse mediante escrito dirigido a la Comisión Ejecutiva. En ningún caso se admitirán reclamaciones transcurridos ocho días desde la fecha de clausura de la Exposición.

RAZAS ESPAÑOLAS

– Todo perro de Raza Española que no cumpla la normativa vigente no podrá acceder a la presentación en Concursos y Exposiciones Caninas.

Art. 45. La Comisión Ejecutiva de la Exposición desginará los jueces, y se reserva el derecho de hacer alteracio-nes en la lista publicada, todo ello bajo autorización de la Real Sociedad Canina de España.

(13)

CLASSES I LA SEVA DEFINICIÓ ADMITIDES

CLASES Y SU DEFINICIÓN ADMITIDAS

a) CLASSE DE CAMPIONS (C. CH.): Per els exemplars que tinguin el titól de Campeón de España o

d’un país extranjer reconegut por la F.C.I. i la Real Sociedad Canina de España. Els propietaris haurán d’acompanyar fotocopia del Títól de Campió. Aquest exemplars sols optarán al RAPPEL C.A.C.

b) CLASSE OBERTA (C. A.): Per als exemplars majors de 15 mesos (voluntariament), ó 18 mesos

(obligatoriament). Poden inscriure’s els que siguin Campions d’altres països i vulguin optar al títol de Campeón de España. El guanyador competirá amb els inscrits en la Classe Intermedia i Classe de Treball per el C.A.C..

c) CLASSE TREBALL (C. T.): Per als exemplars majors de 15 mesos ó 18 mesos sotmesos a aquest

epígraf i que tinguin el carnet de treball, i hagin fet, en Gossos d’utilitat, una Proba R.C.I.* amb la qualificació de MOL BÓ, com a mínim, i en Gossos de Caça haber-hi obtingut la qualificació de MOLT BÓ en una Proba Oficial. En ambdós casos la qualificació deurá figurar a la cartilla de qualificació. Podrán optar al C.A.C. nacional competint amb la Classe Intermedia i Classe Oberta.

d) CLASSE INTERMEDIA (C. I.): Per aquells exemplars que tinguin més de 15 mesos i menys de

VINT i QUATRE a la data d’obertura de l’exposició. El guanyador competirá amb els inscrits en la Classe Oberta i Classe de Treball per el C.A.C.

e) CLASSE JOVES (C. J.): Per aquells exemplars que tinguin més de 9 mesos i menys de 15 mesos

(voluntariament), ó 18 mesos (obligatoriament) a la data d’obertura de l’exposició.

f) CLASSE CADELLS (C.C.): Per aquells exemplars que tinguin més de 6 mesos i menys de 9 mesos. g) CLASSE BABYS (C.B.): Per aquells exemplars que tinguin més de 3 mesos i menys de 6 mesos. h) CLASSE DE PARELLA (C. P.): Per a mascle i femella de la mateixa raça i del mateix propietari,

presentats per una sola persona. Per poder participar en aquesta Classe ambdós exemplars han d’es-tar inscrits individualment en alguna de les classes anteriors.

i) CLASSE DE GRUP DE CRÍANÇA (C. CR.): Per a grups de tres exemplars o més de la mateixa raça

i varietat, sense distinció de sexe, d’un mateix criador, malgrat no sigui de la seva propietat en el moment de l’exposició. Per poder competir en aquesta Classe, els exemplars que comprenen el grup haurán d’estar inscrits individualment en alguna de les Classes dels apartats a), b), c), d) i e).

a) CLASE DE CAMPEONES (C. CH.): Para los ejemplares mayores de quince meses, a la fecha de

apertura de la Exposición, que hayan obtenido el título de Campeón de España de la R.S.C.E.o de la sociedad canina en otro país afiliada, asociada o reconocida por la F.C.I.,cuyos propietarios, previa justificación del título, quieran optar al RAPPEL C.A.C.

Los dos primeros excelentes de esta clase competirán con los que hayan obtenido el C.A.C. y el R.C.A.C., para disputar el mejor de sexo.

b) CLASE ABIERTA (C. A.): Para perros mayores de 15 meses, a la fecha de apertura de la

Exposición. Pueden inscribirse los que sean Campeones en otros países y quieran optar al título de Campeón de España. Los dos primeros excelentes de esta clase competirán con los dos primeros excelentes de la Clase de Trabajo y Clase Intermedia para optar al C.A.C. y R.C.A.C..

c) CLASE DE TRABAJO (C. T.): Para perros de utilidad, mayores de 15 meses, a la fecha de apertura

de la Exposición, que hayan superado una prueba de trabajo homologada por la F.C.I. o por la R.S.C.E., con la calificación mínima de suficiente. Para perros de caza que hayan obtenido la calificación de bueno en una prueba homologada por la F.C.I. o por la R.S.C.E..Los dos primeros excelentes de esta clase com-petirán con los dos primeros excelentes de la Clase Abierta para optar al C.A.C. y R.C.A.C..

d) CLASE INTERMEDIA (C. I.): Para aquellos ejemplares que tengan más de 15 meses y menos de

24 meses a la fecha de apertura de la Exposición. Los dos primeros excelentes de esta clase competirán con los dos primeros excelentes de la Clase Abierta para optar al C.A.C. y R.C.A.C..

e) CLASE JÓVENES (C. J.): Para ejemplares que tengan más de 9 meses y menos de 15 meses

(voluntaria-mente) o menos de 18 meses (obligatoria(voluntaria-mente).

f) CLASE CACHORROS (C.C.): Para ejemplares que tengan más de 6 meses y menos de 9 meses. g) CLASE MUY CACHORROS (C.M.C.): Para ejemplares que tengan más de 3 meses y menos de 6 meses. h) CLASE DE PAREJAS (C. P.): Para macho y hembra de la misma raza y variedad, y del mismo

pro-pietario. Para poder participar en esta Clase ambos ejemplares deberán estar inscritos individual-mente en alguna de las anteriores.

i) CLASE DE CRÍA (C. CR.): Para grupos de tres o más ejemplares de la misma raza y variedad, sin

distinción de sexo, nacidos en España, de un mismo criador, aunque no sean de su propiedad en el momento de la Exposición. Para poder competir en esta Clase, los ejemplares que compongan el grupo deberán estar inscritos individualmente en alguna de las Clases anteriores.

(14)

NOMENCLATURA DE LAS RAZAS CANINAS DE LA F.C.I. POR GRUPOS

GRUPO 1.º SECCION 1.ª Perros de Pastor

Perros de pastor y SECCION 2.ª Perros Boyeros (excepto Perros Boyeros Perros Boyeros (excepto Suizos)

Perros Boyeros suizos)

GRUPO 2.º SECCION 1.ª Tipo Pincher y Schnauzer

Perros de Tipo Pincher y SECCION 2.ª Molosoides

Schnauzer, Molosoides, SECCION 3.ª Perros tipo montaña y Boyeros Suizos Montaña y Boyeros Suizos

GRUPO 3.º SECCION 1.ª Terriers de talla grande y media

Terriers SECCION 2.ª Terriers de talla pequeña

SECCION 3.ª Terriers de tipo Bull

SECCION 4.ª Terriers de compañía

GRUPO 4.º

Teckels

GRUPO 5.º SECCION 1.ª Perros Nórdicos de Trineo

Perros tipo Spitz y SECCION 2.ª Perros Nórdicos de Cacería

Tipo primitivo SECCION 3.ª Perros Nórdicos de Guarda y Pastoreo

SECCION 4.ª Spitz Europeos

SECCION 5.ª Spitz Asiáticos y Razas semejantes

SECCION 6.ª Tipo priitivo

SECCION 7.ª Tipo primitivo. Perros de caza

SECCION 8.ª Perro de caza de tipo primitivo con un ridge sobre el lomo.

GRUPO 6.º SECCION 1.ª Perros tipo Sabueso

Perros de tipo Sabueso SECCION 2.ª Perros de Rastro y Perros de Rastro SECCION 3.ª Razas semejantes. (exceptuando Lebreles)

y razas semejantes.

GRUPO 7.º SECCION 1.ª Perros de Muestra Continentales

Perros de Muestra SECCION 2.ª Perros de Muestra de las Islas Británicas

GRUPO 8.º SECCION 1.ª Perros Cobradores de Caza

Perros Cobradores, SECCION 2.ª Perros Levantadores de Caza Levantadores y Agua SECCION 3.ª Perros de Agua

GRUPO 9.º SECCION 1.ª Bichons y Razas semejantes

Perros de Compañía SECCION 2.ª Caniches

SECCION 3.ª Perros Belgas de talla pequeña

SECCION 4.ª Perros sin Pelo

SECCION 5.ª Perros Tibetanos

SECCION 6.ª Chihuahueño

SECCION 7.ª Spaniels Ingleses de Compañía

SECCION 8.ª SPaniels Japoneses y Pekineses

SECCION 9.ª Spaniels Continentales Enanos de Compañía

SECCION 10.ª Kromforhrländer

SECCION 11.ª Molosoides de talla Pequeña

GRUPO 10.º SECCION 1.ª Lebreles con pelo largo u ondulado

Lebreles SECCION 2.ª Lebreles con pelo duro

SECCION 3.ª Lebreles con pelo corto

CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DEL

CAMPEONATO JÓVEN EN ESPAÑA DE BELLEZA DE LA R.S.C.E.

1º 3 C.C.J.’s, uno de ellos, al menos, en las Exposiciones Internacionales organizadas por la R.S.C.E. o en la Exposición Monográfica de su Club de raza en la que se ponga en juego el C.A.C. de la Real Sociedad Canina de España.

2º Estas calificaciones deben ser concedidas por 3 jueces diferentes

3º Un perro no obtiene el Título de Campeón Joven en tanto no es homologado por el Comité de Dirección de la R.S.C.E..

(15)
(16)

Horaris de Judicis i Catàleg confeccionat per:

Horarios de Juicios y Catálogo confeccionado por:

NATRES, S.C.

Fax: 976 734 728

www.natres.es

CATÀLEG

CATÁLOGO

“El bienestar y la salud de los perros debe ser la prioridad en cualquier exposición canina.

Los expositores son responsables del bienestar de los perros.

Está prohibido exponer al perro en una situación que pueda ser peligrosa para su salud o

bienestar, como por ejemplo dejarlo en el coche con unas temperaturas excesivamente

elevadas o bajas y/o tratarlo de forma cruel.

Violar esta norma conllevará la exclusión inmediata de la exposición en curso y,

dependiendo de la gravedad de los hechos, de las futuras”

El benestar i la salut dels gossos ha de ser la prioritat a qualsevol exposició canina.

Els expositors són responsables del benestar dels gossos.

Està prohibit exposar al gos a una situació que pugui ser perillosa per a la seva salut o

benestar, com per exemple deixar-lo dins el cotxe amb unes temperatures

excessiva-ment elevades o baixes i/o tractar-lo de forma cruel.

Violar aquesta norma comportarà l'exclusió immediata de l'exposició en curs i, depenent

de la gravetat dels fets, de les futures.

(17)

SECCIO PRIMERA:

GOSSOS DE PASTOR

SECCION PRIMERA:

PERROS DE PASTOR

PERRO DE PASTOR BELGA GROENENDAEL

Sotmessos a proves de treball OBERTA MASCLES / ABIERTA MACHOS

...0001 ORION DE BELLIAMICI (LOE 2219927)(CHIP/TATUAJE 941000016319526). Nai.: 12.09.14 .-Per CH Apache de la Douce Plaine i Irene de Belliamici .-Cri. i Pro.: BERENGUER PADRONES, Merce CAMPIONS MASCLES / CAMPEONES MACHOS

...0002 CH ONIX DE BELLIAMICI (LOE 2219926)(CHIP/TATUAJE 941000016319550). Nai.: 12.09.14 .-Per CH Apache de la Douce Plaine i Irene de Belliamici .-Cri.: M Berenguer .-Pro.: BLANCO RUFO, Carmen Mercedes

JOVES MASCLES / JOVENES MACHOS

...0003 QUIM DE BELLIAMICI (LOE 2292754)(CHIP/TATUAJE 941000017668025). Nai.: 29.01.16 .-Per CH Fredy de Bellamici i Ona de Belliamici .-Cri.: M Berenguer .-Pro.: BERENGUER PADRONES, Merce INTERMEDIA FEMELLES/INTERMEDIA HEMBRAS

...0004 PERSIA DE CAN DUVEL (LOE 2257655)(CHIP/TATUAJE 978101081365192). Nai.: 11.07.15 .-Per CH Charme Noir de la Closerie de Yenda i Kati de Belliamici .-Cri. i Pro.: CREEMERS, Tom OBERTA FEMELLES / ABIERTA HEMBRAS

...0005 ODA DE BELLIAMICI (LOE 2187100)(CHIP/TATUAJE 941000016513508). Nai.: 25.01.14 .-Per CH Fredy de Belliamici i Ivet de Belliamici .-Cri.: M Berenguer .-Pro.: BERENGUER PADRONES, Merce CAMPIONS FEMELLES / CAMPEONES HEMBRAS

...0006 CH NADINE DE BELLIAMICI (LOE 2146445)(CHIP/TATUAJE 941000015423759). Nai.: 31.05.13 .-Per CH Fredy de Belliamici i Irene de Belliamici .-Cri.: M Berenguer .-Pro.: BLANCO RUFO, Carmen Mercedes

JOVES FEMELLES / JOVENES HEMBRAS

...0007 QUIA DE ROBYGAR (LOE 2326677)(CHIP/TATUAJE 981098106284674). Nai.: 23.05.16 .-Per Besos de D’artamas i Jade Noir de Korosti .-Cri.: A Robles .-Pro.: BLANCO RUFO, Carmen Mercedes ...0008 MISS BEL DES ETANGS SAUVAGES (LOE 2331889)(CHIP/TATUAJE 250268731690671). Nai.:

24.08.16 .-Per Izen Bel de la Closerie de Yenda i Jezebel des Etangs Sauvages .-Cri.: M Gillet .-Pro.: BLANCO RUFO, Carmen Mercedes

GRUP 1 / GRUPO I

Gossos de pastor i gossos boyers (excepte gossos boyers suissos)

Perros de pastor y perros boyeros (excepto perros boyeros suizos)

(18)

PERRO DE PASTOR BELGA TERVUEREN

Sotmessos a proves de treball OBERTA FEMELLES / ABIERTA HEMBRAS

...0009 PERLA DE FONTENESTAS (LOE 2243731)(CHIP/TATUAJE 982000196960889). Nai.: 11.01.15 .-Per Hilario de Ceibe Lar i Bora de la Forte de Bizy .-Cri.: J L Rodilla .-Pro.: SANCHEZ GIMENEZ, Margarita VETERANS FEMELLES/VETERANOS HEMBRAS

...0010 TALIA (LOE 1864975)(CHIP/TATUAJE 985121011452072). Nai.: 21.01.09 .-Per Goliath de Belgalar i Habiba de El Leon Dorado .-Cri.: J A Jurado .-Pro.: SANCHEZ GIMENEZ, Margarita

PERRO DE PASTOR ALEMAN DE PELO LARGO

Sotmessos a proves de treball OBERTA MASCLES / ABIERTA MACHOS

...0011 REX I DE ADEGA (LOE 2208535)(CHIP/TATUAJE 941000016931518). Nai.: 06.07.14 .-Per Enosch von Amasis i Enza de Adega .-Cri.: J Cid .-Pro.: ABAD CANTELI, Silvia

OBERTA FEMELLES / ABIERTA HEMBRAS

...0012 GALA (RRC 153217)(CHIP/TATUAJE 982000196976585). Nai.: 30.08.14 .-Pro.: ZORRILLA CITARE-LLA, Juana

JOVES FEMELLES / JOVENES HEMBRAS

...0013 LINA (LOE 2319383)(CHIP/TATUAJE 981098106303089). Nai.: 16.04.16 .-Per Nicolai von Modithor i Tina .-Pro.: ORTEGA, Mª Angeles

...0014 SYRA DE JIBOR CAN (LOE 2323987)(CHIP/TATUAJE 941000019316475). Nai.: 01.05.16 .-Per Groovy di Casa Massarelli i Helena de Jibor Can .-Cri.: E Jimenez .-Pro.: JIMENEZ BORQUE, Enrique

PERRO DE PASTOR ALEMAN DE PELO CORTO

Sotmessos a proves de treball OBERTA FEMELLES / ABIERTA HEMBRAS

...0015 FUNI D’EN XELSIONE (LOE 2269558)(CHIP/TATUAJE 977200008778706). Nai.: 25.05.15 .-Per Yannox vom Huhnegrab i Mia D’en Xelsione .-Cri.: J Barbens .-Pro.: BLANCO SUAREZ, Carlos JOVES FEMELLES / JOVENES HEMBRAS

...0016 WACA D’EN XELSIONE (LOE 2334690)(CHIP/TATUAJE 941000018375459). Nai.: 20.03.16 .-Per Yannox vom Huhnegrab i Boni I D’en Xelsione .-Cri.: J Barberns .-Pro.: VIVET HOMS, Mª Lourdes

GOS D,ATURA CATALA

No sotmessos a proves de treball INTERMEDIA MASCLES/INTERMEDIA MACHOS

...0017 REIG DE VALLESPINOSA (LOE 2288293)(CHIP/TATUAJE 981098106112636). Nai.: 22.09.15 .-Per Roure D’espinavessa i Baldufa I D’espinavessa .-Cri.: J Rovira .-Pro.: ROVIRA LLONCH, Joan OBERTA MASCLES / ABIERTA MACHOS

...0018 XALOC D’ESPINAVESSA (LOE 2160078)(CHIP/TATUAJE 941000014371416). Nai.: 06.11.12 .-Per CH Malic D’espinavessa i Bimba D’espinavessa .-Cri.: A Tonietti .-Pro.: TONIETTI, Agusti

(19)

...0019 FUM SISDITS (LOE 2231417)(CHIP/TATUAJE 941000016814808). Nai.: 18.09.14 .-Per Pillu de Campdura i Comba de Xudracos .-Cri.: E Colls .-Pro.: MASSANA RINCON, Marc

...0020 PILLU DES LLUCANES (LOE 2269981)(CHIP/TATUAJE 981098106012045). Nai.: 27.08.15 .-Per CH Bali D’espinavessa i Gamba des Llucanes .-Cri.: A Casellas .-Pro.: SANCHEZ-VEGAZO GARCIA, Juan L ...0021 XIULET D’ESPINAVESSA (LOE 2317805)(CHIP/TATUAJE 941000017668058). Nai.: 21.05.15 .-Per

Rec D’espinavessa i Menuda D’espinavesa .-Cri.: A Tonieti .-Pro.: TONIETTI, Agusti CAMPIONS MASCLES / CAMPEONES MACHOS

...0022 CH QUETZAL DE PASTORS DE BLO (LOE 2181466)(CHIP/TATUAJE 981098104686378). Nai.: 20.09.13 .-Per Quixot de Pastors de Blo i Vinya de Pastors de Blo .-Cri.: M Edo .-Pro.: MATABOSCH, Mireia

JOVES MASCLES / JOVENES MACHOS

...0023 ATLAS DE CAN BLAU (LOE 2309175)(CHIP/TATUAJE 981098106308517). Nai.: 17.02.16 .-Per Quetzal de Pastors de Blo i Lluna .-Cri.: M Matabosch .-Pro.: MATABOSCH, Mireia

...0024 UI DES LLUCANES (LOE 2326022)(CHIP/TATUAJE 981098106120759). Nai.: 30.06.16 .-Per Hort des Llucanes i CH Dalla de L’alba St Fost .-Cri.: A Casellas .-Pro.: CASELLAS, A-GOSLLUCANES.CAT INTERMEDIA FEMELLES/INTERMEDIA HEMBRAS

...0025 PRUNA II DE CAMPDURA (LOE 2313292)(CHIP/TATUAJE 941000018740739). Nai.: 16.01.16 .-Per Dark de Bellagosca i Escaula de Campdura .-Cri.: E Colls .-Pro.: GODES, Emili

...0026 AKELA DEL RIU GOST (LOE 2325894)(CHIP/TATUAJE 981098106301734). Nai.: 19.01.16 .-Per Irko del Gran Khann i Fada de Campdura .-Cri.: F Segura .-Pro.: BELLO, Dani

OBERTA FEMELLES / ABIERTA HEMBRAS

...0027 BALDUFA I D’ESPINAVESSA (LOE 1911564)(CHIP/TATUAJE 941098102362854). Nai.: 23.06.12 .-Per Gipi D’espinavessa i Eina D’espinavessa .-Cri.: A Tonieti .-Pro.: ROVIRA LLONCH, Joan ...0028 EZKABA DE PASTORS DE BLO (LOE 2028794)(CHIP/TATUAJE 981098102805909). Nai.: 22.02.11

.-Per CH Buyezo de Pastores del Pas i CH Ombra de Pastors de Blo .-Cri.: M Edo .-Pro.: ESCARTIN URRA, Pedro Carlos

...0029 ISSA D’ESPINAVESSA (LOE 2049547)(CHIP/TATUAJE 981098104026834). Nai.: 25.03.11 .-Per Ives D’espinavessa i Una D’espinavessa .-Cri.: A Tonieti .-Pro.: TONIETTI, Agusti

...0030 CH JR LOBA DE PASTORS DE BLO (LOE 2107203)(CHIP/TATUAJE 982000189370877). Nai.: 17.05.12 .-Per Jaz D’espinavesa i Xata de Pastors de Blo .-Cri.: M A Edo .-Pro.: MATABOSCH, Mireia ...0031 CH J GAMBA DES LLUCANES (LOE 2155358)(CHIP/TATUAJE 981098104615499). Nai.: 10.06.13 .-Per Jep D’espinavesa i Malla des Llucanes .-Cri.: A Casellas .-Pro.: CASELLAS, A-GOSLLUCANES.CAT ...0032 VIURA DE PASTORS DE BLO (MEL) (LOE 2219645)(CHIP/TATUAJE 982000196979974). Nai.: 03.06.14 .-Per Buyezo de Pastores del Pas i Ombra de Pastors de Blo .-Cri.: M A Edo .-Pro.: MARTI-NEZ RODRIGUEZ, Manel

...0033 FLOR SISDITS (LOE 2231416)(CHIP/TATUAJE 941000016814820). Nai.: 18.09.14 .-Per Pillu de Campdura i Comba de Xudracos .-Cri.: I Gomis .-Pro.: GOMIS MULLER, Isabel

...0034 CH J XYEBRA DE PASTORS DE BLO (LOE 2262267)(CHIP/TATUAJE 981098106017300). Nai.: 30.03.15 .-Per CH Xaus de Pastors de Blo i CH Chesca D’espinavesa .-Cri.: M A Edo .-Pro.: SOLER CORRAL, Marta

(20)

CAMPIONS FEMELLES / CAMPEONES HEMBRAS

...0035 CH CHESCA D’ESPINAVESA (LOE 2049545)(CHIP/TATUAJE 941000013020317). Nai.: 25.03.11 .-Per Loe D’espinavesa i Una D’espinavesa .-Cri.: A Tonietti .-Pro.: FALCON, Asuncion y SOLER, Mart ...0036 CH USUN DE GOSLEYDAN (LOE 2165601)(CHIP/TATUAJE 941000015732076). Nai.: 08.10.13 .-Per CH Jaz D’espinavesa i Palestina de L’atzucac .-Cri.: J MuÑoz .-Pro.: MUÑOZ, Javier - GOSLEYDAN JOVES FEMELLES / JOVENES HEMBRAS

...0037 ONDIA DE L’ALBA DE SANT FOST (LOE 2319285)(CHIP/TATUAJE 941000019393646). Nai.: 24.04.16 .-Per Edmond i CH Balera de L’alba de Sant Fost .-Cri.: E Lopez .-Pro.: LOPEZ MADRID, M Esperanza

...0038 ELUR DE GOSLEYDAN (LOE 2337913)(CHIP/TATUAJE 941000019876547). Nai.: 26.08.16 .-Per CH Pla de Llucanes i CH Usun de Gosleydan .-Cri.: J MuÑoz .-Pro.: MUÑOZ, Javier - GOSLEYDAN ...0039 ESKA DE GOSLEYDAN (LOE 2337916)(CHIP/TATUAJE 941000017532058). Nai.: 26.08.16 .-Per CH

Pla des Llucanes i CH Usun de Gosleydan .-Cri.: J MuÑoz .-Pro.: CASELLAS, A-GOSLLUCANES.CAT

BEARDED COLLIE

No sotmessos a proves de treball INTERMEDIA FEMELLES/INTERMEDIA HEMBRAS

...0040 LOVELY BLUE DES GARDES CHAMPETRE (LOE 2297857)(CHIP/TATUAJE 250268500980862). Nai.: 30.11.15 .-Per Miner’s Lake Windsor i Galadriel des Gardes Champetre .-Cri.: D Camus .-Pro.: MAYORDOMO JIMENEZ, Montse

...0041 RAPSODIA DE UN REBAÑO ESCOCES (LOE 2348761)(CHIP/TATUAJE 981098104893). Nai.: 15.01.16 .-Pro.: QUILON UBAGO, A Gemma

CAMPIONS FEMELLES / CAMPEONES HEMBRAS

...0042 CH JOYCE DU GRAND FRENE DE NEVE (LOE 2251813)(CHIP/TATUAJE 250269606274260). Nai.: 06.10.14 .-Per Memorylane Iou a Peek of Magic i Doowap du Joli Fou .-Cri.: M Him .-Pro.: MAYOR-DOMO JIMENEZ, Montse

JOVES FEMELLES / JOVENES HEMBRAS

...0043 MIA DE LA PLANETE DE YODA (LOE 2348762)(CHIP/TATUAJE 250269802664183). Nai.: 28.02.16 .-Pro.: SANCHEZ TORRENOVA, Isidoro

BORDER COLLIE

Sotmessos a proves de treball OBERTA MASCLES / ABIERTA MACHOS

...0044 RUS FLASH MASQUEFI (RRC 151231)(CHIP/TATUAJE 941000017745032). Nai.: 29.06.15 .-Per Rus i Laya .-Cri.: Sara Otero .-Pro.: ACEITON, Miguel Angel

ROUGH COLLIE

No sotmessos a proves de treball INTERMEDIA MASCLES/INTERMEDIA MACHOS

...0045 YEYO’S GORAN (LOE 2263285)(CHIP/TATUAJE 941000017722391). Nai.: 30.06.15 .-Per Yeyo’s Decker i Yeyo’s Elle Mcferson .-Cri.: S Lopez .-Pro.: MONTENEGRO GUZMAN, Mary

(21)

...0046 YEYO’S GARETH (LOE 2275528)(CHIP/TATUAJE 981098106127975). Nai.: 31.07.15 .-Per Monsolana Bumbox i Yeyo’s Demainake Lily .-Cri.: S Lopez .-Pro.: MONTENEGRO GUZMAN, Mary ...0047 TORRINO VIVA LAS VEGAS (LOE 2297855)(CHIP/TATUAJE 380260100259866). Nai.: 27.12.15

.-Per Chantique Rupert Bear i Endless Love de Cabrenysset .-Cri.: A Montini .-Pro.: RODRIGUEZ LOZA-NO, Miguel

...0048 FRIDENS STARDUST (LOE 2297859)(CHIP/TATUAJE 643094100415031). Nai.: 13.11.15 .-Per Urritz de Zelai i Denfris Revolution Dream in Blanc .-Cri.: Fidens .-Pro.: BAENA PUERTA, Laura

OBERTA MASCLES / ABIERTA MACHOS

...0049 LEONIDAS ABSLOLUT DEL FLUVIA (LOE 2115591)(CHIP/TATUAJE 938000000299953). Nai.: 01.09.12 .-Per More Blue del Fluvia i Electra du val des Petits Genies .-Cri.: Del Fluvia .-Pro.: CABAÑO, Josep M - DEL FLUVIA

...0050 DO RIPAUMIA MERO (LOE 2147273)(CHIP/TATUAJE 981098104633915). Nai.: 26.02.13 .-Per Crystal Moon de la Pierre D’elisa i Do Ripaumia Clitemnestra .-Cri.: C Castro .-Pro.: MONTENEGRO GUZMAN, Mary

...0051 GRAN DIAMANTE LOVELY OF THE UNICORN (LOE 2186467)(CHIP/TATUAJE 528140000549326). Nai.: 06.10.13 .-Per Ghostrider du Clos de Sea Wind i Stay With me Lovely of The Unicorn .-Cri.: Miep van Dulken .-Pro.: RODRIGUEZ LOZANO, Miguel

...0052 MALOUINE’S ZIGGY STARDUST (LOE 2209230)(CHIP/TATUAJE 528140000573151). Nai.: 09.03.14 .-Per Ghostrider du Clos de Sea Wind i Malouine’s Shocking Blue .-Cri.: A Blommers .-Pro.: RODRI-GUEZ LOZANO, Miguel

...0053 TORRINO TEDDY BEAR (LOE 2291488)(CHIP/TATUAJE 380260042378526). Nai.: 18.06.15 .-Per CH Chantique Rupert Bear i Eyes of An Angel du Val des Petits Genie .-Cri.: A Montini .-Pro.: MENEN-DEZ GALAN, Luis Angel

JOVES MASCLES / JOVENES MACHOS

...0054 DELFLUVIA NOBEL (LOE 2316423)(CHIP/TATUAJE 981098106212976). Nai.: 07.03.16 .-Per Delfluvia Moon Shadow i Yeyo’s de Madein Fluvia .-Cri.: J CabaÑo .-Pro.: CABAÑO, Josep M - DEL FLUVIA

...0055 NORWENGK BLACK AND THE GREY (LOE 2327454)(CHIP/TATUAJE 941000019298865). Nai.: 08.08.16 .-Per CH J Sangtrait Guizmo i Danae The Blue Perlas Doradas .-Cri.: A Gomez .-Pro.: TOR-TORAS, Juan Carlos

OBERTA FEMELLES / ABIERTA HEMBRAS

...0056 BE FIRST AMAZING LOVE AT DELFLUVIA (LOE 2261967)(CHIP/TATUAJE 981001000001947). Nai.: 28.05.15 .-Per CH Top Less Nobel i CH Jr Top Less Koh I Noor .-Cri.: Diachenko .-Pro.: CABAÑO, Josep M - DEL FLUVIA

...0057 LADY LOVE OF RIVER TWEED (LOF 120902-2061)(CHIP/TATUAJE 250269811279890). Nai.: 24.05.15 .-Per Honky Tonk Man of River Tweed i Farewell Angelica of River Tweed .-Cri.: Furiati .-Pro.: GAGLIANO, Giovanni

ANTIGUO PERRO DE PASTOR INGLES

No sotmessos a proves de treball JOVES MASCLES / JOVENES MACHOS

...0058 AIRZEPPELINE DIAGORAS FROM ARYAKAS (BEK 153396)(CHIP/TATUAJE 380260002594064). Nai.: 17.04.16 .-Per CH Shaggybark American Lover of Aryakas i CH Aryakas Fotini .-Cri.: M A .-Pro.: KANALES, N y AUTOLITANO, Matte

(22)

SHETLAND SHEEPDOG

No sotmessos a proves de treball OBERTA FEMELLES / ABIERTA HEMBRAS

...0059 CH LET ME SHINE LOHRIEN (LOE 2229865)(CHIP/TATUAJE 616000000010017). Nai.: 20.05.14 .-Per CH Grandgables Just Another Hero i Affair of Heart Lohrien .-Cri.: B Ziemnicka .-Pro.: BUSTO FERNANDEZ, Ana Belen

SCHAPENDOES

No sotmessos a proves de treball OBERTA FEMELLES / ABIERTA HEMBRAS

...0060 CH I BESOS DI ROSA VAN HOEFLAEKEN’S COCO (NHSB 2939258)(CHIP/TATUAJE 528140000544107). Nai.: 13.09.13 .-Per Christobal Protector del RebaÑo i CH Rosa Ke Sera Van Hoefflaecken’s Coco .-Cri.: J Van Beek .-Pro.: VAN BEEK, Joke

PERRO LOBO CHECO

Sotmessos a proves de treball INTERMEDIA MASCLES/INTERMEDIA MACHOS

...0061 LOBOS DE LA FUENSANTA XEROX (LOE 2284818)(CHIP/TATUAJE 941000018860723). Nai.: 25.11.15 .-Per Caspar Grey i Amis de Lobos de Albadul .-Cri.: P Calle .-Pro.: TANTAMARIA, Natalia JOVES MASCLES / JOVENES MACHOS

...0062 BASZYLISEK LOBOS DE GEROLL (LOE 2341137)(CHIP/TATUAJE 985111000920298). Nai.: 11.01.16 .-Per Bluszcz Wilk Z Basni i Doz Lobos de Bilsaru .-Cri.: S Camacho .-Pro.: ARROYO LOPEZ, Marc INTERMEDIA FEMELLES/INTERMEDIA HEMBRAS

...0063 ELLIN ZO SLOVENSKEJ ROZPRAVKY (LOE 2285467)(CHIP/TATUAJE 900164001152109). Nai.: 04.10.15 .-Per Jassper Maly Bysterec i Bessy zo Slovenskej Rozpravky .-Cri.: J Zabka .-Pro.: RUIZ MUNDET, Lluis

OBERTA FEMELLES / ABIERTA HEMBRAS

...0064 AMELY LOBOS DE GEROL (LOE 2252427)(CHIP/TATUAJE 981098106022492). Nai.: 31.12.14 .-Per Blusz Wilk Z Basni i Doz Lobos de Bilsaru .-Cri.: S Camacho .-Pro.: SANTAMARIA CORCOLES, Bibiana

EUSKAL ARTZAIN TXAKURRA GORBEIAKOA

No sotmessos a proves de treball INTERMEDIA FEMELLES/INTERMEDIA HEMBRAS

...0065 LIBRE ALBEDRIO DE USASKU (RRC 150822)(CHIP/TATUAJE 941000018367077). Nai.: 01.10.15 .-Per Ferrari de Pardarri i Gn usaskuko Argi .-Cri.: N Izaguirre .-Pro.: FEDRIANI GONZALEZ, Teresa Mª

PERRO DE PASTOR DE AUSTRALIA

No sotmessos a proves de treball OBERTA MASCLES / ABIERTA MACHOS

...0066 CH RISINGSTAR ROYAL BLASH ENERGIES (AKC DN26487706) (CHIP/TATUAJE 276094180032912). Nai.: 22.11.09 .-Per Romaniancyprustaiwanintersan Marinomolda i CH Risinsgstar Heaven Sent .-Cri.: Outlaws Milion Baby .-Pro.: GERONA, Ludovic

(23)

...0067 IST WIND SUNNY COLORFULL OF BLUE RIMROCK (LOF 42622-0)(CHIP/TATUAJE 250268711009780). Nai.: 24.07.13 .-Per Demon Black Report du Bois Chantalouuete i Fist Keeper Lady Blue du Mazet de Petite .-Cri.: Heraud .-Pro.: HERAUD, Patricia

CAMPIONS MASCLES / CAMPEONES MACHOS

...0068 CH I’MASTER DE ZECCHINETTA TERRES LAUMEN (LOF 40328)(CHIP/TATUAJE 250269810048092). Nai.: 14.02.13 .-Per CH Harmony Hill’s Arrivederci i CH Cau Fosca Here Ace of Clover .-Cri.: Soler .-Pro.: SOLER, Vanessa

...0069 CH ITCH OF LITTLE BLUE STARS (LOF 40619-5073)(CHIP/TATUAJE 250268710345620). Nai.: 04.04.13 .-Per Goliath Du Domaine de la Verdurette i Godess Blue of Benito Farm .-Cri.: Arragon Clauss .-Pro.: ARRAGON, Floriane

VETERANS MASCLES / VETERANOS MACHOS

...0070 CH MCMATT BLUE GRAFFITI (LOE 1804851)(CHIP/TATUAJE 941000002298556). Nai.: 20.04.06 .-Per CH Mc Mat’s Ez Going i CH Graffiti’s Garnet Rose .-Cri.: V Wehrle .-Pro.: FREIXES, Cristina - CAU FOSCA

OBERTA FEMELLES / ABIERTA HEMBRAS

...0071 LAUMENEEL SOOTHSAYER PROPHECY (LOF 60053)(CHIP/TATUAJE 250269802296772). Nai.: 01.05.15 .-Per CH Stormridge Harmonyhill Sachem@gefion i CH Caufosca Here Ace of Clover .-Cri.: Soler .-Pro.: SOLER, Vanessa

JOVES FEMELLES / JOVENES HEMBRAS

...0072 CAUFOSCA JASMINE (LOE 2316476)(CHIP/TATUAJE 941000019162570). Nai.: 01.05.16 .-Per Northbays Who Toad u Tryfecta i CH Bayouland Fleur de Lea .-Cri.: Caufosca .-Pro.: FREIXES, Cristina - CAU FOSCA

...0073 MYSTIC P.Y.T DES TERRES DE LAUMENEEL (LOF 73202)(CHIP/TATUAJE 250269811336640). Nai.: 31.08.16 .-Per Harmony Hill Moonwalker i CH Caufosca Here Ace of Clover .-Cri.: Soler .-Pro.: SOLER, Vanessa

SECCIO SEGONA:

GOSSOS BOYERS

SECCION SEGUNDA:

PERROS BOYEROS

BOYERO DE FLANDES

Sotmessos a proves de treball OBERTA MASCLES / ABIERTA MACHOS

...0074 KEJUAN SPANISH DE DASILVA (LOE 2242364)(CHIP/TATUAJE 941000016573513). Nai.: 08.12.14 .-Per Kao Khan de Dasilva i Mola Troya de Dasilva .-Cri.: C Valenti .-Pro.: LAGNIE, Christiane CAMPIONS FEMELLES / CAMPEONES HEMBRAS

...0075 CH CASTRUM LULIO BOSSA NOVA (LOE 2189667)(CHIP/TATUAJE 941000016652365). Nai.: 07.11.13 .-Per Castrum Lulio Mogambo i Castrum Lulio Malayca .-Cri.: P Lopez .-Pro.: LOPEZ CURA-DO, Pepa

(24)

SECCIO PRIMERA/SECCION PRIMERA:

PINSCHER - SCHNAUZER

1.1 PINSCHER

DOBERMANN (NEGRO Y FUEGO)

Sotmessos a proves de treball INTERMEDIA MASCLES/INTERMEDIA MACHOS

...0076 REXXAR DE GINEBRO (LOE 2288238)(CHIP/TATUAJE 900176000126162). Nai.: 16.10.15 .-Per Gangster Dalias de la Villa Valiano i Victory del Nasi .-Cri.: De Ginebro .-Pro.: ALBERT URGELL, Lurdes

JOVES MASCLES / JOVENES MACHOS

...0077 GALTHOR TIRIAN ROKY (LOE 2300021)(CHIP/TATUAJE 900176000126188). Nai.: 06.01.16 .-Per Arrbass Tarot i India Apache Gala .-Cri.: Galthor Kennel .-Pro.: CARUNTU, Victor

...0078 ARRBASS ZEN (LOE 2326684)(CHIP/TATUAJE 900176000126175). Nai.: 30.06.16 .-Per Oscar Z Padoku i Arrbass Rihanna .-Cri.: Arrbass .-Pro.: ROFES ESTOPA, Josep Maria

OBERTA FEMELLES / ABIERTA HEMBRAS

...0079 ADARA DE NEGRARENA (LOE 2176014)(CHIP/TATUAJE 941000015276471). Nai.: 30.08.13 .-Per Igor Ikon de Rio Alto i Koko de Rio Alto .-Cri.: C Jimenez .-Pro.: AMELA, Patricia

...0080 GALTHOR IRINA (LOE 2300017)(CHIP/TATUAJE 900176000126187). Nai.: 06.01.16 .-Per Arrabass Tarot i India Apache Gala .-Cri.: Galthor Dobermann .-Pro.: ORTIZ CADAVID, Mario

CAMPIONS FEMELLES / CAMPEONES HEMBRAS

...0081 CH HARMONIC EYE OF GARUDA BINTANG (LOF 01-07042)(CHIP/TATUAJE 900115000075462). Nai.: 12.10.14 .-Per Harmonic’s Enzo i Electrana von Maximus Dominica .-Cri.: Hudono Andi .-Pro.: HUDONO, Andi

DOBERMANN (MARRON Y FUEGO)

Sotmessos a proves de treball JOVES MASCLES / JOVENES MACHOS

...0082 ARRBASS ZAHORI (LOE 2326683)(CHIP/TATUAJE 941000019593883). Nai.: 30.06.16 .-Per CH Oscar Z Padoku i Arrbass Rihanna .-Cri.: Arrbass Kennel .-Pro.: ORTIZ CADAVID, Mario

...0083 MAD MAX OF DEVIL INSIDE (LOF 88039)(CHIP/TATUAJE 250268601052873). Nai.: 08.01.16 .-Per Pride of Russia Altay i Alfetta By The Sea .-Cri.: Losq .-Pro.: AMOUYAL

TREBALL FEMELLES / TRABAJO HEMBRAS

...0084 JENNI OF DEVIL INSIDE (LOF 86621)(CHIP/TATUAJE 250268600015101). Nai.: 20.02.14 .-Per Get To The Point Bright Knight i Fast n Furious of Devil Inside .-Cri.: Losq .-Pro.: AMOUYAL

GRUP 2 / GRUPO 2

Gossos tipu pinscher y schnauzer. Molosoides, Gossos tipus montaña i Boyers suissos

Perros tipo pinscher y schnauzer. Molosoides, Perros tipo montaña y Boyeros suizos

(25)

JOVES FEMELLES / JOVENES HEMBRAS

...0085 SANTA JULF ZARINIA (LOE 2324452)(CHIP/TATUAJE 643094100388029). Nai.: 21.03.16 .-Per Smart Wood Hills Kaiser Konstantin i Santa Julf Helga .-Cri.: Santa Julf Fedorova .-Pro.: ALBERT URGELL, Lurdes

ZWERGPINSCHER

No sotmessos a proves de treball OBERTA MASCLES / ABIERTA MACHOS

...0086 SLAVJAN TOBLERON (LOE 2245688)(CHIP/TATUAJE 985141000864279). Nai.: 18.10.14 .-Per Slavjan Unesco i Slavjan Medea .-Cri.: G Baklushin .-Pro.: PRIMS RIBE, Josep

VETERANS MASCLES / VETERANOS MACHOS

...0087 CH BELLOCEAN’S PERFECT FRIEND (LOE 1969512)(CHIP/TATUAJE 977200007378912). Nai.: 04.02.09 .-Per Bellocean’s Hollywood Dream i Bellocean’s ARt In Adrianne .-Cri.: Britzyk Bell .-Pro.: FERNANDEZ, Laura - THYSSEN KAN

OBERTA FEMELLES / ABIERTA HEMBRAS

...0088 MILLENIUM DE THYSSEN KAN (LOE 2209345)(CHIP/TATUAJE 985170002497882). Nai.: 14.07.14 .-Per Vasilisk Bellocean From Vallei Fairies i CH Easy to Love de Thyssen Kan .-Cri.: J Palau .-Pro.: MARTIN GUERRERO, Ramon

JOVES FEMELLES / JOVENES HEMBRAS

...0089 BRAVE DE LA VILA DEL PINGUI (LOE 2306731)(CHIP/TATUAJE 941000019059348). Nai.: 19.03.16 .-Per Multatuli Nokaut i Abeja Maya de la Vila del Pingui .-Cri.: MUltatuli .-Pro.: MOLERO LOBATO, Jorge

AFFENPINSCHER

No sotmessos a proves de treball OBERTA FEMELLES / ABIERTA HEMBRAS

...0090 DREAMING CAN DAUS (LOE 2291938)(CHIP/TATUAJE 941000018703037). Nai.: 13.01.16 .-Per Velvet Dandy’s Peppermint Butler i CH Kaa de los Herberos .-Cri.: D De las Heras .-Pro.: DE LAS HERAS MARTINEZ, David

SECCIO PRIMERA / SECCION PRIMERA:

PINSCHER - SCHNAUZER

1.2 SCHNAUZER

SCHNAUZER MEDIANO (NEGRO)

No sotmessos a proves de treball OBERTA MASCLES / ABIERTA MACHOS

...0091 CH J CHERNI STRAZHNIK SURPRISE (LOE 2288213)(CHIP/TATUAJE 985141000867499). Nai.: 22.06.15 .-Per CH Cherni Talisman Angel Strazhnik i CH Cherni Strazhnik Gwendoline .-Cri.: M Egorsheva .-Pro.: HOLLMANN, Christina

(26)

SCHNAUZER MINIATURA (SAL Y PIMIENTA)

No sotmessos a proves de treball OBERTA MASCLES / ABIERTA MACHOS

...0092 CH MINUTEMAN ROCK HARD TEN (LOE 2331892)(CHIP/TATUAJE 941000017970357). Nai.: 07.09.15 .-Per Minuteman Up With The Birds i Kampers Fata Morgana .-Cri.: Minuteman .-Pro.: GAR-CIA, Alejandra-SWEETSCHNAUZ

CAMPIONS MASCLES / CAMPEONES MACHOS

...0093 CH TAJANASTES KEEP CALM (LOE 2228484)(CHIP/TATUAJE 977720000875257). Nai.: 21.08.14 .-Per Jack Sparrow de Miguel i Tajinastes Jet Law .-Cri. i Pro.: MARTIN DEL RIO - TAJINASTES CAMPIONS FEMELLES / CAMPEONES HEMBRAS

...0094 CH SANGTRAIT CRIS TINA (LOE 2273471)(CHIP/TATUAJE 941000017841062). Nai.: 26.04.15 .-Per Schnauzer Dream /V/ Sargent Pepper i Sangtrait Pluja D’estels .-Cri.: Sangtrait .-Pro.: STAVROU, Kyriakos

JOVES FEMELLES / JOVENES HEMBRAS

...0095 GALILEA DE LUPAC (LOE 2345076)(CHIP/TATUAJE 985141000958745). Nai.: 29.08.16 .-Cri.: T Marti .-Pro.: MARTI RAMON, Teresa

...0096 ZELEBRITAT SUMMER SONG (TRA 2017122)(CHIP/TATUAJE 900118000224086). Nai.: 01.07.16 .-Per Destineez Wild Blue Yonder i Zelebritat Kissing Kadlec .-Cri.: Zelebritat .-Pro.: GARCIA, Alejandra

SCHNAUZER MINIATURA (NEGRO)

No sotmessos a proves de treball OBERTA MASCLES / ABIERTA MACHOS

...0097 CH JR UZI LATOYA DEL CASA DI VITA (LOE 2217513)(CHIP/TATUAJE 528140000577495). Nai.: 03.06.14 Per CH Victorius Star Noisemakker i CH Latoya Fenna del Casa di Vita Cri.: M Velsma .-Pro.: BRUNELLS, Miquel - CAN RAYO

...0098 GROUCHO MARX DE YASMIN DREAMS (LOE 2253014)(CHIP/TATUAJE 941000017845475). Nai.: 29.03.15 Per CH Busterkeaton N Di Monte Gentile i Dinamita de Yasmin Dreams Cri.: S Grau .-Pro.: PONS, Jose Vicente

...0099 MADE IN SPAIN UTOPIA II (LOE 2259931)(CHIP/TATUAJE 981098106207227). Nai.: 06.09.15 .-Per Made in Spain Isis i Steadlyn Ultra Chic .-Cri.: A Pons .-Pro.: RODRIGUEZ DE CONCEICAO, Benjam ...0100 DREAMER DE CAN RAYO (LOE 2262841)(CHIP/TATUAJE 956000003597820). Nai.: 10.05.15 .-Per Uzi Latoya del Casa di Vita i Feminine de Schnauriz .-Cri.: M Brunells .-Pro.: CONDE SILVA-LEDES-MA, Carina

JOVES MASCLES / JOVENES MACHOS

...0101 TAJINASTES EPICO (LOE 2316072)(CHIP/TATUAJE 941000019073712). Nai.: 08.04.16 .-Per Eternal Glamber I Belive in You i Tajinastes Mama Yo Quiero .-Cri.: Tajinastes .-Pro.: MARTIN DEL RIO - TAJINASTES

...0102 COLT XLV DE VILLAROSARIO (RRC 155238)(CHIP/TATUAJE 941000019044762). Nai.: 22.01.16 .-Per Victorious Star To Can Rayo i All Star de Villarosario .-Cri.: J Pons .-Pro.: PONS, Jose Vicente INTERMEDIA FEMELLES/INTERMEDIA HEMBRAS

...0103 ASTRA FORTUNATA SHOW SHINE DE CAN RAYO (RKF 4490504)(CHIP/TATUAJE 643178195622439). Nai.: 16.10.15 .-Per CH Astra Fortunata Klifford Kradford i CH Astra Fortunata Integra Gold Queen .-Cri.: V Prokofiev .-Pro.: BRUNELLS, Miquel - CAN RAYO

(27)

OBERTA FEMELLES / ABIERTA HEMBRAS

...0104 TAJINASTES MAMA YO QUIERO (LOE 2228472)(CHIP/TATUAJE 977200008743930). Nai.: 03.09.14 .-Per Tajinastes de Laormiga i Blackgalaxay You Are My Destiny .-Cri.: Tajinastes .-Pro.: MARTIN DEL RIO - TAJINASTES

...0105 CANELA FINA DE CAN RAYO (LOE 2247206)(CHIP/TATUAJE 956000003605197). Nai.: 27.09.14 .-Per Feminine de Schnauriz i Dylan de Anesman .-Cri.: M Brunells .-Pro.: BRUNELLS, Miquel - CAN RAYO

JOVES FEMELLES / JOVENES HEMBRAS

...0106 JE SUIS JOLIE DE CAN RAYO (LOE 2330725)(CHIP/TATUAJE 977200008940128). Nai.: 14.08.16 .-Per Chapeau de Can Rayo i Tula Fajra del Casa di Vita .-Cri.: Can Rayo .-Pro.: BRUNELLS, Miquel - CAN RAYO

SCHNAUZER MINIATURA (NEGRO Y PLATA)

No sotmessos a proves de treball OBERTA MASCLES / ABIERTA MACHOS

...0107 CH J SWEETSCHAUZERS GLADIATOR (LOE 2261997)(CHIP/TATUAJE 981098106116124). Nai.: 14.04.15 .-Per Silium Black i Zelebritat Acqua .-Cri.: Sweetschanauzers .-Pro.: GARCIA, Alejandra-SWEETSCHNAUZ

JOVES MASCLES / JOVENES MACHOS

...0108 SCEDIR ZUBIN MEHTA (LOE 2324458)(CHIP/TATUAJE 380260042168399). Nai.: 10.03.16 .-Per Lancelot Jezzy Dogs i Scedir Rita Hayworth .-Cri.: F Ferrari .-Pro.: NUÑEZ MENDOZA, Julio VETERANS MASCLES / VETERANOS MACHOS

...0109 SILIUM BLACK (LOE 1858634)(CHIP/TATUAJE 977200007327552). Nai.: 29.07.08 .-Per Repetition Mark off a Spot i Silium Vilma .-Cri.: Silium .-Pro.: GARCIA, Alejandra-SWEETSCHNAUZ

SCHNAUZER MINIATURA (BLANCO)

No sotmessos a proves de treball OBERTA MASCLES / ABIERTA MACHOS

...0110 MADE IN SPAIN LISTERINE (LOE 2264638)(CHIP/TATUAJE 981098106213816). Nai.: 16.10.15 .-Per Made In Spain Gaudi I i Maade In Spain Mafalda I .-Cri.: A Pons .-Pro.: RODRIGUEZ DE CON-CEICAO, Benjam

SECCIO PRIMERA / SECCION PRIMERA:

PINSCHER - SCHNAUZER

1.4 TCHIORNY TERRIER

TERRIER NEGRO RUSO

No sotmessos a proves de treball INTERMEDIA MASCLES/INTERMEDIA MACHOS

...0111 MADRIDSKI MEDVED FAVORITO FEGOR WIN (LOE 2284145)(CHIP/TATUAJE 941000018702512). Nai.: 13.10.15 .-Pro.: RODRIGUEZ GOMEZ, Eduardo

(28)

SECCIO SEGONA / SECCION SEGUNDA:

MOLOSOIDES

2.1 TIPUS DOGO / TIPO DOGO

DOGO ARGENTINO

No sotmessos a proves de treball INTERMEDIA MASCLES/INTERMEDIA MACHOS

...0112 CH J AÑANGA HNOS DEL NILO (LOE 2285594)(CHIP/TATUAJE 981098106118875). Nai.: 05.12.15 .-Per Rivero de la Cocha i CH Aria Valle de Lid .-Cri.: Hnos del Nilo .-Pro.: HNOS DEL NILO ...0113 AZOTE HNOS DEL NILO (LOE 2285597)(CHIP/TATUAJE 981098106105902). Nai.: 05.12.15 .-Per

Rivero de la Cocha i CH Aria Valle de Lid .-Cri.: Hnos del Nilo .-Pro.: HNOS DEL NILO JOVES MASCLES / JOVENES MACHOS

...0114 VORKA DE ENAMONTE (LOE 2303022)(CHIP/TATUAJE 941000018656572). Nai.: 05.12.15 .-Per Chinchulin del Bagual i Durqueña de Enamonte .-Cri.: Enamonte .-Pro.: LEON JIMENEZ, Jose Antonio INTERMEDIA FEMELLES/INTERMEDIA HEMBRAS

...0115 CH J ATALANTA HNOS DEL NILO (LOE 2285595)(CHIP/TATUAJE 981098106107464). Nai.: 05.12.15 .-Per Rivero i CH Aria Valle de Lid .-Cri.: Hnos del Nilo .-Pro.: HNOS DEL NILO

SHAR PEI

No sotmessos a proves de treball OBERTA MASCLES / ABIERTA MACHOS

...0116 LEX DEL PETO XINES (LOE 2243332)(CHIP/TATUAJE 981098104779882). Nai.: 03.11.14 .-Per For Chicon del Peto Xines i For Hanna del Peto Xines .-Pro.: DELGADO SAAVEDRA, David

JOVES MASCLES / JOVENES MACHOS

...0117 DRAGON DE KOSHI ZHU (LOE 2311383)(CHIP/TATUAJE 941000019080710). Nai.: 22.03.16 .-Per CH J Asias Pispita me And Pay The Conseq i CH Dragon de Koshi Qadis .-Cri.: N Alvarez .-Pro.: ALVA-REZ, Nuria-DRAGON DE KOSHI

OBERTA FEMELLES / ABIERTA HEMBRAS

...0118 CHINA HOUSE SWEET SONG OF THILDE (LOE 2126404)(CHIP/TATUAJE 208210000403254). Nai.: 17.09.12 .-Per China House Moon Walker i China House Lady Marmelade .-Cri.: China House .-Pro.: ALVAREZ, Nuria-DRAGON DE KOSHI

JOVES FEMELLES / JOVENES HEMBRAS

...0571 PISPITA TWIST OF DATE (LOE 2331947)(CHIP/TATUAJE 941000018925415). Nai.: 01.07.16 .-Per CH Asias Pispita me off and Pay the Consequences i CH Peiday Robinson Steel Magnolia .-Cri.: Blai Llobet .-Pro.: LLOBET, Blai

BOXER (DORADO)

Sotmessos a proves de treball OBERTA MASCLES / ABIERTA MACHOS

...0119 NORTON DE ALIDOG (LOE 2234102)(CHIP/TATUAJE 938000000709590). Nai.: 29.05.14 .-Per CH Q-Set de Alidog i Sthona de Alidog .-Cri.: Alidog .-Pro.: RODRIGO MARIN, Pedro

...0120 BELIRE UK IRON MAN (LOE 2234358)(CHIP/TATUAJE 941000014699284). Nai.: 12.01.15 .-Per Brando de Villa Corona i Belire Uk The Bitch is Back .-Cri.: Squires .-Pro.: SQUIRES, Clifford y Peter

(29)

JOVES MASCLES / JOVENES MACHOS

...0121 FANTASTIC VON DOM (LOE 2323851)(CHIP/TATUAJE 900115000075295). Nai.: 15.06.16 .-Per Echo von der Burg Singuidunum i Ist Shain Naomi .-Cri.: Tidak Ada .-Pro.: GARCIA, Fco-BOXER DE RINCOMAR

...0122 AGOSTINELLI DEL IUS NATURA (LOE 2325972)(CHIP/TATUAJE 977200008941944). Nai.: 28.05.16 .-Per Uwe del Ius Natura i Llue del Ius Natura .-Cri. i Pro.: HERNANDEZ, Rafael - IUS NATURA OBERTA FEMELLES / ABIERTA HEMBRAS

...0123 YUKA DE RINCOMAR (LOE 2255833)(CHIP/TATUAJE 941000017535689). Nai.: 23.05.15 .-Per Romulo del Monte de Ara i Koral de Puerto Marina .-Cri.: Boxer de Rincomar .-Pro.: CARVAJAL, Aurora

...0124 JAKADIE DES CHETEMIS (LOE 2262802)(CHIP/TATUAJE 250268500678213). Nai.: 09.03.14 .-Per Ninox V Hammersee i Hanggun des Chetemis .-Cri.: M Brocheton .-Pro.: PALACiN, Alex

JOVES FEMELLES / JOVENES HEMBRAS

...0125 COLETTE DE ALIDOG (LOE 2300466)(CHIP/TATUAJE 938000000787076). Nai.: 26.12.15 .-Per Q Set de Alidog i Angie de Jr .-Cri.: Alidog .-Pro.: GONZALEZ, Lidia - ALIDOG

...0126 BEATE DEL IUS NATURA (LOE 2325967)(CHIP/TATUAJE 981020000134649). Nai.: 28.06.16 .-Per Ñoqui Santa Crus del Ius Natura i Unica de Ius Natura .-Cri.: R Hernandez .-Pro.: HERNANDEZ, Rafael - IUS NATURA

...0127 FURIA DE LOS SEIS CAMINOS (LOE 2329720)(CHIP/TATUAJE 977200008798006). Nai.: 11.05.16 .-Per CH Marco de Kopader i Pili de los Seis Caminos .-Cri.: R Fernandez y V Ramia .-Pro.: FERNAN-DEZ, R y J y RAMIA, Vane

BOXER (ATIGRADO)

Sotmessos a proves de treball INTERMEDIA MASCLES/INTERMEDIA MACHOS

...0128 AZORAN DEL IUS NATURA (LOE 2283304)(CHIP/TATUAJE 941000018659577). Nai.: 26.08.15 .-Per Marco de Kopader i Llue del Ius Natura .-Cri.: R Hernandez .-Pro.: HERNANDEZ, Rafael - IUS NATU-RA

...0129 JACKSONI DE MIRIERI (LOE 2291975)(CHIP/TATUAJE 938000000781367). Nai.: 07.12.15 .-Per CH Marco de Kopader i Brasilia Gold Tequila .-Cri.: Boxer de Mirieri .-Pro.: MARTINEZ FERRE, Carlos CAMPIONS MASCLES / CAMPEONES MACHOS

...0130 CH PINK PANTHER DE NAVISSOS (LOE 2249447)(CHIP/TATUAJE 688010000053156). Nai.: 24.02.14 .-Per Dolxa Cristo i Yuanyu Sanvita .-Cri.: I Stankovic .-Pro.: GARCIA, Fco-BOXER DE RINCOMAR JOVES MASCLES / JOVENES MACHOS

...0131 ALMADINAKS EVROPEISKIY (LOE 2264034)(CHIP/TATUAJE 941000021257532). Nai.: 13.07.16 .-Per Almadinaks Vistrel v Cel i Almadinaks Demo Versia .-Cri.: T Sysoeva .-Pro.: GARCIA, Fco-BOXER DE RINCOMAR

...0132 ARTURO DE OMEGA 18K (LOE 2322053)(CHIP/TATUAJE 941000019360541). Nai.: 10.05.16 .-Per Alex de los Seis Caminos i Gansa de Omega 18K .-Cri.: A Ordoñez .-Pro.: CARRASCO CARRASCO, Arturo ...0133 ANDERSON DEL IUS NATURA (LOE 2325973)(CHIP/TATUAJE 981098106439126). Nai.: 28.05.16

.-Per Uwe del Ius Natura i Llue del Ius Natura .-Cri.: R Hernandez .-Pro.: HERNANDEZ, Rafael - IUS NATURA

(30)

INTERMEDIA FEMELLES/INTERMEDIA HEMBRAS

...0134 GERI HALLIWELL DE MIRIERI (LOE 2291988)(CHIP/TATUAJE 938000000793290). Nai.: 28.11.15 .-Per CH Firework de Porto Village i Berly I de la Estribera .-Cri.: Boxer’s de Mirieri .-Pro.: RODRI-GUEZ MARTIN, Juan

OBERTA FEMELLES / ABIERTA HEMBRAS

...0135 LINDSAY DU SOLEIL DE L’AURION (LOE 2294139)(CHIP/TATUAJE 250269810590981). Nai.: 09.05.15 .-Per Eros de L’ecume de Nacre i Guppy du Soleil de L’aurion .-Cri.: N Cambassedes .-Pro.: RODRIGUEZ MARTIN, Juan

JOVES FEMELLES / JOVENES HEMBRAS

...0136 ADELA DE OMEGA 18K (LOE 2322052)(CHIP/TATUAJE 941000019557905). Nai.: 10.05.16 .-Per Alex de los Seis Caminos i Gansa de Omega de 18K .-Cri.: A OrdoÑez .-Pro.: CARRASCO CARRASCO, Arturo

ROTTWEILER

Sotmessos a proves de treball INTERMEDIA MASCLES/INTERMEDIA MACHOS

...0137 ERIK CASA DO CASTELO (LOE 2282730)(CHIP/TATUAJE 981098106112850). Nai.: 11.07.15 .-Per Bronx Casa do Castelo i Zara de Breogan .-Cri.: Rottweiler Casa do Castelo .-Pro.: LAREDO FUEN-TES, Sergi

...0138 LUKE WINNER CIVI (LOE 2291875)(CHIP/TATUAJE 100237000000605). Nai.: 15.11.15 .-Per Dzomba von Haus Drazic i Ramona Winner Civi .-Cri.: Can Fosalba .-Pro.: PRIETO, Victor-CAN FOSALBA

OBERTA MASCLES / ABIERTA MACHOS

...0139 DITO DE CAN PALMER (LOE 2085950)(CHIP/TATUAJE 982000161055584). Nai.: 21.05.12 .-Per Yaco Can Badal i Zoa de Can Palmer .-Cri.: F Cuenca .-Pro.: PEREZ, Gabriel

JOVES MASCLES / JOVENES MACHOS

...0140 BENNO DE ROTT DE RUBI (LOE 2303373)(CHIP/TATUAJE 977200008812284). Nai.: 15.02.16 .-Per Scorpion of Sanny Hill i Venus II de Breogan .-Cri.: Rott de Rubi .-Pro.: DOMINGUEZ MILLAN, Jonathan

...0141 BALTO DE ROTTJARA (LOE 2312097)(CHIP/TATUAJE 981098106209948). Nai.: 07.03.16 .-Per Gero King of The East i Kenia de Breogan .-Cri.: Rottjara .-Pro.: DIMITROV, Ivaylo

...0142 WALLACE VOM HAUS ZSCHAMMER (TRA 2017286)(CHIP/TATUAJE 934000011167297). Nai.: 03.07.16 Per Greif von der Crossener Ranch i Marit Vom Haus Zschammer Cri.: Can Fosalba .-Pro.: PRIETO, Victor-CAN FOSALBA

VETERANS MASCLES / VETERANOS MACHOS

...0143 YACO CAN BADAL (LOE 1884260)(CHIP/TATUAJE 941000011324902). Nai.: 21.05.09 .-Per Tyson can Badal i Quina Can Badal .-Cri.: J Marti .-Pro.: URIGUEN JUAN, Luis

OBERTA FEMELLES / ABIERTA HEMBRAS

...0144 ROTMANBULLS ORLA (LOE 2261618)(CHIP/TATUAJE 941000018182659). Nai.: 19.05.15 .-Per Rotmanbulls Harry i Beatelcke Maja .-Cri.: A De la Cruz .-Pro.: CUENCA SORIA, Francisco ...0145 RUNA MIKI ROTT (LOE 2276457)(CHIP/TATUAJE 688038000043613). Nai.: 15.11.14 .-Per Faryco

(31)

JOVES FEMELLES / JOVENES HEMBRAS

...0146 CORA DE YOLCRIS (LOE 2316583)(CHIP/TATUAJE 981020011165366). Nai.: 04.06.16 .-Per Scorpion of Sammy Hill i Isla de Yolcris .-Cri.: M Navajas .-Pro.: CUENCA SORIA, Francisco ...0147 MUSA DU TEMPLE D’ADRANOS (LOF 93067-0)(CHIP/TATUAJE 250269606704510). Nai.: 21.03.16

.-Per Rick Flash Rouse i Tina vom Hause Edelstein .-Cri.: Du Temple D’adranos .-Pro.: DOMINGUEZ MILLAN, Jonathan

DOGO DE BURDEOS

No sotmessos a proves de treball OBERTA MASCLES / ABIERTA MACHOS

...0148 YURK DE DOMINIO DE LOS PENATES (LOE 2130021)(CHIP/TATUAJE 977200008315700). Nai.: 21.10.12 .-Per Charly de Bariloche i Zaha Hadid del Dominio de los Penates .-Cri.: F Estevez .-Pro.: ABAD HURTADO, Salvador

INTERMEDIA FEMELLES/INTERMEDIA HEMBRAS

...0149 HARPYES Z ORISKU (CMKUBX 3070)(CHIP/TATUAJE 95301000452035). Nai.: 16.01.16 .-Per Over The Top Dei Dogue Della Valle i Tudordogue’s Dancing Queen .-Cri.: Schreiber .-Pro.: LOMER, Jerome OBERTA FEMELLES / ABIERTA HEMBRAS

...0150 KITTY DE DOMINIO DE LOS PENATES (LOE 2130016)(CHIP/TATUAJE 977200008323684). Nai.: 21.10.12 .-Per Charly de Bariloche i Zaha Hadid de Dominio de los Penates .-Cri.: Dominio de los Penates .-Pro.: ABAD HURTADO, Salvador

JOVES FEMELLES / JOVENES HEMBRAS

...0151 MS FYRSTA PRIME DE PRIVADIIS (LOF 24956-0)(CHIP/TATUAJE 250268731659886). Nai.: 20.06.16 .-Per Bell Z Orisku i Agramer Bordog Alpha .-Cri.: J Lomer .-Pro.: LOMER, Jerome

BULLDOG INGLES

No sotmessos a proves de treball OBERTA MASCLES / ABIERTA MACHOS

...0152 VALLEYBULLS QASHQAI (LOE 2279582)(CHIP/TATUAJE 941000017944280). Nai.: 22.07.15 .-Per CH Burogog Ffliaw For Crofthorn i Valleybulls Four Roses .-Cri.: J Esteban .-Pro.: ESTEBAN, Jose y Diego

...0153 CH MAJOR BULLDOGS THE KING (LOE 2291906)(CHIP/TATUAJE 941000018700722). Nai.: 02.10.15 .-Per Major Bulldogs Furius Baco i Best Bulldogirona Miracle .-Cri.: Major Bulldogs .-Pro.: BARRAGAN, Jordi -MAJOR BULLDOG

JOVES MASCLES / JOVENES MACHOS

...0154 FAT PUPPYS REGAL (LOE 2316602)(CHIP/TATUAJE 938000000782848). Nai.: 15.05.16 .-Per CH Seehurst Hands of Stone i CH Bbg Simple The Best .-Cri.: A Ribas y J Rey .-Pro.: RIBAS, Andrea y REY, Jorge

VETERANS MASCLES / VETERANOS MACHOS

...0155 CH BEST BULLDOGIRONA MAREMAGNUM (LOE 1890377)(CHIP/TATUAJE 985120031169956). Nai.: 03.06.09 .-Per Blokhead Bull Bobby Cucharello i CH Lemonvom Celoso Cara .-Cri.: Best Bulldogirona .-Pro.: BARRAGAN, Jordi -MAJOR BULLDOG

(32)

INTERMEDIA FEMELLES/INTERMEDIA HEMBRAS

...0156 ANABELLE DAS ESTRELLAS DO MONTADO (LOP 526456)(CHIP/TATUAJE 951000016980345).-Per CH Ocobo Onasis i Adele das Estrellas do Montado .-Pro.: CARDOSO LOPEZ, Jose Paulo

OBERTA FEMELLES / ABIERTA HEMBRAS

...0157 DEL PAPIOL DET SHAKIRA (LOE 2196202)(CHIP/TATUAJE 941000016448074). Nai.: 12.03.14 .-Per Mystyle Faming Star i Del Papiol Miss Tres Barbari .-Cri.: Del Papiol .-Pro.: HERNANDEZ BADIAS, Julio ...0158 MARELANBULL SMALL MEGAN (LOE 2237763)(CHIP/TATUAJE 941000017492744). Nai.: 28.12.14 .-Per La

Chata Show Me i Rembombory Julian’s .-Cri.: Marelanbull .-Pro.: HERNANDEZ BADIAS, Julio

BULLMASTIFF

No sotmessos a proves de treball OBERTA MASCLES / ABIERTA MACHOS

...0159 OEST DEL GORG NEGRE (LOE 2219747)(CHIP/TATUAJE 941000016932746). Nai.: 19.08.14 .-Per Game Keeper Eye of The Storm i Dynamic Force Xtra Adorable .-Cri.: Del Gorg Negre .-Pro.: DEL GORG NEGRE

...0160 SENY DEL GORG NEGRE (LOE 2254412)(CHIP/TATUAJE 941000017514654). Nai.: 19.04.15 .-Per Game Keeper Eye of The Storm i Calitja del Gorg Negre .-Cri. i Pro.: DEL GORG NEGRE

CAMPIONS MASCLES / CAMPEONES MACHOS

...0161 CH HEREU DEL GORG NEGRE (LOE 2128540)(CHIP/TATUAJE 982000189379558). Nai.: 10.10.12 .-Per CH Peacekeeper Leatherneck i Calma del Gorg Negre .-Cri. i Pro.: DEL GORG NEGRE JOVES MASCLES / JOVENES MACHOS

...0162 XALOC DEL GORG NEGRE (LOE 2309185)(CHIP/TATUAJE 941000018741348). Nai.: 15.05.16 .-Per Game Keeper Eye of The Storm i Joia del Gorg Negre .-Cri.: Del Gorg Negre .-Pro.: DEL GORG NEGRE INTERMEDIA FEMELLES/INTERMEDIA HEMBRAS

...0163 UNCA DEL GORG NEGRE (LOE 2285580)(CHIP/TATUAJE 941000018329848). Nai.: 03.09.15 .-Per Game Keeper Eye of The Storm i Dolce Perro Georguetta .-Cri. i Pro.: DEL GORG NEGRE

OBERTA FEMELLES / ABIERTA HEMBRAS

...0164 VALL FOSCA DEL GORG NEGRE (LOE 2285567)(CHIP/TATUAJE 941000017515093). Nai.: 09.09.15 .-Per Game Keeper Eyer of The Storm i Flama del Gorg Negre .-Cri.: Del Gorg Negre .-Pro.: DEL GORG NEGRE

JOVES FEMELLES / JOVENES HEMBRAS

...0165 XOCOLATA NEGRA DEL GORG NEGRE (LOE 2309190)(CHIP/TATUAJE 941000018741645). Nai.: 15.05.16 .-Per Game Keeper Eye of The Storm i Joia del Gorg Negre .-Cri.: Del Gorg Negre .-Pro.: DEL GORG NEGRE

MASTIN NAPOLITANO

No sotmessos a proves de treball OBERTA FEMELLES / ABIERTA HEMBRAS

...0166 IRIS DE AZURRA (LOE 2194153)(CHIP/TATUAJE 981098104688124). Nai.: 10.02.14 .-Per Aramis de Azurra i Diva de Azurra .-Cri.: C Mateo y M Domene .-Pro.: DOMENE DOMENE, Mercedes

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :