LLISTAT D ADJUDICACIÓ DE PLACES PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL 2016/2017

11  Download (0)

Full text

(1)

ACCEPTACIÓ O RENÚNCIA DE LA PLAÇA ASSIGNADA

L’acceptació o renúncia de la plaça adjudicada es realitza on-line i es formalitza posteriorment a l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat.

Per

tal de fer efectiva l’assignació provisional de places és imprescindible que accepteu o renuncieu a la plaça que se us

ha adjudicat d’acord als procediments establerts i en els terminis indicats

.

Les instruccions són les següents:

1) Accepta o renuncia a la plaça on-line. Entra a l’aplicatiu SOP a: https://www.service4mobility.com/europe/LoginServlet

 Pas 1: Clica a acceptació o renúncia de la plaça i tria la teva opció .

Pas 2: Descarrega’t el document d’acceptació o renúncia de la plaça assignada. Puja el document d’acceptació o renúncia escanejat amb la teva firma a l’aplicatiu SOP. En el cas de les acceptacions, també hauràs de pujar a l’aplicatiu els documents indicats: fotocòpia del DNI / NIE i fotocòpia de les dades bancàries (ha de constar el vostre nom –heu de ser titulars o co-titulars del compte- i el número de compte). Serveix la fotocòpia de la primer pàgina de la vostra llibreta, on consta aquesta informació. Si no ho heu fet encara, també hi haureu d’afegir el Certidicat d’Idioma.

2) Presenta a l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat dues còpies del document d’acceptació o renúncia signades.

Comproveu que la plaça i el semestre que accepteu a l’aplicatiu SOP es correspon amb el del llistat publicat per l’Oficina de

Relacions Internacionals de la Facultat. Aquest és el llistat vàlid de les places adjudicades en els Programes Erasmus i Convenis

Específics de la Facultat i preval en cas de discrepància amb l’aplicatiu SOP.

És imprescindible acceptar o renunciar a la plaça online i dur les DUES CÒPIES del document d’acceptació o

renúncia a l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat per tal de fer efectives les assignacions.

CALENDARI:

- Acceptació / renúncia places assignades: Del 24 al 29 de febrer del 2016 .

Tots els alumnes que acceptin la seva plaça d’acord als procediments i tràmits establerts i en els terminis

indicats tindran la seva plaça adjudicada definitivament.

IMPORTANT: ÉS IMPRESCINDIBLE QUE S’ACCEPTI LA PLAÇA PER TAL DE FER EFECTIVA LA

SEVA ASSIGNACIÓ. EN CAS CONTRARI, L’ADJUDICATARI PERDRÀ LA PLAÇA ASSIGNADA.

Consideracions importants:

Degut als canvis que s’han donat per la introducció del nou programa Erasmus +, no es pot garantir l’ajut econòmic Erasmus lligat a la

plaça, tot i que per la nostra experiència mai cap estudiant se n’ha quedat sense. Tot i això, tingues en compte que a dia d’avui,

l’adjudicació de la plaça es correspon a l’adjudicació d’una mobilitat acadèmica i no de l’ajut econòmic.

Els alumnes en llista d’espera opten al procés de reassignació. Els alumnes que renunciïn a la seva plaça d’intercanvi també podran

optar a la reassignació sempre i quan les places que escullin siguin places que havien prioritzat per davant de la que els hi ha estat

assignada. Si renuncien perden la plaça adjudicada inicialment i no la tenen garantida en el procés de reassignació. Les instruccions

del procés de reassignació de places les pots trobar a les darreres dues pàgines d’aquest document.

Tots aquells estudiants que tingueu una plaça assignada comproveu que els nostres correus no us arriben al correu brossa i, si és així,

marqueu-nos com a correu desitjat, de no ser així us podeu perdre informació molt important durant el procés de l’intercanvi.

LLISTAT D’ADJUDICACIÓ DE PLACES

PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL

2016/2017

(2)

RESOLUCIÓ ERASMUS I CONVENIS ESPECÍFICS DE LA FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA

NIUB Programa Codi Universitat Nom Universitat Període

14137362 Erasmus Estudis UK NOTTING02 THE NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY SEM2

14345306 Erasmus Estudis HU BUDAPES03 BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM SEM2

14775504 Erasmus Estudis NL EINDHOV03 FONTYS HOGESCHOLEN SEM1

15347883 Erasmus Estudis SF HELSINKI01 HELSINGIN YLIOPISTO SEM 1

15355583 Erasmus Estudis DK KOBENHA01 KOEBENHAVNS UNIVERSITET ANUAL

15363364 Erasmus Estudis I BOLOGNA01 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA SEM 1

15373455 Erasmus Estudis CZ PRAHA04 AKADEMIE MUZICKYCH UMENI V PRAZE SEM 1

15377585 Erasmus Estudis DK KOBENHA01 KOEBENHAVNS UNIVERSITET SEM 1

15793061 Erasmus Estudis F TOULOUS01 UNIVERSITE TOULOUSE 1 SCIENCES SOCIALES ANUAL

16018914 Erasmus Estudis S LINKOPI01 LINKÖPINGS UNIVERSITET SEM2

16089986 Erasmus Estudis D BAMBERG01 OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITAET BAMBERG SEM1

16089986 Convenis Específics MEX53 SISTEMA CETYS UNIVERSIDAD SEM2

16091773 Erasmus Estudis IRL MAYNOOT01 NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, MAYNOOTH SEM1

16116435 Erasmus Estudis NL EINDHOV03 FONTYS HOGESCHOLEN SEM2

16130494 Erasmus Estudis I TORINO01 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO SEM1

16136982 Erasmus Estudis S VASTERA01 MÄLARDALENS HÖGSKOLA SEM1

16137870 Erasmus Estudis D BAMBERG01 OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITAET BAMBERG SEM1

16139023 Erasmus Estudis NL S-GRAVE13 STICHTING HAAGSE HOGESCHOOL SEM1

16144446 Erasmus Estudis I ROMA03 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI

SOCIALI GUIDO CARLI SEM2

16157190 Erasmus Estudis UK HATFIEL01 UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE SEM1

16185256 Erasmus Estudis D BAMBERG01 OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITAET BAMBERG SEM1

16192901 Erasmus Estudis UK SHEFFIE01 UNIVERSITY OF SHEFFIELD SEM1

16262606 Erasmus Estudis UK BIRMING02 UNIVERSITY OF BIRMINGHAM SEM1

16262853 Erasmus Estudis I PARMA01 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA SEM1

16269654 Erasmus Estudis HR ZAGREB06 ZAGREBACKA ŠKOLA EKONOMIJE I MANAGEMENTA SEM1

16269654 Convenis Específics VI-HANOI01 FOREIGN TRADE UNIVERSITY SEM1

16270951 Erasmus Estudis UK BRISTOL02 UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND, BRISTOL SEM2

16270951 Convenis Específics CH DELEMON02 HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE SUISSE OCCIDENTALE SEM2

16275103 Erasmus Estudis D BAMBERG01 OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITAET BAMBERG SEM1

16276396 Erasmus Estudis B ANTEWERP01 UNIVERSITEIT ANTWERPEN SEM2

16276503 Erasmus Estudis LV RIGA13 BANKU AUGSTSKOLA SEM2

16279815 Erasmus Estudis S GOTEBORG01 GÖTEBORGS UNIVERSITET SEM1

16280246 Erasmus Estudis S TROLLHA01 HÖGSKOLAN VÄST SEM1

16281414 Erasmus Estudis A WIEN66 MODUL UNIVERSITY VIENNA SEM2

16286056 Erasmus Estudis UK HATFIEL01 UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE SEM2

16287471 Erasmus Estudis S LINKOPI01 LINKÖPINGS UNIVERSITET SEM1

16288123 Erasmus Estudis I FIRENZE01 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE SEM1

16290982 Erasmus Estudis NL GRONING01 RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN SEM1

16293793 Erasmus Estudis S GOTEBORG01 GÖTEBORGS UNIVERSITET SEM1

16293830 Erasmus Estudis S LINKOPI01 LINKÖPINGS UNIVERSITET SEM1

16294305 Erasmus Estudis NL ARNHEM27 HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN SEM1

16296335 Erasmus Estudis DK KOBENHA01 KOEBENHAVNS UNIVERSITET SEM1

16296593 Erasmus Estudis D BAMBERG01 OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITAET BAMBERG SEM2

(3)

16299776 Erasmus Estudis I FIRENZE01 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE SEM2

16302672 Erasmus Estudis I ROMA16 UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE SEM1

16314476 Erasmus Estudis S LINKOPI01 LINKÖPINGS UNIVERSITET SEM1

16314546 Erasmus Estudis NL TILBURG01 UNIVERSITEIT VAN TILBURG SEM2

16315106 Erasmus Estudis I ROMA02 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA 'TOR VERGATA' SEM2

16322482 Erasmus Estudis D BAMBERG01 OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITAET BAMBERG SEM2

16322913 Erasmus Estudis S GOTEBORG01 GÖTEBORGS UNIVERSITET SEM1

16322913 Convenis Específics KR SEOUL01 SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY (SKKU) SEM1

16322924 Erasmus Estudis D BAMBERG01 OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITAET BAMBERG SEM1

16323134 Erasmus Estudis NL HEERLEN14 HOGESCHOOL ZUYD SEM1

16323716 Erasmus Estudis UK HATFIEL01 UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE SEM1

16323893 Erasmus Estudis I TORINO01 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO SEM2

16329913 Erasmus Estudis B LOUVAIN01 UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN SEM1

16330775 Erasmus Estudis I TORINO01 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO SEM2

16331980 Erasmus Estudis D MUNCHEN02 TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN SEM1

16331980 Convenis Específics CAN-MCMAST McMASTER UNIVERSITY SEM1

16332002 Erasmus Estudis B LEUVEN01 KATHOLIEKE UNIVERITEIT LEUVEN SEM1

16332002 Convenis Específics CA MONTR01 UNIVERSITÉ DE QUÉBEC À MONTRÉAL SEM1

16333273 Erasmus Estudis NL MAASTRI01 UNIVERSITEIT MAASTRICHT SEM1

16333310 Erasmus Estudis IRL MAYNOOT01 NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, MAYNOOTH SEM1

16336386 Erasmus Estudis D POTSDAM01 UNIVERSITAET POTSDAM SEM2

16338092 Erasmus Estudis NL MAASTRI01 UNIVERSITEIT MAASTRICHT ANUAL

16340704 Erasmus Estudis D MUNSTER01 WESTFAELISCHE WILHELMS-UNIVERSITAET MUENSTER SEM1

16344904 Erasmus Estudis NL MAASTRI01 UNIVERSITEIT MAASTRICHT SEM2

16347030 Erasmus Estudis HU BUDAPES03 BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM SEM1

16348253 Erasmus Estudis I ROMA02 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA 'TOR VERGATA' SEM2

16350806 Erasmus Estudis UK NOTTING02 THE NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY SEM2

16352696 Erasmus Estudis UK BRISTOL02 UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND, BRISTOL SEM1

16360190 Erasmus Estudis CZ PRAH09 VYSOKÁ SKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE SEM1

16361763 Erasmus Estudis NL GRONING03 HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN SEM1

16365871 Erasmus Estudis UK NEWCAST01 UNIVERSITY OF NEWCASTLE SEM1

16375273 Erasmus Estudis DK KOBENHA05 HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN SEM1

16375321 Erasmus Estudis NL AMSTERD05 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM SEM1

16375321 Convenis Específics CAN-MCMAST McMASTER UNIVERSITY SEM1

16376706 Erasmus Estudis NL UTRECHT24 HOGESCHOOL UTRECHT, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES SEM2

16394976 Convenis Específics CH DELEMON 02 HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE SUISSE OCCIDENTALE SEM1

16400613 Erasmus Estudis NL AMSTERD02 VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM ANUAL

16401641 Erasmus Estudis S LUND01 LUNDS UNIVERSITET SEM1

16402584 Erasmus Estudis DK KOBENHA05 HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN SEM1

16402584 Convenis Específics KR SEOUL04 UNIVERSITY OF SEOUL (UOS) SEM1

16425592 Erasmus Estudis B LOUVAIN01 UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN SEM2

16439570 Erasmus Estudis D HAMBURG14 EBC EURO BUSINESS COLLEGE GMBH SEM1

16439894 Erasmus Estudis I FIRENZE01 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE SEM1

16440362 Erasmus Estudis I TRIESTE01 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE ANUAL

16440605 Erasmus Estudis I BOLOGNA01 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA SEM2

(4)

16440944 Erasmus Estudis B LOUVAIN01 UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN SEM1

16440944 Convenis Específics USA- CAL-SD SAN DIEGO STATE UNIVERSITY SEM1

16441250 Erasmus Estudis F PARIS009 UNIVERSITE DE PARIS-DAUPHINE ANUAL

16441250 Convenis Específics USA- CAL-SD SAN DIEGO STATE UNIVERSITY SEM1

16441364 Erasmus Estudis NL AMSTERD02 VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM SEM1

16442403 Erasmus Estudis F RENNES27 GROUPE ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE RENNES SEM1

16443350 Erasmus Estudis B ANTEWERP01 UNIVERSITEIT ANTWERPEN SEM1

16444234 Convenis Específics ID BANDU01 UNIVERSITAS PADJADJARAN SEM1

16444676 Convenis Específics CAN-MCMAST McMASTER UNIVERSITY SEM1

16449801 Erasmus Estudis B LOUVAIN01 UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN ANUAL

16452343 Erasmus Estudis D REUTLIN02 HOCHSCHULE REUTLINGEN SEM1

16453603 Erasmus Estudis I PARMA01 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA SEM2

16454130 Erasmus Estudis B BRUXEL82 HAUTE ECOLE EPHEC ANUAL

16454933 Erasmus Estudis D HAMBURG14 EBC EURO BUSINESS COLLEGE GMBH SEM1

16455025 Convenis Específics CH DELEMON 02 HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE SUISSE OCCIDENTALE SEM2

16455040 Erasmus Estudis NL GRONING03 HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN SEM2

16455051 Erasmus Estudis DK KOBENHA05 HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN SEM2

16455051 Convenis Específics US-AUROR01 AURORA UNIVERSITY (ILLINOIS) SEM2

16455110 Erasmus Estudis A INNSBRU01 LEOPOLD-FRANZENS-UNIVERSITAET INNSBRUCK SEM2

16456053 Erasmus Estudis NL ARNHEM27 HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN SEM1

16458131 Erasmus Estudis PL WARSZAW03 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE SEM1

16458190 Convenis Específics CHL05 UNIVERSIDAD DE CHILE SEM2

16458411 Erasmus Estudis S TROLLHA01 HÖGSKOLAN VÄST SEM2

16460135 Erasmus Estudis NL AMSTERD05 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM SEM1

16460205 Erasmus Estudis UK GLASGOW01 UNIVERSITY OF GLASGOW SEM1

16460205 Convenis Específics TW-TAIPE01 COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES NATIONAL TAIWAN

UNIVERSITY SEM2

16460721 Erasmus Estudis NL AMSTERD02 VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM SEM1

16461325 Erasmus Estudis NL UTRECHT24 HOGESCHOOL UTRECHT, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES SEM1

16462025 Erasmus Estudis UK NEWCAST01 UNIVERSITY OF NEWCASTLE ANUAL

16464206 Erasmus Estudis NL UTRECHT24 HOGESCHOOL UTRECHT, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES SEM2

16466100 Erasmus Estudis D HAMBURG14 EBC EURO BUSINESS COLLEGE GMBH SEM1

16466516 Erasmus Estudis NL AMSTERD02 VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM SEM2

16468771 Erasmus Estudis D BAMBERG01 OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITAET BAMBERG SEM1

16469751 Convenis Específics US-AUROR01 AURORA UNIVERSITY (ILLINOIS) SEM1

16470075 Erasmus Estudis NL AMSTERD02 VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM SEM1

16470285 Erasmus Estudis NL HEERLEN14 HOGESCHOOL ZUYD SEM1

16470425 Erasmus Estudis A WIEN66 MODUL UNIVERSITY VIENNA SEM1

16470484 Erasmus Estudis PL WARSZAW03 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE SEM1

16470554 Erasmus Estudis I ROMA16 UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE SEM1

16471836 Erasmus Estudis HR ZAGREB06 ZAGREBACKA ŠKOLA EKONOMIJE I MANAGEMENTA SEM2

16471884 Erasmus Estudis S VASTERA01 MÄLARDALENS HÖGSKOLA SEM1

16472993 Erasmus Estudis PL WARSZAW03 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE SEM1

16472993 Convenis Específics CHL05 UNIVERSIDAD DE CHILE SEM1

16473741 Erasmus Estudis NL GRONING01 RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN SEM1

16473741 Convenis Específics CAN-MCMAST McMASTER UNIVERSITY SEM1

(5)

16473870 Convenis Específics KR SEOUL04 UNIVERSITY OF SEOUL (UOS) SEM1

16474253 Erasmus Estudis IRL CORK01 NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK SEM1

16475465 Erasmus Estudis B GENT01 UNIVERSITEIT GENT SEM1

16475594 Erasmus Estudis UK BRISTOL02 UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND, BRISTOL SEM1

16475745 Erasmus Estudis UK HATFIEL01 UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE SEM1

16475745 Convenis Específics CH WINTERT03 ZHAW ZÜRCHER HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE

WISSENSCHAFTEN SEM1

16475771 Erasmus Estudis D BAMBERG01 OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITAET BAMBERG SEM1

16476143 Erasmus Estudis N SANDVIK02 HANDELSHØYSKOLEN BI SEM1

16476331 Erasmus Estudis NL UTRECHT24 HOGESCHOOL UTRECHT, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES SEM1

16477462 Erasmus Estudis F PARIS009 UNIVERSITE DE PARIS-DAUPHINE SEM2

16477521 Erasmus Estudis D PADERBO01 UNIVERSITAET PADERBORN ANUAL

16477930 Erasmus Estudis B GENT01 UNIVERSITEIT GENT SEM2

16478313 Erasmus Estudis F PARIS256 ECOLE SUPERIEURE DE GESTION SEM2

16478733 Erasmus Estudis D BAMBERG01 OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITAET BAMBERG SEM1

16479875 Erasmus Estudis B BRUXEL04 UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES SEM1

16480100 Erasmus Estudis NL BREDA01

(ASIS) AVANS HOGESCHOOL, UNIVERSITY Of APPLIED SCIENCES SEM1

16480343 Erasmus Estudis NL AMSTERD02 VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM SEM1

16481242 Erasmus Estudis S LUND01 LUNDS UNIVERSITET ANUAL

16482233 Erasmus Estudis UK LONDON142 LONDON METROPOLITAN UNIVERSITY SEM1

16482233 Convenis Específics USA- CAL-SD SAN DIEGO STATE UNIVERSITY SEM1

16483493 Erasmus Estudis NL AMSTERD02 VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM SEM2

16484042 Convenis Específics KR SEOUL01 SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY (SKKU) SEM2

16484484 Erasmus Estudis UK NEWCAST01 UNIVERSITY OF NEWCASTLE SEM2

16485862 Erasmus Estudis P PORTO02 UNIVERSIDADE DO PORTO SEM2

16489056 Erasmus Estudis UK BIRMING02 UNIVERSITY OF BIRMINGHAM ANUAL

16490983 Erasmus Estudis B BRUXEL82 HAUTE ECOLE EPHEC SEM1

16491871 Erasmus Estudis NL UTRECHT24 HOGESCHOOL UTRECHT, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES SEM1

16492232 Erasmus Estudis NL ARNHEM27 HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN SEM1

16493013 Erasmus Estudis I ROMA02 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA 'TOR VERGATA' SEM1

16493746 Erasmus Estudis NL ARNHEM27 HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN ANUAL

16494402 Erasmus Estudis NL UTRECHT24 HOGESCHOOL UTRECHT, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES SEM1

16494446 Erasmus Estudis S UPPSALA01 UPPSALA UNIVERSITET SEM2

16494446 Convenis Específics MEX34 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SEM2

16494505 Erasmus Estudis IRL CORK01 NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK SEM1

16494645 Erasmus Estudis NL AMSTERD02 VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM ANUAL

16494693 Erasmus Estudis B LOUVAIN01 UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN SEM2

16494763 Erasmus Estudis UK NOTTING02 THE NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY ANUAL

16494774 Erasmus Estudis B GENT01 UNIVERSITEIT GENT SEM1

16495500 Erasmus Estudis S GOTEBORG01 GÖTEBORGS UNIVERSITET SEM1

16495566 Erasmus Estudis NL EINDHOV03 FONTYS HOGESCHOLEN SEM2

16495570 Erasmus Estudis S TROLLHA01 HÖGSKOLAN VÄST SEM1

16495636 Erasmus Estudis S GOTEBORG01 GÖTEBORGS UNIVERSITET SEM2

16495651 Erasmus Estudis NL UTRECHT24 HOGESCHOOL UTRECHT, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES SEM2

16496852 Erasmus Estudis D BAMBERG01 OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITAET BAMBERG SEM1

16497003 Erasmus Estudis D MUNCHEN02 TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN SEM 1

(6)

16497961 Erasmus Estudis NL MAASTRI01 UNIVERSITEIT MAASTRICHT SEM1

16498532 Erasmus Estudis NL VLISSIN01 HOGESCHOOL ZEELAND ANUAL

16498613 Erasmus Estudis PL WARSZAW03 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE SEM1

16498790 Erasmus Estudis S TROLLHA01 HÖGSKOLAN VÄST SEM1

16498904 Erasmus Estudis CZ PRAH09 VYSOKÁ SKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE SEM1

16499055 Erasmus Estudis I ROMA02 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA 'TOR VERGATA' SEM1

16499070 Erasmus Estudis D AACHEN02 FACHHOCHSCHULE AACHEN SEM1

16499173 Erasmus Estudis N SANDVIK02 HANDELSHØYSKOLEN BI SEM1

16499232 Erasmus Estudis NL AMSTERD05 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM SEM1

16499232 Convenis Específics ID BANDU01 UNIVERSITAS PADJADJARAN SEM1

16499641 Erasmus Estudis UK NEWCAST01 UNIVERSITY OF NEWCASTLE ANUAL

16499641 Convenis Específics CA MONTR01 UNIVERSITÉ DE QUÉBEC À MONTRÉAL ANUAL

16499770 Erasmus Estudis IRL CORK01 NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK SEM1

16499836 Erasmus Estudis B GENT01 UNIVERSITEIT GENT SEM1

16500002 Erasmus Estudis UK NEWCAST01 UNIVERSITY OF NEWCASTLE SEM1

16500175 Erasmus Estudis N BERGEN02 NORGES HANDELSHØYSKOLE SEM1

16500175 Convenis Específics CA MONTR01 UNIVERSITÉ DE QUÉBEC À MONTRÉAL SEM1

16500562 Erasmus Estudis UK HATFIEL01 UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE SEM2

16500654 Erasmus Estudis NL AMSTERD05 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM SEM2

16500654 Convenis Específics CH DELEMON 02 HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE SUISSE OCCIDENTALE SEM1

16500875 Erasmus Estudis NL GRONING03 HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN SEM1

16500875 Convenis Específics USA- CAL-SD SAN DIEGO STATE UNIVERSITY SEM2

16501004 Erasmus Estudis NL GRONING03 HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN SEM2

16501306 Erasmus Estudis F PARIS256 ECOLE SUPERIEURE DE GESTION SEM2

16501531 Erasmus Estudis S LUND01 LUNDS UNIVERSITET SEM1

16501936 Erasmus Estudis N SANDVIK02 HANDELSHØYSKOLEN BI SEM1

16502065 Convenis Específics CN-BEIJI03 INTERNATIONAL COLLEGE BEIJING ANUAL

16502076 Erasmus Estudis D PADERBO01 UNIVERSITAET PADERBORN SEM1

16502113 Erasmus Estudis D PADERBO01 UNIVERSITAET PADERBORN SEM2

16502522 Erasmus Estudis NL UTRECHT24 HOGESCHOOL UTRECHT, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES SEM1

16502533 Erasmus Estudis PL KATOWIC02 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH SEM2

16502555 Erasmus Estudis UK DURHAM01 UNIVERSITY OF DURHAM ANUAL

16502555 Convenis Específics CN-BEIJI03 INTERNATIONAL COLLEGE BEIJING ANUAL

16503410 Erasmus Estudis I FIRENZE01 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE SEM1

16503760 Erasmus Estudis D TUBINGE01 EBERHARD KARLS UNIVERSITAET TUEBINGEN ANUAL

16503874 Erasmus Estudis UK LONDON142 LONDON METROPOLITAN UNIVERSITY SEM2

16503874 Convenis Específics CN-BEIJI03 INTERNATIONAL COLLEGE BEIJING SEM1

16504073 Erasmus Estudis I FIRENZE01 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE SEM2

16504294 Erasmus Estudis F PARIS009 UNIVERSITE DE PARIS-DAUPHINE SEM1

16504386 Erasmus Estudis B LEUVEN01 KATHOLIEKE UNIVERITEIT LEUVEN SEM1

16504784 Erasmus Estudis SF TURKU02 ÅBO AKADEMI SEM1

16504784 Convenis Específics VI-HANOI01 FOREIGN TRADE UNIVERSITY ANUAL

16508166 Erasmus Estudis I SALERNO01 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO SEM1

16508741 Erasmus Estudis I FIRENZE01 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE SEM2

16508995 Erasmus Estudis UK DUNDEE01 UNIVERSITY OF DUNDEE SEM2

(7)

16509942 Erasmus Estudis D BAMBERG01 OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITAET BAMBERG SEM1

16510476 Erasmus Estudis SF TURKU02 ÅBO AKADEMI SEM1

16511261 Erasmus Estudis NL GRONING03 HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN ANUAL

16511972 Erasmus Estudis IRL MAYNOOT01 NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, MAYNOOTH SEM1

16512145 Erasmus Estudis IRL MAYNOOT01 NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, MAYNOOTH SEM1

16513490 Erasmus Estudis UK SHEFFIE01 UNIVERSITY OF SHEFFIELD ANUAL

16513976 Erasmus Estudis UK NEWCAST01 UNIVERSITY OF NEWCASTLE SEM1

16514116 Erasmus Estudis UK LONDON134 REGENT'S UNIVERSITY LONDON SEM2

16514341 Erasmus Estudis N SANDVIK02 HANDELSHØYSKOLEN BI SEM1

16514444 Erasmus Estudis I ROMA03 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI

SOCIALI GUIDO CARLI SEM1

16514971 Erasmus Estudis NL UTRECHT24 HOGESCHOOL UTRECHT, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES ANUAL

16516905 Erasmus Estudis UK BRISTOL02 UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND, BRISTOL SEM1

16519591 Erasmus Estudis B BRUXEL04 UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES SEM1

16520700 Erasmus Estudis I ROMA03 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI

SOCIALI GUIDO CARLI SEM2

16522483 Erasmus Estudis IRL MAYNOOT01 NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, MAYNOOTH SEM2

16522542 Erasmus Estudis N SANDVIK02 HANDELSHØYSKOLEN BI SEM2

16522542 Convenis Específics KR SEOUL04 UNIVERSITY OF SEOUL (UOS) ANUAL

16522844 Erasmus Estudis B GENT01 UNIVERSITEIT GENT SEM1

16523091 Erasmus Estudis I BOLOGNA01 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA SEM2

16523710 Erasmus Estudis P LISBOA109 UNIVERSIDADE DE LISBOA ANUAL

16524421 Erasmus Estudis UK NEWCAST01 UNIVERSITY OF NEWCASTLE SEM1

16524535 Erasmus Estudis NL MAASTRI01 UNIVERSITEIT MAASTRICHT SEM2

16525515 Erasmus Estudis NL AMSTERD05 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM SEM1

16525515 Convenis Específics CHL05 UNIVERSIDAD DE CHILE SEM1

16525946 Erasmus Estudis A WIEN01 UNIVERSITAET WIEN SEM2

16526005 Erasmus Estudis D MUNCHEN02 TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN SEM1

16526101 Erasmus Estudis F AV-FONT01 ÉCOLE SUPERIEURE DE COMMERCE INTERNATIONAL SEM2

16526812 Erasmus Estudis IRL MAYNOOT01 NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, MAYNOOTH SEM2

16526860 Erasmus Estudis UK GLASGOW01 UNIVERSITY OF GLASGOW ANUAL

16526904 Erasmus Estudis I FIRENZE01 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE SEM1

16529144 Erasmus Estudis I SALERNO01 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO SEM1

16530150 Convenis Específics USA-CAL-SD SAN DIEGO STATE UNIVERSITY ANUAL

16530441 Erasmus Estudis UK HATFIEL01 UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE SEM1

16531196 Erasmus Estudis I PARMA01 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA ANUAL

16535105 Erasmus Estudis UK BRISTOL02 UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND, BRISTOL SEM2

16547156 Erasmus Estudis CZ PRAH09 VYSOKÁ SKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE SEM1

16552233 Erasmus Estudis UK DURHAM01 UNIVERSITY OF DURHAM ANUAL

16563050 Erasmus Estudis UK MANCHES04 MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY SEM1

16571601 Erasmus Estudis B LEUVEN01 KATHOLIEKE UNIVERITEIT LEUVEN SEM1

16578170 Convenis Específics CHL05 UNIVERSIDAD DE CHILE SEM1

16621231 Erasmus Estudis IRL CORK01 NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK ANUAL

16621231 Convenis Específics CAN-MCMAST McMASTER UNIVERSITY ANUAL

16627214 Erasmus Estudis LV RIGA13 BANKU AUGSTSKOLA SEM2

16632221 Erasmus Estudis B LEUVEN01 KATHOLIEKE UNIVERITEIT LEUVEN SEM1

16634656 Erasmus Estudis D BAMBERG01 OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITAET BAMBERG ANUAL

(8)

16636981 Erasmus Estudis SF TAMPERE01 TAMPEREEN YLIOPISTO SEM1

16637250 Erasmus Estudis UK BRISTOL02 UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND, BRISTOL SEM1

16639140 Erasmus Estudis UK DURHAM01 UNIVERSITY OF DURHAM ANUAL

16639173 Erasmus Estudis D AACHEN02 FACHHOCHSCHULE AACHEN ANUAL

16640772 Erasmus Estudis IRL MAYNOOT01 NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, MAYNOOTH SEM1

16642706 Erasmus Estudis IRL MAYNOOT01 NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, MAYNOOTH SEM1

16643701 Erasmus Estudis SF TAMPERE01 TAMPEREEN YLIOPISTO ANUAL

16643701 Convenis Específics CN- BEIJI03 INTERNATIONAL COLLEGE BEIJING ANUAL

16648203 Erasmus Estudis B BRUXEL82 HAUTE ECOLE EPHEC SEM1

16648306 Erasmus Estudis N SANDVIK02 HANDELSHØYSKOLEN BI SEM1

16654864 Erasmus Estudis NL MAASTRI01 UNIVERSITEIT MAASTRICHT SEM1

16656334 Erasmus Estudis F PARIS009 UNIVERSITE DE PARIS-DAUPHINE SEM2

16670975 Erasmus Estudis NL AMSTERD05 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM SEM2

16671826 Erasmus Estudis PL KATOWIC02 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH SEM1

16677371 Erasmus Estudis F LILLE15 ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES DU NORD SEM1

16677485 Erasmus Estudis D AACHEN02 FACHHOCHSCHULE AACHEN SEM1

16677765 Erasmus Estudis PL WARSZAW03 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE ANUAL

16678480 Erasmus Estudis IRL CORK01 NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK ANUAL

16679795 Erasmus Estudis S UPPSALA01 UPPSALA UNIVERSITET SEM1

16679832 Erasmus Estudis A WIEN01 UNIVERSITAET WIEN SEM1

16680053 Erasmus Estudis D PADERBO01 UNIVERSITAET PADERBORN ANUAL

16683041 Erasmus Estudis I MILANO01 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO SEM2

16684216 Erasmus Estudis IRL CORK01 NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK SEM1

16685303 Erasmus Estudis UK OXFORD04 OXFORD BROOKES UNIVERSITY SEM1

16687591 Erasmus Estudis F PARIS14 INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE PARIS SEM1

16687731 Erasmus Estudis HR ZAGREB01 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ANUAL

16714714 Erasmus Estudis D MUNCHEN02 TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN SEM1

RECORDA QUE ÉS IMPRESCINDIBLE QUE ACCEPTIS LA PLAÇA D’ACORD ALS

PROCEDIMENTS INDICATS I EN ELS TERMINIS ESTABLERTS PER FER EFECTIVA

LA SEVA ASSIGNACIÓ.

(9)

ALUMNES EN LLISTA D’ESPERA

NIUB Programa d'intercanvi

16134915 Erasmus Estudis 16238541 Erasmus Estudis 16266261 Erasmus Estudis 16269632 Convenis Específics 16269632 Erasmus Estudis 16271894 Erasmus Estudis 16276411 Erasmus Estudis 16277413 Erasmus Estudis 16288075 Erasmus Estudis 16295156 Erasmus Estudis 16302591 Convenis Específics 16302985 Erasmus Estudis 16313662 Erasmus Estudis 16315504 Erasmus Estudis 16336655 Convenis Específics 16336655 Erasmus Estudis 16348614 Erasmus Estudis 16350880 Erasmus Estudis 16394976 Erasmus Estudis 16454082 Erasmus Estudis 16455025 Erasmus Estudis 16455040 Convenis Específics 16455110 Convenis Específics 16462025 Convenis Específics 16470484 Convenis Específics 16472271 Convenis Específics 16474172 Erasmus Estudis 16474253 Convenis Específics 16480155 Convenis Específics 16480155 Erasmus Estudis 16487380 Erasmus Estudis 16494774 Convenis Específics 16495032 Convenis Específics 16495032 Erasmus Estudis 16501262 Erasmus Estudis 16510012 Erasmus Estudis 16514341 Convenis Específics 16523813 Erasmus Estudis 16613450 Erasmus Estudis 16627214 Convenis Específics 16677673 Erasmus Estudis 16679795 Convenis Específics 16685362 Erasmus Estudis 16686390 Erasmus Estudis ALUMNES EXCLOSOS

NIUB Programa Incidència

14906463 Convenis Específics Sol·licitud presentada fora de termini

16191265 Erasmus Estudis No compleix els requisits. Nivell B1 obligatori

16348640 Erasmus Estudis No compleix els requisits. Nivell B1 obligatori

16480553 Erasmus Estudis Sol·licitud presentada fora de termini

16481242 Convenis Específics Sol·licitud presentada fora de termini

16493610 Erasmus Estudis No compleix els requisits. Nivell B1 obligatori

16503001 Erasmus Estudis Sol·licitud presentada fora de termini

16503001 Convenis Específics Sol·licitud presentada fora de termini

16503502 Erasmus Estudis No compleix els requisits. Nivell B1 obligatori

16674442 Erasmus Estudis No compleix els requisits. 60 crèdits

obligatoris

16684780 Erasmus Estudis Sol·licitud presentada fora de termini

Els alumnes en llista d’espera que ho vulguin poden optar a la reassignació de

places, trobaràs tota la informació a continuació.

Els alumnes exclosos perquè no compleixen els requisits d’idioma de les

places que havien demanat (Incidència: No compleix els requisits. Nivell B1

obligatori) poden optar a la reassignació de places a universitats d’Itàlia o

Portugal que no tinguin requisits d’idioma específics (consultar pàgina web

Oficina de Relacions Internacionals) si entreguen el compromís d’idioma.

(10)

PROCÉS DE REASSIGNACIÓ

Qui pot participar al procés de reassignació?

 Totes aquelles persones que han quedat en llista d’espera

 Totes aquelles persones que no han acceptat la plaça que tenien assignada (estudiants que han renunciat o que no han presentat el document d’acceptació en el termini establert)

 Totes aquelles persones que van fer la sol·licitud al SOP dins el termini establert i no van arribar a presentar tota la documentació corresponent a un Registre Oficial abans del 8 de gener però si ho han fet fins el 24 de febrer  Tots aquells estudiants que consten com a Exclosos pel motiu “No compleix els requisits. Nivell B1 obligatori” (si

a la reassignació demanen places d’Itàlia o Portugal que no tenen requisits d’idioma específics i entreguen el compromís d’idioma)

En el cas de renúncies

o persones que no han entregat el document d’acceptació de la

plaça assignada, només es podrà optar a la reassignació en cas que l’estudiant vulgui optar

a una plaça que havia prioritzat per davant de la que li ha estat assignada i que finalment ha

quedat vacant. No es podrà optar a places que no

s’havien escollit inicialment. Els

estudiants que renunciïn perden la plaça inicialment adjudicada i no tenen garantida

l’obtenció d’una plaça en el procés de reassignació.

No es podrà optar al procés de reassignació:

 Si es renúncia després del 29 de febrer a una plaça que prèviament s’hagi acceptat, no es podrà optar al procés de reassignació.

 Només podran participar en el procés de reassignació aquells estudiants que van fer la sol·licitud per participar al programa Erasmus i als Convenis Específics de la facultat en el període ordinari. No s’acceptaran nous sol·licitants.

2 de març

Publicació del llistat de places disponibles. El podràs trobar a l’Oficina de Relacions Internacionals i a la web de l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat.

Del 2 al 4 de març a les 14:00h

Hauràs d’emplenar i lliurar a l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat el document de reassignació amb la llista de preferències. Podràs trobar aquest document per participar en el procés de reassignació a la web de l’Oficina de Relacions

Internacionals de la Facultat i adjunt en aquest document.

7 de març a la nit

Publicació del llistat de les places adjudicades en el procés de reassignació. Es podrà trobar a la pàgina web de l’oficina i es farà arribar via correu electrònic a tots aquells que hagueu participat en el procés de reassignació.

Del 8 al 14 de març

Acceptació i renúncia de les places adjudicades en el procés de reassignació

18 de març

Publicació del llistat definitiu de les places adjudicades per al programa Erasmus i Convenis Específics de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB, curs 2016/2017

(11)

Declaro: que als efectes del que disposa la Llei Orgànica 18 / 1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,

autoritzo l’ús de les dades personals contingudes en aquest document i el seu tractament informàtic per a la gestió, seguiment, control i avaluació de la meva participació al programa d’intercanvi internacional a que fa referència el document.

PROCÉS DE REASSIGNACIÓ DE PLACES

ERASMUS 2016/2017

INFORMACIÓ DE L’ESTUDIANT:

Nom i Cognoms:_________________________________________________________________

DNI:___________________ NIUB:_______________Data de Naixement:___________________

Telèfon mòbil: ________________Correu electrònic: ___________________________________

MOTIU DE LA REASSIGNACIÓ:

Llista d’espera

Renúncia

Altres (Registre fora de termini, etc.): ___________________

INFORMACIÓ DE L’INTERCANVI:

Ensenyament:____________________________________

Omple les caselles amb les teves preferències:

Centre 1: _________________________________________

SEM1

SEM2

ANUAL

Centre 2: _________________________________________

SEM1

SEM2

ANUAL

Centre 3: _________________________________________

SEM1

SEM2

ANUAL

Centre 4: _________________________________________

SEM1

SEM2

ANUAL

Centre 5: _________________________________________

SEM1

SEM2

ANUAL

Centre 6: _________________________________________

SEM1

SEM2

ANUAL

Figure

Updating...

References

Related subjects :