asma ocupacional i atenció primària

Texto completo

(1)

asma ocupacional

i

atenció primària

Dr. Rafel Panadès Valls Metge del Treball

CSSL de Barcelona

Generalitat de Catalunya

Departament d’Empresa i Ocupació

(2)

Per què parlar d’asma ocupacional?

ƒ Patologia respiratòria laboral més freqüent

ƒ Infradiagnosticada i/o mal diagnosticada

ƒ Greus repercussions personals, laborals

i socioeconòmiques

(3)

Què és l’asma ocupacional?

ƒ Malaltia caracteritzada per una limitació

variable del flux aeri i/o hiperreactivitat bronquial i/o inflamació degudes a causes i condicions atribuïbles a l’ambient laboral i no a estímuls que es troben fora del treball.

(4)

Asma relacionada amb el treball

Asma

ocupacional Asma agreujadapel treball

AO per sensibilitzants (al·lèrgica) AO per irritants ART Inici sobtat RADS IgE dependent (agents APM) No IgE dependent (agents BPM)

RD 1299/2006 que aprova el Quadre de Malalties Professionals

Inici menys sobtat

AO per dosis més baixes i repetides d’irritants

(5)

Clínica de l’AO

Tos seca Dispnea Opressió toràcica Sibilàncies ƒ Crisi asmàtica: ƒ Tipus de resposta Asma IgE mediada Asma No IgE mediada DD amb MPOC

(6)

Agents etiològics

Prop de 400 agents coneguts

ƒ Asma al·lèrgica ƒ RADS www. asmanet.com www. asthme.csst.qc.ca Fonts d’informació ƒ Isocianats (TDI) ƒ Clor ƒ Amoníac ƒ Àc. acètic

ƒ Fosgè (dis. clorats + calor/RUV) ƒ Àc. sulfúric

ƒ Fums soldadura ƒ Productes neteja

(7)

Història natural de l’AO al·lèrgica

Inici exposició Sensibilització AO (símptomes) ƒ Atòpia* ƒ tabaquisme ƒ Intensitat de l’exposició ƒ Tipus d’agent Factors predisposants/determinants ƒ Rinoconjuntivitis ƒ Duració exposició ƒ Duració símptomes ƒ Gravetat asma en el moment del diagnòstic

setmanes

* Per a antigens d’APM

anys Factors pronòstics Diagnòstic (?) Persistència Agreujament Exposici ó Fi exposició Curació (?)

(8)

Freqüència de l’AO

ƒ 15% de l’asma en adults

ƒ 18% - 30% de les asmes iniciades

en edat adulta

ATS. American Thoracic Society Statement: Occupational contribution to the burden

of of airway disease. Am J Respi Crit Care Med 2003; 167:787-797

Johson AR et al. Occupational asthma in adults in six Canadian communities. Am J Respi Crit Care Med 2000; 162:2058-62

Karjalainen A et al. Work is related to a substancial portion of adult-onset asthma

(9)

Subdetecció

ƒ Insuficient formació dels professionals

en temes de MT

ƒ Ineficaç implantació/execució de la VS

Possibles causes

ƒ Interessos d’empreses/MATMPSS

(10)

Repercussions de la subdetecció

ƒ No adopció mesures preventives/correctores

Ni a nivell Institucional

No s’actua sobre el que “no existeix”

Ni a nivell de les empreses

Ni pels treballadors afectats ni pels companys

(11)

ƒ Pitjor evolució i pronòstic

ƒ Formes persistents, “envellides” i greus

ƒ Pèrdua de la capacitat de treball

2) Personals

ƒ No indemnització com a MP

ƒ Derivació cap a la sanitat pública

ƒ pressió assistencial

ƒ de la despesa

3) Socioeconòmiques

(12)

Importància de l’AP

ƒ És qui primer contacte amb el pacient

i en etapes inicials de la malaltia

ƒ diagnòstic més fàcil

ƒ millor pronòstic

ƒ És qui primer pot sospitar l’AO

contribuir al diagnòstic precoç i a millorar el pronòstic

(13)

Pronòstic de l’AO

Diagnòstic precoç

ƒ Duració de l’exposició a l’agent causal

ƒ Duració dels símptomes

ƒ Gravetat de l’AO quan es diagnostica

Evitar exposició (AOA)

Disminuir exposició (RADS)

(14)

Dades d’interès en AO

ƒ Primer metge visitat

ƒ Metge de família 73%

ƒ Metge del treball 8%

ƒ Urgències 19%

ƒ Temps fins 1ª visita: 3 mesos

ƒ Temps fins sospita d’AO: 2 anys

Santos MS et al. “Occupational asthma and work-exacerbated asthma. Factors

associated with time to diagnostic steps”. Chest 2007;131:1768-75

(15)

Diagnòstic de l’AO

És difícil En certs casos

1. Sospita d’AO

2. Confirmació d’asma bronquial

3. Confirmació de l’AO

3.1 relacionar símptomes-ocupació

3.2 identificar l’agent causal

Diagnòstic clínic/funcional

Diagnòstic etiològic

(16)

Sospita d’asma ocupacional

ƒ Tota asma d’inici en adults

ƒ Milloria fora del treball i/o empitjorament

al tornar a la feina

ƒ Rinitis/Rinoconjuntivitis prèvia

ƒ Mala resposta al tractament

ƒ Ocupació/exposició de risc

ƒ Inici després d’un accident

(17)

Sospita/diagnòstic d’AO

Impossible sense: ƒ Història clínica ƒ Història laboral Incidència en la cronologia dels símptomes

(18)

Confirmació de l’asma bronquial

ƒ Reversibilitat de l’obstrucció bronquial

PBD FEV1 post > 12% i 200 ml

ƒ Hiperreactivitat bronquial inespecífica

Prova de metacolina o histamina (PC20 )

(19)

Confirmació de l’AO

ƒ Relacionar asma-ocupació

ƒ Mesures seriades: Mesura seriada del FEM

ƒ Detecció agent causal

ƒ Confirmació sensibilització a ag. laborals

Proves In vivo Tests cutanis (prick test) Proves In vitro RAST, ELISA

Prova de broncoprovocació específica

ƒ Confirmació del paper causal dels ag. laborals

ƒ Medir abans i després de treballar (FEV1, FEM, PC20, )

(20)

Què més es pot fer des de l’AP ?

ƒ Informar al pacient

ƒ Derivar al pneumòleg

ƒ Consultar la USL

ƒ Iniciar la determinació de contingència

en cas d’IT

ƒ contactar amb empresa/SP/mútua

ƒ denunciar a IT (si ho creu convenient)

Instrucció 1/2007 de l’ICAM

(21)

Què podem oferir des del CSSLB?

93 205 50 01

rafael.panades@gencat.cat

Assessorament

(22)

Per finalitzar…una petició

En què treballa ?

Penseu en l’AO i

(23)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :