Creix. a l'escola bressol. Curs GUIA DE CENTRES EDUCATIUS DE REUS. De 0 a 3 anys. AJUNTAMENT DE REUS Ensenyament i Política Lingüística

Descargar (0)

Texto completo

(1)

2016-2017 Curs

GUIA DE CENTRES EDUCATIUS DE REUS

Creix a l'escola bressol

De 0 a 3 anys

(2)

L’educació és un valor fonamental que per- met oferir a les persones un espai de crei- xement on puguin desplegar-se totes les seves capacitats d’actuació personal i cívi- ca. Per això, ara i sempre, la nostra ciutat ha fet de l’educació una aposta de ciutat amb la qual els reusencs i les reusenques hem mirat cap al futur amb optimisme, conscients dels reptes i de les oportunitats que hem tingut i tenim al davant.

Des de l’Ajuntament, des dels centres educatius, des de les famílies i des del conjunt de la comuni- tat educativa treballen perquè les generacions més joves tinguin a l’abast eines i recursos per esdeve- nir ciutadans i ciutadanes preparats, responsables i compromesos, i també per ampliar les oportunitats laborals i personals de les persones adultes, perquè l’educació i la formació siguin sempre un espai obert i accessible.

És amb aquest objectiu que treballem en el marc d’una xarxa de complicitats que fa possible que la tasca que des dels centres educatius, que des d’aquestes pàgines vull reconèixer i agrair, es pro- jecti en el conjunt de la ciutat.

Carles Pellicer Punyed Alcalde de Reus

Les escoles bressol són espais pensats per a les famílies, on els infants de 0 a 3 anys aprofun- deixin en l’adquisició d’hàbits i coneixements i en la convivèn- cia amb altres infants en un en- torn lúdic i proper.

Des de la xarxa d’escoles bressol municipals, en els darrers anys hem dedicat molts esforços a aprofun- dir en aquest objectiu, ampliant els espais de relació, de participació i de trobada amb els famílies, i tam- bé iniciant nous projectes d’innovació pedagògica.

I les famílies en han fet confiança, tant en termes de participació i implicació com fent que les nostres aules hagin assolit aquest darrer curs una ocupació del cent per cent.

Això ens esperona a treballar encara més, avançant en aquest objectiu de fer de les escoles bressol espais centrats en la formació i el creixement dels infants amb connexió directa amb les famílies, fent del diàleg i de la proximitat eixos bàsics d’una tasca marcada pel compromís professional de totes les persones que la fan possible i que tot seguit us con- videm a conèixer.

Maria Dolors Sardà Lozano

Regidora d’Ensenyament i Política Lingüística

(3)

4

6 7

2

8 9

10 11

13 14

15 16 5 17

18 19 20

21 3

12

PÚBLIQUES MUNICIP ALS

1 Escola Bressol Municipal El Lligabosc 2 Escola Bressol Municipal El Marfull 3 Escola Bressol Municipal El Margalló 4 Escola Bressol Municipal La Ginesta 5 Escola Bressol Municipal L’olivera 6 Escola Bressol Municipal Montsant

PÚBLICA DE LA GENERALIT

AT

7 Llar d’Infants El Barrufet

PRIV ADES SUBVENCIONADES

8 Llar d’Infants A. Cuadrada 9 Llar d’Infants Pedra Estela 10 Escola Bressol Verdaguer

PRIV ADES

11 Llar d’Infants Babi 12 Llar d’Infants Col·legi Aura 13 Escola Bressol l’Avet 14 Escola Bressol l’Estel 15 Llar d’Infants La Granja 16 Llar d’Infants La lluna a Cullerades 17 Llar d’Infants La Papallona 18 Escola Bressol La Sargantana 19 Llar d’Infants Mafalda I SCP 20 Llar d’Infants Mafalda II SCP 21 Llar d’Infants Vailets

S umari

Oficina OME

Si voleu obtenir una plaça en una escola bres- sol pública o en alguna de les escoles bressols sostingudes parcialment amb fons públics, po- deu dirigir-vos a l’escola escollida en primera opció o bé a l’Oficina Municipal d’Escolarització en les dates de preinscripció ordinària.

A l llarg del curs us haureu de dirigir a l’Ofici- na Municipal d’Escolarització.

L’OME us ofereix per a les famílies usuàries d’escola bressol una informació i assessora-

ment mitjançant l’atenció personal i indivi- dualitzada en relació a: l’oferta existent, els equipaments de la ciutat, la tramitació de les sol·licituds de preinscripció en període ordi- nari i al llarg de tot el curs.

Recordeu que a les escoles bressol no hi ha zonificació. Viure a Reus és l’àrea única d’influència.

El primer cicle d’educació infantil és una eta- pa d’escolarització no obligatòria.

On és l’OME i el seu horari

Carrer de Rosselló, 2-8.

43201 Reus Tel 977 010 046

www.reus.cat

ome.educacio@reus.cat

Horari d’atenció al públic De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 Tardes amb cita prèvia en període de preinscripció

Cita prèvia trucant al

Procés de

preinscripció

(4)

Públiques municipals

Pública de la Generalitat

EL LLIGABOSC

Carrer d’Apel·les Mestres, 39 43206 Reus · Tel. 977 010 244

http://ebmlligabosc.reus.cat · mail: eblligabosc@reus.cat 74 places distribuïdes en 5 aules

Horari i calendari

De 7.45 a 17.00 h · Curs: Del 7 de setembre al 21 de juny.

Estiu: Del 22 de juny a 28 de juliol, obert amb horari intensiu de 7.45 a 15.00 h.

EL MARGALLÓ

Av. de Salou, 127 A 43205 Reus · Tel. 977 010 247

http://ebmmargallo.reus.cat · mail: ebmargallo@reus.cat 36 places distribuïdes en 3 aules

Horari i calendari

De 7.45 a 17.00 h · Curs:Del 7 de setembre al 21 de juny.

Estiu: Del 22 de juny a 28 de juliol, obert amb horari intensiu de 7.45 a 15.00 h.

LA GINESTA

Carrer de Figueres, 4 43202 Reus · Tel. 977 010 245

http://ebmginesta.reus.cat · mail: ebginesta@reus.cat

L’OLIVERA

Carrer de Puig i Ferrater, 6 43205 Reus · Telèfon 977 010 251

http://ebmolivera.reus.cat · mail: ebolivera@reus.cat 114 places distribuïdes en 7 aules

Horari i Calendari

De 7.45 a 17.00 h / Curs: Del 7 de setembre al 21 de juny.

Estiu: Del 22 de juny a 28 de juliol, obert amb horari intensiu de 7.45 a 15.00 h.

EL MARFULL

Plaça de l’Abat Oliva, 35 43204 Reus · Telèfon 977 010 248

http://ebmmarfull.reus.cat · mail: ebmarfull@reus.cat 115 places distribuïdes en 8 aules

Horari i calendari

De 7.45 a 17.00 h · Curs: Del 7 de setembre al 21 de juny.

Estiu: Del 22 de juny a 28 de juliol, obert amb horari intensiu de 7.45 a 15.00 h.

1

2

3

4

5

MONTSANT

Carrer de les Borges del Camp, 2 A 43203 Reus · Tel. 977 010 246

http://ebmmontsant.reus.cat · mail: ebmontsant@reus.cat 41 places distribuïdes en 3 aules

Horari i Calendari

De 7.45 a 17.00 h · Curs: Del 7 de setembre al 21 de juny.

Estiu: Del 22 de juny a 28 de juliol, obert amb horari intensiu de 7.45 a 15.00 h.

6

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

EL BARRUFET

Carrer d’Astorga, 17

43205 Reus · Tel. i fax 977 771 715

www.llardinfantselbarrufet.blogspot.com · mail: e3007831@xtec.cat 96 places distribuïdes en 8 aules

Horari i Calendari

De 9.00 h a 17.00 h, acollida matinal en funció de la demanda.

Del 14 de setembre al 30 de juny

7

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

LLAR D’INFANTS

(5)

CREU ROJA M.A. CUADRADA

Carrer de Sardà, 24 43201 Reus · Tel. 977 342451 mail: reusllar@creuroja.org 70 places distribuïdes en 5 aules Horari i calendari

Del 7 de setembre al 21 de juny de 7.45 a 17.30 h.

Juliol: horari intensiu de 7.45 a 15.00 h

PEDRA ESTELA

Av. Pere el Cerimoniós, 99 43205 Reus · Tel. 977 771 569 www.pedraestela.cat

147 places distribuïdes en 9 aules Horari i calendari

De 7.30 a 20.00 h. De l’1 de setembre fins 31 d’agost.

8

9

VERDAGUER

Carrer de Jacint Verdaguer, 12 43202 Reus · Tel. 977 326 273

www.everdaguer.cat · mail: secretaria@everdaguer.cat 94 places distribuïdes en 6 aules

Horari i calendari

De 6.45 a 20.15 h. De l’1 de setembre al 31 d’agost.

10

Privades subvencionades Privades

L’AVET

Carrer de Domènech Soberano, 6 43203 Reus · Tel. 977 319 051 mail: escolabressolavet@gmail.com 64 places distribuïdes en 4 aules Horari i Calendari

De 7.45 a 18.00 h. Obert tot l’any.

13

LLAR D’INFANTS

LLAR D’INFANTS

BABI

Camí de Tarragona, 35

43204 Reus · Tel. 977 756 596 – 629 958 903 mail: llarinfantsbabi@gmail.com

86 places distribuïdes en 6 aules Horari i Calendari

De 7.45 a 18.00 h. De setembre a mig mes d’agost.

11

LLAR D’INFANTS

14

ESCOLA BRESSOL ESCOLA BRESSOL ESCOLA BRESSOL

COL·LEGI AURA

Carretera de Tarragona-Reus, s/n cruïlla la Canonja 43204 Reus · Tel. 977 547 033

mail: aura@institucio.org

127 places distribuïdes en 8 aules Horari i calendari

De 8.00 a 17.30 h. De l’1 de setembre al 31 de juliol.

Juliol: obert a alumnes que no estiguin matriculats al centre.

12

LLAR D’INFANTS

(6)

LA PAPALLONA

Carrer del Bernat Metge, 10

43205-Reus · Tel. 977 754 261 – 618 484 553

www.llar-infants-lapapallona.com · mail: info@llar-infants-lapapallona.com 41 places distribuïdes en 3 aules

Horari i calendari

De 7.30 a 20 h. Oberta tot l’any.

VAILETS

Carrer de Frederic Soler, 60 “xalet”

43203 Reus · Tel. 877013279 mail: vailetsmv@gmail.com 27 places distribuïdes en 2 aules Horari i calendari

De 7.45 a 18.00 h. de l’1 de setembre al 31 de juliol.

De 8.00 a 15.00 h. durant el mes d’agost.

LA SARGANTANA

Carrer de Cervantes, 41

43203 Reus · Tel. 977 314 606 – 619 374 954 lasargantana@live.com

41 places distribuïdes en 3 aules

MAFALDA I SCP

Carrer del Vent, 27

43201 REUS · Tel. 977 321 320 llarmafalda@hotmail.com

45 places distribuïdes en 3 aules.

Horari i calendari

De 8.00 a 18.00 h. De principis de setembre a finals de juny.

De 8.00 a 13.00 h o de 8.00 a 17.00 h, segons la demanda, el juliol i l’agost.

MAFALDA II SCP

Carrer dels Avellaners,1 43205 Reus · Tel. 977 770 924 mail: mitecatxin@hotmail.com 50 places distribuïdes en 4 aules.

Horari i calendari

De 7.45 a 18.00 h. De l’1 de setembre al 31 de juliol.

17 21

18

19

20

LLAR D’INFANTS

LA GRANJA

Plaça de Catalunya, 4 baixos 43201 Reus · Tel. 699 907 273

www.lagranjadereus.com · mail: lagranjadereus.info@gmail.com 41 places distribuïdes en 3 aules

Horari i calendari

De 9:00 a 20:00 h. De setembre a juliol.

15

LLAR D’INFANTS

LLAR D’INFANTS BILINGÜE

LLAR D’INFANTS

LLAR D’INFANTS

ESCOLA BRESSOL

LA LLUNA A CULLERADES

Carrer de la Costa Brava, 6, baixos 43205 Reus · Tel. 977 774 676 – 688 890 788 mail: carlos@lallunaacullerades.com 61 places distribuïdes en 4 aules Horari i Calendari

De 7.45 a 19.00 h. Obert tot l’any.

16

LLAR D’INFANTS

(7)

Informa-te’n a l’OME:

Carrer de Rosselló, 2-8.

43201 Reus Tel 977 010 046

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :