• No se han encontrado resultados

REGISTRE INFORMATITZAT de l' ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS (Silicon )

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "REGISTRE INFORMATITZAT de l' ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS (Silicon )"

Copied!
56
0
0

Texto completo

(1)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 1

Sempre, el pacient primer

Unitat de Coneixement i avaluació Infermeres Suport de cures

2018

REGISTRE INFORMATITZAT de l' ADMINISTRACIÓ DE

MEDICAMENTS (Silicon ®)

© Hospital Universitari Valle Hebron Tots els drets reservats

(2)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 2

Sempre, el pacient primer

2

ÍNDEX

• Que es el programa Silicon

• Entrada a Silicon

• Pantalla del registre administració

• Registre de l’administració

• Missatgeria

• Administració avançada d’infermeria

• Impressió REAM d’un pacient

• Impressió REAM de tota la unitat

(3)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 3

Sempre, el pacient primer

El programa Silicon es va dissenyar per la gestió de farmàcia incorporant la prescripció del

tractament mèdic i la confirmació de

l’administració de la medicació per part de la infermera

(4)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 4

Sempre, el pacient primer

4

Entrada a l’aplicació Silicon

Entrada per:

Icona Silicon a l’escriptori del PC

http://siliconvhebron.portalics:8580/Silicon/

Servei de Farmàcia.

Cal:

Usuari: (NIF)

Contrasenya: (el mateix de la xarxa de l’hospital i cooreo electronic)

(5)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 5

Sempre, el pacient primer

5

Selecció de l’hospital de treball: Per defecte

Servei de Farmàcia.

 Si volem que sempre s’obri per un altre edifici: Clicariem sobre

“Configuraciones”.

A sota s’obre “Mi perfil”.

Clicant sobre “mi perfil”:

S’obre una pantalla. Seleccionem

“hospital per defecte” i s’obrirà un desplegable on podrem seleccionar l’hospital desitjat.

Clicar “Guardar”

(6)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 6

Sempre, el pacient primer

6

Selecció de l’Entorn de treball

Servei de Farmàcia.

Primer cal verificar que silicon s’ha obert a l’edifici correcte.

Si és un canvi puntual d’edifici, clicant sobre el seu nom s’obre un despegable on seleccionem l’edifici desitjat.

(7)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 7

Sempre, el pacient primer

7

Selecció de la unitat d’infermeria

Menú: Infermeria – Ingressat - Administració

Introduir el codi de unitat o clicar damunt la lupa per cercar i

Acceptar

Ens obre la unitat amb els pacients i els seus tractaments.

Els sistema per defecte sempre en carregarà l’última unitat seleccionada

(8)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 8

Sempre, el pacient primer

8

Pantalla de REGISTRE D’ADMINISTRACIÓ del TRACTAMENT

 Al clicar en un pacient es mostra la pantalla de registre de l’administració del tractament:

Servei de Farmàcia.

Dades del pacient:

Cognoms, nom (H.C.).

Sexe i edat.

Al·lèrgies.

Dades analítiques i

antropomètriques.(poden ser antigues)

Dades de l’episodi:

ICU, Llit i Unitat d’infermeria.

Servei,metge responsable a l’ingrés i diagnòstic.

Data d’ingrés i data d’alta.

Conf. Hasta: Data fins a la qual està el tractament CONFIRMAT pel METGE.

Val. Hasta: Data fins a la qual el tractament està VALIDAT pel FARMACÈUTIC.

Franja horària

(9)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 9

Sempre, el pacient primer

9

Servei de Farmàcia.

A la part inferior de la pantalla d’administració es mostra la data de l’última actualització i els següents botons:

Pantalla de REGISTRE D’ADMINISTRACIÓ: PEU

 Imprimir: impressió de la fulla de

registre de l’administració de medicaments en cas necessari

 Actualizar: refresca la pantalla, encara que les dades s’actualitzen periòdicament.

 Cambiar usuario: permet canviar l’usuari sense haver de sortir de l’aplicació.

 Cerrar: Tanca la finestra corresponent al registre d’administració.

(10)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 10

Sempre, el pacient primer

Pantalla de REGISTRE D’ADMINISTRACIÓ: Inici

Informació sobre la validació del tractament

NHC

Nom i cognoms del pacient Unitat d’infermeria

Llit Servei

Data i hora de la pròxima administració

En Ver es visualitzen els pacient:

Actius: pacients actualment ingressats

No actius: pacients no ingressat (històric de pacients de la unitat)

(11)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 11

Sempre, el pacient primer

11

Pantalla de REGISTRE D’ADMINISTRACIÓ : DETALL DE LA PRESCRIPCIÓ

Servei de Farmàcia.

Medicament: es mostra en diferents colors segons l’estat de la prescripció.

En lila: està confirmat pel metge però, no validat pel farmacèutic,

En negre: està validat pel farmacèutic però, no confirmat pel metge o en blau:

està confirmat i validat per metge i farmacèutic En vermell: prescripció de text lliure.

En verd subratllat administració avançada d’infermeria

(12)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 12

Sempre, el pacient primer

•Medicament

•Dosi prescrita

•Freqüència d’administració.

•Via d’administració.

•Data i hora inici, i Data i hora final de la prescripció.

•Observacions.

•Administració: consells d’administració.

Pantalla de REGISTRE D’ADMINISTRACIÓ : DETALL DE

LA PRESCRIPCIÓ

(13)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 13

Sempre, el pacient primer

Hi ha un canal de comunicació obert entre metge-farmacèutic-infermera, s’indica amb el símbol:

Per a medicaments associats apareix davant del medicament.

Pantalla de REGISTRE D’ADMINISTRACIÓ : DETALL DE

LA PRESCRIPCIÓ

(14)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 14

Sempre, el pacient primer

14

Servei de Farmàcia.

En cas de dosi variable es mostra de la següent manera:

Quan la freqüència és lliure (pauta personalitzada), apareix <libre> en el camp freqüència: l’hora d’administració i la dosi a administrar en cada presa s’indica en el requadre de l’hora.

REGISTRE D’ADMINISTRACIÓ : TIPUS DE PAUTES

Si la dosi és variable i l’administració està condicionada (Ex: segons glicèmies) en el camp dosi apareix “*”: cal informar la dosi administrada.

Possibles tipus de pautes:

Quan el metge prescriu una dosi urgent es mostra el medicament en 2 línies: una fa referència a la pauta normal i l’altra a una única presa urgent. Per registrar-la es segueix el procediment habitual.

(15)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 15

Sempre, el pacient primer

15

Servei de Farmàcia.

En les hores en les que hi ha una presa, es visualitza la dosi prescrita i l’estat relatiu a l’administració:

Presa planificada: presa que encara no s’ha informat l’administració, situada dins la franja d’actuació.

Presa administrada: presa en la que l’usuari ha confirmat l’administració de la totalitat de la dosi.

Presa parcial: presa en la que l’usuari ha confirmat l’administració d’una dosi diferent a la prescrita (inferior o superior).

Presa anul·lada: presa en la que s’ha confirmat la NO administració.

Presa pendent: presa que estava planificada però, no s’ha confirmat en la franja d’actuació.

Presa en procés: preses que estan en procés d’administració.

REGISTRE D’ADMINISTRACIÓ : icones , segons l’estat de

la presa

(16)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 16

Sempre, el pacient primer

16

Pantalla REAM

(17)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 17

Sempre, el pacient primer

17

(18)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 18

Sempre, el pacient primer

18

(19)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 19

Sempre, el pacient primer

19

Servei de Farmàcia.

REGISTRE D’ADMINISTRACIÓ : HISTÒRIC

 Pestanya històric: es mostren totes les accions fetes sobre aquesta presa. Es mostren els camps (Dosi, Hora d’administració, Motiu, Observacions, Acció:

confirmada/anul·lada/activada/planificada, usuari i rol que ha fet l’acció i data del procés).

(20)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 20

Sempre, el pacient primer

20

Servei de Farmàcia.

REGISTRE D’ADMINISTRACIÓ : FREQÜÈNCIA SENSE HORARI O “SI PRECISA”

FREQÜÈNCIA “SI PRECISA”: No defineix una freqüència determinada  La infermera decideix quan realitza l’administració segons necessitats del pacient.

 La franja horària corresponent a una prescripció amb aquest tipus de freqüència s’identifica amb el fons groc

 Al fer clic en un dels requadres s’obre la finestra de confirmació perquè la infermera introdueixi la informació de la presa que administra.

CASOS ESPECIALS

 les freqüencies “mireu observecions” (mo) i “perfusió continua” (PC) es comporten igual

(21)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 21

Sempre, el pacient primer

21

Servei de Farmàcia.

REGISTRE D’ADMINISTRACIÓ :PAUTA SEGONS HEMOSTASIA

ANTICOAGULACIÓ amb freqüència “SEGONS HEMOSTÀSIA”: No defineix una freqüència, ni medicament, ni dosis determinada  La infermera realitza l’administració (segons les especificacions de la Unitat d'hemostàsia,

 S´ha de clicar al requadre corresponent a l´hora d´administració de l´anticoagulant prescrit. Al camp “dosis administrada” s´especificarà la dosi (en mg) i al camp de text lliure “observaciones” el medicament i la dosi (guardar + cerrar)

CASOS ESPECIALS

(22)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 22

Sempre, el pacient primer

22

Servei de Farmàcia.

MISSATGERIA: metge  farmacèutic  infermera.

L’aplicació permet enviar missatges entre metge-infermera-farmacèutic. Hi ha dos tipus de missatgeria lligada a l' ingrés i lligada a una línea de tractament.

Cal tenir present que els destinataris, només veuen l'existència del missatge si accedeixen al tractament.

 Missatgeria lligada al ingrés (malalt): pestanya Mensajes

Quan hi ha alguna intervenció la pestanya esta de color Vermell.

Missatgeria en línia

Missatgeria lligada a un medicament:

Quan una prescripció té un missatge, s’indica amb un sobre.

(23)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 23

Sempre, el pacient primer

23

Servei de Farmàcia.

Per a poder veure el missatge cal i fer clic en el sobre.

MISSATGERIA: consultar un missatge en linia

Missatgeria lligada a una línea de tractament

(24)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 24

Sempre, el pacient primer

24

Servei de Farmàcia.

Per a crear un missatge lligat a una linia de tractament

MISSATGERIA: crear un missatge en línea.

 Des de la pestanya administraciones fer clic a:  “crear mensage”

Indicar el TEXT del missatge.

Dirigit a: Metge, farmacèutic i/o infermeria.

Tipus:

Requereix resposta del destinatari.

Mostrar com avís.

Si no marquem cap dels dos tipus el missatge és INFORMATIU.

Fer clic a “Acceptar” per guardar i finalitzar.

A tenir en compte:

Els missatges només els veuran els usuaris amb el rol al qual van dirigits.

(25)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 25

Sempre, el pacient primer

25

Administració avançada de medicaments per

infermeria

(26)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 26

Sempre, el pacient primer

26

Administració avançada de medicaments per

infermeria

(27)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 27

Sempre, el pacient primer

27

Servei de Farmàcia.

Al seleccionar el medicament s’obre una finestra amb els camps següents:

 Dosi

 Freqüència: està fixada a dosi única i no es pot modificar.

 Inici: no es pot posar data inferior a 8 hores de la data actual.

 Fi: s’estableix automàticament 24 hores després de la data d’inici i no es pot editar.

Administració avançada de medicaments per infermeria 3

 Desprès cal fer clic a “Aceptar” i “cerrar”

(28)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 28

Sempre, el pacient primer

28

Administració avançada medicaments per infermaria

Servei de Farmàcia.

 Desprès de fer clic a “Acceptar” i “tancar ” apareix el medicament prescrit en color verd i subratllat.

 A continuació cal clicar confirmar

(29)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 29

Sempre, el pacient primer

29

(30)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 30

Sempre, el pacient primer

30

Accions possibles per cada presa planificada

Administrar: confirmar presa

Anular: anulació de la presa en cas necessari Planificar: planificar la presa amb altre horari

Observacions: permet realitzar algú comentari sobre la presa administrada o anul·lada

Històric: permet consultar el històric de confirmacions

(31)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 31

Sempre, el pacient primer

31

Accions possibles per cada presa administrada

Desconfirmar: permet tornar a planificar la presa

Observacions: permet realitzar algú comentari sobre la presa administrada o anul·lada

Històric: permet consultar el històric de confirmacions

(32)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 32

Sempre, el pacient primer

32

Accions possibles per cada presa anul·lada

Reactivar: permet tornar a reactivar la presa

Observacions: permet realitzar algú comentari sobre la presa administrada o anul·lada

Històric: permet consultar el històric de confirmacions

(33)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 33

Sempre, el pacient primer

33

(34)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 34

Sempre, el pacient primer

34

(35)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 35

Sempre, el pacient primer

35

(36)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 36

Sempre, el pacient primer

36

(37)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 37

Sempre, el pacient primer

37

AJUSTOS DE VELOCITAT I TEMPS EN MESCLES INTRAVENOSES I SÈRUMS

• 1. Planificar una Presa

(38)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 38

Sempre, el pacient primer

38

(39)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 39

Sempre, el pacient primer

39

2. Modificar la velocitat d'administració

(40)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 40

Sempre, el pacient primer

40

• 3. Modificar el temps

(41)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 41

Sempre, el pacient primer

Norma dels 5 correctes

• Medicament

• Pacient

• Dosis

• Via

• Hora

Prevenció errors de medicació

(42)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 42

Sempre, el pacient primer

1. Fàrmac correcte

• Nombre genèric correcte

• Presentació correcta segons la via de administració

• Caducitat medicament

• Medicació correctament etiquetada

• Medicació no alterada

(43)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 43

Sempre, el pacient primer

2. Pacient correcte:

• Nom del pacient correcte identificació activa

• Habitació correcta

• Pacient no al·lèrgic a la medicació

• Pacient sense contraindicacions

(44)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 44

Sempre, el pacient primer

3. Dosi correcta

• Quantitat de medicació a administrar que es correspon amb l’ordre mèdica.

• Administració en la concentració adequada.

• Utilització del dissolvent correcte.

• Doble comprovació en medicacions pediàtriques i d’alt risc

• Velocitat correcta en medicacions administrades en perfusió.

(45)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 45

Sempre, el pacient primer

4. Via d’administració correcta

• Medicació administrada per SNG que sigui possible triturar.

• Administració per via IV, comprovar que la via és permeable i no i ha extravasacions.

• Interacció amb altres medicaments que s’administren simultàniament.

• Existència d’interacció entre els medicaments i els

aliments, medicacions que s’han de donar abans o

després o fora dels menjars

(46)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 46

Sempre, el pacient primer

5. Hora correcta

• Correcta planificació de l’inici i

periodicitat del medicament comptant que hi a un marge de +/- 1h per administrar-lo.

• Moment del dia adequat per a

l’administració del medicament

(47)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 47

Sempre, el pacient primer

Recomanacions

Abans de la preparació del medicament:

- Aïllament d’altres activitats assistencials - Emmagatzematge i conservació

- Mateix professional prepara i administra el medicament

- prepareu la medicació de un sol pacient i administreu-la

(48)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 48

Sempre, el pacient primer

- Etiquetar correctament les solucions, No utilitzeu abreviatures

- Comprovar les unitats i els càlculs a l’hora de preparar solucions

- Utilitzar els procediments i protocols

- Per pediatria i medicacions d’alt risc, sistema de doble comprovació

Durant la preparació del medicament

(49)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 49

Sempre, el pacient primer

- Verificar la prescripció - Informar al pacient

- Coneixement de la HC del pacient

- Alerta en la incorporació de nous medicaments

- Reduir factors de l’entorn: sorolls, llum, temperatura, distraccions...

Abans de l’administració.

(50)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 50

Sempre, el pacient primer

Valoració de les necessitats del pacient (deglució, vigilància de possibles reaccions adverses)

En la via IV, control en la velocitat de

perfusió, funcionament dels dispositius, xeringues, bombes ....

Monitorització del pacient (abans durant i després )

Durant l’administració

(51)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 51

Sempre, el pacient primer

- Vigilància

- Efectes adversos

- Registres (medicament administrat o no, no tolerat, ... )

Després de l’ administració

(52)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 52

Sempre, el pacient primer

Medicaments d’alt risc

*

ANTICOAGULANTS

* CARDIOTÒNICS ( inotròpics, adrenèrgics,...) * ANTIDIABÈTICS

* QUIMIOTERÀPIES * ANALGÈSICS

* OPIACIS

* CLORUR POTÀSIC

(53)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 53

Sempre, el pacient primer

Pacients de risc

• Pacients amb al·lèrgies

• Pacients vàries patologies

• Pacients portadors de diferents catèters

• Pacients pediàtrics

• Pacients geriàtrics

(54)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 54

Sempre, el pacient primer

Notificació d’errors de medicació

(55)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 55

Sempre, el pacient primer

(56)

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 56

Sempre, el pacient primer

Referencias

Documento similar

· Emisión de informe sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estu- dios del título de origen, o la experiencia laboral

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector residencial y comercial Distancia a la primera vía de tráfico: 3 metros (15 m de ancho)..

En nuestra opinión, las cuentas anuales de la Entidad Pública Empresarial Red.es correspondientes al ejercicio 2010 representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel

En nuestra opinión, las cuentas anuales de la Entidad Pública Empresarial Red.es correspondientes al ejercicio 2012 representan en todos los aspectos

La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Oficina Nacional de Auditoría, en uso de las competencias que le atribuye el artículo 168

La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Oficina Nacional de Auditoría, en uso de las competencias que le atribuye el artículo

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de

El contar con el financiamiento institucional a través de las cátedras ha significado para los grupos de profesores, el poder centrarse en estudios sobre áreas de interés