Dades biogràfiques dels diputats i les diputades de la Diputació de Barcelona

Texto completo

(1)

Dades biogràfiques dels diputats i les diputades de la Diputació de Barcelona Mercè Conesa i Pagès (CiU)

Nascuda el 13 de setembre de 1968. Casada, 3 fills. Ha cursat els cursos de: Pro-grama de Liderazgo i gestión Pública IESE 2009-2010; postgrau en Lideratge i innovació de polítiques públiques per ESADE 1999; màster en Dret i Gestió Públi-ca per la Universitat Pompeu Fabra 1994; i és Llicenciada en Dret per la Univer-sitat Autònoma de Barcelona. Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès des del 28 de desembre del 2010. Tinent d’alcalde d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès des de l’any 2003 fins l’any 2010. Tinent d’alcalde d’Igualtat i Polítiques Socials a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 1999-2003. Consellera del Con-sell Comarcal del Vallès Occidental 1999-2003. Professora de Dret Administratiu a la Universitat Autònoma de Barcelona 1994-1999. Tècnica superior de la Direcció General d’Administració Local, Generalitat de Catalunya 1996-1999. Cap del servei jurídic de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 1994-1996. Lletrada del servei jurídic de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 1992-1994. Actual-ment, vicepresidenta segona de la Diputació de Barcelona i responsable de l’àrea d’Atenció a les Persones.

Ferran Civil i Arnabat (CiU)

Nascut a Sant Martí Sarroca el 21 de desembre de 1949. Metge des de 1980, es-pecialitzat en medicina familiar i comunitària des del 1995, amb exercici a Cercs i rodalies. Des de 1991 fins a 1999 va ser conseller del Consell Comarcal del Ber-guedà, amb responsabilitats de Turisme i Benestar Social. Diputat provincial del Berguedà a la Diputació de Barcelona des del 1999 fins a l’actualitat. Alcalde de Cercs des del 1991 fins a l’actualitat. President del Consorci de Fornació i Iniciatives del Berguedà des del 1998. President del Consorci Ruta Minera del Berguedà des de la seva fundació el 2001. Actualment és vicepresident primer de la Diputació de Barcelona i responsable de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.

Joan Carles Garcia Cañizares (CiU)

Va néixer a Barcelona el 7 de novembre de 1961. Tècnic especialista en disseny industrial. 1983-2007: cap de producció de l’empresa Navarro Cañizares SL. 1980-1983: professor de dibuix tècnic i tècniques gràfiques a l’escola Juan de la Cierva, Barcelona. 2011: diputat provincial adjunt a presidència, portaveu i president del grup de CiU a la Diputació de Barcelona; 2007-2011: diputat provincial i president del grup de CiU a la Diputació de Barcelona. 2003-2011: representant de la comis-sió municipalista de l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 2003-2011: membre de la Comisión de Juventut de la Federación Espanyola de Municipios y Províncias (FEMP). 2003-2007: representant de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) a la Comissió Mixta del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. 2003-2011:

(2)

conseller nacional de l’Associació Catalana de Municipis (ACM); 1999: president de la Fundació Teatre Clavé de Tordera; 1991-2007: conseller delegat al Comarcal del Maresme. Des de 1995, alcalde de Tordera. Actualment és diputat adjunt a Presi-dència de la Diputació de Barcelona i diputat de Cultura.

Andreu Carreras Puigdelliura (CiU)

Nascut a Parets del Vallès, el 25 d’abril de 1944. Casat i pare d’una filla i dos fills. Resident a Lliçà de Vall des del 1962. Va ser cap de logística de Laboratoris Inibsa de Lliçà de Vall fins al 1990. Entrà a l’Ajuntament de Lliçà de Vall com a regidor el 21 de desembre de 1979 en substitució del regidor Josep Puig Grau. Va ser regidor adjunt a l’alcaldia i més tard regidor d’urbanisme. El novembre de 1986 va ocupar interinament l’alcaldia en substitució de l’alcalde Joan Mas. A les eleccions de 1987 va ser escollit alcalde, càrrec que ha anat renovant en les següents convocatòries electorals. Va ser vicepresident del Consell Comarcal del Vallès Oriental entre 1989 i 1993. Va ser president de la Mancomunitat de la Vall del Tenes entre 2001 i 2003. Actualment és diputat adjunt d’Espais Naturals a la Diputació de Barcelona.

Jaume Ciurana i Llevadot (CiU)

Neix a Barcelona el 1964. Casat, amb tres fills. Llicenciat en Dret. Màster en Dret Comparat. Diplomat en Arqueologia i Prehistòria Hispànica. És regidor de l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 1994. Ha estat regidor del Districte de Sarrià-Sant Gervasi des de l’any 1995 al 1999 i regidor president del Districte de Sarrià- Sant Gervasi des de l’any 1999 al 2007. Provenint del món dels esplais, va entrar a la Joventut Nacionalista de Catalunya l’any 1982, d’on va ser-ne Secretari General Adjunt, i posteriorment a Convergència Democràtica de Catalunya va ser President de la Federació de Barcelona i membre del Comitè Executiu Nacional. Ha estat membre del Consell d’Administració de Barcelona Televisió i Com Radio. Actualment és Tinent d’Alcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació. de l’Ajuntament de Barcelona i diputat per a les relacions amb la ciutat de Barcelona a la Diputació de Barcelona.

Carles Rossinyol i Vidal (CiU)

Nascut el 1963 a Sabadell. Casat, pare de tres filles. 1997-2011: Sindicatura de Comptes, Director dels serveis Jurídics. 2000-2002: Sindicatura de Comptes, res-ponsable de l’àrea de suport tècnic. 2000-2002: Sindicatura de Comptes, Secretari General per substitució. 1996-1999: Escola de Pràctica Jurídica de la Universitat Autònoma de Barcelona, professor. 1995-1996: Universitat Autònoma de Barce-lona, professor associat del Departament de Dret Administratiu. 1992–1996: Sin-dicatura de Comptes, Auditor-lletrat. 1986–1992 SinSin-dicatura de Comptes, Auditor. 2011-2012: Ajuntament de Sabadell, regidor portaveu del grup municipal de CiU. 2007-2011: Ajuntament de Sabadell, Regidor portaveu del grup municipal de CiU.

(3)

President del Consell del Districte Primer. 2007-2011: Consell Comarcal del Vallès Occidental, conseller portaveu del grup comarcal de CiU, i vicepresident pels temes de règim interior. 1991–1993. Universitat Autònoma de Barcelona, Magister en Dret Comparat. Llicenciat en dret. Autor del llibre: La responsabilidad contable y la Ges-tión de los recursos públicos. Análisis de la doctrina del Tribunal de Cuentas. Mono-grafías Civitas. Madrid, 1994. Actualment és diputat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona.

Joan Puigdollers i Fargas (CiU)

58 anys. Casat. 2 fills. Nascut a Barcelona. Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Diplomat en Sanitat. Diplomat en Enginyeria Ambiental. Funcionari del Cos de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya en excedència. Ha estat delegat territorial de Barcelona del Departament de Sanitat (1989-1991) i Director General de Promoció i Educació Ambiental del Departament de Medi Ambient (1991-1993). Fundador de la JNC. Militant de CDC des de l’any 1977. Actualment regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans a l’Ajuntament de Bar-celona, President de Districte de Sarrià-Sant Gervasi, i diputat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

Joaquim Ferrer i Tamayo (CiU)

Va néixer fa 47 anys. És casat i té un fill. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Em-presarials per la UAB, ha treballat, en diverses etapes de la seva trajectòria profes-sional, a la Borsa de Barcelona, com a Auditor a Price Waterhouse i a la Cambra de Comerç, impartint classes d’economia. Des del 1994 ha estat l’adjunt a gerència d’un grup d’empreses dedicades al sector de la construcció, on d’ençà que va as-solir l’alcaldia al 2007 hi fa tasques d’assessor. Militant de Convergència Demo-cràtica de Catalunya des de 1992, és regidor a l’Ajuntament de Vilassar de Mar des de 1995. Fins el 1999 va ser regidor d’Esports, Joventut i Ràdio Municipal i des del 2003 fins al 2007 va ser el portaveu del Grup Municipal de CiU. Dés del 2003 és cap de llista de CiU, havent guanyat els tres comicis en els quals s’ha presen-tat. Dés del 2007 és alcalde. En el periode 2003-2007 va ser Conseller Comarcal del Maresme i a les dues darreres legislatures ha estat diputat provincial. Dins de l’executiva comarcal de CDC al Maresme, ara n’és el secretari executiu d’acció polí-tica. Actualment, és vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona, Responsable de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i diputat per a la Cooperació Local.

Marc Castells i Berzosa (CiU)

Estudis d’Econòmiques, Universitat de Barcelona. Alcalde d’Igualada des de l’any 2011. Vicepresident del Consorci Sanitari de l’Anoia. President de la Mancomunitat Intermunicipal Conca d’Òdena. Vicepresident del Consorci de l’Aeròdrom General Vives. Membre de la Comissió Executiva de l’ACM. Diputat Delegat d’Educació i

(4)

TIC a la Diputació de Barcelona. Ha estat president del Consell Comarcal de l’Anoia (2009-2011). Membre del Consell Rector del Consorci Sanitari de l’Anoia. Membre Patronat de la Muntanya de Montserrat. Vicepresident del Consell Econòmic i Social de l’Anoia. President de la Comissió de Promoció Econòmica de l’Associació Ca-talana de Municipis. Membre del Comitè Executiu de l’ACM. Actualment és diputat d’Intraestructures, Urbanisme i Habitatge a la Diputació de Barcelona.

Joan Roca i Lleonard (CiU)

Nascut a Vilassar de Mar, el 16 de maç de 1965. Casat amb dues filles. Des de 1991 Gerent - Soci de l’empresa Flors Roca Pagès, SL. Empresari agrícola i floricul-tor. Des de l’any 2000 regidor a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. A l’actual legislatu-ra (2011/2015) amb els càrrecs de 1er Tinent d’alcalde, portaveu del Grup Municipal de CiU i regidor d’Espais Públics i Medi Ambient. Actualment és diputat de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona.

Gerard Ardanuy Mata (CiU)

Nascut a Barcelona el 28 de juliol de 1973. Està casat. És enginyer tècnic industrial per la UPC. Máster en Gestió de Projectes i Máster en Prevenció de Riscos Labo-rals. Des de juliol de 2011, és el regidor d’Educació i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona i regidor del Districte de l’Eixample. A més, és president de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, vicepresident del Consorci d’Educació de Barcelona, vicepresident de l’Institut de Cultura de Barcelona, vicepresident de la Fundació BCN Formació Professional, vicepresident del Consell Escolar Municipal. Durant el mandat passat 2007-2011, va ser regidor de l’Ajuntament de Barcelona (president del Districte de l’Eixample i portaveu del grup municipal de CiU en temes d’educació, treball i societat del coneixement). Des de l’any 1995 és militant d’Unió Democràtica de Catalunya i, des de l’any 2003, és el president d’UDC a la ciutat de Barcelona. Actualment és diputat adjunt d’Educació de la Diputació de Barcelona. Mireia Solsona Garriga (CiU)

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (1983). Membre del Comitè Executiu de la FMC des de l’any 2011. Consellera del CIRE (Centre d’Iniciatives per a la Reinserció) des de l’any 2011. Alcaldessa de Matadepera des de l’any 2007. Consellera Nacional d’UDC des de l’any 2007. Membre de les executives locals de CDC i UDC a Matadepera des de 2003. Actualment és diputada d’Educació, Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona.

Mireia Hernández (CiU)

Nascuda a Barcelona, 48 anys, 3 fills. Diplomada en Educació Infantil per l’Escola Departamental de Puericultura de Barcelona. 1985-1987 Secretària d’”AVUI 2000”, entitat vinculada al Diari Avui on es duien a terme els “Apunts de català pràctic”.

(5)

1986-1998: cap del Secretariat de la Campanya “el país a l’escola” d’Acció Escolar del Congrés de Cultura Catalana. 1998-2008: directora de la Campanya “el país a l’escola” d’Acció Escolar del Congrés de Cultura Catalana. 2000-2003: cap del Se-cretariat de l’Eurocongrés 2000. Actualment és Cap de gabinet del Secretari Gene-ral de FERRMED, i regidora de CiU a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. També és diputada adjunta a Cultura de la Diputació de Barcelona.

Josep Oliva i Santiveri (CiU)

Nascut a Navàs (Bages) el 22 de febrer de 1961. Casat i amb dos fills. Oficial Ad-ministratiu a l’Escola Técnico-Professional Diocesana de Navàs. Especialització en operacions en Mercats Financers, marketing i Direcció d’Agències en Entitats Financeres. Anàlisi de Riscos d’Empreses. Gestió del temps i d’equips de treball. Elaborant el treball final del Màster en Govern Local per la Universitat de Barcelona. 2003 a 2007: regidor de Cultura i Festes Ajuntament de Navàs. 2007 a setembre 2008: regidor de Cultura i Ensenyament Ajuntament de Navàs. Octubre 2008 a maig 2011: alcalde de Navàs i portaveu de CiU al Consell Comarcal del Bages. Membre del Comitè Nacional de Política Municipal de CDC. Actualment és diputat de Benes-tar Social, Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona.

Maria Mercè Rius i Serra (CiU)

Nascuda a Badalona l’any 1968. Casada i mare de dos fills. Doctora en Ciències Biològiques per la UB i tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals. Militant de CDC des de 1996. Ha treballat com a cap de planta de diverses depuradores d’aigües residuals urbanes a la conca del riu Llobregat, per l’empresa Abengoa-Abensur y Emte Service U.T.E. i posteriorment a partir de 2001 ha estat la respon-sable de diferents contractes en temes relacionats amb el medi ambient, especial-ment en el camp de la depuració d’aigües residuals a les enginyeries PaymaCotas S.A.U. i Asesoría Técnica y Control, S.A. Regidora a l’Ajuntament de Badalona des de 2007. Durant el període 2007-2011 ha estat tinent d’alcalde i regidora de l’Àrea de Medi Ambient i Mobilitat de l’Ajuntament de Badalona. En aquests moments és regidora del Districte 1 de l’Ajuntament de Badalona i diputada adjunta de Medi Am-bient de la Diputació de Barcelona.

Ramon Castellano i Espinosa (CiU)

Va néixer a Gavà l’1 de maig de 1974. El 1994 ingressa a la Unió de Joves, les joventuts d’Unió Democràtica de Catalunya. En va ser al secretari nacional d’Organització. Va estudiar Ciències Polítiques. Es dedicava a la gestió i explotació econòmica d’instal•lacions esportives abans de dedicar-se de ple a la política. A les eleccions municipals del 2007, va encapçalar la candidatura de CiU a Gavà, resul-tant elegit regidor. Va repetir el 2011 assumint la tasca de Portaveu de Convergèn-cia i Unió. Actualment és també diputat a la Diputació de Barcelona.

(6)

Ramon Riera i Bruch (CiU)

Nascut a Vic el 13 de juliol de 1966. Viu a Torrelavit (Alt Penedès). Casat i amb dues filles. Enginyer industrial i Diplomat en gestió i administració local per la UAB i l’ACM. Ha treballat al sector industrial i es dedica a la construcció de maquinària tèxtil. L’any 1999 es va presentar a les eleccions municipals a la candidatura de CiU, sortint elegit regidor. És militant de CDC des de l’any 2006. Ha estat Regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Torrelavit l’any 1999, i des del 2006 n’és l’Alcalde. Actualment és diputat de Turisme de la Diputació de Barcelona.

Josep Salom i Ges (CiU)

Té 44 anys. Casat i amb dos fills. Postgrau en Dret Administratiu i Urbanística l’aula d’Alts Estudis d’Electes. Estudis de Màster en Gestió Pública al Departament de Ciència Política i Dret Públic. Cursos de Doctorat en Filologia Catalana. Llicenciat en Filologia Catalana (UAB). Des de 2007, alcalde de Tona. De 2005 a 2007. Cap dels Serveis Tècnics de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. De 1999 a 2003, conseller comarcal de Joventut, Turisme i Benestar Social. Portaveu adjunt del grup de CiU al Consell Comarcal d’Osona. Des de 1999, regidor de l’Ajuntament de Tona. Des de 2001, professor de Català jurídic dins el Postgrau en Dret Andorrà. Universitat d’Andorra: des de 2000. Professor de Llenguatge jurídic i administratiu dins el Postgrau de Correcció i de Qualitat Lingüística. De 1999 a 2003, professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Co-municació. De 1997 a 2003, professor associat de la Universitat de Barcelona, De-partament de Filologia Catalana. Des de 1995 a 2000, responsable del Servei de Promoció Econòmica de la Mancomunitat La Plana (Osona). Actualment és diputat d’Esports a la Diputació de Barcelona.

Jordi Subirana i Ortells (CiU)

Nascut a Barcelona, l’any 1966. Des de 1993 viu a Badalona. Divorciat i pare de dos fills. Màster en Logística. Milita a Unió Democràtica des de 1993. Exmilitant de la Unió de Joves d’Unió Democràtica. President local d’Unió Democràtica de Cata-lunya a Badalona, president comarcal del Barcelonès d’Unió Democràtica i secretari de Política Municipal de la Intercomarcal de Barcelona-Comarques d’Unió Demo-cràtica de Catalunya. Regidor des de l’any 2003. Entre 2003 i 2007 va ser portaveu del grup municipal de CiU a l’Ajuntament de Badalona i vicepresident d’equipaments comarcals i patrimoni en el Consell Comarcal del Barcelonès. Entre 2007 i 2011 ha estat regidor de Comerç i Consum, portaveu del grup municipal de CiU i diputat provincial de la Diputació de Barcelona 2007-2011. Actualment és portaveu de CiU a l’Ajuntament de Badalona i diputat de Comerç de la Diputació de Barcelona. Jesús Ángel Garcia Bragado (PP)

(7)

professio-nal (Arts gràfiques) i estudis de Podologia en la Universitat de Barcelona. Actual-ment està estudiant INEFC en Barcelona. Ha desenvolupat la seva carrera profes-sional en el món de l’atletisme durant 20 anys. Ha participat en sis Jocs Olímpics (Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenes 2004, Pequin 2008 i Londres 2012), en deu mundials d’atletisme (medalla de oro a Stuttgart 1993, medalla de plata a Atenes 1997 i a Edmonton 2001, i medalla de bronze en Berlín 2009) i ha participat en campionats d’Europa (on ha aconseguit la medalla de plata a Munich 2002 i la medalla de plata a Goteborg 2006). Pel que fa a la trajectòria pública, ha estat regidor de l’Ajuntament de Lleida del 2006 a 2007, i des del 2011 és regidor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

Xavier García Albiol (PP)

Nascut a Badalona, l’any 1967. Té cursats estudis de Dret. Militant del PP des de l’any 1989. Actualment és alcalde de Badalona. És regidor a l’Ajuntament de Ba-dalona i President del Grup Municipal del Partit Popular des del 1991. Pel que fa a les seves responsabilitats a les entitats supramunicipals, va ser Portaveu adjunt del Partit Popular al Consell Comarcal del Barcelonès de l’any 1991 al 1995 i, se-guidament, del 1995 al 1999 va ser Portaveu del PP al mateix Consell Comarcal. En el mateix període -del 1995 al 1999- va ser també conseller de la Mancomuni-tat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Posteriorment, del 1999 al 2003, va ser Portaveu del Grup Popular a la Diputació de Barcelona. Ha estat pre-sident del PP a Badalona en dos períodes: des del 1990 fins al 1996 i del 2001 fins a l’actualitat. També va ocupar la Secretaria General del PP de Barcelona de l’any 1995 a l’any 2000. Del 2000 al 2003 va ser Vicesecretari General d’Organització del PPC. Més tard, del 2003 al 2005, va ser Secretari de Política Municipal del PPC, i de l’any 2005 a l’any 2008 va ser Vicesecretari d’Organització del PPC. D’altra ban-da, l’any 2008 va ser Director de la campanya del PPC per a les Eleccions Gene-rals. En l’actualitat és membre del Comitè Executiu del Partit Popular de Catalunya Mònica Querol Querol (PP)

Nascuda el 15 de novembre de 1971. Llicenciada en Filosofia i Lletres, especia-litat Història Moderna i Contemporània, per la UAB (1991/1995). Professora de l’UNED, Centre Associat de Barcelona, de Història Contemporània Mundial i His-tòria d’Espanya Contemporània (des de setembre de 2000). embre de la Junta de Govern del Memorial Democràtic de Catalunya (des de juliol de 2008). Portaveu del Grup Municipal del PP a l’Ajuntament de Rubí des de 2003. Regidora a l’Ajuntament de Rubí des de 1999. Consellera al Consell Comarcal del Vallès Occidental des de 1999 fins a 2011. Presidenta del PP de Rubí. Vicesecretaria d’Electoral del PP de la Comarca del Vallès Occidental (2001/2005). Secretaria de Política Municipal del PPC (des de 2008). Membre del Comitè Executiu del PPC (des de 2004). També forma part de la Junta Directiva del PPC (des de 2001).

(8)

Josep Llobet Navarro (PP)

Casat, amb dos fills. Llicenciat en Dret. Funcionari de l’Administració General de l’Estat en serveis especials. Regidor-portaveu de l’Ajuntament de Gavà des de l’any 1995. Exdiputat al Parlament de Catalunya des del 2003 – Portaveu adjunt del 02.10.2007 al 05.10.2010. Ex-Assessor de la Delegació del Govern. Actualment és vicesecretari d’organització del Partit Popular de Catalunya.

Ramon Riera Macia (PP)

Nascut a Barcelona, l’any 1948. És mestre industrial i va ser empresari del sector paperer. Afiliat al PP des de l’any 1989, va ser Secretari General del PP a Badalona del 1991 al 1993, Vicesecretari Provincial del PP de Barcelona del 1993 al 1999 i Secretari Electoral del Partit Popular de Cataluña del 1999 al 2004. Actualment, és Secretari Territorial del PPC. Pel que fa a les seves responsabilitats a les entitats supramunicipals, del 1995 al 1999 va ser portaveu del Grup Popular a la Diputació de Barcelona. Posteriorment, de l’any 2003 al 2011, va ocupar els càrrecs de Por-taveu General del Grup Popular a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i PorPor-taveu del Grup Popular al Consell Comarcal del Barcelonès. Ha estat regidor de l’Ajuntament de Badalona des del 1995. Actualment, és primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Badalona i regidor d’Hisenda i Recursos Interns.

Alberto Villagrasa Gil (PP)

Va néixer a Barcelona el 1971. En parella i pare d’un fill, és llicenciat en dret, havent completat el curs de doctorat en dret penal i criminologia, i curs d’especialització universitària sobre la cort penal internacional. És també tècnic en comerç exterior. És el secretari general provincial del PP des del 2008 i regidor a l’Ajuntament de Barcelona des del 2003 on ha exercit de portaveu de seguretat des del 2003 i por-taveu adjunt en la passada legislatura (2007-2011). Des del any 1996 al 2003 va ser conseller de Districte de Ciutat Vella, districte on també exerciria altres respon-sabilitats dins del Partit Popular, primer com a president de NNGG i després com a president del Partit al districte; és a més regidor adscrit a Sants-Montjuïc i Ciutat Vella. Des de llavors va començar a ocupar diferents càrrecs de partit: Vicesecretari General de Noves Generacions a Catalunya, vicesecretari d’acció política del PP a Barcelona, vicesecretari territorial del PP de Barcelona, i Director de campanya de la província de Barcelona, en les eleccions autonòmiques 2010 així com en les municipals i generals del 2011. Entre altres activitats ha estat coordinador de l’ONG a Barcelona ‘Allà i Ara’.

Jordi Portabella (ERC)

Va ser Diputat al Parlament de Catalunya (1992-1999) on va exercir de President de diverses Comissions i Portaveu Adjunt. És Regidor - President del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona des de 1999.

(9)

Ha estat Tinent d’Alcalde (1999-2007) de l’Àrea Econòmica entre d’altres Àrees. És llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (UB) i Màster en Enginyeria Ambiental (UPC). Ha estat Consultor Ambiental per diverses empreses i institucions nacionals i internacionals. Ha estat professor de Medi Ambient (UIC). És Assessor de la Facultat de Biologia de l’UB i Notable de l’UB.

Pere Prat i Boix (ERC)

Nascut el 6 de febrer de 1956. Està casat, té dues filles i viu a Manlleu. És alcal-de alcal-de Manlleu alcal-des alcal-del 14 alcal-de juny alcal-de 2003. És treballador alcal-de banca en excedència (BBVA, S.A.), sector en el que ha treballat des de l’any 1980. Expresident de la Secció local de Manlleu; de la Federació Comarcal d’Osona i de la Federació de Barcelona-Comarques; Exmembre del Comitè Executiu d’ERC; Conseller Nacional; Conseller i Portaveu del Grup Comarcal d’ERC al Consell Comarcal d’Osona (man-dat 1995/1999 i 1999/2003) Ha estat i és cap de llista del Grup Municipal d’ERC de Manlleu a les eleccions municipals dels anys 1991,1995, 1999, 2003, 2007 i 2011. Membre de l’executiva de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) mandats 2003/2007 i 2007/2011. Vicepresident de la Federació de Municipis de Catalunya, Mandat 2007/2011. Diputat a la Diputació de Barcelona des del juny de 2011 i el de representant del grup d’ERC al Consell de Governs Locals

Arnau Funes (ICV)

Nascut l’any 1976. Educador Social. Diplomat en Treball Social per la UB. Especia-litzat en Estudis Socials i Culturals per la UOC. Ha treballat com Educador i Treba-llador Social a diferents entitats i administracions com la Generalitat de Catalunya o els Ajuntaments del Prat i Badalona. Regidor delegat de Serveis Socials del 1999 al 2002 i Portaveu d’ICV del 2007 al 2011 a l’Ajuntament de Cornellà. Conseller del Consell Comarcal del Baix Llobregat del 2002 al 2003. President d’ICV del Baix Llo-bregat i Responsable Benestar Social.

Alex Mañas Ballesté (ICV)

Nascut l’any 1973. Estudis en Ciències Polítiques i Humanitats. Coordinador de Dis-tricte II de Badalona del 1999 al 2003. Regidor de l’Ajuntament de Badalona de des del 2003, fou Regidor d’Educació del 2003-2007. Vicepresident del Consell Comar-cal del Barcelonès del 2003 al 2011. Membre del Secretariat de la Fundació Nous Horitzons. President d’ICV a Badalona del 2005 al 2011. Membre de la Comissió Executiva Nacional d’ICV

Santiago Cayuela i Tomàs (ICV)

Nascut l’any 1963. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Diplomat en Ciències Em-presarials per la UAB. Ha treballat com a Economista – Consultor Financer. Ha es-tat tècnic de la Federació de Municipis i de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials

(10)

(ICPS). Regidor a Cerdanyola del Vallès des de 1999 fins a l’actualitat, on ha estat Tinent d’Alcalde de Serveis Generals i d’Esports entre el 2003 i el 2009. Actualment Portaveu del GM ICV-EuiA. Conseller Comarcal del Vallès Occidental de 2001 a 2011, on va ser Portaveu del Grup d’ICV-EUiA entre el 2003 i el 2011. Responsable d’Economia i Finances d’ICV.

Elsa Blasco Riera (ICV)

Nascuda l’any 1966. Llicenciada en Filologia Francesa. Assessora del Grup d’ICV a la Diputació de Barcelona del 1991 al 1999. Coordinadora del Grup d’ICV-EUiA a l’Ajuntament de Barcelona del 1999 al 2003. Regidora de l’Ajuntament de Barcelona des del 2003.Regidora del Districte d’Horta – Guinardo del 2003 al 2011. Regidora de Dones i Joventut del 2007 al 2011. Membre de la Comissió Executiva de Barce-lona i de la Comissió Executiva Nacional d’ICV.

Antoni P. Fogué i Moya (PSC)

Va néixer a Santa Coloma de Gramenet el 12 de febrer de1955. Llicenciat en cièn-cies biològiques per la Universitat de Barcelona. Des de l’any 1977 és professor a l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat. Des del 1987 és regidor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Des de 1996 és diputat provincial. Va ser president delegat de les Àrees de Medi Ambient, Cultura, i Coordinació i Govern Local de la Diputació de Barcelona entre el juliol de 1999 i el 21 d’abril de 2008. Des del 22 d’abril de 2008 fins al 14 de juliol de 2011 va ser President de la Diputació de Barcelona. Altres càrrecs que ha exercit: President de la Comissió de Diputacions Provincials, Cabilds i Consells Insulars de la FEMP, President de la Fundació Democràcia i Govern Local, Vicepresident de la Confederació Europea de Poders Locals Intermedis (CEPLI) i Vicepresident de la Fundació privada Palau. Des del 14 de juliol de 2011 és vicepresident quart de la Diputació de Barcelona. Josep Mayoral i Antigas (PSC)

Nascut a Granollers el 13 d’octubre de 1954. Economista. Professor de l’Escola Municipal de Treball de Granollers (des de l’octubre de 1976), de la qual en va ser director. Actualment en excedència. Membre de l’Executiva Nacional del PSC com a secretari d’Educació. Regidor de l’Ajuntament de Granollers des de 1987 i alcal-de alcal-des alcal-del 12 alcal-de febrer alcal-de 2004. Presialcal-dent alcal-de l’Agrupació alcal-de Municipis titulars alcal-del servei de transport urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU). Membre del Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità. Membre de la Comissió d’Ordenació Territorial de Catalunya i de la Comissió d’Urbanisme de Bar-celona. Vicepresident del comitè executiu de Mayors for Peace des de l’agost 2009. Rafael Roig i Milà (PSC)

(11)

l’Ajuntament de Sitges. 1983-1987: Diputació de Barcelona, Servei de Cooperació (Comissió de Serveis). 1987-1991: Ajuntament de Sitges (Secretaria Alcalde). 1991-1995: Cap Gabinet Alcaldia. 1995-1999: Diputació de Barcelona (Grup Socialista). 1999-2003: regidor Ajuntament de Sitges. Diputat Habitatge i Patrimoni Diputació Barcelona. 2003-2007: regidor Ajuntament de Sitges, Tinent d’Alcalde, portaveu Grup socialista, Prevenció i Seguretat Ciutadana, Comunicació. 2007-2011: regidor Ajuntament de Sitges, Tinent d’Alcalde d’Esports i Festes /Hisenda.

Imma Moraleda (PSC)

Diplomada en Gestió i Administració Pública. El 1987 va entrar a formar part de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya. El 1989 va ser fundadora de l’associació “Dones Joves”. Primera secretaria de la Joventut Socialista de Cata-lunya de la Federació de Barcelona. Des del 1995 ha realitzat una important tasca com a regidora de l’Ajuntament de Barcelona i diputada provincial. Ha tingut dife-rents responsabilitats: joventut, dona, usos del temps, regidora de Districte a Horta-Guinardó i Sants Montjuïc. Va ser regidora del Districte de Sants-Montjuïc i regidora d’Usos del Temps així com presidenta delegada de l’Area d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona. Actualment és membre de la Comissió Executiva del PSC, amb la responsabilitat de Secretaria de Política de les dones. Regidora del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Barcelona, presidenta del Districte de Sant Andreu.

Núria Marín i Martínez (PSC)

Va néixer a L’Hospitalet l’any 1963 i és veïna del barri de Collblanc-la Torrassa. Està casada i no té fills. Amb estudis equivalents a la diplomatura en ciències empre-sarials, va entrar a treballar com a funcionària a l’Ajuntament de L’Hospitalet l’any 1985. Des de l’any 1995 és regidora de l’Ajuntament de L’Hospitalet. Del 1995 al 1999 es va fer càrrec de l’Àrea d’Hisenda i de la Regidoria de Collblanc-la Torrassa. L’any 1999 va ser nomenada primera tinenta d’alcalde i va assumir la responsa-bilitat de l’Àrea d’Economia i Hisenda. A partir de l’any 2007, és la primera tinenta d’alcalde i responsable de l’Àrea de Planificació, Coordinació i Economia. El 19 d’abril de 2008 és nomenada alcaldessa de la ciutat. És diputada a la Diputació de Barcelona i vicepresidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Represen-ta l’ajunRepresen-tament a la Comissió de Noves Tecnologies i SocieRepresen-tat de la Informació de la FEMP i ocupa una vicepresidència de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). És membre del Consell Rector del Consorci Sanitari Integral. Des del gener de 2011 presideix el Fòrum Espanyol per a la Prevenció i la Seguretat. Núria Ma-rín és la primera secretària de la Federació del PSC de L’Hospitalet, secretària de l’Àrea de Canvis Socials i Medi Ambient de la Comissió Executiva del PSC i mem-bre del Consell Nacional del partit, en el qual milita des de 1981. Anteriorment, ha-via militat en les Joventuts Socialistes de Catalunya.

(12)

Manuel Bustos Garrido (PSC)

Va néixer el 4 de maig de l’any 1961. Afiliat a l’UGT des de l’any 1976. Membre de l’Executiva Nacional de Serveis Públics des de l’any 1987 fins al 1989. Afiliat al PSC (PSC-PSOE) des del 1977. Al llarg d’aquests anys ha estat Primer Secretari de l’Agrupació de Sabadell, Secretari d’Organització de la Federació Vallès Centre i, des del 1994 al 1996, va ser membre de la Comissió Executiva Nacional. També ha estat Primer Secretari de la Federació Vallès Occidental Sud i ara n’és el President. Actualment és vice-president del Comitè Federal del PSOE, membre de l’executiva i del Consell Nacional del PSC i secretari de Política Municipal del PSC. És regidor de l’Ajuntament de Sabadell des de l’any 1991. Des de l’any 1995 fins al 2003 va ser Diputat al Parlament de Catalunya on va tenir, entre d’altres responsabilitats, la de vice-president de la comissió del Síndic de Greuges. Actualment és regidor de Sabadell. També és president de la Federació de Municipis de Catalunya i diputat de la Diputació de Barcelona. És membre de l’Executiva de la Federación Española de Municipios y Provinicias, y vicepresident del Consejo Territorial de la FEMP.

Carles Ruiz Novella (PSC)

Va néixer el 1963. Casat i té dos fills. Ha cursat estudis de Ciències Polítiques i Dret. Viu a Viladecans. Va iniciar la seva militància socialista al febrer de 1982. Ha desenvolupat una àmplia activitat en aquesta organització i en la Comissió Exe-cutiva del PSC del Baix Llobregat. És membre de la Comissió ExeExe-cutiva nacional, on és secretari nacional d’Empresa, Innovació i Societat del Coneixement. Dins de l’Ajuntament de Viladecans, al 1987 va formar part, per primera vegada, de l’equip de govern. Regidor i tinent d’Alcalde a l’Àrea de Serveis Personals fins a 1995, i tinent d’alcalde d’Ordenació del Territori i Promoció de de la Ciutat fins a 2005. En novembre d’aquell any, el ple municipal el va escollir Alcalde. Ha estat vicepresident de l’Associació Catalana d’Habitatge Social i diputat de Barcelona de Cultura (2004-2007), de Coneixement i Noves Tecnologies (2007) i de Turisme (2007-2011). En l’actualitat, segueix sent diputat. És vicepresident de Localret, i presideix el comitè executiu del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana.

Francesc Serrano (PSC)

Nascut a Badalona, l’any 1949, casat i amb dos fills. És llicenciat en Història. Ha treballat en l’àmbit privat a la direcció d’empresa. Regidor de l’Ajuntament des del 2003. Entre el 2003 i el 2007 va ser el regidor responsable de Via Pública de l’Àmbit de Serveis del Territori i del districte número 7. També va ser membre del Consell d’Administració d’ENGESTUR. En el mandat 2003-2007, va ser membre del Con-sell Comarcal del Barcelonès i, durant un temps, membre del Gabinet de Secretaria de Govern, del Departament de Presidència, del primer Govern d’esquerres de la Generalitat. En el mandat 2007-2011 ha estat regidor de l’Àrea d’Hisenda, Recur-sos Interns i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Badalona i portaveu del Grup

(13)

Municipal del PSC. En aquest mandat ha estat també vicepresident del Consell d’Administració de Rebasa; vicepresident del Consell d’Administració de l’IMPO; membre del Consell d’Administració de Marina Badalona, SA; membre de la junta de govern del Consell Comarcal del Barcelonès; representant al Pacte Industrial de la Regió Metropolitana; membre del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona; re-presentant a la Federació de Municipis; i rere-presentant a Caixa Laietana. En l’actual mandat 2011-2015, és regidor portaveu del grup municipal del PSC.

Enric Llorca Ibáñez (PSC)

Alcalde de Sant Andreu de la Barca. Va néixer el 6 de maig de 1954. Llicenciat en Medicina (UAB) amb grau d’excel.lent. Ha exercit de metge titular de 1983 a 1993. Entre 1990 y 1993 va ser Director Mèdic a l’Hospital Comarcal d’Igualada. Des de 1993 fins 1995 va ser precursor i coordinador del Área Básica de Salud (ABS) de Sant Andreu de la Barca. Diplomat en Sanidat per l’Institut d’Estudis de la Salut. Diplomat en Economía de la Salut y Gestió de Serveis Sanitaris per la Facultat d’Econòmiques de la UB. Diploma en Gestió de l’Administració Pública por l’Escola d’Administració Pública de la Generalitat. Especialista en medicina familiar i comuni-tària. Des de 1995 ocupa el càrrec d’alcalde de Sant Andreu de la Barca, dins la llis-ta del PSC. Segueix exercint com a metge titular de familia al CAP del municipi. És vicepresident de la Comissió de Govern de l’ Entidat Metropolitana de Residus i del Consell General de la Mancomunidat de Municipis de l’Área Metropolitana. També forma part del Consell Territorial de la Propiedat Inmobiliaria de Barcelona-provincia de la Gerència Regional del Cadastre del Ministeri d’Hisenda. Des de l’inici de l’any 2005 i fins al 2011 és president del Consell Rector de la Xarxa Espanyola de de Ciutats Saludables.

Ignasi Giménez Renom (PSC)

Va néixer el 29 d’octubre de 1979. Regidor de l’Ajuntament de Castellar del Vallès entre el 2003 i el 2007. Alcalde de Castellar del Vallès des del 16 de juny de 2007. Diputat a la Diputació de Barcelona des de el 15 de juliol de 2011. Llicenciat en filo-sofia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Estudis en periodisme. Carme García Lores (PSC)

Va néixer a Sabadell l’any 1962, casada i amb dos fills, és llicenciada en Història Moderna i Contemporània i màster en Història contemporània. Va dedicar bona part de la seva vida professional a treballar com a historiadora i documentalista a la UAB fins a la seva incorporació al món de la política local l’any 1999 com a regidora de l’Ajuntament de Rubí. L’any 2003 és elegida alcaldessa de Rubí, càrrec que ocupa actualment. Va ser diputada delegada de Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona des del 2004 al 2007 i diputada delegada de Cultura Popular i Tradicional des del 2007 al 2011. També va ser vocal de la comissió de Participació ciutadana,

(14)

qualitat democràtica i governança de la FEMP des de l’any 2003 al 2007. Actual-ment també és membre de la Comissió de Govern Local de la Generalitat de Ca-talunya, membre del Comitè executiu i presidenta de la comissió de Participació i democràcia local de l’FMC i vicepresidenta de la comissió d’Accessibilitat i mobilitat de la FEMP.

Jaume Bosch i Pugès (PSC)

Llicenciat en Dret, per la Universitat de Barcelona. Diplomat en Direcció General per l’IESE. Tècnic Superior en Relacions Públiques. Estudis de Sociologia a l’ICESB. Màster en Dret del Treball i Seguretat Social. Del 1969 fins al 2003, ha ocupat diver-sos nivells de responsabilitat dins de la Caixa del Penedès. Del 2003 fins al 2007, va presentar-se com a independent dins de la llista electoral del PSC i va ocupar la Primera Tinença d’alcaldia de Disseny i Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Del 2007 fins a l’actualitat, és Alcalde de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Militant del PSC des de desembre del 2006. A nivell espanyol i europeu ha estat President de l’MSC i de la Federació d’Escoltisme a Espanya i Se-cretari General de la CICS (Conferència Internacional Catòlica d’Escoltisme) Regió Europa-Mediterrani.

Jordi Serra Isern (PSC)

Va néixer a Badalona el 9 de juliol de 1955. Està casat i és pare de dos fills. Ha es-tudiat Ciències Químiques. Des de l’any 1996 és el Primer Secretari de l’agrupació del PSC de Badalona i des de desembre de 2009 és també primer secretari de la Federació del Barcelonès Nord. Des de desembre de 2011, és Secretari de Política Social i Ocupació de l’Executiva Nacional del PSC. Pel que fa a la seva trajectòria a l’Ajuntament de Badalona, va ser elegit regidor l’any 2003. En el seu primer man-dat com a regidor (2003-2007) va ser nomenat regidor d’hisenda. El mes de juny de 2007 va ser nomenat segon tinent d’alcalde, regidor de l’Àrea d’Urbanisme. Ha estat alcalde de Badalona des del 8 d’abril de 2008 a maig de 2011.

Josep Jo i Munné (PSC)

20 d’agost 1956. Pagès de professió. Des de l’any 1999 fins avui, alcalde del muni-cipi de Dosrius. Des de 1995 fins a 1999, conseller comarcal de Joventut del Con-sell Comarcal del Maresme. Des del 2003 fins al 2007, conCon-seller comarcal de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal del Maresme. Des del 1999 fins al 2003 i des del 2007 fins al juliol de 2011, president del Consell Comarcal del Mares-me.

Josep Monràs i Galindo (PSC)

Va néixer a Mollet del Vallès l’any 1960. Es va llicenciar en psicologia per la Univer-sitat Autònoma de Barcelona i va fer després formació de postgrau en

(15)

desenvolu-pament local i és entrenador amb titulació nacional. Des de l’any 1991 és regidor d’Esports de l’Ajuntament, i també ha estat responsable de les àrees de Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Hisenda i de Serveis Personals. Fou escollit alcal-de alcal-de Mollet alcal-del Vallès el 10 alcal-de gener alcal-de 2004 i reelegit el 16 alcal-de juny alcal-de 2007. El 19 de juliol de 2007 va ser nomenat diputat provincial i responsable de l’àrea d’esports de la Diputació de Barcelona. El 2011 ha estat novament reelegit alcalde. També ha estat designat per segona vegada diputat provincial, en representació del Vallès Oriental, a la Diputació de Barcelona. Compagina l’alcaldia amb diverses respon-sabilitats en el món de l’esport, ja que és president del Consell Esportiu del Vallès Oriental, vicepresident de la Unió de Consells Esportius de Catalunya i membre el Consell Català de l’Esport. És membre de la Comisión de Deportes, Juventud y Ocio de la FEMP i n’és el delegat nacional d’Esports del PSC.

Pilar Díaz i Romero (PSC)

Neix a Barcelona el 1967 i resideix a Esplugues de Llobregat. Alcaldessa d’Esplugues des del 12 de juny de 2006, on havia estat des del 2003 1a tinent d’alcalde i portaveu del Grup Municipal Socialista. Diputada provincial des de juliol de 2011. Fou diputada al Parlament de Catalunya del PSC-CpC a les VI i VII legis-latures. Va ser portaveu d’Universitats i Recerca i de Polítiques de Dones del seu grup parlamentari. És vicepresidenta executiva de l’Institut d’estudis Regionals i Metropolitans (IERMB) i ha estat vicepresidenta de la Comisión de Modernización y Calidad de la FEMP durant el període 2007-2011. Enginyera superior de teleco-municacions (1990) i doctora enginyera en telecomunicació (1994) per la UPC, va treballar com a professora associada al Departament de Teoria del Senyal i Comu-nicacions de la UPC des del 1991 fins al 1995. És professora titular d’universitat des de l’any 1995. Coautora de llibres tècnics per al cicle formatiu de grau superior, ha participat en congressos nacionals i internacionals sobre comunicacions mòbils. Ramon Serra i Millat (PSC)

Nascut el 26 de novembre de 1949. Batxillerat. Maestria Industrial. Des del 2011 és diputat provincial a la Diputació de Barcelona. Assessor del grup socialista del 2007 al 2011. Dinamitzador territorial de la Fundació Món Rural, del 2005 al 2007. Profes-sor de tecnologia tèxtil a l’Escola Diocesana de Navàs (1985-1995). ProfesProfes-sor de teoria de teixits al Centre Industrial de la comarca del Bages (1975/1985). Gerent empresa familiar tèxtil. Secretari d’organització del Consell de Federació del Bages/ Berguedà/ Solsonès. Del 2004 al 2008 va ser president del Consell de Federació del Bages/Berguedà/Solsonès del PSC. Des de 2007 és coordinador de l’Àrea de Serveis al Territori, Regidor d’Urbanisme i Obres Públiques, i Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Navarcles. De 1995 a 2003 va ser regidor d’Ensenyament, Regidor d’Urbanisme i Obres Públiques i Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Navarcles. Des de 1983 és regidor de l’Ajuntament de Navarcles (PSC).

(16)

Sara Jaurrieta i Guarner (PSC)

Va néixer a Barcelona el 16 de maig de 1975. Mare de dos filles. És llicenciada en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona i té un màster en gestió pública per l’IDEC. Ha estat professora de Política Econòmica i Matemàtiques a la Facultat d’Economia de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Mèxic. Va desenvo-lupar diverses responsabilitats a l’Institut Català de la Salut i posteriorment va ser la Responsable Tècnica de Política Territorial i Ambiental de la Secretaria del Govern del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya el període 2004-06. És regidora a l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 202004-06. Primer com a Regi-dora del Districte de Sant Andreu, després com a RegiRegi-dora del Districte de Sarrià-Sant Gervasi (2007-11) i actualment és Presidenta del Consell de Districte de Ciutat Vella.

Xavier Amor Martin (PSC)

Data de naixement: 18 de setembre de 1975. Batxillerat. Formació professional tècnic d’esports. Estudis de comerç. Professor adjunt d’educació física en centres d’educació infantil i primària. Responsable de vendes a l’empresa Tresiconfort . Se-cretari Nacional d’ensenyament secundari, dins l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya (1999). Regidor de l’Ajuntament de Pineda de Mar (1999-2003). Regidor de Promoció Econòmica i Ocupació (2003-2006). Conseller Comarcal del Maresme (2003-2006). Alcalde de Pineda de Mar des del 2007. Diputat delegat de Participa-ció Ciutadana de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la DiputaParticipa-ció (2007-2011). Mem-bre de la Comissió Permanent de Participació Ciutadana i Governació de la FEMP (2007-2011). Representant de la Diputació al Centre d’Investigació i Documentació Internacionals a Barcelona (2007-2011). Representant de la Diputació a l’Institut de Barcelona d’Estudis Internacionals (2007-2011). Diputat del Grup PSC de la Diputa-ció de Barcelona. Portaveu del Grup Socialista de la FederaDiputa-ció de Municipis de Ca-talunya. President de la Comissió de Comerç i Turisme de la Federació de Municipis de Catalunya. Membre de la Comissió de Consum i Comerç de la FEMP. Ha publi-cat “La joventut i la participació ciutadana”, a “El futur de les polítiques de joventut. 50 Idees per millora la vida dels joves”, Ed. Fundació Campalans, 2009.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :