CONSELL DE BENESTAR I ACCIÓ SOCIAL PLENARI

23 

Texto completo

(1)

PLENARI

8 DE JUNY DE 2018

(2)

1. Benvinguda al Plenari del Consell de Benestar i

Acció Social de Lleida.

2. Revisió dels acords presos en l’acta anterior.

3. Presentació de les propostes dels grups de

treball temporal:

3.1. Grup sobre pobresa, infància i família.

3.2. Grup sobre pobresa i persones grans.

3.3. Grup sobre pobresa i col·lectius específics

.

4. Torn obert de paraula.

(3)

BENVINGUDA AL PLENARI

DEL CONSELL DE BENESTAR I

ACCIÓ SOCIAL

(4)

REVISIÓ DELS ACORDS

EN L’ACTA ANTERIOR

(5)

Acta de 13 de gener de 2017

Incorporar l’entitat Salut Mental Ponent com a entitat de

segon grau en el Plenari del Consell de Benestar i Acció

Social de Lleida.

Trametre als integrants del Plenari un formulari a fi que

aquelles entitats que estiguin interessades en formar part

de la Comissió Permanent del Consell puguin presentaran

la seva petició.

Fer arribar els integrants del Plenari un formulari per a que

s’inscriguin en el grup temporal de treball que desitgin.

Presentar al Plenari del Consell el Pla operatiu fruit del

treball dels grups temporals.

(6)
(7)

Comissió Permanent del Consell

- Àngel Ros, presidència

- Xavier Rodamilans, vicepresidència

- Marta Feixa, secretària. Substitueix Luisa Conejos - Nuria Martinez (Consell Municipal de les Dones)

- Assumpta Fortuny (Consell Municipal de persones amb discapacitat) - S. Joan Mesull Salat (Consell Municipal de la Gent Gran)

- Josep M. Revés (Consell Municipal de la Formació Professional i l’Ocupació) - Joan Ballesté (Consell Municipal Assessor de la Infància i l’Adolescència)

- Representant del Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat - Carles Alsinet (Càtedra d’Innovació Social, UdL)

- Anna Clotet (Fundació Champagnat) - Esther Pagano (COELL)

- Pilar Martínez (Col·legi de Treball Social). Substitueix Núria Trepat

- Lourdes Zanuy (Benestar Social. Ajuntament de Lleida). Substitueix Joan Canut - Marina Guivernau (IMO. Ajuntament de Lleida)

(8)

GRUPS TEMPORALS DE TREBALL

Grup de pobresa, infància i famílies

Associació de Caritat de

Sant Vicenç de Paül.

Càritas

Diocesana

de

Lleida.

PROSEC

SALESIANS SANT JORDI

Fundació Champagnat

Federació

Catalana

de

Voluntariat Social

Salut Mental Ponent.

Creu Roja.

Col·legi de psicòlegs.

Col·legi Oficial de treball

social.

COELL

Departament de Justícia.

Departament

d’Ensenyament.

Equip

d’Assessorament

Psicopedagògic Segrià

Ajuntament

de

Lleida

(Educació,

UT

Infància,

EAIA, Educadors d’entorn)

Unió

General

de

Treballadors

Lo Comú de Lleida

Grup Municipal

CRIDA-CUP

(9)

GRUPS TEMPORALS DE TREBALL

Grup de pobresa i persones grans

Vocalia de la Dona A.V.

Copa

d’Or

i

Sot

de

Fontanet

Creu Roja

Càritas

Diocesana

de

Lleida

Llar Jubilats de la Mariola

Llar

Jubilats

de

Santa

Cecília

COELL

Universitat de Lleida

Ajuntament

de

Lleida

(Àrea de promoció de les

persones grans; Serveis

Socials;

Atenció

a

la

dependència).

CCOO Terres de Lleida

UGT

Associació del Comú de

Lleida

Banc dels Aliments

Col·legi Treball Social

(10)

GRUPS TEMPORALS DE TREBALL

Grup de pobresa i col·lectius específics

Fundació Esclerosi Múltiple. Agrupa’t. Associació Antisida. Fundació ASPROS. Càritas Diocesana. Down Lleida. ONCE

Salesians Sant Jordi – PES Lleida

Grup municipal Ciutadans

Federació ALLEM FESALUT

Salut Mental Ponent AREMI

Creu Roja

Arrels Sant Ignasi SHALOM

Col·legi de l’Advocacia de Lleida

Grup municipal CRIDA-CUP

Col·legi Treball Social Departament de Justícia Ajuntament de Lleida

(Centre Especial de Treball i Escola de Jardineria, IMO, Àrea de Persones amb Discapacitat, Àrea de Promoció de la Salut, Serveis Socials)

CCOO Terres de Lleida UGT Terres de Lleida Comú de Lleida.

(11)

PRESENTACIÓ DE LES

PROPOSTES DELS GRUPS DE

TREBALL TEMPORAL

(12)

CONDUCTOR: Sr. Jaume Funes

SESSIONS: 9 de març, 4 d’abril i 16 de maig de 2017

(13)

Proposta d’accions

• Establir vies per poder detectar de forma precoç els infants que presenten dificultats però que no acudeixen ni a l’escola bressol ni al materno infantil, coordinant-ho amb Salut (detecció per pediatria), els serveis socials i les ludoteques.

• En els casos d’infants i joves en seguiment des de serveis socials establir un

referent únic per un coordinació més efectiva de les intervencions.

• Incrementar el personal d’atenció social i modificar les formes de treball per a poder establir el dret a l’acompanyament juntament amb el dret a la prestació. • Potenciar l’atenció no segregadora a la diversitat social mitjançant la creació de

fons econòmics autogestionats per les escoles . • Garantir i estimular l’educació en el lleure.

(14)

Coordinació més efectiva de les intervencions d’infants o joves

en seguiment des de serveis socials

• PROTOCOL D’ATENCIÓ A INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE RISC

Prospecció del funcionament i sistema d’intervenció professional (representant d’educadors de primària i educadors d’entorn de cada zona) I DE CENTRES OBERTS

Reunions internes de treball entre la UdL i l’equip d’atenció a la infància per la proposta inicial d’un MODEL INTERVENCIÓ

PROFESSIONAL EN L’ABORDATGE DE LA INFÀNCIA EN RISC

Sessió de treball interprofessional de Serveis Socials Bàsics per avançar en la construcció de l Model: Dinàmic amb Lego Serious Play.

(15)

CONDUCTOR: Sr. Carles Alsinet

SESSIONS: 9, 16 i 23 de març de 2017

(16)

Proposta d’accions

• Implantar un servei de voluntariat per oferir acompanyament, combatre la soledat

no volguda i treballar l’aïllament tant físic com social.

• Reprendre i aplicar el protocol d’intervenció en cas de maltractament a les persones grans i aplicar projectes de Bon tracte a les persones grans.

• Millorar l’atenció i la informació adreçada a les persones grans mitjançant un espai d’atenció específica per a les persones grans on s’ofereixi ajuda per realitzar els diferents tràmits.

• Potenciar l’envelliment actiu, la potencialitat de la gent gran mitjançant el voluntariat sènior i el banc del temps.

(17)

Combatre la soledat no volguda potenciant accions

intergeneracionals

• PROJECTE TEIXINT XARXES

Objectius

Apoderar les persones grans de la ciutat fent-les protagonistes

d’aquest projecte.

Copsar la història de la ciutat de Lleida a partir de els experiències vitals de les persones grans.

Col·laboració

Ajuntament de Lleida. Pla Local d’Inclusió Social i Serveis Socials de la Mariola.

Universitat de Lleida. Grau d’Educació Social. Dra. Anna Soldevila

Inici projecte

40 parelles d’estudiants realitzant entrevistes per copsar la història de vida de persones grans residents als barris de la Mariola-Pius XII.

(18)

CONDUCTOR: Sr. Xavier Pelegrí

SESSIONS: 15 de març, 5 i 19 d’abril de 2017

(19)

Proposta d’accions

• Obrir les llars de jubilats a les persones que pateixen diverses problemàtiques.

• Crear un Espai d’oci i lleure adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental

• Habilitar habitatges d’emergència per a persones amb dificultats de salut i amb problemàtica d’habitatge.

• Creació d’un recurs de desenvolupament de competències prelaborals. • Endegar un servei de segones oportunitats educatives .

• Servei d’Orientació Permanent sobre la Formació i la Ocupació a la ciutat de Lleida. • Donar continuïtat a les propostes formatives de la ciutat a les persones en situació

d’irregularitat.

• Recuperar i tirar endavant el projecte de llar residència per a persones sense llar • Agilitzar la posada en marxa del projecte “Housing First”

• Facilitar mecanismes d’empadronament i de desempadronament.

• Aplicar com a criteri ètic el barem de la Llei 24/2015 en els contractes de lloguer social anteriors a la Llei.

(20)

Llar residència per a persones sense llar i “Housing First”

HOUSING

FIRST

7 participants (6 homes i 1 dona).

Previsió d’arribar a un total de 15 pisos al 2019 (Conveni amb Sant Joan de Déu).

PROJECTE

“JOSEFINES”

Consorci de persones sense llar: Avantprojecte mitjançant una comissió assessora(Arrels, Creu Roja i Sant Joan de Déu + Càritas).

Proposta inicial: Centre de dia + Residència 30 places + Serveis Àrea d’Inclusió Social

Reevisió del projecte entre la comissió assessora i un grup de persones sense llar.

Proposta tècnica i construcció de l’equipament per fases. Licitació de les obres.

(21)
(22)
(23)

PLENARI

8 DE JUNY DE 2018

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :