TDAH a l escola Treballant junts: dels 3 als 16 anys. Professionals i escola.

Texto completo

(1)

TDAH a l’escola

Treballant junts: dels 3 als 16 anys.

Professionals i escola.

Jornada multidisciplinar Barcelona, 4 de juny de 2011 Lefa S. Eddy, pediatre especialista en TDAH

lefaseddy@comb.cat

(2)

Problemes escolars més freqüents

No acaba deures en el temps estipulat Pobre presentació dels treballs Escassa comprensió del material treballat Mals hàbits d’estudi Assistir a classe insuficientment preparat Poca participació a classe No demanar ajuda al professor/a Notes per sota del

seu potencial Suspensos

Conducta disruptiva a classe Enfrontament amb professors Baralles amb

companys Fer campana Expulsions de classe i escola

Repetir curs

(3)

Disfunció Funcions Executives

Funcions

executives

Organització i planificació. Capacitat establir prioritats i activació per treballar

Atenció mantinguda i desplaçar atenció Interiorització del parla, habilitat per pensar en diferents solucions Control de la frustració i modulació de les emocions Memòria de treball o capacitat de mantenir actiu o «on-line» informació necessària per resoldre un problema Observació i autorregulació

Brown TE. Trastorno por déficit de atención. Una mente desenfocada en niños y adultos. Barcelona: Ed. Elsevier Doyma, 2006

(4)

Preguntes sobre els deures

„ Utilitza la seva agenda correctament?

„ Realitza els deures en un lloc tranquil, sense distraccions?

„ Sap organitzar-se a la hora de fer els deures?

„ Finalitza a temps els treballs?

„ Lliurament dels treballs quan toca o es retarda malgrat haver-los fet?

„ Dedica suficient temps a realitzar els deures?

Eddy LS. TDAH y aprendizaje escolar. Famiped 2010; 3 (2). http://www.famiped.es/volumen-3-no-2-junio-2010/trastorno-por-deficit-de-atencion-consin-hiperactividad/tdah-y-aprendizaje

(5)

Preguntes sobre organització

„ Va a classe amb tot el material necessari?

„ Porta a casa tot el material que necessita per fer els deures?

„ Mante en ordre l’agenda, llibretes, libres… y zona d’estudi?

„ Utilitza un “planning” per controlar temps de lliurament de treballs escolares pautats a llarg termini?

(6)

Preguntes sobre preparació exàmens

(1/2)

„ Sap prendre apunts a classe?

„ Te problemes de comprensió?

„ Te dificultat per expressar les seves idees o coneixements per escrit?

„ Te dificultat per expressar les seves idees o coneixements de forma oral?

„ Sap fer resums?

„ Te estratègies a la hora de memoritzar dades o continguts per els exàmens?

(7)

Preguntes sobre preparació exàmens

(2/2)

„ Dedica suficient temps a preparar els exàmens o estudia en el últim instant?

„ Llegeix i segueix instruccions amb calma o ho fa de manera impulsiva?

„ Presta atenció durant els exàmens o es distreu?

„ Escriu de forma clara, llegible y ben estructurat?

„ Recorda informació durant l’examen o es queda en blanc?

„ Controla amb eficàcia l’habitual ansietat a l’hora de fer un examen?

(8)

Preguntes sobre participació i

conducta a classe

„ Assisteix amb regularitat a classe?

„ Participa activament a classe?

„ Col·labora amb el professor?

„ Aixeca la mà o parla fora de torn?

„ Segueix les normes de la classe?

„ Parla amb respecte als professors?

„ Interactua amb els companys de forma positiva?

(9)

Altres preguntes

„ Hi ha bona comunicació entre alumne, professors i pares?

„ Al nen/a li importa l’èxit acadèmic o li és indiferent?

Robin AL. Enhancing Academic Success. In: “ADHD in Adolescents. Diagnosis and Treatment.” New York : The Guildford Press, 1998; 254-296

(10)

Consells generals per fer els

deures a casa

„ Control de la agenda es primordial

„ Horari fix segons activitats extraescolars

„ Lloc sense distraccions, bona llum…

„ Pares o persona responsable revisar treball a realitzar i ajudar a començar

„ Si te problema comprensió lectora, llegir junts els enunciats

„ Començar amb almenys grat o més difícil

„ Deures extensos millor fraccionar i amb descansos

„ No es responsabilitat dels pares corregir

„ Convé disposar del telèfon de un company de confiança

(11)

Consells generals en l’entorn

escolar

„ Alumne a prop del professor

„ Control agenda, sense oblidar fer anotacions positives

„ Fraccionar els deures

„ Puntuar segons continguts, més que per presentació

„ Assignar company que ajudi a supervisar

„ Valorar possibilitat realitzar examen oral

„ Contactar freqüentment amb els pares a través agenda, email, sms...

(12)

Consells a l’hora de donar classe

„ Pauses freqüents durant la classe

„ Repetir sovint informació

„ Resumir freqüentment

„ Posar èmfasis en dades claus

„ Estar a prop de l’estudiant amb TDAH mentre dóna instruccions

(13)

Consells per l’alumne davant d’un

examen

„ Tenir clar quin material entra i el tipus d’examen

„ Haver après a seleccionar material rellevant

„ Llegir instruccions i subratllar paraules clau

„ Mirar tot l’examen per identificar preguntes més difícils

„ Respondre primer preguntes més fàcils

(14)

Tècniques de memorització

„ Saber quina forma li és més fàcil aprendre

„ Forma auditiva: aprenen del que escolten „ Forma visual: aprenen del que veuen

„ Forma cinestèsica: aprenen del que escriuen

„ Fer gràfics, taules, diagrames, esquemes, dibuixos…

„ Estil aprenentatge visual i cinestèsica

„ Repetir en veu alta o gravar

„ Estil aprenentatge auditiu

„ Utilitzar mnemotècniques i acrònims

„ Que prengui consciència que no n’hi ha prou estudiar únicament el dia abans de l’examen

(15)

Haim Ginott. Teacher and Child.

Ed. The Macmillan Co., New York 1972, pág. 15.

„ He llegado a una conclusión aterradora: …Como maestro tengo un poder tremendo para hacer alegre o desdichada la vida de un niño. Puedo ser un instrumento de tortura o un instrumento de inspiración. Puedo humillar o dar placer, herir o curar… puedo hacer que un niño se humanice o deshumanice…

„ He llegado a una conclusión aterradora: …Como maestro tengo un poder tremendo para hacer alegre o desdichada la vida de un niño. Puedo ser un instrumento de tortura o un instrumento de inspiración. Puedo humillar o dar placer, herir o curar… puedo hacer que un niño se humanice o deshumanice…

Haim Ginott. Teacher and Child.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...