The Social Q&A Community

Relevant answer

Celia Muller 1 day ago

Hihi, bạn nên bảo cái đội IT đang làm hệ thống cho bên bạn đổi cấu trúc bảng dữ liệu xuất từ hệ thống ra đi. Chứ cấu trúc để xem như ảnh của bạn xử lý hơi mệt. Cấu trúc nên đổi thành các cột riêng biệt. Ví dụ như bảng hiện tại của bạn sẽ là Ngày - Tên tiệm - Mã bao bì - Tên hàng - lượng. Đổi thành như thế xong rồi thì bạn dùng Pivot table để tổng hợp là okie la.

2 Likes

Relevant answer

Sean Borer 1 day ago

Ylläpitäjille tulee yleensä infot jos jotain suurempaa on ollut ja nekään ei yleensä montaa tuntia pitempään kestä. Mutta ainakin itsellä toiminut hyvin. Onko kollegoilla ollut myös ongelmia?

0 Likes

Relevant answer

Dell Hauck 1 day ago

So many people losing money off the bearish markets but a lot more still making money despite the dip and bear market by CRYPTO SCALPING/DAY TRADING..I've 6x my portfolio on my last trade just by copying trades from Leroy Clyde he's a market genius.

0 Likes

Relevant answer

Westley Kerluke 1 day ago

Data Analysis Process (Overview) https://www.facebook.com/groups/2840450699524025/posts/3434358330133256/

Data Accessing Process https://www.facebook.com/groups/2840450699524025/posts/3439697912932631/

Data Scanning Process https://www.facebook.com/groups/2840450699524025/posts/3443982432504179/

Data Visualization Process https://www.facebook.com/groups/2840450699524025/posts/3451230558446033/

Data Analysis Tools https://www.facebook.com/groups/2840450699524025/posts/3454123131490109/

Data Transformation https://www.facebook.com/groups/2840450699524025/posts/3462484573987298/

Analyzing (Microsoft Excel) https://www.facebook.com/groups/2840450699524025/posts/3466352476933841/

3 Likes

Relevant answer

Celia Muller 1 day ago

Bạn dùng hàm vlookup điều kiện thì là ô chứa tên hàng trong bảng đơn giá nhé. Ví dụ như cái tên hàng "bánh bò" ở vị trí A2 thì hàm sẽ là: Vlookup(A2&"*",...)

1 Like

Relevant answer

Jose Daugherty 1 day ago

What do you mean by p-value of the feature? As in the correlation with the target before model training, or the relevancy deemed by the model?

1 Like

Relevant answer

Toni Torphy 1 day ago

Clic droit sur le fichier ,ouvrir avec , choisir le programme, penser à cocher ouvrir tout les fichiers du même type par défaut avec cette application

6 Likes

Relevant answer

Eliza Sanford 1 day ago

Powiem tak, jak ktoś pisze do mnie na konto z innego tenanta to mi się nie przełącza klient tylko pojawia nowe okono oraz powiadomienie ... dla mnie cudo :D

4 Likes

Relevant answer

Minerva Rempel 1 day ago

Possible scenarios:

For descriptive

 • daily total sales trend
 • total sales per region
 • top representatives
 • top items sold and number of units
 • average monthly sales
 • average sales per item
 • average sales per region
 • when and where are the peak sales?
 • items with low sales
 • regions with low sales

Diagnostic:

 • possible reason for downtrend of sales per region
 • downtrend per item
 • possible downtrend of sales per representative

Predictive:

 • forecast of sales for next months
 • forecast of items to be sold
 • forecast on possible additional representative

Sa prescriptive: for further discussion nalang haha

Additional

 • KPI on sales per item, per country, per representative
10 Likes