• No se han encontrado resultados

administració electrònica

Administració electrònica

Administració electrònica

... l'Administració Electrònica a la Universitat Autònoma de Barcelona en els pròxims anys ha de tenir com a primer objectiu fer efectiu que els ciutadans, estudiants i treballadors puguin relacionar-se ...

18

L'administració electrònica i la gestió de documents

L'administració electrònica i la gestió de documents

... l'administració electrònica ha recolzat notablement en la iniciativa privada, recollint l'esperit de l'informe Bangemann de transferència competencial al mercat, i en un entorn jurídic favorable a aquesta ...

21

El model Barcelona d'administració electrònica

El model Barcelona d'administració electrònica

... L'objectiu d'aquesta conferència ha estat compartir amb vostès alguns dels fets i projectes rellevants del que comencem a considerar (amb orgull, però amb humilitat i conscients del camí a recórrer) el “Model Barcelona ...

15

Implantació de l'administració electrònica als ajuntaments

Implantació de l'administració electrònica als ajuntaments

... l’administració electrònica així com el programari ...l’administració electrònica quant a legislació, simplificació i ...l’administració electrònica i els aspectes a tenir en compte per implantar-la, ...

74

ORDENANÇA REGULADORA DE L ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA A L AJUNTAMENT DE BERGA EXPOSICIÓ DE MOTIUS

ORDENANÇA REGULADORA DE L ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA A L AJUNTAMENT DE BERGA EXPOSICIÓ DE MOTIUS

... l’administració electrònica, d’una banda, mitjançant el reforçament de la incorporació dels mitjans electrònics al procediment administratiu d’aplicació tant a l’Administració de la Generalitat com a ...

30

Administració electrònica i canvis organitzatius, febrer 2014

Administració electrònica i canvis organitzatius, febrer 2014

... l’administració electrònica respon en bona mesura a aquesta nova tendència organitzativa de caire horitzontal que busca la integració, la coordinació i la comunicació interdepartamental, caracteritzada per ...

40

Informe sobre l Administració electrònica (18) Desembre 2017

Informe sobre l Administració electrònica (18) Desembre 2017

... L’estudi s’ha dut a terme durant el període comprés entre els mesos de novembre i desembre de 2017 mitjançant l’anàlisi dels lloc web dels ajuntaments i els consells comarcals. Sobre la base dels indicadors anteriorment ...

10

Ordenança-tipus Transparència i administració electrònica

Ordenança-tipus Transparència i administració electrònica

... gestió electrònica dels procediments administratius rep tractament íntegre al Títol ...l’administració electrònica en les millors condicions possibles per als ciutadans i ...gestió electrònica de ...

41

Ordenança reguladora de l'administració electrònica [2009]

Ordenança reguladora de l'administració electrònica [2009]

... cendència d'aquesta Ordenança és el meca- nisme de control i supervisió dels procedi- ments i tràmits municipals accessibles per via electrònica, que és objecte del capítol vuitè. Es preveu l'existència d'un ...

13

Mesura de govern sobre la implantació de l'administració electrònica

Mesura de govern sobre la implantació de l'administració electrònica

... Per millorar la gestió del registre, adaptar-nos a les noves exigències tecnològiques i també per oferir al ciutadà un servei de més qualitat, s’ha realitzat el canvi de l’aplicació del registre de documents. La nova ...

32

E-administració Procediment Guia Bàsica Instal lació Windows Oficina per a l Administració Electrònica

E-administració Procediment Guia Bàsica Instal lació Windows Oficina per a l Administració Electrònica

... Per verificar que la instal·lació ha sigut correcta procedirem a seguir les pautes del següent apartat Verificació del lector.. 3.2 V ERIFICACIÓ DEL L ECTOR.[r] ...

15

El dret a una bona administració

El dret a una bona administració

... defensora i supervisora de la Síndica va dirigida al fet que es remo- gui tot obstacle que dificulti la realització dels drets dels ciutadans quan l’Administració municipal hi te competències. Aquests drets són la clau ...

66

Grau de Gestió i Administració Pública

Grau de Gestió i Administració Pública

... Les sortides professionals del grau de Gestió i Administració Pública abasten el sector de la funció pública, però també les empreses privades que treballen per a l’Administració púb[r] ...

8

Història Mèdica electrònica remota i segura

Història Mèdica electrònica remota i segura

... Tornem a recordar l’estructura del document XML que conté la informació sobre la visita: El gestor rep un document XML amb aquest format, verifica la signatura i si tot es [r] ...

81

Anàlisi d’alternatives per a l’emissió electrònica integrada

Anàlisi d’alternatives per a l’emissió electrònica integrada

... Distribució de la component vertical del camp elèctric en un pla F i representació de la mateixa sobre la línia de tall a la superfície de separació en funció de la posició, per a un gru[r] ...

32

Pla estratègic per la transformació d'una administració de finques ordinària a una administració de finques 2 0

Pla estratègic per la transformació d'una administració de finques ordinària a una administració de finques 2 0

... Poques són les administracions de finques que tenen una comunicació efectiva, poques són les que disposen de web o altres serveis de comunicació que els permeti tenir més presencia al barri. Els administradors de finques ...

49

Administració de xarxa d'un institut 1x1

Administració de xarxa d'un institut 1x1

... Respecte al registre d'accés a internet pel servei DNS, aquest genera uns fitxers de logs que només els pot consultar un administrador del sistema per la incomoditat de treballar amb fit[r] ...

65

Formació professional Administració i gestió

Formació professional Administració i gestió

... i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d'una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, ...

9

SUMARI. Administració de l estat

SUMARI. Administració de l estat

... Els interessats podran, en el termini de vint dies a partir de la present publicació, al·legar el que considerin convenient per a la seva defensa i proposar les proves que estimin oport[r] ...

156

Anàlisi de la densitat electrònica en sistemes amb metalls de transició

Anàlisi de la densitat electrònica en sistemes amb metalls de transició

... L'àtom d'oxigen d'un ÇO terminal té una concentració de càrrega no-enllaçant com en el monòxid de carboni, però en un carbonil pont, l'àtom d'oxigen exhibeix dues concentracions de càrre[r] ...

248

Show all 164 documents...

Related subjects