• No se han encontrado resultados

anàlisi de xarxes socials

L'organització dels festivals de música i les xarxes socials  Anàlisi del Facebook del BBK Live

L'organització dels festivals de música i les xarxes socials Anàlisi del Facebook del BBK Live

... Com a qualsevol altre estudi, existeixen limitacions. En primer lloc, el temps ha estat un factor determinant en l’execució del present estudi i ha requerit que l’extensió de la investigació es vegi reduïda. De la ...

40

L'ús de les xarxes socials a la política Balear: El PSIB PSOE com a cas d'estudi

L'ús de les xarxes socials a la política Balear: El PSIB PSOE com a cas d'estudi

... Les xarxes són directoris de potencials clients, tant per a empreses com per a partits i institucions, i si se saben llegir bé, es poden presentar solucions abans que els problemes arribin a l’agenda ...

77

L'ús educatiu de les xarxes socials per part dels estudiants preuniversitaris: un estat de la qüestió

L'ús educatiu de les xarxes socials per part dels estudiants preuniversitaris: un estat de la qüestió

... les xarxes socials per part dels estudiants preuniversitaris, els quals, a la literatura anglòfona es categoritzen de manera genèrica sota l’etapa Secondary School o Secondary ...les xarxes ...

67

E privadesa i xarxes socials

E privadesa i xarxes socials

... les xarxes socials ha fet que no només crei- xin projectes comercials a partir de la direcció de la xarxa, amb socis tercers, sinó que apareixen cada cop més eines d’anàlisi de xarxes per particulars ...

11

L'ús de les xarxes socials en activitats de promoció de l'activitat física en hospitals americans

L'ús de les xarxes socials en activitats de promoció de l'activitat física en hospitals americans

... En l’anàlisi realitzat s’observa com les entrades en les xarxes socials dels hospitals, són, de forma general, superiors quan estem parlant del Twiter disminuint considerablement en el Facebook i Youtube. I ...

11

Comunicació corporativa i construcció de marca (branding) en una societat digital, juliol 2010

Comunicació corporativa i construcció de marca (branding) en una societat digital, juliol 2010

... les xarxes socials (avui en dia això ja ho fan els mitjans, els vídeos, ...les xarxes socials: en mercats madurs, com el nord-americà, el Facebook i el Twitter generen molt més trànsit cap als ...

46

Aplicació per Android per pujar vídeos a un servidor i compartir los a xarxes socials

Aplicació per Android per pujar vídeos a un servidor i compartir los a xarxes socials

... les xarxes socials estan canviant les costums dels usuaris d'Internet, assumint ja des de fa temps, que no son usuaris passius, sinó que son ells qui aporten continguts i donen vida a aquestes ...Les ...

51

Anàlisi del paper de les dones gitanes immigrants en l’accés als drets socials

Anàlisi del paper de les dones gitanes immigrants en l’accés als drets socials

... relacions socials existents en cada moment i context històric ...dinàmiques socials imperants i com la forma de producció de coneixement té un impacte en la societat que contribueix a modificar o bé a ...

206

Estètica i política: Art i participació en la creació d'imatges meme amb contingut polític a l'Estat Espanyol

Estètica i política: Art i participació en la creació d'imatges meme amb contingut polític a l'Estat Espanyol

... les xarxes socials virtuals hegemòniques, com ara Twitter, trobem que (aproximadament) un segle després d'aquestes accions de Duchamp, hem aconseguit el mitjà ideal per a continuar (segurament sense ser ...

50

L'Àrea Bàsica de Serveis Socials de Pineda de Mar : Intervenció des del Suport Social

L'Àrea Bàsica de Serveis Socials de Pineda de Mar : Intervenció des del Suport Social

... Daví alerta del risc que suposa que, en parelles d'edat avançada, un dels membres s'hagi de fer càrrec de l'altre quan aquest pateix malalties degeneratives com l'Alzheimer. "Resulta que ens trobem amb cuidadors que ...

57

Anàlisi de sèries temporals mitjançant la predicció amb xarxes neuronals artificials

Anàlisi de sèries temporals mitjançant la predicció amb xarxes neuronals artificials

... Finalment vull donar-vos un guió per tal que tingueu una visió general del que trobareu si decidiu continuar amb la lectura. En aquest capítol pretenc fer una breu introducció d’alguns dels models per a l’anàlisi de les ...

211

Anàlisi i proves de túnels en xarxes de Guifi net

Anàlisi i proves de túnels en xarxes de Guifi net

... La xarxa lliure guifi.net s'utilitza com una infraestructura de comunicacions on es permet donar serveis en forma d'autoprestació o a tercers, en modalitats tant obertes, tancades o comercials, sent l'accés a Internet el ...

23

NoFeud : Privacitat per a xarxes socials

NoFeud : Privacitat per a xarxes socials

... ● Actualment sembla que no hi ha masses alternatives per fer servir les xarxes socials de manera segura per part del proveïdor. La implementació de criptografia feta pels proveïdors està implementada en ...

31

Les representacions audiovisuals de l'espai domèstic a les xarxes socials : El cas de YouTube

Les representacions audiovisuals de l'espai domèstic a les xarxes socials : El cas de YouTube

... les xarxes socials a Internet durant els darrers anys, ha permès la difusió d'aquest material d'una forma més fàcil i accelerada estimulant alhora, tant com ens explica Ardèvol (2010a, 2010b), la creació de ...

38

La Innovació en el sector assegurador

La Innovació en el sector assegurador

... les xarxes socials , aquestes xarxes ofereixen la possibilitat de mostrar la personalitat de l'organització i donar la imatge de la importància que tenen cap als seus clients, s' ha d'analitzar de ...

58

Show all 10000 documents...

Related subjects