• No se han encontrado resultados

aplicacions mòbils

Mesura de govern per la dinamització de la indústria de les aplicacions mòbils a Barcelona

Mesura de govern per la dinamització de la indústria de les aplicacions mòbils a Barcelona

... les aplicacions mòbils: l‟Ajuntament de Barcelona, les empreses i emprenedors TIC i la ciutadania com a usuari principal dels serveis ...tecnologies mòbils, actuant com a punt d‟unió entre tots els ...

6

Aplicacions mòbils científiques educatives: "Brúixola", cercador web per a docents

Aplicacions mòbils científiques educatives: "Brúixola", cercador web per a docents

... dispositius mòbils ja s'ha superat. Per solucionar la manca de dispositius mòbils als centres hi ha una corrent anomenada «Bring Your Own Device», on cada alumne duu el seu propi telèfon mòbil al centre; ...

54

Joc de dames multiplataforma per a dispositius mòbils

Joc de dames multiplataforma per a dispositius mòbils

... Per a la realització d’un bon projecte, si aquest no és del camp de la recerca (és a dir, estem creant un objecte o una temàtica la qual no existeix) com és aquest cas, és molt important saber quins altres projectes ...

69

InfoEscola per a dispositius mòbils amb Android

InfoEscola per a dispositius mòbils amb Android

... d'aplicacions mòbils i pot ser considerat com una distribució d'Apache ...desenvolupar aplicacions per a dispositius mòbils utilitzant eines genèriques com ara JavaScript, HTML5 i CSS3 ...Les ...

62

Intervenció per al disseny d'una aplicació mòbil per al control de pes en persones amb sobrepès o obesitat

Intervenció per al disseny d'una aplicació mòbil per al control de pes en persones amb sobrepès o obesitat

... telemedicina, aplicacions per registrar diversos paràmetres (glucèmia, tensió arterial, ...sobre aplicacions mòbils de nutrició centrades en el control de pes l'objectiu dels quals sigui determinar ...

19

Optimització i personalització del càlcul de rutes en dispositius mòbils

Optimització i personalització del càlcul de rutes en dispositius mòbils

... aquestes aplicacions és la dependència de la connexió a ...Existeixen aplicacions per dispositius mòbils basades en els Sistemes d’Informació Geogràfica [4], com per exemple gvSIG Mini ...dispositius ...

10

Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils : Les meves sèries

Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils : Les meves sèries

... A nivell personal, ha sigut un procés molt gratificant, doncs durant la realització del projecte s'han aprés un munt d'aspectes que en un principi es desconeixien, des d'elements purament tècnics o de funcionament fins a ...

82

Aplicacions Rich Media, setembre 2012

Aplicacions Rich Media, setembre 2012

... volen aplicacions gratuïtes, també és cert que s’està detectant un cert patró en la impressió que els usuaris tenen d’aquestes aplicacions: es dóna per fet gairebé sempre que una aplicació gratuïta que fa ...

24

Aplicacions per a dispositius mòbils

Aplicacions per a dispositius mòbils

... les aplicacions mes desenvolupades que no sol compleixen a grans trets el que oferint nosaltres sinó moltes mes funcionalitats dins del mercat de les aplicacions de pagament o almenys no a un preu superior ...

57

Disseny BD sistema de descàrrega d'aplicacions per a mòbils

Disseny BD sistema de descàrrega d'aplicacions per a mòbils

... La base de dades a més de contenir les taules que configuraran el nucli central d'aquesta, identificades en aquest document pel prefix TAB en el nom, disposarà també dels procediments emmagatzemats necessaris per ...

59

Revisió bibliogràfica de les aplicacions de la biologia marina forense

Revisió bibliogràfica de les aplicacions de la biologia marina forense

... primeres aplicacions de la biologia marina varen sorgir quan es trobaven casos de morts humanes, o desapareguts en circumstàncies sospitoses i s'havia de distingir si es tracta d'un assassinat o be d'un suïcidi; ...

32

Aplicacions cloud BI i empreses PIME

Aplicacions cloud BI i empreses PIME

... La interfície de la solució Adaptive Insight és prou intuïtiva i similar a la del full de càlcul Excel, ideal per al treball col·laboratiu, permet reduir substancialment els temps de preparació i elaboració de ...

83

Aplicacions i serveis de telecomunicació, setembre 2012

Aplicacions i serveis de telecomunicació, setembre 2012

... • Guiatge�de�persones�cegues. Disposar de sistemes personals portàtils que permetin a una persona amb deficiència visual moure’s amb precisió en un entorn urbà o rural és una de les aplicacions més perseguides pel ...

82

TítuloTecnologies de la llengua i les seves aplicacions

TítuloTecnologies de la llengua i les seves aplicacions

... tècniques d’extracció d’informació. Aquests congressos estan concebuts en termes d’una competició en què els grups de recerca participants posen a prova el seu sistema. Inicialment reben un corpus d’entrenament i, en un ...

33

Memòries d'implantació d'una Wikipedia corporativa

Memòries d'implantació d'una Wikipedia corporativa

... Actualment, el mercat de la telefonia mòbil està en augment i cada cop acaparen un segment més gran de sectors on implementar-se. L’accés a a ’informació tradicional està canviant de forma radical. Ja no és necessari ...

49

Mobilitat 2 0

Mobilitat 2 0

... les aplicacions web i les apps dels ...les aplicacions segons l’àmbit d’incidència, podem trobar quatre tipus d’aplicacions: Internacionals, estrangeres, nacionals i ...trobem aplicacions com: “Uber” ...

37

Aplicacions web per al treball col·laboratiu : disseny i prototipatge d'un sistema d'esdeveniments per a mòbils en el treball en grup

Aplicacions web per al treball col·laboratiu : disseny i prototipatge d'un sistema d'esdeveniments per a mòbils en el treball en grup

... tecnologies mòbils, aquestes estan presents per tot arreu i faciliten moltes de les activitats ...dispositius mòbils que hi ha en us en Espanya, questos ja superen els habitants del ...tecnològiques ...

78

Ontologies de dispositius mòbils

Ontologies de dispositius mòbils

... les aplicacions web consisteix en permetre que el servidor no sols serveixi documents HTML als clients, sinó que també serveixi dades concretes a petició dels usuaris, de manera asíncrona, és a dir, sense ...

76

Desenvolupament d'aplicacions sobre dispositius mòbils

Desenvolupament d'aplicacions sobre dispositius mòbils

... Per tant, vaig pretendre representar els diferents perfils agafant usuaris de diferents edats, amb diferent destresa amb els dispositius mòbils i fins i tot valorant tenir persones que fossin reticents a utilitzar ...

57

Show all 164 documents...

Related subjects