• No se han encontrado resultados

avaluació de la producció científica

Futur: Portal de la producció científica dels investigadors de la UPC

Futur: Portal de la producció científica dels investigadors de la UPC

... la producció científica de la ...la producció científica de la Universitat en format imprès, ja fos mitjançant el dipòsit dels originals o, en el cas de les participacions a congrés, d’una ...

15

Anàlisi bibliomètrica de la producció científica en literatura catalana

Anàlisi bibliomètrica de la producció científica en literatura catalana

... la producció argentina en ciències socials i humanitats durant el període 1990-2000 a partir de les dades contingudes en el SSCI i ...la producció científica realitzada per especialistes a l’àrea ...

332

Publicació científica i avaluació de la recerca

Publicació científica i avaluació de la recerca

... Llista de revistes científiques espanyoles que han obtingut el segell de qualitat de la FECYT, que les acredita durant 3 anys com a excel·lents. Pretén fomentar la bona praxis en l'edició de revistes científiques, ...

87

Com publicar la producció científica del PDI i els grups de recerca al DDD

Com publicar la producció científica del PDI i els grups de recerca al DDD

... – Embargaments permesos: 6 o 12 mesos (ciències socials i humanitats) si es diposita en un repositori – Publicacions periòdiques amb avaluació d’experts Objectiu: que el 60% dels articles d’investigació finançada ...

35

Política de revisió de la producció científica

Política de revisió de la producció científica

... la producció científica del PDI per a informar l'administració pública, per a gestionar les sol•licituds de projectes, per a analitzar i avaluar la producció científica i establir polítiques ...

23

Producció científica de Jesús Lalinde Abadía. Presentació sistemàtica de tota la seva obra bibliogràfica iushistòrica

Producció científica de Jesús Lalinde Abadía. Presentació sistemàtica de tota la seva obra bibliogràfica iushistòrica

... Anuario de Estudios Medievales [Barcelona: Instituto de Historia Medieval de España], núm.. VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón.[r] ...

18

L'abordatge de la Violència de Gènere en revistes científiques : estudi de cas de la producció científica a Brasil i Espanya

L'abordatge de la Violència de Gènere en revistes científiques : estudi de cas de la producció científica a Brasil i Espanya

... L’exploració de les diferències entre la producció científica del Brasil i Espanya quant a VG s’ha plantejat a través del mètode documental. En concret, a través de l’anàlisi temàtica del contingut de dues ...

50

La producció de foie gras : ètica i legislació en una producció alternativa.

La producció de foie gras : ètica i legislació en una producció alternativa.

... la producció d’animals utilitzats en l’obtenció de foie gras estan fixades per les recomanacions del Consell ...de producció: bovins, ovelles, cabres, aus domèstiques (Gallus gallus), estrussos, emús i ...

26

avaluació

avaluació

... 3 un dels inconvenients de l’organització jeràrquica és que com més gran és l’empresa més llarg és el recorregut i, per tant, més lent.. 4 el model d’organització funcional suposa menor[r] ...

5

Producció científica i projecció europea dels programes universitaris per a persones grans

Producció científica i projecció europea dels programes universitaris per a persones grans

... Com es pot apreciar a la taula 2, al marc dels PUM, les universitats consultades tenen una participació d’una manera molt diversa. En general, s’ha generat una producció científica important, en forma de ...

16

Ordre d avaluació ESO. Document d avaluació

Ordre d avaluació ESO. Document d avaluació

... DURANT EL CURS •RECUPERACIONS •SEGONS CRITERIS ACTIVITATS EXTRAORDIÀRIES (DEPART. DIDÀCTICS) •RECUPERACIÓ •MILLORA INFORME FAMILIES AVALUACIÓ FINAL (EQUIP DOCENT pas de curs MESURES[r] ...

48

Avaluació del programa Baobab : avaluació de la implementació de l’any 2018

Avaluació del programa Baobab : avaluació de la implementació de l’any 2018

... present avaluació del programa Baobab es vol centrar en la implementació del programa, és a dir, en respondre a la pregunta de com s’ha dut a terme, valorar en quina mesura el seu desenvolupament pràctic ha estat ...

47

Dades de producció 2012

Dades de producció 2012

... de producció Planta de Tractament Mecànic Biològic 5 Resum de dades de producció Planta de Valorització Energètica 6 Diagrama de fluxos Centre de Tractament de Residus Municipals 7 ...

25

Dades de producció 2011

Dades de producció 2011

... DEIXALLERIES àREA METROPOLITANA, TONES GESTIONADES Badalona II Badalona Badia Barberà Begues Castellbisbal Castelldefels Cerdanyola Campus Cerdanyola Cornellà El Prat Esplugues-Sant [r] ...

38

Dades de producció 2010

Dades de producció 2010

... Badalona II Badalona Badia Barberà Begues Castellbisbal Castelldefels Cerdanyola Campus Cerdanyola Cornellà El Prat Esplugues-Sant Joan Gavà L’Hospitalet Molins Montcada Pallejà Papi[r] ...

33

Dades de producció 2009

Dades de producció 2009

... Usuaris informats correcta tinença animals (juliol) 2.645. Usuaris atesos a l'Espai de mar 891[r] ...

29

Dades de producció 2008

Dades de producció 2008

... Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre... Coloma Cervelló Sta.[r] ...

27

Planta de producció de cumè

Planta de producció de cumè

... El cumè s'utilitza com a component d'alt octanatge en els combustibles dels avions, com a dissolvent de pintures i laques de cel·lulosa, com a matèria primera per a la síntesi de fenol i acetona, per a síntesi de ...

278

Avaluació Contínua

Avaluació Contínua

... 1. Avaluació inicial. S’hi proposa una prova per a l’avaluació individual que permet fer una valoració de la situació de partida dels alumnes a començament de curs. S’hi inclouen també els criteris o indicadors ...

97

Avaluació de diagnosi

Avaluació de diagnosi

... a) un verb, un adjectiu o un altre adverbi. Segons la seva evolució dins la història, els personatges poden ser: a) protagonistes o secundaris.. c) s’escriuen i es pronuncien igual però[r] ...

24

Show all 6767 documents...

Related subjects