• No se han encontrado resultados

bretxa de gènere

Salaris i estructura de plantilles : categories professionals i sectors econòmics, Barcelona 2015

Salaris i estructura de plantilles : categories professionals i sectors econòmics, Barcelona 2015

... major bretxa entre categories la trobem a la branca d’Activitats administratives i ...la bretxa per categoria és més reduïda, amb un sou mitjà de les llicenciades ...la bretxa de gènere entre ...

38

Els salaris a Barcelona. 2017

Els salaris a Barcelona. 2017

... La bretxa salarial de gènere va ser molt elevada a tots els nivells ...La bretxa de gènere més reduïda va correspondre als assalariats amb un nivell d’estudis inferior al Graduat Escolar, on ...

31

Els salaris i el perfil de les persones amb discapacitat a Barcelona. 2018

Els salaris i el perfil de les persones amb discapacitat a Barcelona. 2018

... a bretxa de gènere és destacable el baix nivell dels salaris de dones amb discapacitat ...doble bretxa: per ser dona i per tenir ...La bretxa per discapacitat és inferior en els grups de ...

14

L'ecosistema de les TIC des de la perspectiva de gènere a Barcelona

L'ecosistema de les TIC des de la perspectiva de gènere a Barcelona

... la bretxa de gènere en l’àmbit de les ...de gènere en els àmbits estudiats en aquest ...de gènere en l’àmbit de les TIC a escala ...i gènere amb abast a la ciutat de Barcelona, cal ...

104

Les polítiques de permisos parentals com a element clau per trencar el sostre de vidre i la bretxa salarial

Les polítiques de permisos parentals com a element clau per trencar el sostre de vidre i la bretxa salarial

... En el sentit dels condicionants històrics als que fèiem esment uns paràgrafs més amunt, ens sembla interessant posar en relleu la bona posició que obté Polònia. Els resultats vénen donats bàsicament pel fet que té la ...

119

Memòria de R+D+i 2006

Memòria de R+D+i 2006

... la bretxa de ...de gènere en la Societat de la Informació és ...una bretxa digital de gènere no només des del punt de vista de l'accés i ús d'Internet, sinó també per l'escassa presència de ...

156

Sensibilització en igualtat de gènere: catàleg de recursos

Sensibilització en igualtat de gènere: catàleg de recursos

... de gènere que influeixen en les decisions de noies i nois a l’hora de definir el seu paper en la ...de gènere davant determinades especialitats educatives o ...el gènere no ha de ser un condicionant ...

31

Educació transversal  Una mirada de gènere a l'illa d'Eivissa

Educació transversal Una mirada de gènere a l'illa d'Eivissa

... de gènere”, tot i que encara s'està lluitant per una Llei Integral de Transsexualitat Estatal que modifiqui la Llei 3/2007, del 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de ...

84

Presència d’universitats a la Xarxa: la bretxa digital entre els Estats Units i la resta del món

Presència d’universitats a la Xarxa: la bretxa digital entre els Estats Units i la resta del món

... Se mantuvie- ron con un porcentaje mayor a 1 Alemania, Brasil, Canadá, China, Corea del sur, España, Finlandia, Francia, Italia, Japón, México, Polonia, Reino Unido, Rusia, Taiw[r] ...

17

Infratelevisió : La invenció d'un nou gènere?

Infratelevisió : La invenció d'un nou gènere?

... Mujeres, hombres y viceversa, Gran hermano, Salvame Salvame Telenoticies antena3 Gran hermano Sálvame Cualquier reality o programa de coaching Debates deportivos basados en la opinión y [r] ...

156

Compta amb nosaltres! : bones pràctiques per a una programació cultural paritària

Compta amb nosaltres! : bones pràctiques per a una programació cultural paritària

... 9. En l’àmbit global, hi ha iniciatives com ara The Brussels Binder, una base de dades de dones expertes amb l’objectiu de millorar la diversitat en els debats sobre polítiques europees, o Wikigender, una plataforma en ...

56

El gènere en xifres. Condicions de vida de les dones i desigualtats de gènere a Barcelona (2019) : Principals dades de l'informe

El gènere en xifres. Condicions de vida de les dones i desigualtats de gènere a Barcelona (2019) : Principals dades de l'informe

... Més enllà de la violència masclista, la victimització respecte als fets delictius, i el seu impacte psicològic és diferent en homes i dones a causa dels rols de gènere i de les condicions socials de desigualtat. ...

16

Prevenció de relacions abusives de parella: recomanacions i experiències

Prevenció de relacions abusives de parella: recomanacions i experiències

... L’ estratègia directa: Activitats amb evident o explícita intenció educativa i sensibilitzadora, adreçada a un sector de població jove “captiva” (grup classe o similar). Aquesta estratègia sol provocar el rebuig i el ...

103

Diferències i desigualtats de gènere en salut

Diferències i desigualtats de gènere en salut

... L’objectiu de l’informe es basa essencialment a analitzar les diferències i desigualtats de gènere en les condicions de vida i estat de salut entre les per- sones de 25 a 64 anys residents a la ciutat de ...

129

Ruta feminista de les Corts : en clau de gènere

Ruta feminista de les Corts : en clau de gènere

... Des de l’arribada de nova població al que avui coneixem com a districte de les Corts, amb, per exemple, la fundació del monestir de Pedralbes al segle xiv i la feina incan- sable a le[r] ...

13

Informe d’impacte de gènere del pressupost 2018

Informe d’impacte de gènere del pressupost 2018

... [Guia] Donat l'àmbit d'actuació del programa, es tenen en compte les experiències diferents entre homes i dones? Es considera que existeixen desigualtats entre homes i dones? El program[r] ...

177

Potenciar la Igualtat de Gènere dins les aules de primària

Potenciar la Igualtat de Gènere dins les aules de primària

... El primer agent socialitzador que té més importància en la construcció de la identitat dels infants es la família. Es tracta d’un font de transmissió d’estereotips de gènere, es a dir, depenent de si es nina o nin ...

40

Urbanisme amb perspectiva de gènere : mesura de govern

Urbanisme amb perspectiva de gènere : mesura de govern

... el gènere i amb determinats col·lectius socials ha de contenir: a) una diagnosi de la situació a partir de l’anàlisi de la informació sobre la població a la qual afecta el pla, la identificació dels rols de ...

18

La Transversalitat de gènere a l'Ajuntament de Barcelona : mesura de govern

La Transversalitat de gènere a l'Ajuntament de Barcelona : mesura de govern

... de gènere, estudis, ...de gènere n'és un element ...del gènere i que totes les dades es puguin obtenir segregades per ...el gènere de les persones i podrem començar a prendre decisions sobre ...

22

Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona

Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona

... de gènere es converteix en una eina a l’abast de les diferents administra- cions públiques, tal com recull el Tractat d’Amsterdam, de 1997, en l’àmbit europeu; la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la ...

47

Show all 10000 documents...

Related subjects