• No se han encontrado resultados

canvi climàtic

Canvi climàtic

Canvi climàtic

... Web de la Secció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) formada pels governs locals que estan integrant en les seves polítiques la protecció del clima. Afavoreix la coordinació d'actuacions entre els ...

11

Anàlisi dels plans d'adaptació al canvi climàtic: avanç d'impactes, reptes i possibles estratègies d'adaptació al canvi climàtic a Barcelona

Anàlisi dels plans d'adaptació al canvi climàtic: avanç d'impactes, reptes i possibles estratègies d'adaptació al canvi climàtic a Barcelona

... el canvi climàtic (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), amb el suport del Programa de les Nacions Unides per el Medi Ambient (UNEP) i la World Meteorolo- gical Organization ...el canvi ...

155

Projecte d'arpenentatge servei: El canvi climàtic/ Proyecto de aprendizaje servicio: El cambio climático/ A service learning project: Fighting against climate change

Projecte d'arpenentatge servei: El canvi climàtic/ Proyecto de aprendizaje servicio: El cambio climático/ A service learning project: Fighting against climate change

... el canvi climàtic des de diferents àrees i punts de vista, tindrà com a objectiu principal fer un estudi de quin nivell de contaminació és la que es produeix en els nostres ...

56

Pla d'Energia, Canvi Climàtic i Qualitat Atmosfèrica de Barcelona 2010-2020 : concepte inicial

Pla d'Energia, Canvi Climàtic i Qualitat Atmosfèrica de Barcelona 2010-2020 : concepte inicial

... d’Energia, Canvi climàtic i Qualitat atmosfèrica de Barcelona és de naturalesa transversal, ja que implica actuacions en diversos àmbits que ja estan sent tractats per altres ...

29

Pla d'energia, canvi climàtic i qualitat de l'aire de Barcelona 2011-2020 (PECQ)

Pla d'energia, canvi climàtic i qualitat de l'aire de Barcelona 2011-2020 (PECQ)

... Ara bé, el consum d‟energia té uns costos –ambientals i econòmics, principalment- que cal conèixer i dimensionar adequadament per minimitzar els impactes que se‟n deriven –en especial, sobre la qualitat de l‟aire- i ...

393

Des dels equipaments culturals fem pinya contra el canvi climàtic : guia pràctica per formar part del canvi

Des dels equipaments culturals fem pinya contra el canvi climàtic : guia pràctica per formar part del canvi

... el canvi climàtic! Per fer-ho, podeu consultar els protocols d’ambientalització d’esdeveniments i compartir les fitxes amb els talleristes perquè puguin fer més sostenibles les seves ...

41

El Comptador : energia i canvi climàtic a Barcelona. Núm. 3 (2008)

El Comptador : energia i canvi climàtic a Barcelona. Núm. 3 (2008)

... les evidències de l’existència d’un canvi climàtic accelerat, causat per l’activitat humana. En el darrer informe de l’IPCC, presentat l’any 2007, s’estima que la temperatura global del planeta va augmentar ...

32

Pla clima : Barcelona i el canvi climàtic : accions en curs

Pla clima : Barcelona i el canvi climàtic : accions en curs

... L’Ajuntament de Barcelona fa anys que treballa tant en la reducció d'emissions com en l'atenció a la pobresa energètica, així com en l’aplicació de mesures per millorar la resiliència de la ciutat enfront al canvi ...

6

Barcelona preparada per complir l’Acord de París contra el canvi climàtic

Barcelona preparada per complir l’Acord de París contra el canvi climàtic

... Se seguirà apostant per la banca ètica (18%, 2017) i per disminuir la dependència de la banca convencional (22%, 2017) amb interessos en l’economia del carboni. En R+D+I, l’Ajuntament impulsarà un nou programa de recerca ...

14

Barcelona, ciutat resilient al canvi climàtic

Barcelona, ciutat resilient al canvi climàtic

... del canvi climàtic, i també de les polítiques i actua- cions destinades a afrontar-lo ...al canvi climàtic afronta el repte de consi- derar i coordinar molts àmbits i extraor- dinàriament ...

50

Barcelona i el canvi climàtic

Barcelona i el canvi climàtic

... del canvi climàtic, però les ciutats i Barcelona, en particular, per la seva grandària i per la seva repercussió, són elements imprescindibles a tenir en compte pel que fa a la gestió de la qüestió del ...

17

Ajust estadístic de la temperatura mensual de les Illes Balears en funció de les components principals de la circulació atmosfèrica de gran escala  Estimació dels efectes del canvi climàtic

Ajust estadístic de la temperatura mensual de les Illes Balears en funció de les components principals de la circulació atmosfèrica de gran escala Estimació dels efectes del canvi climàtic

... En el cas d'estudi del treball el que es vol determinar és la temperatura en superfície. El que es podria fer, utilitzant l'equació hipsomètrica, és relacionar l'espessor de la capa superficial de l'atmosfera amb la ...

32

Fes-te amic dels boscos: manual d'autoajuda: pràctiques quotidianes per millorar la teva relació personal amb els boscos

Fes-te amic dels boscos: manual d'autoajuda: pràctiques quotidianes per millorar la teva relació personal amb els boscos

... Els propietaris es queixen, i amb raó, que aquests beneficis (els efectes externs o externalitats, tal com els anomenen) no es prenen en consideració en cap d’aquests àmbits: financer, fiscal, civil o mercantil. ...

44

Info A+S : notícies de l'Ajuntament+Sostenible. Núm. 74 (2019)

Info A+S : notícies de l'Ajuntament+Sostenible. Núm. 74 (2019)

... al canvi climàtic, la contractació sostenible i responsable, la mobilitat sostenible, el foment de la biodiversitat urbana, la gestió eficient dels recursos hídrics, la recollida i gestió de residus en ...

5

Notícies de l'Agenda 21 Escolar. Any 9. núm. 05 (2009)

Notícies de l'Agenda 21 Escolar. Any 9. núm. 05 (2009)

... Recipes for disaster. De John Webster, cineasta que ha convertit en un projecte fílmic el repte de la seva família d’experimentar la possibilitat de viure sense petroli. Un documental sobre la nostra dependència dels ...

8

Planificació de l'espai turístic, setembre 2013

Planificació de l'espai turístic, setembre 2013

... del canvi climàtic, ja que mantindrà unes condicions favorables en el context eu- ropeu (a diferència del litoral mediterrani), amb un augment dels dies sense precipitació i amb temperatures ...

62

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 100 (2011)

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 100 (2011)

... sobre canvi climàtic en el context de la ciutat de Barcelona, un fet novedós que respon a la necessitat de definir els objectius i accions que marcaran l'estratègia del consistori per mitigar i adaptar-se a ...

6

Gestió del canvi, febrer 2013

Gestió del canvi, febrer 2013

... Quan els canvis es perceben positivament, la primera fase d’eufòria no per- met una visió realista de les possibles dificultats, la qual cosa pot generar er- rors en la planificació i el càlcul dels recursos necessaris ...

22

Gestió del canvi : El paper digital

Gestió del canvi : El paper digital

... del canvi organitzacional. Davant un canvi empresarial és de vital importància la identificació i definició de les seves principals característiques, essent aquestes les que defineixen les preguntes a ...

46

Canvi en el paradigma dels deures

Canvi en el paradigma dels deures

... Per poder donar resposta als anhels que l’alumnat ha expressat a l’enquesta inicial, creiem que és necessari un canvi d’actitud del professor respecte d’allò que s’ha observat en la primera fase del pràcticum. ...

56

Show all 193 documents...

Related subjects