• No se han encontrado resultados

Centres de serveis socials

Enquesta de condicions de vida de les persones usuàries dels Centres de Serveis Socials. 2017

Enquesta de condicions de vida de les persones usuàries dels Centres de Serveis Socials. 2017

... de serveis socials paguen un rebut mig mensual dels préstecs hipotecaris de ...dels Centres de Serveis Socials entrevistats que resideixen a Sarrià-Sant Gervasi paguen 1,75 vegades el ...

55

Marc de la intervenció comunitària als Centres de Serveis Socials de Barcelona

Marc de la intervenció comunitària als Centres de Serveis Socials de Barcelona

... Però és cert que no totes entenem el mateix per AC, ni la faríem de la mateixa manera; com també és ben cert que amb voler impulsar l’AC, amb tenir aquesta voluntat, no n’hi ha prou. Fer dels Centres de ...

27

Projecte Impulsem!: Un procés de reflexió i acció sobre l'atenció social bàsica als centres de serveis socials: mesura de govern

Projecte Impulsem!: Un procés de reflexió i acció sobre l'atenció social bàsica als centres de serveis socials: mesura de govern

... El projecte IMPULSEM! neix de la necessitat de repensar i reprendre el desplegament del model d’atenció social bàsica de la nostra ciutat que es desenvolupa des dels Centres de Serveis Socials (CSS ...

19

Primer informe de seguiment de l'Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat (2016-2024) : informe 2016

Primer informe de seguiment de l'Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat (2016-2024) : informe 2016

... dels Centres de Serveis Socials de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, afavorint la igualtat d’oportunitats entre la ...de Serveis Socials, més dones que homes ...

27

Enquesta usuaris del Centres de Serveis Socials : presentació de resultats. 16 d'abril - 16 de maig 2007

Enquesta usuaris del Centres de Serveis Socials : presentació de resultats. 16 d'abril - 16 de maig 2007

... Els serveis més utilitzats en aquesta visita han estat: el d’atenció i tractament amb un professional (58,8%), el d’orientació i tramitació d’ajuts econòmics o recursos (38,8%) i el d’informació i orientació ...

18

Informes sobre ajuts de suport social 2012

Informes sobre ajuts de suport social 2012

... dels centres de serveis socials, amb una important novetat des de setembre de 2011, data en la que es va elaborar un protocol únic per a tots els centres de serveis socials i que ...

43

Les Corts. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Balanç 2007-2011

Les Corts. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Balanç 2007-2011

... als serveis socials, els dos centres de Serveis Socials del Districte s’han traslladat a nous espais adaptats als requeriments del nou model de Serveis Socials: el Centre ...

8

Barcelona, a punt per entrar a la fase 1 de desescalada

Barcelona, a punt per entrar a la fase 1 de desescalada

... alguns serveis municipals de forma ...20 centres de Serveis Socials, que des de l’inici de l’emergència sanitària han continuat treballant intensament de manera telemàtica amb un pla de ...

5

Seguiment i avaluació del Pla Municipal per a la infància 2013-2016 : informe de seguiment 2015

Seguiment i avaluació del Pla Municipal per a la infància 2013-2016 : informe de seguiment 2015

... diferents serveis i equipaments, com ara Ludoteques, Casals Infantils, Centres Oberts, Espais Familiars, Centres educatius, Serveis de Salut, Serveis Socials i, fins i tot, des ...

62

Barcelona societat : revista d'informació i estudis socials. Núm. 06 (1996)

Barcelona societat : revista d'informació i estudis socials. Núm. 06 (1996)

... actuacions socials en relació amb la ...polítiques socials —sense qüestionar el seu estricte ajusta- ment als imperatius de convergència nominal de Maastricht— han de corregir les noves divisions ...

136

Preus públics per a l'any 2017 i successius: regulació general i preus públics de diversos serveis

Preus públics per a l'any 2017 i successius: regulació general i preus públics de diversos serveis

... de serveis de recollida de residus comercials i industrials de característiques assimilables als municipals, les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars de les activitats generadores del ...

43

Preus públics per a l'any 2016 i successius: regulació general i preus públics de diversos serveis

Preus públics per a l'any 2016 i successius: regulació general i preus públics de diversos serveis

... de serveis de recollida de residus comercials i industrials de característiques assimilables als municipals, les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars de les activitats generadores del ...

42

Ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2018 prorrogat per a l'exercici 2019

Ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2018 prorrogat per a l'exercici 2019

... de Serveis Socials (IMSS), de les Direccions de Serveis d’Urgències i Emergències Socials i de Serveis d’Intervenció Social de la Direcció d’Acció Social de la Gerència de Drets ...

72

Memòria 2005

Memòria 2005

... Els serveis socials d’atenció social primària estan orientats a prevenir les situacions de marginació o exclusió i a promoure les prestacions socials de suport personal, d’informació, d’atenció i ...

26

Memòria 2005

Memòria 2005

... dels serveis sanitaris; sessió de treball amb la Consellera de Benestar i Família de la Generalitat, Anna Simó, per parlar de les polítiques de benestar; sessió de treball amb el regidor de Benestar Social, Ricard ...

43

Accions d’atenció col·lectiva de serveis socials : Informe 2009

Accions d’atenció col·lectiva de serveis socials : Informe 2009

... actors, serveis públics i ...dels serveis implicats, no tenir un lideratge compartit amb els veïns, no arribar als sectors majoritaris de població, entre ...

93

Pla d'Actuació del Districte 2008-2011: Sarrià-Sant Gervasi: proposta

Pla d'Actuació del Districte 2008-2011: Sarrià-Sant Gervasi: proposta

... Per poder assolir els objectius establerts és necessari dotar-nos amb instruments específi cs que facin de la millora en la qualitat de vida de les persones una realitat. En aquest sentit, i com a primera eina ...

32

Serveis socials: informe sectorial 2013

Serveis socials: informe sectorial 2013

... La crisi econòmica ha provocat un increment important en la demanda de serveis socials, i canvis en el tipus i el volum de necessitats. Aquest fenomen ha fet registrar un nou perfil de demandant: persones ...

23

Informe sectorial: serveis socials

Informe sectorial: serveis socials

... de serveis socials de Catalunya han generat importants expectatives pel que fa al potencial de creixement del sector, en termes d’ocupació i de creació de nova activitat econòmica i en termes d’extensió cap ...

14

Memòria de gestió territorial 2010

Memòria de gestió territorial 2010

... de serveis socials mentre se’n construeix la seu definitiva i s’ha iniciat el procés de reforma de l’Ateneu Popular 9 Barris, bressol de la vida artística del ...

101

Show all 10000 documents...

Related subjects