cerca de feina

Top PDF cerca de feina:

Màrqueting personal a la xarxa per a la cerca de feina, juliol 2011

Màrqueting personal a la xarxa per a la cerca de feina, juliol 2011

El curs "Màrqueting personal a la xarxa per la cerca de feina" té com a objectiu construir el nostre perfil digital de tal manera que potenciï les nostres característiques personals, competències i habilitats que més poden afavorir a l’hora de la cerca de feina, així com conèixer l’existència d’eines disponibles que hi trobem a Internet (pagines web, portals, xarxes professionals i blogs).

18 Lee mas

Cerca de feina per Internet : recursos i eines per trobar ofertes de treball

Cerca de feina per Internet : recursos i eines per trobar ofertes de treball

Molts portals de feina i algunes borses de treball permeten visualitzar les ofertes laborals disponibles, tot i que cal estar registrat per presentar una candidatura. El mecanisme de cerca de feina pot ser simple o avançat i, generalment, es troba a la pàgina d’inici dels llocs web com mostra l’exemple: www.laboris.net, www. feinaactiva.gencat.cat, www.infojobs.net. (Fig. 9.24 a 9.26)

53 Lee mas

Mostra el teu perfil professional a la xarxa : màrqueting personal i xarxes socials per a la cerca de feina

Mostra el teu perfil professional a la xarxa : màrqueting personal i xarxes socials per a la cerca de feina

� Contactes: és un element clau en la xarxa social. Recordem que aquests ti- pus de serveis s’estructuren entorn als seus usuaris i les accions que aquests realitzen. Per això, es recomana co- mençar afegint contactes de coneguts en treballs anteriors, companys d’estu- di, etc. També es poden agregar con- tactes que es coneguin mitjançant la xarxa social, per exemple, si el contac- te fa part de l’àrea de coneixements o està en una empresa en la qual l’usua- ri s’interessa. És a dir, es pot enviar la invitació al contacte i aquest l’accepta- rà o no d’acord al que pugui veure tant en el perfil com en els comentaris i la interacció. Així, en les xarxes socials professionals es pot contactar amb gent per obtenir ajuda mútua, aconse- guir majors resultats en la cerca d’ocu- pació o assabentar-se d’informació i esdeveniments.

34 Lee mas

Cibernarium: 100.000 participants

Cibernarium: 100.000 participants

Al febrer del 2011 es posa- va en marxa el nou Cibernà- rium –el Centre de capacitació tecnològica per a professionals, empreses i persones en procés de cerca de feina o de canvi professional– ubicat a l’edifici Barcelona Growth Centre (MediaTIC). Des d’aleshores i fins ara, 100.000 participants s’han format en TIC, en una de les més de 5.800 activitats que s’han dut a terme durant

9 Lee mas

Aprofundiment qualitatiu al clima laboral d'una policia local: Una proposta alternativa per identificar les idees clau

Aprofundiment qualitatiu al clima laboral d'una policia local: Una proposta alternativa per identificar les idees clau

En primer lloc al director d’aquest treball de final de màster, el Dr. Joan Boada i Grau, qui de manera professional i acurada m’ha guiat en aquest curt però intens semestre acadèmic per tal de poder extreure el màxim profit d’aquest estudi. En segon lloc, també de manera afectuosa, els comandaments i agents de la policia local que han participat en l’estudi com a entrevistats, els quals de forma altruista han dedicat part del seu temps a respondre les qüestions que els plantejava i que no han dubtat en cap moment a facilitar-me la feina tenint molt present la importància del que duia a terme.

34 Lee mas

El otro lado de la cerca (Reseña)

El otro lado de la cerca (Reseña)

L a constante migración que se ha dado desde Latinoamérica hacia Estados Unidos ha sido uno de los temas que economistas, políticos y sociólogos han estudiado de manera extensa. En el texto The Other Side of the Fence (El otro lado de la cerca), de Sheila Croucher, se invierte el suje- to tradicionalmente estudiado en las migraciones y se aborda el estudio de la población estadouni- dense que migra hacia Latinoamérica. Croucher centra su estudio en los factores que empujan a la población estadounidense hacia la aldea Ajijic, en San Miguel de Allende, México, con el fin de visibilizar y comprender este tema, que a nivel glo- bal se ha ignorado, aplicando las mismas técnicas utilizadas para estudiar a los migrantes en Norte América y Europa.

2 Lee mas

Mi corazón está muy cerca de aquí

Mi corazón está muy cerca de aquí

En un espacio arquitectónico muy simple en su diseño, encerrado, muy acortado y reducido, instalaré los cuadros, deseo que las pinturas estén distribuidas en el espacio arquitectónico señalizando una posición. Esta configuración, (distribuir los cuadros en un orden) obedece a la forma en que he operado, configuro los elementos acordes al espacio propuesto, en pocas palabras mi apuesta de montaje es una instalación completa. Desarrollaré un dialogo y desplazamiento con su posicionaldad y distribución: algunas alejadas de otras, mirando a un rincón, cerca o al borde de una pared, al límite del otro, otros cercanos, uno consecuente con el otro, así sea en la mitad de su totalidad, esta actitud frente al espacio: ‘la arquitectura como sobre-marco de la pintura’, es en sí una actitud que desobedece a las lógicas de la misma arquitectura, así como este fenómeno ( como problema conceptual y fenómeno en la pintura) desobedece a lo que dicta el espacio habitado: una convención. Por otro lado, deseo incluir al espectador en un recorrido en que involucre sutilmente una cierta imposibilidad de desplazamiento, de atiborramiento. Expondré la metodología de las pinturas en un video que recopila todas las reconstrucciones, reproduciéndose en un televisor de baja gama sobre un mesón de madera de connotación doméstica. Finalmente pintaré algunas paredes de colores crema, que usualmente son usadas en paletas de interiores de las casas con una estética usual en casas de estrato medio y bajo. La iluminación no será de tipo expositora y museológica, más bien sugerirá una luz tenue, suave y cálida.

114 Lee mas

Els educadors socials en els processos d'acompanyament de les acollides infantils en famílies alienes a Catalunya

Els educadors socials en els processos d'acompanyament de les acollides infantils en famílies alienes a Catalunya

D.- Jo crec que hi ha una qüestió fonamental i és la del personal i la ràtio. Per poder fer un bon seguiment no has de portar tants casos, en el moment en que portes vint casos és inviable. Tu fas un seguiment però el fas com pots perquè evidentment hi ha molt de temps que dediques a les visites biològiques, a reunions, informes... llavors la realitat és que hi ha famílies en que hi ha mesos amb les que parles molt poc o tens molt poc contacte però no perquè no vulguis fer un bon seguiment si no perquè no tens temps. Això també és una realitat, vull dir que jo crec que la feina es fa bé, és una feina agraïda però, a vegades, és molt dura perquè hi ha una realitat que és que el fet de portar casos i casos fa que després per poder organitzar-te i poder fer un seguiment acurat amb totes les famílies costi més i de vegades prioritzes. Les famílies que saps que van molt millor estan més soles per dir-ho entre comentes perquè veus que van tirant i potser et centres en famílies amb les que tens més problemes. Això fa que de vegades, a mi em passa moltes vegades, que arribes a diguis vaig a parlar amb aquesta acollidora perquè fa molts dies que no sé res, tinc la seguretat que està be, però jo crec que és molt d’agrair encara que sigui un truc perquè sàpiguen que continues estant allà. La realitat és que el personal som els que som, si la Generalitat donés més suport econòmic a les ICIF per a què poguessin comptar amb més suport seria molt millor però, clar, entrem en política i és un debat que podríem estar hores.

114 Lee mas

Conociendo más de cerca el lugar donde vivo

Conociendo más de cerca el lugar donde vivo

correspondiente por motivos de reserva y transporte. Por tanto, se aplazó una semana más y mientras tanto se avanzó en el desarrollo de la sesión 6, la cual continuaba haciendo énfasis en los mitos y leyendas. Este trabajo despertó gran interés en los alumnos, quienes tuvieron que consultar con personas de la comunidad acerca de historias fantásticas o de apariciones que hubieran sucedido muy cerca para clasificarlas posteriormente dentro de alguno de estos dos textos narrativos. Todos realizaron responsablemente el ejercicio y se evidenció el goce que les produjo la interacción con las personas de la comunidad, en la manera como escucharon y contaron dentro del aula los relatos de los vecinos.

113 Lee mas

Dos trinidades : a cerca de La oculta

Dos trinidades : a cerca de La oculta

Es un libro que mira la Colombia de antes, y como fue dándose lenta, casi im- perceptiblemente, la forma que tiene en el presente. O tal vez mejor, una Colombia, que siempre ha sido devoradora. Primero de montes y montañas y después de lo que quedaba. Que ha tenido que convivir con muchas plagas y que no parece tener un futuro. Pero sería injusto decir que es una novela triste o que no cuenta sino tragedias. También cuenta cosas muy bellas y emocionantes, como la iniciación sexual, inclusive la de Pilar y Alberto, su esposo, que parece el seguimiento de un manual médico y las espontáneas, asustadoras e inolvidables de Antonio y Eva. Los encuentros con la familia, los amigos, los amores. Los placeres que producen los sentidos: los ojos para ver y leer, los oídos para la música y las declaraciones de amor, la lengua para saborear las comidas, las hojitas del campo, los cuerpos ajenos y la piel para aislarse del mundo y sentirse cerca de los demás, casi que entre y con los otros.

5 Lee mas

BCN Igualtat de tracte a la feina i l'ocupació: textos de lectura fàcil

BCN Igualtat de tracte a la feina i l'ocupació: textos de lectura fàcil

Tampoc s’aplica als pagaments dels règims públics, inclosa la seguretat social i la protecció social. Aquesta Directiva no pot obligar les forces armades, els serveis de policia, penitenciaris, o de socors, a contractar o mantenir al seu lloc de feina persones que no tinguin les capacitats necessàries per desenvolupar les funcions pròpies d’aquests serveis.

9 Lee mas

Colombia Cerca LTDA

Colombia Cerca LTDA

Una forma eficaz y a la vez alternativa de distribución, o de dar a conocer el servicio es por medio de campañas publicitarias llamativas y utilizando los medios de comunicación regional como lo son las emisoras, y periódicos. Inicialmente el servicio se va a enfocar hacia las familias del área metropolitana de Pereira y Dosquebradas, optando por la utilización de los medios anteriormente descritos, como estrategias de cubrimiento de la zona geográfica de incidencia y de esta forma llegar a las familias de los colombianos que residen en el exterior y a la vez generar una cadena de información entre amigos y familiares que permita dar a conocer los diferentes servicios de Colombia Cerca Ltda.

129 Lee mas

Càpsula de coneixement: canals per a la recerca de feina

Càpsula de coneixement: canals per a la recerca de feina

5. Diferencia’t dels altres fent accions que et permetin treure el major partit al canal que hagis escollit i mostrant interès per l’oferta de feina. Per exemple, si trobes una oferta de feina a una borsa de treball online, esbrina qui és la empresa que ho sol·licita i pots fer un contacte més proper, bé personalment o bé via telefònica o per e-mail.

7 Lee mas

Càpsula de coneixement: 22 Preguntes d'entrevista de feina

Càpsula de coneixement: 22 Preguntes d'entrevista de feina

Preparació: Cada vegada que et presentis a una entrevista de feina has de fer l’anàlisi de quina és la teva experiència, els teus coneixements i les teves competències clau més apropiades per aquell lloc de feina concret. Aquesta és la informació que has de mostrar davant d’aquest tipus de preguntes, especificant-la clarament i adaptant-la per a cada oferta. Compara la descripció de la feina amb les teves habilitats i coneixements. Has de ser positiu i reiterar el teu interès per treballar a l’empresa.

11 Lee mas

Show all 10000 documents...