• No se han encontrado resultados

comerç electrònic

Comerç Electrònic amb J2EE

Comerç Electrònic amb J2EE

... de comerç electrònic, així com de les conclusions obtingudes arrel de les entrevistes amb el client final, una sèrie de beans com a part base de la ...

46

Anàlisi, implantació i configuració d'un portal de comerç electrònic

Anàlisi, implantació i configuració d'un portal de comerç electrònic

... de comerç electrònic han de poder ser capaços de convertir, d’una manera ràpida, la visita d’un client potencial (Lead) en una compra finalitzada i obtenir-ne l’import comprat ...

61

Control parental i comerç electrònic : compra a internet amb seguretat i protegeix la navegació dels més petits

Control parental i comerç electrònic : compra a internet amb seguretat i protegeix la navegació dels més petits

... El comerç electrònic es pot definir com qual- sevol forma de transacció o compra d’un producte o servei basada en la transmissió de dades sobre xarxes de ...El comerç electrònic no és ...

37

Desenvolupament amb tecnologia Microsoft net Framework arquitectura Asp net : Aplicació de comerç electrònic

Desenvolupament amb tecnologia Microsoft net Framework arquitectura Asp net : Aplicació de comerç electrònic

... Aprofitant aquest canal, les empreses poden oferir la venda dels seus productes a través d’Internet i així estendre el seu mercat potencial. Tot i que actualment la implantació d’aquest canal de venda encara no es pot ...

45

Anàlisi, disseny e implementació d'una aplicació de comerç electrònic en la plataforma J2EE amb Struts e Hibernate

Anàlisi, disseny e implementació d'una aplicació de comerç electrònic en la plataforma J2EE amb Struts e Hibernate

... el comerç electrònic és una metodologia moderna per fer negocis que detecta la necessitat de les empreses, comerciants i consumidors de reduir costos, així com de millorar la qualitat de béns i serveis i ...

122

Anàlisi, disseny i implementació d'una aplicació de comerç electrònic usant J2EE

Anàlisi, disseny i implementació d'una aplicació de comerç electrònic usant J2EE

... Finalment, cal tenir present que aquesta implementació no és, ni pretén ser un implementació complerta de les funcions que ha de tenir un lloc web de comerç electrònic. La complexitat i el nombre de ...

37

Anàlisi, disseny i implementació d'una aplicació de comerç electrònic usant J2EE

Anàlisi, disseny i implementació d'una aplicació de comerç electrònic usant J2EE

... La omnipresència d’Internet ha fet créixer la tendència cap a aplicacions distribuïdes que usen una interfície web entre l’usuari i l’aplicació. Un cas típic en són les aplicacions de comerç electrònic. Es ...

60

Fiscalitat internacional i comerç electrònic

Fiscalitat internacional i comerç electrònic

... Els CDI que ha firmat Espanya empren preferentment el criteri de seu de direcció efectiva en els casos en què la normativa interna dels dos estats considera resi- dents en tots dos estats les persones jurídiques. No ...

10

La fiscalitat en el comerç electrònic d'obres escrites en format digital i en paper, en el marc d'una activitat d'auto publicació per part dels propis autors

La fiscalitat en el comerç electrònic d'obres escrites en format digital i en paper, en el marc d'una activitat d'auto publicació per part dels propis autors

... Conclusions En aquest treball, l'activitat d'auto-publicació per part d'un autor resident fiscal espanyol que publiqui llibres en format físic o electrònic a través d'una plataforma edit[r] ...

49

Comerç electrònic, febrer 2013

Comerç electrònic, febrer 2013

... • Llei 30/2007 (BOE, 31-10-2007) de contractes del sector públic. Aquesta llei té com a objecte regular la contractació del sector públic. Fa contínues referències a la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i ...

46

Botiga on line 2 0: ad web i comerç electrònic en entorns de programari lliure

Botiga on line 2 0: ad web i comerç electrònic en entorns de programari lliure

... En un principi, i també donat a la simplicitat de les pàgines web, s'acostumava a realitzar qualsevol nou desenvolupament d'una web partint de cero i realitzant una programació complerta i totalment a mida. Actualment,  ...

87

El comerç a Barcelona. 2015

El comerç a Barcelona. 2015

... el comerç electrònic minorista l’any 2015 va assolir els ...al comerç al detall en conjunt, el B2C va representar el 7,3% del valor de les vendes totals (+0,8 punts percentuals més que al ...del ...

206

El Petit comerç a Internet

El Petit comerç a Internet

... del comerç en ...consum electrònic es realitza des de casa, però això està canviant perquè cada vegada es fan més compres en ...del comerç electrònic serà que les botigues en línia han d'estar ...

72

El comerç a Barcelona. 2018

El comerç a Barcelona. 2018

... Segons dades de l’Òmnibus municipal de juny del 2018, el 64,9% de la ciutadania de Barcelona ha adquirit productes per internet al- guna vegada, percentatge que suposa el segon valor més elevat de la sèrie estadística ...

40

Informe sectorial: comerç

Informe sectorial: comerç

... L’evolució de la venda a través d’Internet a Espanya i a la resta d’Europa és vertiginosa i, per tant, les botigues, grans i petites, hauran de tendir a proporcionar nous sistemes de visualització i compra dels seus ...

17

El Comerç a Barcelona. 2004

El Comerç a Barcelona. 2004

... Pel que fa referència a la Unió Europea, la tendència a l’expansió del comerç electrònic també és un fet. Durant el 2004, 60 milions d’europeus han realitzat algun tipus de compra per internet, ni més ni ...

124

El comerç a Barcelona. 2017

El comerç a Barcelona. 2017

... del comerç s’ha convertit un dels reptes principals als quals s’enfronta el sec- tor en aquest ...El comerç electrònic, la mobilitat de les persones consumidores i l’ús que fan de tot el que és ...

75

El Comerç a Barcelona. 2010

El Comerç a Barcelona. 2010

... del comerç electrònic presenta una forta correlació positiva amb la grandària de l’empresa: així, entre les empreses de més de 250 treballadors, el percentatge d’ús d’aquest canal per comprar as- soleix un ...

159

El Comerç a Barcelona. 2009

El Comerç a Barcelona. 2009

... el comerç a l’engròs i detall, amb més de 3 de cada 10 empreses que utilitzen aquest canal de compra (el 33,4% i 30,5% respectivament) El sector del comerç és el que genera el major volum de compra ...

146

El Comerç a Barcelona. 2012

El Comerç a Barcelona. 2012

... el comerç electrònic minorista l’any 2012 va assolir 225 500 milions de dòlars amb un increment del 15,8%, de manera que per tercer any consecutiu es va registrar un augment de dos dígits, i el B2C ...

194

Show all 234 documents...

Related subjects