• No se han encontrado resultados

comunitats autònomes

El model de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú: visió històrica i un anàlisi pràctic

El model de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú: visió històrica i un anàlisi pràctic

... les Comunitats Autònomes mes perjudicades pel cas de la solidaritat (faig referència especialment al Fons de Suficiència) ja que sempre ha rebut menys del que ha aportar per tal de garantir a la resta de ...

50

Arranjament i adequació de locals d'entitats de caire cultural representatives d'altres ciutats i comunitats autònomes amb seu social a Barcelona 2018 : convocatòria

Arranjament i adequació de locals d'entitats de caire cultural representatives d'altres ciutats i comunitats autònomes amb seu social a Barcelona 2018 : convocatòria

... En compliment de l'acord de la Comissió de Govern de data 12 d'abril de 2018 i d'acord amb el que s'especifica a les Bases reguladores generals d'aquesta convocatòria, aprovades definitivament per acord de la Comissió de ...

5

Arranjament i adequació de locals d'entitats de caire cultural representatives d'altres ciutats i comunitats autònomes amb seu social a Barcelona 2019 : convocatòria

Arranjament i adequació de locals d'entitats de caire cultural representatives d'altres ciutats i comunitats autònomes amb seu social a Barcelona 2019 : convocatòria

... i comunitats autònomes amb seu social a la ciutat de Barcelona, d’ acord amb les Bases generals aprovades per la Comissió d’ Govern amb data 18 de maig de 2017 i publicades al BOP en data 31 de maig 05 de ...

5

Anàlisi del Patró de creixement de les Comunitats Autònomes Espanyoles des de 1980: una ampliació del model de Solow Swan

Anàlisi del Patró de creixement de les Comunitats Autònomes Espanyoles des de 1980: una ampliació del model de Solow Swan

... a comunitats autònomes i poder prendre decisions, encara que sigui nomes parcials, sobre la seva estructura econòmica, ha hagut d’afectar significativament l’evolució de l’economia de les ...a ...

46

Les regions espanyoles amb llengües cooficials tenen millors resultats en comprensió lectora a l'informe PISA

Les regions espanyoles amb llengües cooficials tenen millors resultats en comprensió lectora a l'informe PISA

... 12 En el quadre anterior, com observam a la llegenda, trobam dades amb color verd que expressen els resultats màxims entre les diferents Comunitats Autònomes. Amb vermell veiem els resultats mínims i amb ...

21

Partit Socialista de les Illes Balears – PSOE

Partit Socialista de les Illes Balears – PSOE

... altres Comunitats Autònomes (article 145)- podria millorar la situació financera de les nombroses Comunitats Autònomes petites i, al mateix temps, obriria el camí a possibles Estats membres ...

31

Oficina d’Afers Religiosos. Memòria d'Activitats 2017.

Oficina d’Afers Religiosos. Memòria d'Activitats 2017.

... tot immune a l’auge de l’odi i la intolerància. Davant l’amenaça que suposa la proliferació dels discursos i els delictes d’odi, l’Ajuntament de Barcelona, com altres ajuntaments, ha d’exercir un paper de lideratge per ...

34

El pensament computacional als currículums de l'educació secundària obligatòria a l'Estat espanyol

El pensament computacional als currículums de l'educació secundària obligatòria a l'Estat espanyol

... Per comunitats, Castella -­ La Manxa destaca per la presència d'ordinadors portàtils en els seus centres públics amb un ...de comunitats, sobretot de Melilla ...4 comunitats autònomes: ...

85

Estudi de les comunitats d’esponges dels fons circalitorals de Mallorca i Menorca

Estudi de les comunitats d’esponges dels fons circalitorals de Mallorca i Menorca

... les comunitats bentòniques de dominància animal (coral·ligen) i estan entre els grups ecològics més importants en termes de biomassa i número ...entre comunitats i relacionar-les amb els paràmetres ...

32

Guia de suport per a l'organització de Comunitats de Veïns i Veïnes [2a ed.]

Guia de suport per a l'organització de Comunitats de Veïns i Veïnes [2a ed.]

... les comunitats de veïns, incidint en les causes que permeten enfortir, mantenir o recupe- rar els vincles de convivència entre els que són més propers: els seus ...

37

La co creació de valor amb els clients

La co creació de valor amb els clients

... les comunitats de clients, d’aquesta forma es produeixen interaccions més heterogènies i es poden produir una major varietat de possibilitats de co-creació de ...les comunitats de clients, reflectint ...

50

Sant Andreu. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Juliol 2009

Sant Andreu. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Juliol 2009

... les comunitats al casal de bar ri de ...les comunitats ho considerin convenient, es pot demanar que un representant de l’Administració as- sisteixi a les reunions de veïns on es negociï la col·locació de ...

8

Mesura de govern per al desenvolupament del Pla de Barris contra les desigualtats a les Roquetes

Mesura de govern per al desenvolupament del Pla de Barris contra les desigualtats a les Roquetes

... Les comunitats veïnals de Les Roquetes estan formades per famílies de diverses realitats culturals, costums i hàbits diferents o maneres de relacionar-se ...de comunitats, que pugui col·laborar en promoure ...

29

Guia de Suport per a l'organització de Comunitats de Veïns i Veïnes

Guia de Suport per a l'organització de Comunitats de Veïns i Veïnes

... les comunitats de veïns, incidint en les causes que permeten enfortir, mantenir o recupe- rar els vincles de convivència entre els que són més propers: els seus ...

37

Gestió de comunitats (community manager), setembre 2011

Gestió de comunitats (community manager), setembre 2011

... de comunitats en línia és un curs bàsic per a la comprensió de les actuals dinàmiques lligades a la participació de les organitzacions i els individus a la xarxa ...de comunitats en línia o community ...

16

Els Grups Interactius, una pràctica inclusiva en les Comunitats d’Aprenentatge

Els Grups Interactius, una pràctica inclusiva en les Comunitats d’Aprenentatge

... per Comunitats d’Aprenentatge és una transformació que alguns centres educatius han dut a terme i que va encaminat cap a la superació del fracàs escolar i l’eliminació de conflictes, tenint en compte a cada un ...

27

De l’aprenentatge cooperatiu a les comunitats  d’aprenentatge

De l’aprenentatge cooperatiu a les comunitats d’aprenentatge

... Com hem comprovat, la teoria i la pràctica és sustenten l'una a l'altra, perquè la teoria s'ha de relacionar necessàriament amb la realitat i a l'inrevés. En aquets cas, la necessitat d’enriquir el nostre aprenentatge al ...

18

Generador de Comunitats Virtuals

Generador de Comunitats Virtuals

... La Diputació de Barcelona planteja la possibilitat de realitzar un projecte per generar Comunitats Virtuals (GCV), definit en diversos mòduls. L’abast del projecte i l’anàlisi funcional general està especificat al ...

52

Serveis i programes per a persones autònomes

Serveis i programes per a persones autònomes

... L’OAE és el punt de trobada, informació i assessorament pel desenvolupament i enfortiment de l’activitat de les persones treballadores autònomes de la nostra ciutat, oferint un seguit de recursos i l’acompanyament ...

7

L'escola i l'institut: comunitats d'aprenentatge compartit

L'escola i l'institut: comunitats d'aprenentatge compartit

... invertida, comunitats d’aprenentatge, entorns d’aprenentatge personal i aprenentatge significatiu, els quals encaixaven perfectament amb la idea inicial del plantejament ...

84

Show all 51 documents...

Related subjects