Consum responsable

Top PDF Consum responsable:

Estratègia d'Impuls del Consum Responsable 2016-2019

Estratègia d'Impuls del Consum Responsable 2016-2019

... de consum responsable, encara que és poc habitual que adoptin l’enfocament més col·lectiu, integral i transformador, tal com propugna aquesta Estratègia ...del consum responsable per part de ...

44

Maleta dels residus i el consum responsable

Maleta dels residus i el consum responsable

... el consum responsable: '20 mil·límetres sota terra' (la descomposició al servei del reciclatge) i 'Uns altres nens, en un altre país' (de nord a sud, un mateix ...

6

Manual del grup de consum responsable

Manual del grup de consum responsable

... Tenir un local i que estigui en condicions és una de les principals dificultats per muntar un grup de consum. En general, només els grups i cooperatives amb una llarga trajectòria i moltes sòcies es poden permetre ...

18

Youth x change: cap a estils de vida sostenible: eines per un consum responsable

Youth x change: cap a estils de vida sostenible: eines per un consum responsable

... • Bossa de treball: Organitzada com a oficina de contractació virtual amb una selecció de referències de gent jove, l’usuari descobreix com l’acció pot aconseguir el canvi. L’apartat mostra als usuaris que és possible ...

56

Som allò que vestim: guia per al consum responsable de moda

Som allò que vestim: guia per al consum responsable de moda

... El tèxtil és un sector important des d’aquest punt de vista. Té un gran im- pacte econòmic, genera riquesa, llocs de treball i ofereix productes que tots necessitem per vestir. També genera impactes ambientals (pels ...

56

Interculturalitat, consum responsable: comerç just i educació infantil

Interculturalitat, consum responsable: comerç just i educació infantil

... de consum en la situació econòmica i social de les persones que fan l’impossible per a arribar a una Europa opulenta des del seu punt de vista, que no tenen cobertes, ni tant sols, les necessitats més ...

40

Consum

Consum

... Comunicación por el Comercio Justo, per ser una eina útil per als professionals dels mitjans de comunicació que vulguin informar amb precisió, tant a la ciutadania com a agents públics i privats, sobre les alternatives ...

12

Memòria consum 2017 : serveis municipals de consum

Memòria consum 2017 : serveis municipals de consum

... de Consum Responsable, situat al Palau Foronda (ronda de Sant Pau 43-45 baixos) obrirà les seves portes el 2018 com a punt referent de la ciutat especialitzat en consum, que incorpora la promoció del ...

16

Notícies de l'Agenda 21 Escolar. Any 8. núm. 07 (2008)

Notícies de l'Agenda 21 Escolar. Any 8. núm. 07 (2008)

... Guia per al consum responsable de joguines. Barcelona: Icaria, 1998. 120 p. Ens ofereix informació per donar resposta a moltes de les qüestions que ens plantegem davant de l’àmplia oferta d’alternatives a ...

8

Notícies de l'Agenda 21 Escolar. Any 6. núm. 15 (2007)

Notícies de l'Agenda 21 Escolar. Any 6. núm. 15 (2007)

... xerrada-taller consum responsable oferta per Abacus Cooperativa i a càrrec de Setem Catalunya, el dijous 24 de maig a les 18h a l’establiment del c/ Còrsega ...un consum responsable en el dia ...

6

Informe anual d'activitats 2010

Informe anual d'activitats 2010

... el consum responsable dels recursos i, en general, en les qüestions mediambientals vinculades a l’activitat (reciclatges, eficiència energètica, energia fotovoltaica i altres), l’impacte s’ha avaluat en 301 ...

48

Turismo responsable

Turismo responsable

... “turismo responsable” implica, etimológicamente, que la persona que consume productos y servicios turísticos es cuidadosa con todo lo que implica esta actividad, es decir, con el medio ambiente, la población, la ...

60

Marketing responsable

Marketing responsable

... Marketing Responsable para optimizar los impactos de las actividades asegurando un equilibrio sostenible entre beneficios económicos y costos socioculturales y ...

10

La empresa responsable

La empresa responsable

... El empresariado siente desconfianza de los aspectos éticos, y de esta desconfianza surgen varias posiciones de la empresa con respecto a la ética: que para hacer negocios es necesario olvidarse de la ética, los negocios ...

9

Dret de les activitats turístiques, febrer 2014

Dret de les activitats turístiques, febrer 2014

... de consum de Catalunya; la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya; el De- cret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges; i el Decret 159/2012, de 20 de novembre, ...

62

L'IVA en el consum per via electrònica

L'IVA en el consum per via electrònica

... Així mateix, ha d'ingressar, en el moment mateix de presentar la liquidació, l'IVA repercutit. L'ingrés s'ha de fer en euros en el compte bancari que designa l'Agència Tributària. I ha de portar un registre de les ...

9

Carta de serveis de Presidència i Economia [2017]

Carta de serveis de Presidència i Economia [2017]

... consumidors de Barcelona o referides a proveïdors de béns i serveis ubicats a Barcelona. Des de l’OMIC ens posem en contacte amb l’empresa reclamada, per tal d’arribar a un acord, entre ambdues parts. També si s’escau ...

26

RESPONSABLE DEL CONTRATO  “IN VIGILANDO”

RESPONSABLE DEL CONTRATO “IN VIGILANDO”

... En opinión de José Manuel Martínez Fernández, publicada en el Observatorio de Contratación Pública el 18 de diciembre de 2017, “se debe crear esa una unidad administrativa especializada, con funcionarios formados en ...

32

Carta de serveis de Presidència i Economia [2016]

Carta de serveis de Presidència i Economia [2016]

... de Consum de Barcelona es resol mitjançant el Sistema Arbitral de Consum, que és l’arbitratge institucional de resolució extrajudicial de caràcter vinculant i executiu per ambdues ...de Consum té les ...

25

El consum adolescent de la ficció seriada televisiva

El consum adolescent de la ficció seriada televisiva

... Tots els autors esmentats evidencien la necessitat d’analitzar la relació entre adolescents i teen TV en el context dels interessos econòmics del mateix mercat per a teens. Com afirma Lewis (1992) en relacionar la youth ...

255

Show all 2379 documents...