• No se han encontrado resultados

Contaminació atmosfèrica

Contaminació atmosfèrica i salut

Contaminació atmosfèrica i salut

... 2001). Un altra cas paradigmàtic van ser els episodis d’smog fotoquímic a la ciutat de Los Ángeles, que a diferència dels casos anteriors estaven relacionats amb contaminants oxidants com l’ozó i el nitrat de ...

7

Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica : mesura de govern

Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica : mesura de govern

... Igualment, s'ha analitzat les línies d'actuació apuntades al Pla de Qualitat de l'Aire per tal de definir-ne un calendari a curt termini que permeti abordar el problema de la contaminació atmosfèrica a la ...

41

L’Ajuntament crea la Taula Contra la Contaminació de l’Aire per treballar conjuntament amb les entitats i els agents del sector els problemes de contaminació atmosfèrica

L’Ajuntament crea la Taula Contra la Contaminació de l’Aire per treballar conjuntament amb les entitats i els agents del sector els problemes de contaminació atmosfèrica

... de contaminació es declaren quan es preveu que la situació anticiclònica pugui donar lloc a un augment dels nivells de concentració de la contaminació ...

5

Activació de la Zona de Baixes Emissions Episòdica [2017]

Activació de la Zona de Baixes Emissions Episòdica [2017]

... de contaminació atmosfèrica aprovat per la Comissió de Govern en data 2 de març de 2017 i en el Protocol d’Actuació per alts nivells de contaminació atmosfèrica que està en procés d’aprovació, ...

6

Pla d'Energia, Canvi Climàtic i Qualitat Atmosfèrica de Barcelona 2010-2020 : concepte inicial

Pla d'Energia, Canvi Climàtic i Qualitat Atmosfèrica de Barcelona 2010-2020 : concepte inicial

... Dos anys abans d’arribar al final del període de vigència del PMEB, l’Ajuntament, a través de l’Agència d’Energia de Barcelona, ha començat a treballar en un nou pla d’energia més ampli que abordi l’actual conjuntura no ...

29

Mobilitat i qualitat de l'aire : guia informativa i proposta d'activitats educatives per millorar la mobilitat i qualitat de l'aire a la ciutat de Barcelona

Mobilitat i qualitat de l'aire : guia informativa i proposta d'activitats educatives per millorar la mobilitat i qualitat de l'aire a la ciutat de Barcelona

... la contaminació atmosfèrica de Barcelona inclou un conjunt d’accions per infor- mar i educar els ciutadans en aspectes relacionats amb la qualitat de ...de contaminació de Barcelona en comparació amb ...

81

Líquens epífits com a bioindicadors de contaminació

Líquens epífits com a bioindicadors de contaminació

... 8 dècada és el de Hawksworth & Rose (1970), el que presenta un llistat de líquens epífits en el qual es relaciona la presència o absència d’aquests, en un territori donat, amb la concentració de SO2 en l’aire ...

32

Decisió de la síndica de greuges referent a la queixa presentada en matèria de contaminació acústica: concert de la Damm

Decisió de la síndica de greuges referent a la queixa presentada en matèria de contaminació acústica: concert de la Damm

... possible contaminació acústica es poden mesurar, els resultats obtinguts són objectius i per tant s’exclouen les opinions subjectives sobre si un fet resulta acceptable o ...

7

Sons i soroll [nova ed.]

Sons i soroll [nova ed.]

... destaquem l’espai de consulta directa al SICA (Sistema de Información sobre Contaminación Acústica). Aquest sistema constitueix la base de dades necessària per a l’organització de la informació relativa a la ...

9

Pla per a la reducció de la contaminació acústica de la ciutat de Barcelona 2010-2020 : mesura de govern

Pla per a la reducció de la contaminació acústica de la ciutat de Barcelona 2010-2020 : mesura de govern

... la contaminació acústica en altres àmbits de l’actuació municipal, com el planejament urbà, la gestió dels serveis públics o la salut ...la contaminació acús- tica aprofita el coneixement i l’experiència ...

48

¿Qué sabes de la contaminación? Estudio de las ideas previas en alumnado de Educación Primaria

¿Qué sabes de la contaminación? Estudio de las ideas previas en alumnado de Educación Primaria

... del IX Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias, 1233-1239. García Ferrandis, X., García Ferrandis, I., y García Gómez, J. Los efectos de la contaminació[r] ...

14

Sistema de control oficial en cadenes de distribució alimentària

Sistema de control oficial en cadenes de distribució alimentària

... Les superfícies de treball (prestatgeries etc.), incloses les dels equips, s'han dissenyat amb materials inalterables i resistents que no possibiliten la contaminació i són de fàcil ne[r] ...

127

Pla per a la reducció de la contaminació acústica de la ciutat de Barcelona 2010-2020 : plans específics soroll

Pla per a la reducció de la contaminació acústica de la ciutat de Barcelona 2010-2020 : plans específics soroll

... El Pla compta amb la participació i implicació de diverses àrees municipals, principalment amb els 10 districtes de la ciutat, l’Àrea d’Urbanisme i Infraestructures, l’Àrea de Prevenció, Seguretat, Mobilitat, l’Institut ...

90

Informe de la qualitat sanitària de l'aigua de bany de les platges de Barcelona. 2017

Informe de la qualitat sanitària de l'aigua de bany de les platges de Barcelona. 2017

... de contaminació microbiològica respecte als anys anteriors, atribuïble als episodis meteorològics de juliol i setembre d’aquesta temporada, així com altres alteracions de tipus ...

25

Implementació d'un node IoT de mesures ambientals amb connexió a Sentilo

Implementació d'un node IoT de mesures ambientals amb connexió a Sentilo

... En aquest apartat es mostra com es va fer la disposició dels diferents components sobre la placa, i l’enrutat de les pistes. La majoria de footprints (que és l’espai físic a ocupar per un component) es troben a la cara ...

110

Estudi dels tioèters urinaris. Noves aplicacions

Estudi dels tioèters urinaris. Noves aplicacions

... banda el FOCUS D'EMISSIO de tipus industrial, domèstic o degut als mitjans de transport (Taula I) que projec- ten el contaminant primari a l'atmosfera. Per altra ban da s'han de tenir en compte també els FACTORS ...

240

Introducció de la Sobirania Alimentària a la reflexió ètica de l'ESO

Introducció de la Sobirania Alimentària a la reflexió ètica de l'ESO

... 6.- Un altre tret de tots els transgènics és que “no tenen gust de res” (recordem que provenen dels laboratoris), per això la tomàtiga transgènica tampoc no reconeix el gust de la tomàtiga pagesa. Podem dir que tots ...

54

3.1. Introducción - Contaminació per a agents físics del grau de CC.AA part II

3.1. Introducción - Contaminació per a agents físics del grau de CC.AA part II

... La antena que emite con mayor potencia en España se encuentra en Majadahonda (Madrid), y usa 600 kW para el canal 22 de 585 kHz; tomando esta estación como referencia, podemos calcular l[r] ...

22

Recomanacions co-creades per la reducció de la contaminació al barri de Sant Antoni, L’Eixample : Informe final

Recomanacions co-creades per la reducció de la contaminació al barri de Sant Antoni, L’Eixample : Informe final

... Gràcies al debat, els participants van poder fer una valoració informada de les iniciatives de govern relacionades amb la contaminació produïda per la mobilitat i els seus efectes en la salut. A través d’una ...

56

Avaluació de diferents tècniques d'aplicació per a la reducció de la contaminació en els tractaments fitosanitaris

Avaluació de diferents tècniques d'aplicació per a la reducció de la contaminació en els tractaments fitosanitaris

... Pel que fa a les normes pràctiques d’aplicació de productes fitosanitaris, la ma- joria dels manuals disponibles adreçats als aplicadors donen unes condicions me- teorològiques de referència que determinen un interval on ...

232

Show all 47 documents...

Related subjects