Defectes congènits

Top PDF Defectes congènits:

Registre de defectes congènits de la ciutat de Barcelona (REDCB), informe anual. 2000

Registre de defectes congènits de la ciutat de Barcelona (REDCB), informe anual. 2000

... (REDCB) és un projecte multidisciplinari coordinat des del Servei d'Informació Sanitària de l'Institut Municipal de la Salut. L'organigrama, els objec- tius, el disseny i la metodologia es recullen en el Manual Operatiu ...

46

Registre de defectes congènits de la ciutat de Barcelona (REDCB), informe anual. 2008

Registre de defectes congènits de la ciutat de Barcelona (REDCB), informe anual. 2008

... La taula 1 recull la distribució per anys dels naixe­ ments, els casos amb defectes congènits (DCs), els percentatges i les taxes de DCs en nadons vius i morts i en interrupcions voluntàries de l’embaràs ...

31

Registre de defectes congènits de la ciutat de Barcelona (REDCB), informe anual. 2003

Registre de defectes congènits de la ciutat de Barcelona (REDCB), informe anual. 2003

... (REDCB) és un projecte multidisciplinari coordi- nat des del Servei d’Informació Sanitària de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (abans Institut Municipal de la Salut). L’organigrama, els objectius, el disseny i la ...

40

Registre de defectes congènits de la ciutat de Barcelona (REDCB), informe anual. 2005

Registre de defectes congènits de la ciutat de Barcelona (REDCB), informe anual. 2005

... de defectes congènits s’ha anat incrementant al llarg del període, fins a arribar al 68% durant 2004, a causa sobretot de l’augment de la detecció precoç (abans de la setmana 23a de gestació), que arriba al ...

30

Registre de defectes congènits de la ciutat de Barcelona (REDCB), informe anual. 2006

Registre de defectes congènits de la ciutat de Barcelona (REDCB), informe anual. 2006

... La taula 1 recull la distribució per anys dels naixe- ments, els casos, els percentatges i les taxes de defectes congènits (DC) en nadons vius i morts i en interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE). Dels ...

31

Registre de defectes congènits de la ciutat de Barcelona (REDCB), informe anual. 2007

Registre de defectes congènits de la ciutat de Barcelona (REDCB), informe anual. 2007

... La taula 1 recull la distribució per anys dels naixe- ments, els casos, els percentatges i les taxes de defectes congènits (DC) en nadons vius i morts i en interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE). Dels ...

31

Aplicació del cribratge combinat bioquímico-ecogràfic en gestacions gemel.lars de primer trimestre per la detecció prenatal d’aneuploïdia i d’altres defectes congènits

Aplicació del cribratge combinat bioquímico-ecogràfic en gestacions gemel.lars de primer trimestre per la detecció prenatal d’aneuploïdia i d’altres defectes congènits

... d’aneuploïdia mitjançant la mesura de la TN i la valoració d’altres marcadors com l’os nasal o el ductus venós, ha permès amb la millora de la resolució dels ecògrafs, estudiar l’anatomia fetal i diagnosticar o sospitar ...

142

Estudi legalització elèctrica de baixa tensió

Estudi legalització elèctrica de baixa tensió

... Donada la manca de documentació a les instal·lacions, no es poden justificar les modificacions. Caldrà realitzar un projecte al detall actualitzant totes les instal·lacions i corregint els defectes per poder ...

63

Show all 9 documents...