denominació d'origen

Top PDF denominació d'origen:

Estudi ambiental del cicle de vida del formatge Denominació d'Origen Protegida Mahón-Menorca

Estudi ambiental del cicle de vida del formatge Denominació d'Origen Protegida Mahón-Menorca

degustacions, certament de premis, conferencies i altres activitats puntuals organitzades per la pròpia entitat del consell regulador del formatge amb denominació d’origen Mahón- Menorca o per entitats terceres. Si fem una anàlisis de la seva pàgina web oficial podem apreciar com no s’actualitza amb una periodicitat gaire elevada i on la participació en les xarxes socials és també baixa. Trobem el consell regulador del formatge amb denominació d’origen Mahón-Menorca a Twitter on té 2124 seguidors i 1217 piulades, Facebook (Creat el Desembre de 2010) té 13611 “m’agrada” mentre que el canal de Youtube té 10 subscriptors, i un nombre total de quasi 2700 visualitzacions des de l’any que es va crear, també el 2010. Com es pot observar, els antecedents en les xarxes socials no han sigut mereixedors de ser anomenats com a bons resultats ara bé, tal i com ja hem explicat, el màrqueting i comunicació del formatge s’ha seguit duent a terme per sistemes més tradicionals.
Mostrar más

197 Lee mas

V INOS T INTOS P ENEDÈS DENOMINACIÓ D ORIGEN

V INOS T INTOS P ENEDÈS DENOMINACIÓ D ORIGEN

CELLER BÀRBARA FORÉS El Templari 14 …………........................................ 32,00 E MPORDÀ DENOMINACIÓ DORIGEN BODEGAS TERRA REMOTA Camino 13 ................................................................ 32,50 CAVAS CASTILLO DE PERELADA Finca Malaveïna 12 ................................................. 48,00

28 Lee mas

V INOS T INTOS P ENEDÈS DENOMINACIÓ D ORIGEN

V INOS T INTOS P ENEDÈS DENOMINACIÓ D ORIGEN

C OSTERS DEL SEGRE DENOMINACIÓ DORIGEN MAS RAMONEDA Fincas Senglar Crianza 10 …………………….. 20,55 CELLER DE CANTORELLA Cervoles – Estrats 08 ………………………….. 117,50 CELLER BATLLIU DE SORT Biu 15 .................................................................... 30,00

29 Lee mas

V INOS B LANCOS P ENEDÈS DENOMINACIÓ D ORIGEN

V INOS B LANCOS P ENEDÈS DENOMINACIÓ D ORIGEN

BODEGAS TERRA REMOTA Caminante 15 ……………………………………. 42,00 CASTILLO PERELADA La Garriga 14 ........................................................ 44,65 MAS LLUNES Singular Garnatxa Roja 12 …………………… 38,90 FINCA OLIVARDOTS Blanc de Gresa 13 ………………………………. 35,00 Vd’O 6.3 13 …………………………………… 56,50 T ERRA ALTA DENOMINACIÓ DORIGEN

9 Lee mas

Correlació entre territori i vins de garnatxa negra de la denominació d'origen Montsant i la denominació d'origen qualificada Priorat

Correlació entre territori i vins de garnatxa negra de la denominació d'origen Montsant i la denominació d'origen qualificada Priorat

El cep és una de les plantes que s’adapta a una diversitat més gran de sòls . Els tipus de sòls són determinats pel seu origen geològic, o sigui per la roca mare, la mateixa varietat plantada en sòls diferents dóna resultats dife- rents . És per això que els sòls on estan plantades aquestes vinyes són un dels elements claus a l’hora d’obtenir un producte de qualitat i diferenciat, i és important aprofundir tant en el seu coneixement com en el de l’estat nu- tritiu de les vinyes i en la composició mineral dels vins de garnatxa . Aquest coneixement ens ajudarà a completar el que sabem de les diferents zones de cada DO, a la vegada que intentarem establir una concordança entre els sòls, els ceps i els vins de cada denominació d’origen .
Mostrar más

15 Lee mas

La Denominació d'origen Terra Alta i el Terra Alta Garnatxa Blanca

La Denominació d'origen Terra Alta i el Terra Alta Garnatxa Blanca

fermentació de raïm blanc sencer trepit- jat), tots dos blancs. I, en paraules de Jaume Ciurana, aquests vins esdevingue- ren «proverbials» en l’imaginari de la societat catalana. També és prou re- marcable la forta vinculació del nom de cada municipi a la producció vitivinícola en origen. De fet, al llarg de la història s’havien fet populars els vins denomi- nats com de Gandesa o de Batea, es- pecialment blancs, però també negres. Més recentment, a mitjan anys noranta, la professionalització del sector vitiviní- cola a la comarca i la incorporació pro- gressiva de l’exce l • lència en aquesta cul- tura han fet de la DOTA un distintiu en constant evolució i millora.
Mostrar más

9 Lee mas

Recursos i residus denominació d’origen Bages

Recursos i residus denominació d’origen Bages

Se’ns dubte  l’acumulació  de material  residual  a les escombreres  del  Bages,  es l’aspecte  més  visual dels residus que genera l’activitat minera a la nostra comarca. Sense mineria [r]

5 Lee mas

De la fil·loxera a la Denominació d'Origen Pla de Bages : L'evolució de la vinya a la comarca del Bages al segle XX

De la fil·loxera a la Denominació d'Origen Pla de Bages : L'evolució de la vinya a la comarca del Bages al segle XX

La majoria dels pobles assenyalats als punts b/ i c/ que han vist desaparèixer la vinya o que aquesta ha minvat molt considerablement són pobles de la perifèria de la comarca on, ja des [r]

62 Lee mas

Origen: Denudativo. Origen: Tectónico Erosivo

Origen: Denudativo. Origen: Tectónico Erosivo

varias composiciones mezclados con piroclastos de composición intermedia a ácida de tamaño de ceniza. Esta unidad ocupa una extensión de 109,71 ha correspondientes al 0,67 %. d. Coluvio aluvial reciente (Cv) De similar origen a la anterior unidad, en donde su principal diferencia es la no evidencia de una disección avanzada. Se compone de clastos de rocas volcánicas de tamaño centimétrico y de bloques de tobas de color claro en una matriz limo arenosa, posee una pendiente suave del 5 al 12% y un desnivel relativo de 5 a 15 m. Se encuentra ubicado en el sector del río Daldal y Asactus. La distribución espacial de los coluvio aluviales recientes ocupan aproximadamente 7,81 ha correspondiente al 0,05 %.
Mostrar más

12 Lee mas

El origen

El origen

fertilizado por un espermatozoide. El texto afirma: “La carne está jubilosa y se regocija. La cabeza habla después de haber reensamblado sus miembros”. “Estas son las imágenes secretas del Duat”. “Aquellos que están en su vientre (reptiles) los protegen.” “Cuando Râ (la luz) ilumina su oscuridad, la cabeza habla después de que la llama el Devoto de Dios”. Para la mayor comprensión de las revelaciones de Anton Parks en sus libros, planeta azul le pro proporciona al lector el siguiente vocabulario: 1- Kingu, Acadio: Quingu. Sumerio: KIN-GU = “gobernador sobre la Tierra (o regiones)”. Logo: el águila. Categoría de origen principesco de los Gina’abul. En guerra con
Mostrar más

21 Lee mas

20/04/2012. Origen. Origen

20/04/2012. Origen. Origen

La evaluación psicoedagógica CREENA • Vestido/desvestido • Alimentación • Aseo • Control de esfínteres • Babeo. Evaluación de la percepción visual y auditiva[r]

10 Lee mas

ANNEX II I. IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT. Denominació: ORGANITZACIÓ DEL TRANSPORT I LA DISTRIBUCIÓ

ANNEX II I. IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT. Denominació: ORGANITZACIÓ DEL TRANSPORT I LA DISTRIBUCIÓ

CE1.6  En un supòsit degudament caracteritzat, a partir de les necessitats i característiques del servei de repartiment que es vol oferir, especificar el tipus i nombre de vehicles nec[r]

28 Lee mas

ANNEX II I. IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT. Denominació: GESTIÓ I CONTROL DE L'APROVISIONAMENT

ANNEX II I. IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT. Denominació: GESTIÓ I CONTROL DE L'APROVISIONAMENT

Preparar i controlar el pla d'aprovisionament de materials o mercaderies de sistemes de producció i distribució en la quantitat, la qualitat, el lloc i el moment justos, gràcies a una [r]

31 Lee mas

ESTATUTS DEL PATRONAT DE L'EMISSORA MUNICIPAL CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE ICAPACITAT JURÍDICA.

ESTATUTS DEL PATRONAT DE L'EMISSORA MUNICIPAL CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE ICAPACITAT JURÍDICA.

El projecte de pressupost serà aprovat inicialment pel patronat sobre la base de l'avantprojecte elaborat per l'interventor de fons de l'Ajuntament i el responsabl[r]

5 Lee mas

Població TORREGROSSA. Denominació ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA. Cronologia Segles XVII-XIX

Població TORREGROSSA. Denominació ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA. Cronologia Segles XVII-XIX

És prou habitual trobar una capella dedicada a sant Roc als afores d’una població, donat que aquest era un dels sants profilàctics i taumaturgs per excel·lència,[r]

9 Lee mas

ORDENE ORDENO. Línia de subvenció: T1897 Denominació: atenció a drogodependents amb problemes juridicopenals.

ORDENE ORDENO. Línia de subvenció: T1897 Denominació: atenció a drogodependents amb problemes juridicopenals.

4. Quan l’objecte de la subvenció siga el finançament dels progra- mes de prevenció previstos en la lletra f) de la base primera, hauran de posseir l’acreditació, a què fa referència el Decret 78/1999, d’1 de juny, del Govern Valencià, sobre acreditació de programes de prevenció en drogodependències i altres trastorns addictius a la Comunitat Valencia- na, en la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud de subvenció a l’empara de la present orde. Així mateix, en el cas de les entitats sense ànim de lucre, hauran de comptar entre els seus fins institucionals, arreplegats expressament en els seus estatuts, la realitza- ció d’activitats de prevenció en drogodependències i altres addiccions.
Mostrar más

32 Lee mas

Alteraciones en la diferenciación y proliferación celular cutánea en bovinos, inducidas por hipervitaminosis D de origen vegetal

Alteraciones en la diferenciación y proliferación celular cutánea en bovinos, inducidas por hipervitaminosis D de origen vegetal

RESUMEN: El «duraznillo blanco» (Solanum glaucophyllum, sinónimo S. malacoxylon) es el agente causal de la calcinosis enzoótica, una enfermedad caracterizada por la calcificación de los tejidos blandos. La planta es altamente tóxica para los bovinos y produce considerables pérdidas económi- cas en la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En el resto del mundo se han encontrado otras plantas calcinogénicas que originan enfermedades similares. S. glaucophyllum contiene altos nive- les de 1,25 dihidroxivitamina D 3 . Los efectos de la Vitamina D 3 son importantes, no sólo en la homeostasis del calcio, sino también en la regulación inmune, el crecimiento y la diferenciación celular. En la piel, la vitamina D y sus metabolitos regulan el crecimiento y la diferenciación celular. En el presente trabajo, se analizaron la proliferación y la diferenciación celular en la piel, mediante la expresión inmunohistoquímica de citoqueratinas, involucrina y antígeno nuclear de proliferación celular (PCNA). Los resultados fueron objetivamente obtenidos mediante el procesamiento y análi- sis de imágenes y estadísticamente evaluados. Los bovinos intoxicados con S. glaucophyllum mos- traron una marcada disminución del espesor epidérmico, atrofia de los folículos pilosos y de las glándulas, tanto sebáceas como sudoríparas. La proliferación celular, evaluada por la expresión del PCNA, no se presentó disminuida. Los marcadores de diferenciación, tales como involucrina y cito- queratinas 10 y 11, modificaron su expresión por efecto de la intoxicación con S. glaucophyllum . Los resultados parecen indicar que el adelgazamiento de la epidermis no se debe a un bloqueo en la proliferación de células basales, sino que sería atribuible a una estimulación de la diferenciación terminal de los queratinocitos suprabasales. Por lo tanto, los mencionados cambios cutáneos, debe- rían ser considerados en la patología de la calcinosis enzoótica.
Mostrar más

8 Lee mas

El origen de. las mercancías. Necesidad de establecer el origen de las mercancías. Mercancías con origen no preferencial

El origen de. las mercancías. Necesidad de establecer el origen de las mercancías. Mercancías con origen no preferencial

2. Estos certificados y las solicitudes relativas a los mismos deberán extenderse en los formularios correspondientes a los modelos del Anexo 12. 3. Estos certificados de origen acreditarán que las mercancías son originarias de la Comunidad. Sin embargo, cuando las necesidades del comercio de exportación lo requieran, dichos certificados po- drán atestiguar que tales mercancías son origina- rias de un Estado miembro determinado. En caso de que las condiciones del artículo 24 del Código se cumplan únicamente como resultado de una serie de operaciones o procesos llevados a cabo en diferentes Estados miembros, sólo se po- drá certificar que las mercancías son de origen co- munitario.
Mostrar más

10 Lee mas

1. El Consell dels Residents d origen estranger es un órgano consultivo y de participación sectorial.

1. El Consell dels Residents d origen estranger es un órgano consultivo y de participación sectorial.

d) Un máximo de 4 personas físicas elegidas por sorteo entre las que formen parte del Censo de Participación Ciudadana de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de Participación Ciudadana 2. A las sesiones del Consell de Residents d´Origen Estranger podrán asistir un máximo de 2 personas por asociación o entidad, con derecho a voz. No obstante tendrán derecho a un voto. 3. Por resolución de la Presidencia del Consell, y a propuesta de la mayoría de las personas miembros del Pleno, el Consell podrá ampliarse con representación de más entidades.
Mostrar más

8 Lee mas

La cuestión social, origen, latitud y efectos del derecho de propiedad / por D. Alvaro Florez Estrada.

La cuestión social, origen, latitud y efectos del derecho de propiedad / por D. Alvaro Florez Estrada.

Si en la actualidad una clase..de ja sbciedad tratara, de apropiarse las fuentes, los rios y loslmares, i tos res-r tantes individuos no pudiesen beber , pescar ni navegar sin pagar u[r]

30 Lee mas

Show all 10000 documents...