• No se han encontrado resultados

diabetis mellitus

Implicació de les adipoquines al desenvolupament de la Diabetis Mellitus Gestacional

Implicació de les adipoquines al desenvolupament de la Diabetis Mellitus Gestacional

... la diabetis mellitus gestacional (DMG), encara que els mecanismes cel·lulars implicats en el desenvolupament d’aquest trastorn no estan completament ...

31

Comparació del control glucèmic de la Diabetis Mellitus Tipus 1, emprant bombes d’infusió d’insulina o administrant insulina en múltiples dosis

Comparació del control glucèmic de la Diabetis Mellitus Tipus 1, emprant bombes d’infusió d’insulina o administrant insulina en múltiples dosis

... La Diabetis Mellitus (DM) és una malaltia crònica molt prevalent en el món, amb 387 milions de persones afectades (8,3%) i s’espera que aquest nombre augmenti en més de 592 milions en el ...la ...

24

Efectes del suport social en l’auto control de la Diabetis Mellitus tipus 1 en adolescents

Efectes del suport social en l’auto control de la Diabetis Mellitus tipus 1 en adolescents

... La Diabetis Mellitus (DM) és una malaltia crònica caracteritzada per nivells elevats de glucosa en sang i que amb el temps el pacient acaba desenvolupant altres malalties que afecten generalment als ulls, ...

24

Detecció precoç de malalties cardiovasculars en pacients amb Diabetis Mellitus tipus 1

Detecció precoç de malalties cardiovasculars en pacients amb Diabetis Mellitus tipus 1

... El risc de mort per causa cardiovascular es per tant més gran en aquesta població que en gent sense diabetis de la mateixa edat. No hi ha informació suficient sobre quins són els factors determinants implicats en ...

64

Aproximació multifactorial al procés de l'arteriosclerosi en la diabetis mellitus tipus 2: Estudi conjunt de factors genètics protrombòtics (polimorfismes de les glicoproteïnes plaquetàries), factors d'inflamació, factors de la matriu extracel·lular (meta

Aproximació multifactorial al procés de l'arteriosclerosi en la diabetis mellitus tipus 2: Estudi conjunt de factors genètics protrombòtics (polimorfismes de les glicoproteïnes plaquetàries), factors d'inflamació, factors de la matriu extracel·lular (meta

... La situació d‟hiperglicèmia, a través dels AGE, desencadena un augment de l‟estrès oxidatiu, que genera una resposta inflamatòria en la capa adventícia de la paret vascular, amb infiltració macrofàgica, i un procés de ...

133

Aproximacions de teràpia gènica per al tractament de la diabetis mellitus centrada en la manipulació genètica del múscul esquelet

Aproximacions de teràpia gènica per al tractament de la diabetis mellitus centrada en la manipulació genètica del múscul esquelet

... la diabetis de tipus 1 se centra en corregir la manca d’insulina amb l’administració subcutània d’insulina recombinant, o bé amb el trasplantament de pàncreas o ...

138

Estudi en animals transgènics del paper de la sobreexpressió d'IGF-II en cèl·lula ? en el desenvolupament de diabetis mellitus

Estudi en animals transgènics del paper de la sobreexpressió d'IGF-II en cèl·lula ? en el desenvolupament de diabetis mellitus

... desenvolupar diabetis, vàrem tractar els animals amb dosis de STZ que no fossin diabetogèniques pels ...desenvolupar diabetis després d’aquest tractament, conegut com a MVLD STZ (Casellas, ...de ...

149

Estudi de la funció supressora de la cèl·lules iNKT en el control de la resposta autoimmunitària a la Diabetis Tipus 1 humana

Estudi de la funció supressora de la cèl·lules iNKT en el control de la resposta autoimmunitària a la Diabetis Tipus 1 humana

... Si les dues poblacions de cèl·lules reguladores predominaven en zones diferents del pàncrees al debut, aquesta distribució era pròpia d’un moment concret del procés i tenia per tant a veure amb la progressió de la ...

246

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus

... diabetes mellitus también se ven afectados los procesos de cicatrización y reparación, debido – entre otros mecanismos – a que se condiciona la aparición de especies reactivas al oxígeno (reactive oxygen species), ...

62

Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus

... diabetes mellitus tipo 2 concluyo que: “…la evidencia científica actual sugiere que tanto el licopeno como otros productos del tomate (vitamina C, vitaminas B, ácidos orgánicos) pueden tener un efecto antioxidante ...

106

Incidencia de neuropatía diabética con el test de Michigan en la UMF 61

Incidencia de neuropatía diabética con el test de Michigan en la UMF 61

... diabetes mellitus mayor a 5 años de evolución, obteniendo como resultado posterior a seguimiento por 3 años cifras de glucosa de 174 ± 67 mg/dL, llegando a concluir que casi un tercio de pacientes asintomáticos ...

28

Microalbuminuria: Utilidad clnica

Microalbuminuria: Utilidad clnica

... 10. Berrut G, Bouhanick MB, Fabbri P, Guilloteau G, Bled F et al. Microalbuminuria as a predictor of a drop in glomerular filtration rate in subjects with non-insulin-dependent diabe- tes mellitus and ...

5

INFLUENCIA DE LA DIABETES MELLITUS TIPOS I Y II MEDICADAS EN EL TEST DE SANGRADO GINGIVAL AL SONDAJE CREVICULAR Y EN LA MOVILIDAD DENTARIA EN PACIENTES ADULTOS DEL HOSPITAL PEDRO P DÍAZ AREQUIPA, 2013

INFLUENCIA DE LA DIABETES MELLITUS TIPOS I Y II MEDICADAS EN EL TEST DE SANGRADO GINGIVAL AL SONDAJE CREVICULAR Y EN LA MOVILIDAD DENTARIA EN PACIENTES ADULTOS DEL HOSPITAL PEDRO P DÍAZ AREQUIPA, 2013

... Resumen: La enfermedad periodontal severa a menudo coexiste con diabetes mellitus severa. La diabetes es un factor de riesgo para la enfermedad periodontal severa. Se presenta un modelo mediante el cual la ...

90

Seguimiento en el desarrollo de un plan de mejoramiento en la plataforma de dispensación de medicamentos, para 29 usuarios con diabetes tipo 1,  al interior de un e.P.S., en el muncipio de florida (valle del cauca), colombia

Seguimiento en el desarrollo de un plan de mejoramiento en la plataforma de dispensación de medicamentos, para 29 usuarios con diabetes tipo 1, al interior de un e.P.S., en el muncipio de florida (valle del cauca), colombia

... diabetes mellitus tipo I o también conocida como diabetes juvenil o diabetes mellitus insulino dependiente, es una enfermedad metabólica caracterizada por una destrucción selectiva de las células β del ...

60

Impacte de la dieta als pacients amb càncer de pàncrees neuroendocrí: glucagonoma: revisió bibliogràfica

Impacte de la dieta als pacients amb càncer de pàncrees neuroendocrí: glucagonoma: revisió bibliogràfica

... En el cas del glucagonoma es fa evident que la dieta juga un paper important per la diabetis secundària al tumor, la qual requereix tractament dietètic. En pacients amb un glucagonoma, la dieta suposa un tret ...

34

Caractersticas clnicas, epidemiolgicas y riesgo obsttrico de pacientes con preeclampsia eclampsia

Caractersticas clnicas, epidemiolgicas y riesgo obsttrico de pacientes con preeclampsia eclampsia

... Para la recolección de los datos se diseñó un instrumento estructurado. Se recabó información sobre: a) características epidemiológicas como edad, estado civil, escolaridad, lugar de nacimiento, tiempo de residencia en ...

7

Estudi de l'hemodinàmica intrarenal mitjançant l'Index de Resistivitat com a marcador d'afectació renal, risc cardiovascular i rigidesa arterial

Estudi de l'hemodinàmica intrarenal mitjançant l'Index de Resistivitat com a marcador d'afectació renal, risc cardiovascular i rigidesa arterial

... Al centrar-nos en el grup de DM 2, cal destacar tres aspectes importants. Per un cantó la important correlació entre l’augment de la resistivitat intrarenal i el deteriorament de la funció renal, aspecte que indica que ...

110

Bases moleculars de la diabetis tipus 2: Determinants genètics de l'amilina.

Bases moleculars de la diabetis tipus 2: Determinants genètics de l'amilina.

... i diabetis tipus 2 no ha estat detectada en altres poblacions estudiades, suggerint la presència de factors ètnics associats en l’esmentada associació ...amb diabetis tipus 2 d’origen anglosaxó amb ...

237

Obesitat i diabetis tipus 2 en nens i adolescents Una nova epidèmia mundial

Obesitat i diabetis tipus 2 en nens i adolescents Una nova epidèmia mundial

... Si els resultats del tractament amb dieta i activitat física no són satisfactoris en alguns pacients és necessari el tractament farmacològic per a compensar la glucèmia. L’objectiu del tractament farmacològic en edat ...

28

Estudi del TCR dels limfòcits de pàncrees i perifèria en la diabetis T1 humana.

Estudi del TCR dels limfòcits de pàncrees i perifèria en la diabetis T1 humana.

... En aquest treball s’ha descrit el repertori TCR del limfòcits infiltrants al pàncrees d’un donant diabètic tipus 1 en el moment del debut, s’ha identificat els clonotips T mitjançant el CDR3 de la cadena  i s’ha ...

238

Show all 1979 documents...

Related subjects