• No se han encontrado resultados

Diabetis Mellitus Tipus 1

Efectes del suport social en l’auto control de la Diabetis Mellitus tipus 1 en adolescents

Efectes del suport social en l’auto control de la Diabetis Mellitus tipus 1 en adolescents

... la diabetis, ja que les intervencions dutes a terme reporten grans beneficis a aquests ...la diabetis, augmentar el sentiment d’autoestima i eficàcia, potenciar la percepció de control sobre la salut i la ...

24

Comparació del control glucèmic de la Diabetis Mellitus Tipus 1, emprant bombes d’infusió d’insulina o administrant insulina en múltiples dosis

Comparació del control glucèmic de la Diabetis Mellitus Tipus 1, emprant bombes d’infusió d’insulina o administrant insulina en múltiples dosis

... diferència de l’HbA1c entre les injeccions en MDI i les CSII en el temps. Als 6 mesos es registren valors de 0,8% i 1,4% (17,19) i als 24 mesos arriben a ser de 0,6% i 0,9% (16,20). La disminució més significativa de ...

24

Estudi de paràmetres immunològics i hormonals gàstrics en pacients amb diabetis mellitus tipus 1

Estudi de paràmetres immunològics i hormonals gàstrics en pacients amb diabetis mellitus tipus 1

... En els 15 pacients amb DM1 i gastritis crònica atròfica es va realitzar una tinció immunohistoquímica per ghrelina i cèl·lules reguladores. La tinció amb ghrelina es va realitzar sobre teixit fixat en formol i inclòs en ...

132

Detecció precoç de malalties cardiovasculars en pacients amb Diabetis Mellitus tipus 1

Detecció precoç de malalties cardiovasculars en pacients amb Diabetis Mellitus tipus 1

... La malaltia cardiovascular es més freqüent i precoç en pacients amb Diabetis Mellitus tipus 1 (DM1). El risc de patir una episodi cardiovascular augmenta en la població que te diagnosticada ...

64

Dröp : simplifica la diabetis

Dröp : simplifica la diabetis

... Els resultats mostren accions d’autocuidat relacionats amb la condició de diabètic, amb el tractament i els seus efectes, però sobretot als canvis d’hàbits i actituds enfront als obstacles i preocupacions que la malaltia ...

179

Perspectivas en el tratamiento de la diabetes mellitus

Perspectivas en el tratamiento de la diabetes mellitus

... Desde que Frederick G. Banting y Charles Best descubrieron la insulina en 1923 y su uso temprano en la clínica para el tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus, ha habido realmente pocos avances en su ...

6

Construcció d'una base de dades històrica de projectes Informàtics

Construcció d'una base de dades històrica de projectes Informàtics

... 2 . La majoria d’entitats tenen associada una altra entitat mestra que qualifica la seva tipologia o classificació. Creiem que la majoria de les explotacions que s’en facin de la base de dades seran en forma de ...

92

El projecte predice anàlisi de la relació entre el cost I l’efectivitat d’un programa per a la prevenció de la diabetis tipus 2 en l’atenció primària de catalunya.

El projecte predice anàlisi de la relació entre el cost I l’efectivitat d’un programa per a la prevenció de la diabetis tipus 2 en l’atenció primària de catalunya.

... Des d'un punt de vista científic, la limitació més important va ser el procés d'assignació a la intervenció. Però, de fet, el projecte mai es va definir com a assaig clínic, sinó com a estudi de salut pública. No es va ...

305

Aproximacions de teràpia gènica per al tractament de la diabetis mellitus centrada en la manipulació genètica del múscul esquelet

Aproximacions de teràpia gènica per al tractament de la diabetis mellitus centrada en la manipulació genètica del múscul esquelet

... de tipus 1 amb un nou règim immunosupressor lliure de glucocorticoids, cosa que ha permès obtenir un elevat percentatge d’èxit (assoliment d’insulino independència) ...

138

Estudi del canal de glicerol aqp7 i de l'adipoquina zag en l'àmbit de l'obesitat, la diabetis tipus 2 i la síndrome metabòlica. Dues proteïnes implicades en la lipòlisi del teixit adipós

Estudi del canal de glicerol aqp7 i de l'adipoquina zag en l'àmbit de l'obesitat, la diabetis tipus 2 i la síndrome metabòlica. Dues proteïnes implicades en la lipòlisi del teixit adipós

... Promoter studies on the AQP7 human gene have identified a putative insulin response motif that mediates insulin sup- pression of the human AQP7 gene as well as one putative regulatory element for PPAR␥ (5), similar to ...

142

La perspectiva geogràfica a la didàctica de la història: una alternativa integradora per a la programació de l’assignatura de Geografia i Història als tres primers nivell de l’ESO

La perspectiva geogràfica a la didàctica de la història: una alternativa integradora per a la programació de l’assignatura de Geografia i Història als tres primers nivell de l’ESO

... Si tenim, doncs, tot això en consideració, sols ens haurem de plantejar quina metodologia és la més adient a l’hora d’integrar continguts històrics i geogràfics: per a uns casos ho serà el treball conjunt de ​ les fonts ...

124

Incidencia de neuropatía diabética con el test de Michigan en la UMF 61

Incidencia de neuropatía diabética con el test de Michigan en la UMF 61

... diabetes mellitus, los resultados mostraron una prevalencia del 69%; la frecuencia de neuropatía en pacientes controlados fue de 40% y en los descontrolados ...

28

Seguimiento  en  el desarrollo de un plan de mejoramiento en la plataforma  de  dispensación de medicamentos,  para  29 usuarios con diabetes tipo 1,   al interior de un e.P.S., en el muncipio de florida  (valle del cauca), colombia

Seguimiento en el desarrollo de un plan de mejoramiento en la plataforma de dispensación de medicamentos, para 29 usuarios con diabetes tipo 1, al interior de un e.P.S., en el muncipio de florida (valle del cauca), colombia

... Tipo 1, afirmaron en un 59% nunca haber tenido complicaciones por no habérseles dispensado a tiempo el medicamento necesario para su patología, el 34% afirmo que ocasionalmente presentaron complicaciones y el 7% ...

60

Disseny d'un sistema d'informació per als nouvinguts estrangers a Olot : 'EL SINO'

Disseny d'un sistema d'informació per als nouvinguts estrangers a Olot : 'EL SINO'

... Davant les elevades xifres d’estrangers en situació irregular, el govern espanyol al llarg d’aquestes darreres dècades ha portat a terme diferents processos de normalització. La primera d’elles va tenir lloc a l’any 1986 ...

104

Estudi de la prevalença d’hipòxia intermitent en pacients estables amb diabetis de tipus 2 mal controlada i de l’evolució del control de la glucèmia amb el tractament amb pressió

Estudi de la prevalença d’hipòxia intermitent en pacients estables amb diabetis de tipus 2 mal controlada i de l’evolució del control de la glucèmia amb el tractament amb pressió

... una diabetis molt evolucionada que podia estar associada a alteracions pancreàtiques irreversibles que limitarien l‘expectativa de milloria de la glucèmia, estessin o no afavorides per l‘exposició perllongada a la ...

131

Estudi en animals transgènics del paper de la sobreexpressió d'IGF-II en cèl·lula ? en el desenvolupament de diabetis mellitus

Estudi en animals transgènics del paper de la sobreexpressió d'IGF-II en cèl·lula ? en el desenvolupament de diabetis mellitus

... desenvolupar diabetis, vàrem tractar els animals amb dosis de STZ que no fossin diabetogèniques pels ...desenvolupar diabetis després d’aquest tractament, conegut com a MVLD STZ (Casellas, ...de ...

149

La cobertura de tipus d'interès

La cobertura de tipus d'interès

... els tipus d’interès a valors tant baixos i estables, no tindrà sentit adquirir un instrument de cobertura, el qual suposaria un major ...dels tipus, ja que aquests gairebé ja no poden descendir ...d’aquest ...

42

Estudi de l'hemodinàmica intrarenal mitjançant l'Index de Resistivitat com a marcador d'afectació renal, risc cardiovascular i rigidesa arterial

Estudi de l'hemodinàmica intrarenal mitjançant l'Index de Resistivitat com a marcador d'afectació renal, risc cardiovascular i rigidesa arterial

... diabètics tipus 2 microalbuminúrics 76 ); per altra banda l’absència de correlació amb la hemoglobina glicosilada posa de manifest que l’alteració de la microcirculació renal és independent al control glicèmic i; ...

110

Bases moleculars de la diabetis tipus 2: Determinants genètics de l'amilina.

Bases moleculars de la diabetis tipus 2: Determinants genètics de l'amilina.

... la diabetis tipus 2. MAPK8IP1 codifica el factor de transcripció IB-1 (“islet-brain-1”), que s’expressa fonamentalment en illots pancreàtics i ...amb diabetis tipus 2 ...amb ...

237

Implicació de les adipoquines al desenvolupament de la Diabetis Mellitus Gestacional

Implicació de les adipoquines al desenvolupament de la Diabetis Mellitus Gestacional

... la diabetis mellitus gestacional (DMG), encara que els mecanismes cel·lulars implicats en el desenvolupament d’aquest trastorn no estan completament ...

31

Show all 10000 documents...

Related subjects