• No se han encontrado resultados

diabetis mellitus tipus 2

Aproximació multifactorial al procés de l'arteriosclerosi en la diabetis mellitus tipus 2: Estudi conjunt de factors genètics protrombòtics (polimorfismes de les glicoproteïnes plaquetàries), factors d'inflamació, factors de la matriu extracel·lular (meta

Aproximació multifactorial al procés de l'arteriosclerosi en la diabetis mellitus tipus 2: Estudi conjunt de factors genètics protrombòtics (polimorfismes de les glicoproteïnes plaquetàries), factors d'inflamació, factors de la matriu extracel·lular (meta

... insulina tipus 1 (IGF-I) (13,55), tots ells factors implicats en la fisiopatologia de la ...desenvolupaven diabetis posteriorment, suggerint que les alteracions de la fibrinòlisi s‟inicien amb la ...

133

Comparació del control glucèmic de la Diabetis Mellitus Tipus 1, emprant bombes d’infusió d’insulina o administrant insulina en múltiples dosis

Comparació del control glucèmic de la Diabetis Mellitus Tipus 1, emprant bombes d’infusió d’insulina o administrant insulina en múltiples dosis

... dos tipus de teràpia d’insulina intensiva en persones amb DM Tipus 1 sense límit d’edat, és a dir, en nins, adolescents o adults d’ambdós ...amb Diabetis Mellitus Tipus 2, dones ...

24

Estudi de paràmetres immunològics i hormonals gàstrics en pacients amb diabetis mellitus tipus 1

Estudi de paràmetres immunològics i hormonals gàstrics en pacients amb diabetis mellitus tipus 1

... dos tipus d’immunitat: 1) innata: anomenada així perquè els seus components estan sempre presents i disposats a actuar immediatament sense temps de latència entre l’estímul i el desencadenament de la seva acció i ...

132

Estudi en animals transgènics del paper de la sobreexpressió d'IGF-II en cèl·lula ? en el desenvolupament de diabetis mellitus

Estudi en animals transgènics del paper de la sobreexpressió d'IGF-II en cèl·lula ? en el desenvolupament de diabetis mellitus

... desenvolupar diabetis degut a certes alteracions genètiques (Unger, 1991; Brissova, 2002; Kulkarni & Kahn, ...pre-diabètic tipus 2, i resistència a la insulina amb l’edat (Devedjian, 2000), sense ...

149

Detecció precoç de malalties cardiovasculars en pacients amb Diabetis Mellitus tipus 1

Detecció precoç de malalties cardiovasculars en pacients amb Diabetis Mellitus tipus 1

... tot tipus d’aplicacions amb l’avantatge que disposa de llibreries especialitzades per carregar i manipular dades, per fer representacions gràfiques, fer càlculs numèrics, treballar amb reconeixement ...

64

Efectes del suport social en l’auto control de la Diabetis Mellitus tipus 1 en adolescents

Efectes del suport social en l’auto control de la Diabetis Mellitus tipus 1 en adolescents

... La Diabetis Mellitus (DM) és una malaltia crònica caracteritzada per nivells elevats de glucosa en sang i que amb el temps el pacient acaba desenvolupant altres malalties que afecten generalment als ulls, ...

24

Aproximacions de teràpia gènica per al tractament de la diabetis mellitus centrada en la manipulació genètica del múscul esquelet

Aproximacions de teràpia gènica per al tractament de la diabetis mellitus centrada en la manipulació genètica del múscul esquelet

... En diabetis, l’absència d’insulina dóna lloc a una inhibició de la captació i de la utilització de la glucosa per part del fetge i a un increment de la producció hepàtica del sucre ...

138

Construcció d'una base de dades històrica de projectes Informàtics

Construcció d'una base de dades històrica de projectes Informàtics

... diversos tipus amb diferències substancials entre ...qualsevol tipus de projecte informàtic, hi hauran característiques específiques dels projectes relacionats amb el desenvolupament de programari, que són ...

92

Bases moleculars de la diabetis tipus 2: Determinants genètics de l'amilina.

Bases moleculars de la diabetis tipus 2: Determinants genètics de l'amilina.

... i diabetis tipus 2 no ha estat detectada en altres poblacions estudiades, suggerint la presència de factors ètnics associats en l’esmentada associació ...amb diabetis tipus 2 ...

237

Perspectivas en el tratamiento de la diabetes mellitus

Perspectivas en el tratamiento de la diabetes mellitus

... En esta interesante editorial se llama la atención ha- cia la nueva insulina por venir, hace un breve comen- tario en cuanto a la historia de la insulina y nos pone sobre aviso al tomar en cuenta la probabilidad de ...

6

Estudi del canal de glicerol aqp7 i de l'adipoquina zag en l'àmbit de l'obesitat, la diabetis tipus 2 i la síndrome metabòlica. Dues proteïnes implicades en la lipòlisi del teixit adipós

Estudi del canal de glicerol aqp7 i de l'adipoquina zag en l'àmbit de l'obesitat, la diabetis tipus 2 i la síndrome metabòlica. Dues proteïnes implicades en la lipòlisi del teixit adipós

... Although our studied sample was insufficient for deter- mining genetic associations, the observed frequencies are clearly different from those reported in the Japanese popu- lation. Other association studies have been ...

142

Estudi de l'hemodinàmica intrarenal mitjançant l'Index de Resistivitat com a marcador d'afectació renal, risc cardiovascular i rigidesa arterial

Estudi de l'hemodinàmica intrarenal mitjançant l'Index de Resistivitat com a marcador d'afectació renal, risc cardiovascular i rigidesa arterial

... DM 2 y el 43,1% con IRC (FG < 60ml/min) ...DM 2 (0,67 vs 0,75) y con insuficiencia renal (0,66 vs ...diabéticos 2 e insuficientes renales, y se asocia con factores de riesgo cardiovascular, con ...

110

Dröp : simplifica la diabetis

Dröp : simplifica la diabetis

... Els resultats mostren accions d’autocuidat relacionats amb la condició de diabètic, amb el tractament i els seus efectes, però sobretot als canvis d’hàbits i actituds enfront als obstacles i preocupacions que la malaltia ...

179

El sentido de vida en personas con Diabetes Mellitus Tipo 2

El sentido de vida en personas con Diabetes Mellitus Tipo 2

... Diabetes Mellitus is a chronical disease that can modify the life quality of the ...diabetes mellitus type 2 of the 44th Clinic of The Mexican Institute of Social Insurance of Durango, ...Diabetes ...

21

Seguimiento  en  el desarrollo de un plan de mejoramiento en la plataforma  de  dispensación de medicamentos,  para  29 usuarios con diabetes tipo 1,   al interior de un e.P.S., en el muncipio de florida  (valle del cauca), colombia

Seguimiento en el desarrollo de un plan de mejoramiento en la plataforma de dispensación de medicamentos, para 29 usuarios con diabetes tipo 1, al interior de un e.P.S., en el muncipio de florida (valle del cauca), colombia

... diabetes mellitus tipo I o también conocida como diabetes juvenil o diabetes mellitus insulino dependiente, es una enfermedad metabólica caracterizada por una destrucción selectiva de las células β del ...

60

La cobertura de tipus d'interès

La cobertura de tipus d'interès

... els tipus d’interès a valors tant baixos i estables, no tindrà sentit adquirir un instrument de cobertura, el qual suposaria un major ...dels tipus, ja que aquests gairebé ja no poden descendir ...d’aquest ...

42

Riesgo de diabetes mellitus de tipo 2 como indicador de desigualdad social

Riesgo de diabetes mellitus de tipo 2 como indicador de desigualdad social

... Diabetes mellitus type 2 has a higher prevalence in developing countries, as they have fewer resources to face situations related to the incidence of the ...in 2 populations with different ...

10

Implementación de Seguimiento Farmacoterapéutico Dirigido a Pacientes Ambulatorios con Diabetes del Hospital de la Brigada Galápagos Nº 11 Riobamba

Implementación de Seguimiento Farmacoterapéutico Dirigido a Pacientes Ambulatorios con Diabetes del Hospital de la Brigada Galápagos Nº 11 Riobamba

... Hormona adrenocorticotropa Antiinflamatorios no esteroides Antagonistas de los receptores de la angiotensina II Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus tipo 1 Diabetes Mellitus tipo 2 Efecto[r] ...

143

Adhesion terapeutica : evaluacion de un taller de autocuidado de la salud para pacientes con diabetis tipo 2

Adhesion terapeutica : evaluacion de un taller de autocuidado de la salud para pacientes con diabetis tipo 2

... HI: Existe relación entre el niveles de ansiedad y las cifras de glucosa que presentan los pacientes con diabetes tipo 2 después de participar en el taller de autocuidado de la salud.. E[r] ...

143

Estudi en animals transgènics del paper de la GK en el control de l'homeòstasi de la glucosa. Implicacions en la teràpia gènica de la diabetis Mellitus

Estudi en animals transgènics del paper de la GK en el control de l'homeòstasi de la glucosa. Implicacions en la teràpia gènica de la diabetis Mellitus

... The expression of key genes in the regulation of glucose and ketone body metabolism in the liver of diabetic mice expressing GK was determined by Northern analysis of total hepatic RNA o[r] ...

147

Show all 10000 documents...

Related subjects