dispositius mòbils

Top PDF dispositius mòbils:

Ontologies de dispositius mòbils

Ontologies de dispositius mòbils

... dels dispositius mòbils amb la intenció d'utilitzar-la per adaptar el contingut servit a un ...de dispositius mòbils, sinó representar també tota la informació relativa a l'usuari, com per ...

76

Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils : Les meves sèries

Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils : Les meves sèries

... El present Treball de Final de Carrera es troba dins l'àmbit del Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils. L'objectiu del qual és la implementació d'una aplicació per algun dels sistemes ...

82

Accés a la informació a partir de dispositius mòbils per millorar l'ocupabilitat, setembre 2011

Accés a la informació a partir de dispositius mòbils per millorar l'ocupabilitat, setembre 2011

... de dispositius mòbils per millorar l’ocupabilitat” té com a objectiu la potenciació i millora de les competències professionals de les persones que desenvolupen o volen desenvolupar la seva tasca el relació ...

16

Optimització de la web de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron per a dispositius mòbils

Optimització de la web de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron per a dispositius mòbils

... L’Hospital de la Vall d’Hebron és un hospital de referència que ha adquirit un reconegut prestigi nacional i internacional. Una de les fites de l’hospital és la innovació i la millora contínua tant en el camp mèdic com ...

74

Educació virtual : Els dispositius mòbils com a eina d'ensenyament aprenentatge

Educació virtual : Els dispositius mòbils com a eina d'ensenyament aprenentatge

... els dispositius mòbils aquesta característica està constantment present, el que fa que la curiositat i l’atenció augmentin a nivells suficients per tal d’alimentar la ...

39

Optimització i personalització del càlcul de rutes en dispositius mòbils

Optimització i personalització del càlcul de rutes en dispositius mòbils

... 2) OSMDroid: Es tracta d’una aplicació creada per Nicolas Gramlich per la gestió i visualització d’informació geogràfica en dispositius mòbils Android. Està llicenciada com a LGPL i segons anuncien en la ...

10

Desenvolupament d'una aplicació per a dispositius mòbils per visualitzar l'agenda d'activitats de la web www festamajor biz

Desenvolupament d'una aplicació per a dispositius mòbils per visualitzar l'agenda d'activitats de la web www festamajor biz

... Soc el creador d'aquesta web i des de l'any 2006 l'he anat millorant. En aquests moments, unes de les mancances més importants és no tenir una aplicació per a dispositius mòbils. Com que la dedicació a la ...

88

Estudi comparatiu de sistemes operatius basats en GNU/Linux per a dispositius mòbils

Estudi comparatiu de sistemes operatius basats en GNU/Linux per a dispositius mòbils

... nous dispositius mòbils en el món de les tecnologies de la informació i de la ...els dispositius mòbils com els “smartphones” constituiran les noves eines de comunicació entre persones, una ...

50

Disseny i prototipatge d'un programari per l'ús dels dispositius mòbils en l'aprenentatge online

Disseny i prototipatge d'un programari per l'ús dels dispositius mòbils en l'aprenentatge online

... A nivell tècnic l'objectiu del projecte es proporcionar un middleware o un conjunt de llibreries a través de la qual una aplicació web d'aprenentatge virtual pugui ser explotada via dispositius mòbils. ...

46

El mòbil a l'ESO? : Per a què poden ser útils els dispositius mòbils a l'àrea de llengua catalana de secundària

El mòbil a l'ESO? : Per a què poden ser útils els dispositius mòbils a l'àrea de llengua catalana de secundària

... El treball a l’aula de descoberta de les característiques pròpies dels textos instructius i predictius feta a través de la lectura de la informació proporcionada pel llibre de text, es va veure estimulada en gran mesura ...

87

InfoEscola per a dispositius mòbils amb Android

InfoEscola per a dispositius mòbils amb Android

... d'aplicacions mòbils i pot ser considerat com una distribució d'Apache ...a dispositius mòbils utilitzant eines genèriques com ara JavaScript, HTML5 i CSS3 ...

62

Desenvolupament d'aplicacions sobre dispositius mòbils

Desenvolupament d'aplicacions sobre dispositius mòbils

... de dispositius mòbils i aplicacions tot i no ser natiu digital ( professors sènior ) i per acabar tindríem un tercer perfil, amb les persones que tenen dificultats amb les noves tecnologies, ja sigui per ...

57

Aplicacions per a dispositius mòbils

Aplicacions per a dispositius mòbils

... Una alternativa a PhoneGap és desenvolupar les aplicacions utilitzant Web *Mobile HTML5, que permeten realitzar un únic desenvolupament, que funciona en la majoria dels dispositius mòbils. No obstant això, ...

57

Disseny i prototipatge d'un programari per l'ús dels dispositius mòbils en l'aprenentatge online

Disseny i prototipatge d'un programari per l'ús dels dispositius mòbils en l'aprenentatge online

... a dispositius mòbils on Nokia és el major ...existeixen mòbils amb característiques molt diferents a la interfícies ...de mòbils segons el seu sistema operatiu i les seves característiques ...

54

Disseny i prototipatge d'un sistema d'events per a dispositius mòbils en el treball en grup

Disseny i prototipatge d'un sistema d'events per a dispositius mòbils en el treball en grup

... Un aspecte important dels sistemes online de treball en grup és l'anomenat "awarenness", és a dir mantenir informats els membres del grup de tot allò que ocórrer en l'espai de grup. La premissa és que si els ...

62

Esport, salut i HRV: monitorització psicofisiològica de l’estrès i la recuperació amb dispositius mòbils.

Esport, salut i HRV: monitorització psicofisiològica de l’estrès i la recuperació amb dispositius mòbils.

... dades mòbils que puguin influir en el moviment del propi dispositiu (trucades, sons, ...el dispositius iPhone per analitzar la ...dels dispositius iPhone com una alternativa vàlida i menys invasiva ...

181

Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils

Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils

... Tanmateix, des d’un principi aquest projecte ha significat un gran repte per a mi, ja que es tractava d’una matèria totalment desconeguda. En tractar-se d’una assignatura tant important en la meva carrera, no podia ...

116

Joc de dames multiplataforma per a dispositius mòbils

Joc de dames multiplataforma per a dispositius mòbils

... Per a la realització d’un bon projecte, si aquest no és del camp de la recerca (és a dir, estem creant un objecte o una temàtica la qual no existeix) com és aquest cas, és molt important saber quins altres projectes ...

69

El nou model de consum multicanal en petits comerços

El nou model de consum multicanal en petits comerços

... d’aplicacions mòbils relacionades amb la recerca de serveis i productes a través d’aplicacions per dispositius mòbils, passem a dissenyar la nova aplicació ...

82

BecaHunter

BecaHunter

... en dispositius mòbils perquè faria baixar molt el seu rendi- ...per dispositius; aquest és el cas de KSOAP2, una llibreria desenvolupada per J2ME; és lleugera i ecient, i conté les característiques ...

169

Show all 92 documents...