• No se han encontrado resultados

disseny d'intervenció educativa

Estudi observacional dels hàbits relacionats amb el berenar en una població infantil de 6 a 12 anys, i posterior disseny d'una intervenció educativa

Estudi observacional dels hàbits relacionats amb el berenar en una població infantil de 6 a 12 anys, i posterior disseny d'una intervenció educativa

... En aquest estudi s’ha plantejat com a objectiu estudiar els hàbits relacionats amb el berenar en una població infantil de 6 a 12 anys. Els resultats han corroborat el que d’altres estudis semblants ja havien posat de ...

71

Intervenció educativa en un Centre d'Atenció Primària d'Osona sobre l'alimentació del nounat amb Lactància Materna i la nutrició de la mare en període de lactància  Modalitat Disseny d'Intervenció

Intervenció educativa en un Centre d'Atenció Primària d'Osona sobre l'alimentació del nounat amb Lactància Materna i la nutrició de la mare en període de lactància Modalitat Disseny d'Intervenció

... Objectius - Fomentar la Lactància materna i una alimentació sana, equilibrada i suficient en dones embarassades en el segon i tercer trimestre de gestació, dones que planifiquen quedar e[r] ...

185

Intervenció psicopedagògica amb alumnes amb necessitats especials : Disseny d'estratègies i suports per afavorir els aprenentatges

Intervenció psicopedagògica amb alumnes amb necessitats especials : Disseny d'estratègies i suports per afavorir els aprenentatges

... una intervenció educativa que proporcionés als alumnes estratègies d’aprenentatge orientades a millorar l’autocontrol, treballar l’atenció i modelar l’autoregulació a partir de l’entrenament de les ...

56

La intervenció educativa als museus  Una proposta didàctica per al Museu de Mallorca

La intervenció educativa als museus Una proposta didàctica per al Museu de Mallorca

... museos”) que està composta per un total de 7 articles. Aquests, tot i compartir una temàtica particular presenten idees i propostes des de diferents perspectives, a més de reflexionar respecte a la idea de com i quin ha ...

105

AppArticles: punt de venda Android integrable a qualsevol empresa

AppArticles: punt de venda Android integrable a qualsevol empresa

... perfil d‟usuari típic, podria ser una persona jove o de mitjana edat, amb certs coneixements en l‟àmbit de les noves ...tractaria d‟una persona usuària habitual de les aplicacions mòbils per motius de ...

55

Geometria en l’espai  Una proposta d' intervenció per al primer cicle de ESO basada en el model de Van Hiele i la definició de conceptes

Geometria en l’espai Una proposta d' intervenció per al primer cicle de ESO basada en el model de Van Hiele i la definició de conceptes

... manera d’ explicar la geometria en l’espai que soluciones els errors metodològics esmentats en la justificació, i que tengués un fonament pedagògic i ...botar d’ un nivell a l’altre; i el treball de Vinner ...

53

Intervenció professional en el context assistencial en Treball Social: intervenció dirigida a la tercera edat en un metacontext sanitari

Intervenció professional en el context assistencial en Treball Social: intervenció dirigida a la tercera edat en un metacontext sanitari

... la intervenció i de l'atenció, com un sistema orientat a les necessitats reals i canviants de les persones majors, avançant-nos i minimitzant en tant que sigui possible la repercussió d'aquests ...la ...

36

Disseny i implementació d¿una plataforma per a la recollida i signatura d'iniciatives legislatives populars

Disseny i implementació d¿una plataforma per a la recollida i signatura d'iniciatives legislatives populars

... al disseny de la interfície gràfica, dedicarem un interès especial a que aquesta sigui accessible i còmode de visualitzar des de un ventall el més ampli possible de navegadors, sistemes operatius i tipus de ...

55

Plec : informatiu d'EINA. Núm. 58

Plec : informatiu d'EINA. Núm. 58

... del disseny modern i ...el disseny de la cadira és una mena de projecte paradigmàtic que permet explicar tot el que ha estat i ha volgut ser el dis- ...del disseny per a confi rmar-ho ...

6

Intervenció psicopedagògica en les dificultats d'aprenentatge

Intervenció psicopedagògica en les dificultats d'aprenentatge

... Les darreres reformes educatives suposen un avenç prou important en el camí de la consolidació de millores substancials en la qualitat de l’educació. Establir en l’àmbit educatiu criteris de flexibilitat i d’atenció a la ...

75

Eines per a la intervenció, febrer 2014

Eines per a la intervenció, febrer 2014

... Així, doncs, per als treballadors socials sanitaris, l'entrevista és el mitjà més comú pel qual accedim a informació bàsica i íntima del malalt, de la seva família i dels afins, sempre a[r] ...

20

Acta 4 d'octubre de 2011 del Plenari del Consell de Ciutat

Acta 4 d'octubre de 2011 del Plenari del Consell de Ciutat

... Respecte el turisme reconeix que hi ha un problema, però és el 15% del PIB d’aquesta ciutat, no es pot tancar els ulls davant d’ aquesta realitat. Afirma no estar d’ acord amb la taxa turística però si amb ...

17

Estudio de las estrategias ambientales que emplearán las maestras de primero de básica para niños de baja visión, en la comunidad educativa Sagrado Corazón

Estudio de las estrategias ambientales que emplearán las maestras de primero de básica para niños de baja visión, en la comunidad educativa Sagrado Corazón

... Para ello es fund damental establecer e p parámetros teóricos de e la educacción inclusivva y su proceso p de intervenció ón, enmarccado en el cumplimien c nto de los derechos d qu ue ti[r] ...

84

El procés d'avaluació i intervenció psicològica a pacients amb trastorns per abús d' alcohol i/o altres substàncies psicotròpiques

El procés d'avaluació i intervenció psicològica a pacients amb trastorns per abús d' alcohol i/o altres substàncies psicotròpiques

... Possible evolució del cas: En aquest pacient, a banda del trastorn per dependència d’alcohol, caldria analitzar, al llarg de la psicoteràpia, si ha patit o pateix d’altres possibles tras[r] ...

46

La intervenció clínica en l'àmbit de la petita infància

La intervenció clínica en l'àmbit de la petita infància

... L’associació compta amb un equip multidisciplinar d’atenció capaç d’integrar i sintetitzar la informació proporcionada per diferents disciplines, amb formació específica en el desenvolupament normal i patològic en ...

48

Estudi del disseny i la implementació d¿un: Sistema de control de la salut dels bancs europeus en temps real

Estudi del disseny i la implementació d¿un: Sistema de control de la salut dels bancs europeus en temps real

... el disseny de la nostra BD haurà de permetre emmagatzemar en taules, les següents dades: Països de la UE, Bancs de cada país, conjunt de Indicadors, conjunt d’Alertes, Registres diaris (registre del estat dels ...

35

Direcció operativa de projectes d'e learning, febrer 2013

Direcció operativa de projectes d'e learning, febrer 2013

... Tal com hem comentat al llarg d’aquest article, l’adaptabilitat és una de les característiques clau del gestor d’e‐learning. Cada projecte d’e‐learning és únic, però tots necessiten planificació, disseny ...

40

Bases d'execució del pressupost anual 2015 del Consorci del Parc de Collserola

Bases d'execució del pressupost anual 2015 del Consorci del Parc de Collserola

... 1) Contractes d ' obres i de concessió d'obres públiques.. Certificat d'existencia de credit, o document que legalment els substitueixi, i fiscalització previa de la Intervenció. P[r] ...

11

La Intervenció psicopedagògica en el marc de les UEC : elements que afavoreixen un bon assessorament i una bona resposta educativa

La Intervenció psicopedagògica en el marc de les UEC : elements que afavoreixen un bon assessorament i una bona resposta educativa

... la educativa, mitjançant un conveni, atenent casos individuals d’alumnes que mostrin situacions problemàtiques extremes: necessitats en el camp de a salut mental, d’educació escolar, de la vida familiar i ...

156

Portal web d'avaluació escolar

Portal web d'avaluació escolar

... un disseny fet a mida ja que per a la gestió econòmica ja disposa d'un ERP específic i aquestes solucions ofereixen un entorn integral de gestió que no es faria ...

60

Show all 10000 documents...

Related subjects