educació infantil

Top PDF educació infantil:

Land art a educació infantil: un projecte possible

Land art a educació infantil: un projecte possible

... i educació infantil» i més en concret en l’activitat del Land Art, es vol establir un vincle entre art i context educatiu, afavorint l’exploració, la percepció, la interpretació i la creació com a elements ...

52

La relaxació a través de la psicomotricitat en Educació Infantil

La relaxació a través de la psicomotricitat en Educació Infantil

... d'Educació Infantil, com ja s'ha esmentat anteriorment, es propiciarà un estil de vida equilibrat, però també afavorirà la resolució de conflictes, generant un clima d'aula tranquil i ...

71

El joc com a eina didàctica en Educació Infantil

El joc com a eina didàctica en Educació Infantil

... La proposta d’intervenció educativa ha estat una experiència molt enriquidora i positiva per als infants d’educació infantil. A través dels jocs, els infants han pogut gaudir d’una activitat lúdica alhora que ...

55

L’ensenyament de la música a partir del moviment a Educació Infantil

L’ensenyament de la música a partir del moviment a Educació Infantil

... d’Educació Infantil en quant a l’aplicació de propostes didàctiques de la música, som coneixedora que falten propostes concretes dirigides al treball de la música i el ...

50

Educar per a la Mort en Educació Infantil

Educar per a la Mort en Educació Infantil

... a Educació Infantil” es presenta un recull d’aquells contes millor valorats pels professionals d’aquest àmbit, sent el treball del tutor fonamental per al bon desenvolupament de la ...

52

Educació per a la Salut Visual a l’Educació Infantil: l’impacte de les TIC

Educació per a la Salut Visual a l’Educació Infantil: l’impacte de les TIC

... d’Educació Infantil, m’aporta també coneixements sobre la planificació i organització d’estratègies educatives que afavoreixen l’Educació per a la salut en l’Educació ...

48

L'art dels espais a Educació Infantil

L'art dels espais a Educació Infantil

... El present treball és un projecte innovador relacionat amb la forma de donar l’educació artística a les escoles. Des d’una visió de mestra s’abordarà la importància de treballar les arts plàstiques als diferents centres ...

53

La pissarra digital en educació infantil

La pissarra digital en educació infantil

... d'educació infantil i primària que tenen pàgina web o un bloc sobre el centre en el qual publiquen les activitats que realitzen els alumnes juntament amb fotografies i algun vídeo, la metodologia que s'utilitza en ...

43

El M learning en Educació Infantil

El M learning en Educació Infantil

... d’Educació Infantil de les Illes Balears, trobem que ens diu que Els continguts educatius s’han d’abordar per mitjà d’activitats globalitzades que tenguin interès i significat per als infants, que parteixin de les ...

52

L’educació física a Educació Infantil, etapa de 3 6 anys: una proposta didàctica del joc com a motor d’aprenentatge

L’educació física a Educació Infantil, etapa de 3 6 anys: una proposta didàctica del joc com a motor d’aprenentatge

... Per qüestions de manca de temps, no s’han treballat específicament tots els continguts de cada àrea del currículum. Aquesta, podria ser una proposta per a que vulgui continuar aquest treball. El recull de jocs que jo ...

75

Interculturalitat, consum responsable: comerç just i educació infantil

Interculturalitat, consum responsable: comerç just i educació infantil

... Donat que la diversitat cultural és un fet a les nostres aules avui dia, a traves d’aquest treball es pretén fer reflexionar sobre el què significa la interculturalitat, sobre les raons de caire econòmic i social que ...

40

Intel ligència emocional a les aules d'educació infantil i educació primària  Una nova forma d'ensenyament a les aules

Intel ligència emocional a les aules d'educació infantil i educació primària Una nova forma d'ensenyament a les aules

... L’educació ha sigut una pràctica que s’ha estès durant molts d’anys a molts països del món, aquesta hauria de ser pràctica, però amb una teoria que expliqui com és millor treballar-la. Per poder comprendre la teoria de ...

48

Programa emocional a Educació Infantil

Programa emocional a Educació Infantil

... En l’educació emocional, es parla de la intel·ligència emocional que és la que determina l’èxit en les relacions socials, a més dels actes i les decisions importants en la vida. Aquesta absència d’educació emocional pot ...

76

Música com a fonament metodològic a Educació Infantil

Música com a fonament metodològic a Educació Infantil

... L’illa d’Eivissa té una enorme escassetat en quant a centres d’ensenyament musical per a infants de 0 a 6 anys la qual cosa dona lloc a una important pèrdua d’oportunitats de desenvolupaments. L’oferta de centres millora ...

39

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2008-2009

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2008-2009

... 16.898 Educació infantil (3-6 anys) 16.720 22.242 1.303 40.265 Educació primària (6-12 anys) ...77.162 Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys) ...

51

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2009-2010

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2009-2010

... En els gràfics anteriors, per facilitar la comparació amb altres àmbits territorials i per la disponibilitat de sèries històriques, hem considerat tot l’alumnat estranger dels ensenyaments de règim general a partir de 3 ...

54

Educació afectivo sexual als alumnes d'ESO per prevenir l’abús sexual infantil

Educació afectivo sexual als alumnes d'ESO per prevenir l’abús sexual infantil

... A Europa, un de cada cinc menors és víctima d'abús sexual i les Illes Balears no són cap excepció respecte a aquesta proporció. Nombrosos retalls de premsa mostren casos d'abús sexual infantil (ASI) a les Illes. ...

65

Título“O cofre dos libros”: unha proposta de ensino aprendizaxe de Literatura Infantil e Xuvenil a través de Twitter

Título“O cofre dos libros”: unha proposta de ensino aprendizaxe de Literatura Infantil e Xuvenil a través de Twitter

... This article aims to present a proposal as part of an elective course: Literature for children and young adults and its didactics, in third year of the Primary Teachers’ Training Degree at the University of A Coruña, ...

20

Informe sectorial: educació

Informe sectorial: educació

... Un dels pilars en què se sustenten les societats desenvolupades és l’educació que reben les persones que les conformen. De fet, el nivell educatiu de les persones d’un país és un indicador clau del grau de benestar ...

14

Propuesta de intervención para trabajar la atención plena en Educación Infantil

Propuesta de intervención para trabajar la atención plena en Educación Infantil

... de infantil, se han diseñado una serie de sesiones en las que se trabaja con la educación emocional a través de actividades en las que los niños son más conscientes de su propio cuerpo, de su respiración, de sus ...

52

Show all 8820 documents...