educació primària

Top PDF educació primària:

Intel ligència emocional a les aules d'educació infantil i educació primària  Una nova forma d'ensenyament a les aules

Intel ligència emocional a les aules d'educació infantil i educació primària Una nova forma d'ensenyament a les aules

... l'educació primària, el currículum d’educació primària ha d’integrar la competència social i ciutadana, perquè els alumnes siguin capaços de prendre decisions i saber com actuar, és a dir pretén crear ...

48

Ensenyament de les ciències experimentals a educació primària: Recursos docents

Ensenyament de les ciències experimentals a educació primària: Recursos docents

... Aquest treball va destinat a oferir un complement a la formació dels docents que han d’impartir l’assignatura de ciències naturals. Al llarg del meu període estudiantil com a alumna del grau en educació ...

49

Tallers d’experimentació de l’àrea de les Ciències Naturals per Educació Primària

Tallers d’experimentació de l’àrea de les Ciències Naturals per Educació Primària

... L'objectiu principal d'aquest TFG és desenvolupar una metodologia i activitats que fomentin el gust per les ciències. Aquestes, consistiran en una sèrie de tallers d'experimentació a l'àrea de Ciències de la naturalesa ...

103

Càlcul mental a Educació Primària  Per què treballar ho? Possibles propostes

Càlcul mental a Educació Primària Per què treballar ho? Possibles propostes

... a educació infantil, s’hauria de treballar amb les quantitats i amb les adicions o sostraccions dels nombres però sense utilitzar els dits ni altres parts del cos per a realitzar els recomptes, únicament a partir ...

60

Estudi de la resolució de problemes pel mètode de Polya en educació primària

Estudi de la resolució de problemes pel mètode de Polya en educació primària

... A més la classe de 6é de Primària amb dos sessions no va tindre prou de temps per a resoldre els cinc problemes. Aleshores hi ha xiquets/es que no van poder concloure la prova. Per una altra banda aquesta mateixa ...

57

Aproximació a les competències digitals musicals i la seva didàctica als estudis de grau de mestre en educació primària. Estudi de casos múltiple en la menció d'educació musical de les universitats catalanes

Aproximació a les competències digitals musicals i la seva didàctica als estudis de grau de mestre en educació primària. Estudi de casos múltiple en la menció d'educació musical de les universitats catalanes

... de primària i secundària i al mateix temps fer música i dansa de manera simultània (això a nivell espanyol només es va concretar en un centre a Navarra i un a Catalunya, l’Institut Escola Artístic Oriol ...

1008

La calculadora a l’Educació Primària

La calculadora a l’Educació Primària

... Actualment na Bàrbara és mestra de Primer curs de Primària. La conec perquè va ser la meva tutora al Pràcticum I, durant el qual vaig ser present a una activitat usant la calculadora. Un dels continguts del primer ...

60

Les TIC a l'educació primària

Les TIC a l'educació primària

... És un fet constatat que l’ensenyament està canviant a passos de gegant dintre i fora de les aules i que aquestes noves tecnologies venen per quedar-se. La proliferació de tecnologies mediàtiques, la comercialització i ...

65

Educació emocional a un aula de 2n de Primària

Educació emocional a un aula de 2n de Primària

... (Educació Primària, Educació Emocional i context educatiu real) és d’on naix la motivació per proposar aquesta recerca que s’ha dut a terme i que es detalla a l’apartat del marc ...

31

Educació en valors: projecte contra la violència de gènere en edats primerenques

Educació en valors: projecte contra la violència de gènere en edats primerenques

... i primària on els valors de respecte, igualtat i solidaritat, deurien ser estendards de l’educació dels nens i nenes d’edats ...d’educació primària i en una societat ...d’educació primària per a la ...

39

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2008-2009

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2008-2009

... 2.660 Educació infantil (3-6 anys) 1.796 3.313 148 5.257 Educació primària (6-12 anys) ...10.701 Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys) ...

51

Informe sectorial: educació

Informe sectorial: educació

... D’altra banda, i de manera comuna a tots els perfils professionals d’aquest sector, és imprescindible que adquireixin alguna acreditació que certifiqui coneixements d’informàtica donat que les noves tecnologies s’ha ...

14

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2009-2010

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2009-2010

... Una de les variables d’escolarització amb un impacte més gran en la dinàmica dels centres educatius és la matricula viva, pel que suposa d’inestabilitat. Enguany, tot i que ha disminuït (376 altes i 307 baixes menys que ...

54

Art contemporani, per què no?

Art contemporani, per què no?

... pràctica pot classificar-se com tancada i inflexible, ja que dona poc marge a un altre tipus d’accions. A més, l’ús dels llibres quedaria lluny de la consecució de les competències abans esmentades ja que la iniciativa, ...

20

De la primària a la secundària

De la primària a la secundària

... a primària solen ser individuals, i normalment es produeixen a petició dels mestres, quan aquests entenen que han exhaurit les possibilitats d’orientació i consideren que els cal la col·laboració d’un especialista ...

125

La diversitat musical a l’aula de primària

La diversitat musical a l’aula de primària

... de primària d’escoles de diversos pobles de la Comunitat Valenciana (annex III), escollits de manera aleatòria i estratificada, és a dir, s’ha passat l’enquesta a una classe de sisé de primària de diferents ...

40

Show all 583 documents...