Educació secundària obligatòria

Top PDF Educació secundària obligatòria:

L'orientació vocacional, eina fonamental en el desenvolupament de l'alumnat a l'Educació Secundària Obligatòria

L'orientació vocacional, eina fonamental en el desenvolupament de l'alumnat a l'Educació Secundària Obligatòria

... El present treball d’investigació explora com es treballa l’Orientació Vocacional a l'IES Francesc de Borja Moll de Palma de Mallorca a través d'un estudi de casos. S’ha realitzat un estudi teòric pel que fa referència ...

70

El pensament computacional als currículums de l'educació secundària obligatòria a l'Estat espanyol

El pensament computacional als currículums de l'educació secundària obligatòria a l'Estat espanyol

... Les noves tendències que el mercat tecnològic imposa, impliquen assumir nous reptes per part de tota la societat i requereix, específicament d'estudiants i educadors, l'acceptació i posada en pràctica de diferents tipus ...

85

L'educador social a l'educació secundària obligatòria : Una proposta adreçada a l'IES Manuel Blancafort

L'educador social a l'educació secundària obligatòria : Una proposta adreçada a l'IES Manuel Blancafort

... L’escolarització obligatòria presenta “una honda preocupación por los problemas que provocan el absentismo, el abandono y el fracaso escolar” (Melendro, 2008:67), seguint amb les teories d’aquest autor trobem en ...

81

El cinema com a eina didàctica per a treballar en valors a l’Educació Secundària Obligatòria

El cinema com a eina didàctica per a treballar en valors a l’Educació Secundària Obligatòria

... Quan es tracta d’educar en valors, ja que aquests són abstractes és molt difícil fer entendre i sentir als alumnes del que parlem simplement amb paraules, és a dir, només emprant el llenguatge verbal. El cinema ens ...

101

Prevenció del sobrepès i l’obesitat a través d’un estil de vida actiu per a alumnes d’educació secundària obligatòria

Prevenció del sobrepès i l’obesitat a través d’un estil de vida actiu per a alumnes d’educació secundària obligatòria

... A l’hora de tutoria els alumnes de 1r i de 4t es posaran en grups de 4. Els alumnes de 1r els i ensenyaran la valoració final que tenen i els valors dels diferents test i de l’estat de salut (IMC, biomipedància, etc.). ...

96

La gestió del temps periescolar com a estratègia d’aprenentatge en la millora dels resultats acadèmics en l’educació secundària obligatòria

La gestió del temps periescolar com a estratègia d’aprenentatge en la millora dels resultats acadèmics en l’educació secundària obligatòria

... a Secundària Obligatòria i el final de l’etapa d’obligatorietat, que comprèn un moment de l’escolarització decisiu i sobre el qual existeix encara avui una controvèrsia no resolta al nostre país” (Gimeno ...

590

Les aules d'acollida : anàlisi del projecte d'aules d'acollida en educació secundària obligatòria a Catalunya

Les aules d'acollida : anàlisi del projecte d'aules d'acollida en educació secundària obligatòria a Catalunya

... A secundària es constituïren les Comissions de la Diversitat compostes pel psicòleg i el professor de pedagogia terapèutica del centre (departament d’orientació), el psicòleg de l’EAP, el cap d’estudis, i d’altres ...

52

Bullying : Violència entre escolars a l'educació secundària obligatòria

Bullying : Violència entre escolars a l'educació secundària obligatòria

... La mostra objecte d’estudi compren tres centres escolars d’educació secundària obligatòria del municipi de Sant Andreu de la Barca que són: IES El Palau; IES Montserrat Roig; i IES Sant Andreu. El problema ...

99

La sexualitat humana al primer curs de l’educació secundària obligatòria

La sexualitat humana al primer curs de l’educació secundària obligatòria

... 11 vergonya quan es tracta de parlar d‟aquests temes, la qual cosa els podria estar limitant quan es tracta d‟expressar-se amb total llibertat i naturalitat. No obstant, la majoria d‟alumnes que declaren sentir vergonya ...

90

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2008-2009

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2008-2009

... 16.898 Educació infantil (3-6 anys) 16.720 22.242 1.303 40.265 Educació primària (6-12 anys) ...77.162 Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys) ...

51

L'arqueologia també fa Història  L'ús de l'arqueologia i el patrimoni arqueològic com a una eina didàctica als centres de secundària de Borriana (Castelló)

L'arqueologia també fa Història L'ús de l'arqueologia i el patrimoni arqueològic com a una eina didàctica als centres de secundària de Borriana (Castelló)

... l’Educació Secundària Obligatòria trobem: «Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i dels demés, així com el patrimoni artístic i cultural» (LOE, ...

67

Els Itineraris com a recurs didàctic per a la Geografia del Turisme: Un itinerari didàctic per la Platja de Palma

Els Itineraris com a recurs didàctic per a la Geografia del Turisme: Un itinerari didàctic per la Platja de Palma

... d’una manera molt similar al concepte de Vygotsky de zona de desenvolupament pròxim (Cubero i Luque, 2008). Tal i com resalta Sanchez Ferrezuelo (2010), segons la tradició Vygotskiana, la zona de de desenvolupament ...

161

Barcelona educació. Núm. 18 (2001)

Barcelona educació. Núm. 18 (2001)

... de secundària i a centres cívics; edita un but- lletí trimestral que és repartit gratuïtament a ajuntaments i centres d’ensenyament; disposa de tres exposicions itinerants que mostren la història del nostre país, ...

32

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2009-2010

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2009-2010

... Una de les variables d’escolarització amb un impacte més gran en la dinàmica dels centres educatius és la matricula viva, pel que suposa d’inestabilitat. Enguany, tot i que ha disminuït (376 altes i 307 baixes menys que ...

54

Educació i Memòria Històrica

Educació i Memòria Històrica

... Secundaria Obligatòria, i amb altres més majors d’entre 50 i 60 anys, vaig poder constatar que no saben pràcticament res de què va passar durant la Guerra, quines varen ser les seves causes i com era la vida ...

55

El teatre com assignatura obligatòria a educació secundària

El teatre com assignatura obligatòria a educació secundària

... Per tant, baix el meu punt de vista el teatre és un mitjà idoni per a poder construir un camí cap a la maduresa de l’alumne, ja que ensenya a ser persones. És per això, que el teatre és una eina molt valuosa , però que ...

47

Atenció a la diversitat: programa d'enriquiment curricular de Tecnologia en Batxillerat

Atenció a la diversitat: programa d'enriquiment curricular de Tecnologia en Batxillerat

... Respecte a la estratègia d’intervenció davant alumnes amb altes capacitats o alt rendiment, després d’analitzar les propostes més concurrents pels especialistes en aquesta matèria, considere que les adaptacions ...

86

El mètode cientific a la cuina  Utilitat en l'aprenentatge de la Química

El mètode cientific a la cuina Utilitat en l'aprenentatge de la Química

... Ens trobam amb el cas d’una pregunta oberta, on els alumnes han de resoldre quines seran les millors condicions, comprovant fins i tot si els dits populars de les àvies són o no certs. Aprendran per tant a emulsionar, i ...

58

Show all 552 documents...