Educación das mulleres

Top PDF Educación das mulleres:

TítuloA educación das mulleres no pensamento feminista galego de finais do XIX e comezos do XX: a perspectiva de Emilia Pardo Bazán

TítuloA educación das mulleres no pensamento feminista galego de finais do XIX e comezos do XX: a perspectiva de Emilia Pardo Bazán

... as mulleres campesiñas e do ámbito rural terán que gañarse a vida por si soas, mentres que as burguesas buscarán do acomodo e o sostén dos homes; tal reproche cara a clase media tan deostada por Pardo Bazán, queda ...

15

TítuloÍndices 1997 2006

TítuloÍndices 1997 2006

... FLECHA GARCÍA, CONSUELO, “A historia da educación das mulleres no contexto dos “Estudios das Mulleres”, nº 7, Estudos, 2003, páxs.. FRAGA FERNÁNDEZ, X.A.[r] ...

7

TítuloPioneiras na ciencia: o papel das mulleres na revolución científica

TítuloPioneiras na ciencia: o papel das mulleres na revolución científica

... a educación das mulleres debía seguir o modelo de feminidade da época, de tal modo que só debían ser educadas para ser boas esposas, procurando non sobardar os límites do considerado “feminino”, o ...

5

TítuloO impacto da crise económica na situación laboral dos inmigrantes  Comparativa de España e Galicia

TítuloO impacto da crise económica na situación laboral dos inmigrantes Comparativa de España e Galicia

... hai mulleres neste sector extractivo, mais no caso do agrario, España emprega o triplo de homes que en Galicia, máis aínda no caso das mulleres, ás cales Galicia só reservou un 2,65% de postos ...

21

TítuloIgualdade legal, desigualdade penitenciaria  Evolución da situación da muller ante o sistema penitenciario español

TítuloIgualdade legal, desigualdade penitenciaria Evolución da situación da muller ante o sistema penitenciario español

... reinserción das mulleres, a maioría están relacionadas coa promoción do seu acceso a un emprego, xa que é un dos mecanismos que máis facilitan a ...As mulleres reclusas poden tomar parte en ...

16

TítuloMulleres coidadoras en países en vías de desenvolvemento: implicación do estudantado na educación para o desenvolvemento, sensibilización e visibilización na Facultade de Fisioterapia

TítuloMulleres coidadoras en países en vías de desenvolvemento: implicación do estudantado na educación para o desenvolvemento, sensibilización e visibilización na Facultade de Fisioterapia

... A promoción activa da responsabilidade social universitaria ten un papel prioritario para conseguir un modelo máis sustentable e humano. As actividades propostas polo persoal docente e investigador deben ter un impacto ...

14

TítuloA violencia da representación: a herdanza do discurso colonial nas imaxes contemporáneas das mulleres negras

TítuloA violencia da representación: a herdanza do discurso colonial nas imaxes contemporáneas das mulleres negras

... Nas últimas décadas, unha parte importante dos traballos académicos no eido dos estudos culturais téñense centrado na cuestión da representación, por ser esta unha práctica fundamen- tal na produción de cultura. Se a ...

7

TítuloA representación das mulleres no mapa da cidadanía española no exterior  Un reflexo da pegada migratoria?

TítuloA representación das mulleres no mapa da cidadanía española no exterior Un reflexo da pegada migratoria?

... 51,05% mulleres e un 48,95% varóns) tiñan fixada a súa residencia no exterior no ano 2013, que se elevan a ...(50,98% mulleres e 49,02% varóns) a 1 de xaneiro de ...

5

TítuloCuantificación da perda das novas xeracións de mulleres técnicas  O caso da UDC

TítuloCuantificación da perda das novas xeracións de mulleres técnicas O caso da UDC

... Una última reflexión afecta á efectividade de abordar o problema únicamente desde o nivel em- presarial ou a educación superior. Alén dos prexuízos ou preconcepcións sociais, o avance e especialización das ...

5

TítuloEfecto do exercicio terapéutico na dor e calidade de vida na fibromialxia: unha revisión sistemática

TítuloEfecto do exercicio terapéutico na dor e calidade de vida na fibromialxia: unha revisión sistemática

... A escala PEDro é un recurso moi empregado que clasifica os ensaios clínicos, axudando a xuzgar a calidade e a utilidade destos para a toma de decisión clínicas informadas. Está composta por 11 ítems, dos cales tan só ...

64

TítuloDúas subordinacións en paralelo: mulleres e lingua galega

TítuloDúas subordinacións en paralelo: mulleres e lingua galega

... ás mulleres en canto tales. Nesta filosofía, as mulleres non só serían iguais, senón abertamente supe- riores aos homes, por posuidoras intrínsecas de calidades excelsas que nunca se acla- ra como é que ...

10

José Martí, hombre de su tiempo. Meditaciones sobre la educación del ser latinoamericano

José Martí, hombre de su tiempo. Meditaciones sobre la educación del ser latinoamericano

... la educación, tomando en consideración, por una parte, la relevancia que ha tenido su pensamiento y su accionar en los diferentes órdenes de la vida material y social, para la época ...relación ...

16

TítuloNarrativa criminal escrita por mulleres: cinco novelas galegas

TítuloNarrativa criminal escrita por mulleres: cinco novelas galegas

... e das redes sociais foi en boa medida responsabilidade da propia autora, xornalista de profesión, que partía da súa experiencia previa na promoción da serie Dragal, orixe de diversos materiais multimedia e dun ...

12

TítuloDemocracia, cidadanía europea e mulleres: ¿existe algunha relación?

TítuloDemocracia, cidadanía europea e mulleres: ¿existe algunha relación?

... Polo que se refire ó Parlamento Europeo, a presencia feminina rondaba o 28% en 1995, gracias á adhesión á Unión Europea de Austria, Finlandia e Suecia que contribuiron, coa súa máis anti[r] ...

11

TítuloA violencia de xénero nas mulleres novas

TítuloA violencia de xénero nas mulleres novas

... nas mulleres que a sufriron, á vez que evitar que as mulleres inicien unha nova rela- ción de ...ás mulleres novas de ferramentas persoais que lles permitan detectar a violencia en futuras ocasións e ...

17

TítuloFalarmos galego as mulleres, por que non?

TítuloFalarmos galego as mulleres, por que non?

... as mulleres ou, moi sintomaticamente, cando choren e se ...e mulleres a través do uso de mecanismos simbólicos como a ...e mulleres non falan exactamente ...

23

Título“Mulleres colleiteiras” e alumnado de Educación Social: unha experiencia de aprendizaje e servizo

Título“Mulleres colleiteiras” e alumnado de Educación Social: unha experiencia de aprendizaje e servizo

... In the 2015/16 academic year, the 1st and 3rd year students of Social Education participated in a Learning and Service project (ApS) with the collective “Mulleres colleiteiras”. The objectives have been to make ...

8

TítuloO mito do “éxito” escolar das rapazas

TítuloO mito do “éxito” escolar das rapazas

... Na escola “hai de todo como na sociedade”. Esta adoita ser unha idea comunmente admitida que mostra a aceptación das condicións de desigualdade como un feito natural e que alcanza ás desigualdades de xénero de ...

16

TítuloPerspectiva de xénero no desempeño ocupacional das mulleres redeiras

TítuloPerspectiva de xénero no desempeño ocupacional das mulleres redeiras

... 57 a nivel físico como emocional e, a súa vez, nas demais ocupacións do seu día a día. Fan especial fincapé a que a maioría, en algún momento da súa vida traballando como redeira, tiveron algunha problemática que lles ...

82

TítuloUn achegamento aos preconceptos contra o galego por parte das mulleres a través das súas palabras

TítuloUn achegamento aos preconceptos contra o galego por parte das mulleres a través das súas palabras

... B. Manuela é unha muller de 60 anos que naceu e vive nunha aldeíña dun concello rural. Posúe estudos básicos. É galegofalante de sempre, mais manifesta que lle custa máis ler e escribir en galego que en castelán, posto ...

15

Show all 10000 documents...