• No se han encontrado resultados

Emocions -- Aspectes socials -- Espanya

El treball amb alumnat TDAH : El treball de les habilitats socials i les emocions

El treball amb alumnat TDAH : El treball de les habilitats socials i les emocions

... habilitats socials amb alumnat amb trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat ...habilitats socials, aspectes que influeixen en la seva qualitat de ...d’habilitats socials, basat en ...

65

El treball amb alumnat TEA : el treball de les habilitats socials i les emocions

El treball amb alumnat TEA : el treball de les habilitats socials i les emocions

... En aquest apartat es descriurà el treball realitzat al llarg d’aquest Projecte de Pràcticum I. El tema de la intervenció que articula aquest projecte és el treball de les habilitats socials i emocions amb ...

72

L’adolescència una etapa clau per a la sexualitat: factors socials de les conductes sexuals de risc i intervencions infermeres a Espanya

L’adolescència una etapa clau per a la sexualitat: factors socials de les conductes sexuals de risc i intervencions infermeres a Espanya

... relacions socials fora de la família agafen força per la qual cosa en aquest moment els joves oposen els valors i la educació sexual rebuda per els pares amb el que conten els seus amics, majoritàriament ...

48

Influència de les emocions en el processament de la informació en alumnes dislèxics

Influència de les emocions en el processament de la informació en alumnes dislèxics

... amb aspectes biològics i/o genètics) i les emocionals (més vinculades amb l'aspecte social i les interaccions socials: l'espai a on els alumnes construeixen els significats de manera activa i ...

51

El sector elèctric a Espanya

El sector elèctric a Espanya

... La situació del sector elèctric espanyol ha canviat radicalment durant la ultima dècada. Dues de les causes principals han estat la deteriorant situació financera de les empreses i les conseqüències de tots els anys ...

27

Les emocions a l’Educació Infantil  Detecció de necessitats

Les emocions a l’Educació Infantil Detecció de necessitats

... les emocions en l’Educació ...les emocions és suficient i adequat a les escoles, així com demostrar la importància ...pròpies emocions i com les treballen amb l’alumnat dintre de ...les ...

10

Baròmetre semestral de Barcelona. Desembre 2009

Baròmetre semestral de Barcelona. Desembre 2009

... L’estudi consta de dues parts: la primera és fixa i recull l’opinió de la ciutadania sobre fixa i recull l’opinió de la ciutadania sobre l’evolució i l’estat de la ciutat, així com sobre la gestió municipal. Els ...

38

Elaboració, aplicació i avaluació d'un mètode d'autoformació en educació emocional: anàlisi del procés de creixement emocional de famílies i mestres

Elaboració, aplicació i avaluació d'un mètode d'autoformació en educació emocional: anàlisi del procés de creixement emocional de famílies i mestres

... Altres autores com Guil i Gil-Olarte (2007) també ens alerten d’allò que reforcem i de quan ho fem en l’expressió de les nostres emocions. Les autores exposen que l’observació dels demés ens permet fer-nos una ...

389

Les emocions a l’aula: educació emocional, influència en l’aprenentatge i recursos pràctics  Segona etapa d’Educació Infantil (3 a 6 anys)

Les emocions a l’aula: educació emocional, influència en l’aprenentatge i recursos pràctics Segona etapa d’Educació Infantil (3 a 6 anys)

... les emocions afecten sempre sigui l’edat que sigui; però la forma d’afectar pot estar més controlada (amb més intel·ligència emocional) o ...les emocions poden afavorir o bloquejar el procés d’aprenentatge, ...

55

La caiguda de les caixes d’estalvi a Espanya

La caiguda de les caixes d’estalvi a Espanya

... a Espanya” i consisteix en una part més teòrica explicant el perquè d’aquesta caiguda, el funcionament de les caixes d’estalvi, la seva forma de propietat, el seu govern corporatiu i una altra part més tècnica i ...

35

Anàlisi sectorial del sector del automòbil a Espanya

Anàlisi sectorial del sector del automòbil a Espanya

... a Espanya a partir de les 5 forces de Porter: primer, la rivalitat interna dels competidors existents fent una descripció de la competència del sector; segon, el poder de negociació amb els compradors; tercer, el ...

40

Les energies renovables a Espanya  Revolució o miratge?

Les energies renovables a Espanya Revolució o miratge?

... El sistema energètic és, com molt elements que formen part del nostre entorn quotidià, un gran desconegut per la majoria de les persones. Sens dubte, és un entramat molt complex, però un cop ens endinsem en la seva ...

55

Òrgans municipals : codi funcional, nom, adreça, cap de cada organ i telefon segons organigrama a març 1988

Òrgans municipals : codi funcional, nom, adreça, cap de cada organ i telefon segons organigrama a març 1988

... CONSELLER-REGIDOR AREA DE SERVEIS SOCIALS 43. COORDINADOR DE SERVEIS SOCIALS 43[r] ...

137

Introducció a la Transfenomenologia de les emocions

Introducció a la Transfenomenologia de les emocions

... La pregunta inicial (P1) va dirigida a la discussió actual i més general al voltant de la intersubjectivitat, el reconeixement de la diferència, l’alteritat. És una pregunta que comprèn la resta i enllaça amb les dues ...

94

Geografies de la interseccionalitat: llocs, emocions i desigualtats

Geografies de la interseccionalitat: llocs, emocions i desigualtats

... categories socials, a més d’operar en el context unes de les altres, també s’articulen en relació al temps i a l’espai d’una forma variable (Anthias, ...categories socials es poden intensificar les unes a ...

23

A new species of the genus Moitessieria Bourguignat, 1863 (Gastropoda: Moitessieriidae) from Catalonia, Spain

A new species of the genus Moitessieria Bourguignat, 1863 (Gastropoda: Moitessieriidae) from Catalonia, Spain

... Espècie nova del gènere Moitessieria Gastropoda: Moitessieriidae per a Catalunya, Espanya Es descriu una espècie nova del gènere Moitessieria Bourguignat, 1863 per a Catalunya Espanya, t[r] ...

7

Aspectes immunopatogènics de les miopaties inflamatòries

Aspectes immunopatogènics de les miopaties inflamatòries

... Per altre banda, també vàrem observar un augment d’expressió de MHCI a les fibres musculars perifasciculars en les biòpsies musculars de malalts amb DM, com ja s’ha descrit prèviament 83[r] ...

83

Aspectes biològics de la depressió postpart

Aspectes biològics de la depressió postpart

... diversos aspectes particulars i nous; primer de tot i fins on sabem, és el primer treball que avalua l’associació de dèficit de ferro en estadiatges inicials i la DPP en una mostra relativament gran de dones en el ...

100

Aspectes bàsics de la Llei Concursal

Aspectes bàsics de la Llei Concursal

... La declaració de concurs és més favorable si la sol·licita la persona deutora, ja que l’objectiu del concurs serà pagar als creditors/es i, una vegada s’han pagat els deutes, que la per[r] ...

10

La primera traducció de l'Ulisses a Espanya

La primera traducció de l'Ulisses a Espanya

... L’autor d’aquesta traducció inèdita és, en efecte, Joan Francesc Vidal Jové (Manresa, 1899- Newcastle, 1978). Narrador i dramaturg en català durant els anys de la II República Espanyola, s’exilià a França l’octubre de ...

22

Show all 792 documents...

Related subjects