• No se han encontrado resultados

Empreses -- Tecnologia de la informació -- Catalunya

L'empresa xarxa a Catalunya : TIC, productivitat, competitivitat, salaris i rendiment a les empreses de Catalunya  Informe final de recerca (volum I)

L'empresa xarxa a Catalunya : TIC, productivitat, competitivitat, salaris i rendiment a les empreses de Catalunya Informe final de recerca (volum I)

... les empreses requereixen una elevada complexitat tecnològica per a obtenir beneficis a través de la reducció de costos i de la dife- renciació del seu ...les empreses fan ús d’aquest equipament i, encara ...

566

TIC: tecnologies de la informació i la comunicació a Barcelona i Catalunya

TIC: tecnologies de la informació i la comunicació a Barcelona i Catalunya

... les empreses tecnològiques es concentren en parcs tecnològics o zones empresarials com ara el districte de la innovació 22@Barcelona, el Parc Tecnològic del Vallès i el Tecnocampus de Mataró o en polígons ...

16

Els recursos sonors en els informatius radiofònics. Anàlisi dels recursos sonors en els relats periodístics dels informatius de migdia de Catalunya Informació, Catalunya Ràdio, COM Ràdio, COPE Catalunya, Ona Catalana, Onda Rambla, Ràdio 4 i SER Catalunya

Els recursos sonors en els informatius radiofònics. Anàlisi dels recursos sonors en els relats periodístics dels informatius de migdia de Catalunya Informació, Catalunya Ràdio, COM Ràdio, COPE Catalunya, Ona Catalana, Onda Rambla, Ràdio 4 i SER Catalunya

... mateixa melodia, però té ritmes diferents ja sigui al matí, a la tarda o a la nit. Llavors la careta és la identificació d’això que nosaltres li havíem demanat i els titulars també. A partir d’aquí tota la resta són ...

2391

L'empresa xarxa a Catalunya : TIC, productivitat, competitivitat, salaris i rendiment a les empreses de Catalunya  Informe final de recerca (volum II)

L'empresa xarxa a Catalunya : TIC, productivitat, competitivitat, salaris i rendiment a les empreses de Catalunya Informe final de recerca (volum II)

... la informació presenta una rendibilitat econòmica reduïda, a causa d’haver obtingut, com a mitjana, resul- tats negatius (pèrdues) tant en l’exercici 2001 com en el ...de tecnologia baixa presenta el major ...

452

L'escola a la societat xarxa : Internet a l'educació primària i secundària  Informe final de recerca (volum I)

L'escola a la societat xarxa : Internet a l'educació primària i secundària Informe final de recerca (volum I)

... a empreses i editorials, va servir per posar de manifest que hi havia un desconeixement molt gran del tema dels estàn- dards de contingut educatiu o ...la Informació, es va instituir a Catalunya un ...

920

El mercat de treball metall-mecànic a Catalunya. Una anàlisi des de l’Enfocament Segmentacionista de Cambridge per al cas de la comarca d’Osona

El mercat de treball metall-mecànic a Catalunya. Una anàlisi des de l’Enfocament Segmentacionista de Cambridge per al cas de la comarca d’Osona

... tenir informació suficient, creuen que els processos de deslocalització es desenvolupen de manera significativa durant els últims anys i tindran efectes importants, sobretot en termes de volum de mà d’obra i de ...

375

Agenda dones Barcelona. Juny 2019, segona quinzena

Agenda dones Barcelona. Juny 2019, segona quinzena

... En el marc de la commemoració dels 10 anys de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, l'Institut Català de les Dones, en col·laboració amb les dones de la cooperativa ...

15

Introducció a la creació de pàgines web, setembre 2008

Introducció a la creació de pàgines web, setembre 2008

... la informació i la forma de presentar-la estiguin clarament ...la informació que conté un document i es deixaria per als fulls d'estils el seu aspecte i disseny en diferents mitjans (ordinadors, PDA, ...

10

Anàlisis de la informació sobre RSC de les empreses espanyoles

Anàlisis de la informació sobre RSC de les empreses espanyoles

... les empreses més rendibles no divulguen tanta ...les empreses més rendibles divulguin més informació, però els resultats no confirmen aquesta ...les empreses rendibles tenen satisfets, en ...

48

Agenda dones Barcelona. Juny 2013, segona quinzena

Agenda dones Barcelona. Juny 2013, segona quinzena

... La web del programa Preinfant és un servei d'acompanyament a la maternitat en situacions de fragilitat social, amb el suport de la Secretaria de Famílies del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de ...

7

Pla de millora ràpida de la transparència pressupostària i financera 2015 [versió presentació]

Pla de millora ràpida de la transparència pressupostària i financera 2015 [versió presentació]

... Facilitar noves eines didàctiques al ciutadà per a apropar conceptes i elements pressupostaris i financers Desenvolupament de aplicacions mòbil relacionades relatives a les finances municipals per a facilitar al ciutadà ...

25

La inversió estrangera a l'àrea de Barcelona i Catalunya

La inversió estrangera a l'àrea de Barcelona i Catalunya

... aquestes empreses, cal posar de manifest l’esforç desenvolupat des de les administracions catalanes en termes de suport a les empreses ca- talanes que volen instal·lar-se al continent asiàtic, per exemple ...

47

Epidemiologia del suïcidi a Catalunya, 2015

Epidemiologia del suïcidi a Catalunya, 2015

... de Catalunya durant l’any 2015, amb la finalitat de poder extreure’n informació que permeti copsar la realitat del ...a Catalunya durant l’any 2015, recopilant informació sobre cadascun dels ...

51

La confidencialitat en el procediment de mediació

La confidencialitat en el procediment de mediació

... 21. En un sentit similar ho va suggerir el Llibre verd de 2002, COM(2002) 196 final, en l'apartat 3.2.2.1, núm. 82: «[Q]uan l'ADR no s'hagués vist coronada per l'èxit, el tercer que hi hagués intervingut no hauria de ...

10

DinaWEB : l'organització de recursos accessibles en línia a la Biblioteca Virtual de la Universitat Oberta de Catalunya

DinaWEB : l'organització de recursos accessibles en línia a la Biblioteca Virtual de la Universitat Oberta de Catalunya

... la informació a format text sense les etiquetes HTML i que i gràcies a la uniformitat de les pàgines un percentatge important dels recursos van poder ser carregats sense gran ...

8

Migració de sistemes entre empreses

Migració de sistemes entre empreses

... la informació), com última mesura de seguretat es realitzarà per part de l’equip de migració una còpia de seguretat de la informació local que hi haja a l’estació de treball, encara que aquesta ...

91

Flaix econòmic. 3r trimestre 2017

Flaix econòmic. 3r trimestre 2017

... Les empreses de fins a 10 treballadors són les més nombroses a l'AMB ja que representen el 85% del total ...les empreses de Barcelona (12,5 treballadors) és semblant a la de l'AMB (12,2) i superior a la de ...

11

El sector agroalimentari a Barcelona i Catalunya

El sector agroalimentari a Barcelona i Catalunya

... idees, empreses i ...d’activitat, Catalunya és, en el cas de la indústria, la comunitat autònoma amb major pes sobre el total espanyol (un 23%) i ocupa, pel que fa al sector serveis, la segona posició quant ...

16

Pla Barcelona digital 2017-2020 Transició cap a la Sobirania Tecnològica [versió presentació]

Pla Barcelona digital 2017-2020 Transició cap a la Sobirania Tecnològica [versió presentació]

... Guiar la transformació i la innovació digital del sector públic, establint estàndards de servei oberts i millorant els serveis (habitatge, salut, energia, mobilitat, …). Assegu- rar que la ciutat disposa de una ...

23

Agenda dones Barcelona. Febrer 2015, primera quinzena

Agenda dones Barcelona. Febrer 2015, primera quinzena

... de Catalunya i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, presenten aquestes recomanacions, conscients del paper rellevant que han jugat en els últims anys els mitjans de comunicació en donar visibilitat i ...

11

Show all 10000 documents...

Related subjects