• No se han encontrado resultados

Ésser humà

UNITAT 5 EL DEBAT FILOSÒFIC SOBRE L ÉSSER HUMÀ

UNITAT 5 EL DEBAT FILOSÒFIC SOBRE L ÉSSER HUMÀ

... Així doncs, per començar aquest examen, primerament m’adono que hi ha una gran diferència entre l’esperit i el cos, ja que el cos, a causa de la seva naturalesa, és sempre divisible, i que l’esperit és completament ...

16

L ésser humà davant la malaltia

L ésser humà davant la malaltia

... La seva funció és permetre el pas de metabòlits (nutrients i substàncies de residu) d’una cèl·lula a una altra, així com servir d’unió a les cèl·lules i fibres del teixit conjuntiu.. 4[r] ...

112

de l evolució i l origen de l ésser humà

de l evolució i l origen de l ésser humà

... A partir de 1900, l’acceptació de la teoria darwinista va experimen- tar un declivi a causa del descobriment de les mutacions, que poden implicar grans canvis en poc de temps i d’algunes[r] ...

32

Contaminació antropogènica del medi marí repercusions sobre els organismes aquàtics i ésser humà /

Contaminació antropogènica del medi marí repercusions sobre els organismes aquàtics i ésser humà /

... ii) los Estados miembros habrán de proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua subterránea y garan- tizarán un equilibrio entre la extracción y la alimenta- ción de dichas agua[r] ...

979

Reflexió sobre intel·ligència artificial i la seva relació amb l'ésser humà

Reflexió sobre intel·ligència artificial i la seva relació amb l'ésser humà

... L’assumpte tècnic relacionat amb la programació de la veritable intel·ligència té a veure amb el fet no reconegut, però inevitable, que la intel·ligència humana, i la seva bessona, la consciència humana, són artefactes ...

32

Cos i consciència : El paper de les emocions en la unificació de l'ésser humà

Cos i consciència : El paper de les emocions en la unificació de l'ésser humà

... Teniendo en cuenta, por un lado, que el objetivo principal del estudio se centra en cómo se actualiza la propia imagen identidad del self a través de la autoconsciencia FELDENKRAIS, 1985[r] ...

76

L'ètica del gènere humà a partir de "Escritores de la Libertad"

L'ètica del gènere humà a partir de "Escritores de la Libertad"

... Maria Antònia Pujol Maura Vàrem voler dedicar aquesta XVI Setmana de Cinema Formatiu a Edgar Morin, donat que el rector de la Universitat de Barcelona va tenir l’honor durant a la solemne sessió acadèmica del curs ...

93

El sentiment de culpa com a potencial humà enfront de la insolidaritat o de la injustícia social

El sentiment de culpa com a potencial humà enfront de la insolidaritat o de la injustícia social

... l’ésser humà, i és fàcil comprovar l’afinitat d’això amb el concepte de autorealitza- ció introduït per la neopsicoanalista Karen Horney en el seu llibre La neurosi i el desenvolupament ...

26

Aplicació didàctica: Estudi del cos humà a través d'una gota de sang

Aplicació didàctica: Estudi del cos humà a través d'una gota de sang

... del ésser humà, la divisió en nivells d’organització facilita la ...del ésser humà al mateix moment que estudiam el paper que realitzen resultarà més fàcil la seva ...cos humà en ...

32

És possible parlar de Déu amb el llenguatge humà?

És possible parlar de Déu amb el llenguatge humà?

... l’ésser humà en el camp de la creació artística i del pensament, en el camp del compromís social ètic i polític, i en el camp del servei desinteressat i generós als ...

7

Article. Projecte Genoma Humà

Article. Projecte Genoma Humà

... l'ésser humà, es pressuposava que el nombre de gens que presentaria havia d'estar direc- tament relacionat amb la mateixa i per tant presentar un gran nombre (sobre els ...

5

L'evolució del cervell humà: des d'Homo erectus a Homo sapiens

L'evolució del cervell humà: des d'Homo erectus a Homo sapiens

... 52 Però, que ha succeït al llarg de l’evolució per a què els homínids desenvolupessin la cognició social? Són tres els factors que es relacionen per explicar el desenvolupament cognitiu social; el bipedisme, l’augment ...

71

El cost humà de la Guerra Civil a la comarca d'Osona: una primera aproximació

El cost humà de la Guerra Civil a la comarca d'Osona: una primera aproximació

... Les víctimes per bombardeig constitueixen un altre àmbit d’anàlisi en l’estudi del cost humà de la Guerra Civil. Vagi per endavant que l’estudi de les víctimes per bombardeig a la comarca d’Osona el considerem, ...

39

Anàlisi dinàmica inversa del moviment humà mitjançant el programari Opensim

Anàlisi dinàmica inversa del moviment humà mitjançant el programari Opensim

... cos humà com a sistema mecànic comporta la definició d’enllaços entre els diversos sòlids que el conformen i, a més, la definició d’un enllaç de sis graus de llibertat entre un dels sòlids i el ...

76

Fonaments culturals i semiòtics del desenvolupament humà, setembre 2014

Fonaments culturals i semiòtics del desenvolupament humà, setembre 2014

... És des del context d'aquest treball des del qual el concepte de participació guiada es pot entendre com un�procés�que�està�present�no�solament�en�la infància,�sinó�en�tots�els�moments�del�desenvolupament�humà. No ...

56

Consideracions sobre l'embrió humà

Consideracions sobre l'embrió humà

... La determinació de fronteres exactes en processos en els quals es produeix una estructuració progressiva creixent és difícil de precisar. El que es pot fer és defi nir un marge dins del qual es pugui establir una alta ...

12

El cos humà, l exercici físic i la salut. Com funciona el cos humà i els efectes sobre el mateix de l exercici físic.

El cos humà, l exercici físic i la salut. Com funciona el cos humà i els efectes sobre el mateix de l exercici físic.

... cos humà Quins són el aparells i sistemes de l’organisme • L’Aparell Locomotor : Gràcies a l’aportació de nutrients i oxigen, els músculs tenen la capacitat de contraure’s i ...

10

Patrimoni humà. Fra Josep de la Concepció, Mestre tracista

Patrimoni humà. Fra Josep de la Concepció, Mestre tracista

... El de Sant Francesc sembla que estava edificat des del Portal de Sant Francesc, en el punt on el carrer de Sant Antoni enllaça amb la Muralla de Sant Francesc fins a arribar al raval d[r] ...

32

Estatuts de la Fundació Factor Humà [2012 text no oficial]

Estatuts de la Fundació Factor Humà [2012 text no oficial]

... Di ictor/a general. Tindra un nombre mínim de 3 i un mWm de 40 membres. I Patronat és !'argan suprem de la Fundació, i té les funcions i facultats que li atribueixen aquests esta[r] ...

20

Estructura tridimensional del domini extracel·lular de 4F2hc (CD98) humà

Estructura tridimensional del domini extracel·lular de 4F2hc (CD98) humà

... i humà codifiquen per a una proteïna de 530 i 523 aminoàcids respectivament amb un pes molecular aparent de ~53 kDa i una identitat del 91% entre les dues ...

215

Show all 70 documents...

Related subjects