Establiments comercials

Top PDF Establiments comercials:

Concurs per a l'ornamentació nadalenca d'aparadors dels establiments comercials de diferents barris de la ciutat 2018 : bases

Concurs per a l'ornamentació nadalenca d'aparadors dels establiments comercials de diferents barris de la ciutat 2018 : bases

... dels establiments comercials de diferents barris de la ciutat, en la seva quarta edició; ORDENAR-NE la publicació al Butlletí Oficial de la Província; SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 ...

6

Paisatge lingüístic als establiments comercials del barri de Pere Garau (Palma)

Paisatge lingüístic als establiments comercials del barri de Pere Garau (Palma)

... els establiments comercials del barri de Pere ...els establiments regentats per immigrants pràcticament no hem trobat rètols en català, i la llengua de resposta (en els casos en què ens han entès ...

46

Pla especial d'ordenació dels establiments comercials destinats a la venda d'articles de record o souvenirs a la ciutat de Barcelona [2018 text refós]

Pla especial d'ordenació dels establiments comercials destinats a la venda d'articles de record o souvenirs a la ciutat de Barcelona [2018 text refós]

... dels establiments comercials destinats a la venda d’articles de record o souvenirs a la Ciutat de Barcelona, es fonamenta en el que disposen: l’article 67 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel ...

5

Modificació del pla especial d'ordenació dels establiments comercials destinats a la venda d'articles de record o souvenirs a la ciutat de Barcelona : informe final de participació ciutadana

Modificació del pla especial d'ordenació dels establiments comercials destinats a la venda d'articles de record o souvenirs a la ciutat de Barcelona : informe final de participació ciutadana

... Xavier Moreno dona la benvinguda i presenta el procés participatiu i el context en què es desenvolupa. Explica la motivació que porta a l’Ajuntament a proposar la modificació del Pla Especial, que té com a objectiu bàsic ...

22

Informe sobre regulació de les pantalles lluminoses en establiments comercials

Informe sobre regulació de les pantalles lluminoses en establiments comercials

... identificadors comercials mitjançant pantalles de plasma visibles des de la via pública, que permet ordenar la seva retirada mitjançant procediments administratius ordinaris de restauració de la legalitat ...

7

El cas de la ciutat de Barcelona : algunes reflexions sobre la protecció dels establiments comercials des de l'administració

El cas de la ciutat de Barcelona : algunes reflexions sobre la protecció dels establiments comercials des de l'administració

... l’activitat. A l’acord què va pesar més, els conceptes de «manteni- ment patrimonial» o de «manteniment comercial»? Potser millor això que res? O el cas de, aquesta si emblemàtica (també per molts motius lligats als ...

18

Obertura comerços en diumenges. 2016

Obertura comerços en diumenges. 2016

... Establiments comercials ubicats a la zona qualificada com a turística dels sectors quotidià alimentari, quotidià no alimentari, roba i calçat, complements, equipament de la llar, oci i cultura, vehicles i ...

74

Enquesta activitat del sector comercial de Barcelona : presentació de resultats.  2015

Enquesta activitat del sector comercial de Barcelona : presentació de resultats. 2015

... Activitat del Sector Comercial de Barcelona és conèixer les característiques dels establiments comercials, l’opinió dels seus responsables sobre l’activitat comercial a la ciutat i les seves perspectives de ...

213

Infomercats : el butlletí informatiu dels mercats municipals. Núm. 32 (2009)

Infomercats : el butlletí informatiu dels mercats municipals. Núm. 32 (2009)

... Els establiments comercials formats per parades que ja te- nen les denominacions de peix fresc i marisc; cansaladeria i xar- cuteria i embotits, adrogueria i queviures, es transformen pro- gressivament a la ...

8

Enquesta activitat del sector comercial de Barcelona : presentació de resultats. Desembre 2014

Enquesta activitat del sector comercial de Barcelona : presentació de resultats. Desembre 2014

... Activitat del Sector Comercial de Barcelona és conèixer les característiques dels establiments comercials, l’opinió dels seus responsables sobre l’activitat comercial a la ciutat i les seves perspectives de ...

217

La nova regulació dels horaris comercials

La nova regulació dels horaris comercials

... són establiments comercials amb una superfície de venda inferior a 500m2 i que distribueixen la seva oferta, de manera similar, entre tots i cadascun dels següents grups d’articles: a) llibres, diaris i ...

7

Obertura comerços en diumenges. 2015

Obertura comerços en diumenges. 2015

... Establiments comercials dels sectors quotidià alimentari, quotidià no alimentari, roba i calçat, complements, equipament de la llar, oci i cultura, vehicles i altres, situats en els barris (el Raval, el ...

101

Enquesta activitat del sector comercial de Barcelona : presentació de resultats. 2017

Enquesta activitat del sector comercial de Barcelona : presentació de resultats. 2017

... Activitat del Sector Comercial de Barcelona és conèixer les característiques dels establiments comercials, l’opinió dels seus responsables sobre l’activitat comercial a la ciutat i les seves perspectives de ...

240

Inventari de locals 2016 : informe executiu de síntesi de resultats

Inventari de locals 2016 : informe executiu de síntesi de resultats

... potencials establiments comercials, a Barcelona es podria parlar d’un Índex d’aprofitament del teixit comercial (índex que permet saber el nombre de locals amb activitat econòmica vigent respecte al total ...

147

Enquesta activitat del sector comercial de Barcelona : presentació de resultats. 2016

Enquesta activitat del sector comercial de Barcelona : presentació de resultats. 2016

... establiments comercials visitats entre el 15 de novembre i el 14 de desembre de 2016. Respecte els tipus d’establiment visitat, el 28,8% són d’alimentació, el 25,3% d’equipament personal, el 25,1% de ...

244

Barcelona compta amb 60.265 establiments actius

Barcelona compta amb 60.265 establiments actius

... els establiments de Finances i assegurances, que lidera l’Eixample (377), però pel que fa al tant per cent respecte al total de serveis són els districtes de les Corts, Nou barris i Sarrià - Sant Gervasi els que ...

6

Pla especial d'establiments de concurrència pública i altres activitats del Districte de Sarrià-Sant Gervasi [2006]

Pla especial d'establiments de concurrència pública i altres activitats del Districte de Sarrià-Sant Gervasi [2006]

... a) No seran d'aplicació les determinacions sobre condicions d'emplaçament i localitza- ció que estableix aquest Pla Especial, a les activitats definides com a classes 2.2, 2.3. i 2.4 que tinguin caràcter complementari i ...

14

Pla de comerç del districte de l'Eixample

Pla de comerç del districte de l'Eixample

... eixos comercials i un total de 9 associacions comercials, és necessari seguir treballant per enfortir el teixit associatiu del districte, a través de la col·laboració i l’aprofitament de sinèrgies entre les ...

98

Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del Districte de Ciutat Vella [2005]

Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del Districte de Ciutat Vella [2005]

... cial, entre si o entre aquestes i altres establi- ments, es calcularà mesurant la línia recta imaginaria que va des de les portes d'accés principal d'un i altre establiment, sense tenir en compte l'alçada de les ...

8

Gestió de rutes per a comercials : GestComRutes

Gestió de rutes per a comercials : GestComRutes

... Amb l'aplicació es vol obtenir un sistema que faciliti el treball del comercial oferint-los la ruta més adequada en funció dels contactes seleccionats. També permetrà fer un seguiment dels productes servits en cada etapa ...

51

Show all 152 documents...