estadística de la informació

Top PDF estadística de la informació:

Construcció i explotació d'un magatzem de dades sobre informació estadística de l'NBA

Construcció i explotació d'un magatzem de dades sobre informació estadística de l'NBA

... El següent pas es el disseny es el Disseny del Magatzem de Dades. En aquesta part començarem amb el disseny de les Dimensions i Atributs dels elements que han de conformar el magatzem de dades i les Taules de Fets amb on ...

55

Informació estadística Mercat Central del Peix. 2009

Informació estadística Mercat Central del Peix. 2009

... NEGRA Patagonian toothifish Marmota / Pescada-branca Legine merluce Dissostichs eleginoides 411105 Lluç palangre nacional Merluza palangre nacional Purple dye murex Marmota / Pescada-bra[r] ...

94

Construcción y explotación de un Almacén de Datos sobre informació estadística de la NBA

Construcción y explotación de un Almacén de Datos sobre informació estadística de la NBA

... La base de datos ORACLE la dividiremos en diferentes esquemas, por un lado, tendremos el entorno de real, es decir, el Almacén de datos propiamente dicho que verán los usuarios, y por ot[r] ...

49

Informació estadística del Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna. 2008

Informació estadística del Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna. 2008

... A ll s’adreça a tots aquells professionals que vulguin seguir l’evolució dels productes més comercialitzats al Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna o la d’aquelles fru[r] ...

59

Informació estadística del Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna. 2011

Informació estadística del Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna. 2011

... Aquest treball s’adreça a tots aquells professionals que vulguin seguir l’evolució dels productes més comercialitzats al Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna o la d’aq[r] ...

70

Informació estadística Mercat Central del Peix. 2011

Informació estadística Mercat Central del Peix. 2011

... Itàlia Italia Peix blau Pescado azul Juliol Julio Peix congelat Pescado congelado Juny Junio Peix espasa Pez espada Liba Liba Peix fresc Pescado fresco Llagosta cues Langosta colas Pelad[r] ...

98

ia018

ia018

... La ciencia de datos (DATA SCIENCE) toma teorías y técnicas de diversas disciplinas: estadística, bases de datos, inteligencia artificial, visualización de informació[r] ...

7

Barcelona informació. Núm. 42 (2001)

Barcelona informació. Núm. 42 (2001)

... L’organització Public Communication of Sciencie and Technology va ser fundada l’any 1989 per Pierre Fayard, doc- tor en ciències de la Informació i de la Comunicació. Actual- ment és membre del Comité Executiu. ...

15

Barcelona informació. Núm. 45 (2001)

Barcelona informació. Núm. 45 (2001)

... L’Agenda 21 de Barcelona pretén reunir, en un sol docu- ment, els compromisos relacionats amb el medi ambient que la ciutat està disposada a portar a terme els pròxims vint o trenta anys. El treball base va ser aprovat ...

16

Barcelona informació. Núm. 44 (2001)

Barcelona informació. Núm. 44 (2001)

... Una dels aspectes en els quals més s’ha treballat és en millorar la relació directa amb el ciutadà. Així, s’han potenciat els serveis que permeten la realització de tràmits des de casa a través del domini ...

16

Barcelona informació. Núm. 43 (2001)

Barcelona informació. Núm. 43 (2001)

... Barcelona 2004, un gran espai situat sobre l’esplanada que cobrirà la depuradora, gairebé una ciutat dins la mateixa ciutat. Serà el punt de confluència de diferents maneres de viure, de[r] ...

20

Barcelona informació. Núm. 41 (2001)

Barcelona informació. Núm. 41 (2001)

... a informació tan variada com la xarxa de metro i autobusos, les tarifes de les targes multi- viatge, els punts de lloguer de bicicletes, la xarxa de carrils bici, el transport turístic, les illes de vianants, el ...

15

Barcelona informació. Núm. 47 (2001)

Barcelona informació. Núm. 47 (2001)

... a informació sobre l’estat del trànsit, amb la possibilitat de connectar en directe amb les càmeres instal·lades en diversos punts de la ciutat; informació sobre el transport públic, amb dades exactes dels ...

16

Barcelona informació. Núm. 40 (2001)

Barcelona informació. Núm. 40 (2001)

... Els objectius de la transformació de tota aques- ta zona són clars ordenar els espais i usos del front litoral amb criteris d’acces- sibilitat, continuïtat i integració urbanes, així com[r] ...

20

Barcelona informació. Núm. 46 (2001)

Barcelona informació. Núm. 46 (2001)

... la informació i les telecomuni- cacions, així com les que estiguin relacionades amb la investigació, el disseny, l’edició, la cultura, les activitats multimèdia i la gestió de bases de dades i del ...

20

Barcelona informació. Núm. 49 (2001)

Barcelona informació. Núm. 49 (2001)

... la informació de tots els serveis adreçats a les persones des dels diferents àmbits d’actuació que s’oferei- xen, per tal que el major nombre de persones possible pugui gaudir dels recursos de què dis- posa la ...

16

Barcelona informació. Núm. 48 (2001)

Barcelona informació. Núm. 48 (2001)

... L a inauguració d’un nou tram del passeig de les Aigües és el motiu central de la celebració del Dia de Collserola d’a- quest any 2001. Aquest nou tram del passeig de les Aigües és un pa[r] ...

16

Barcelona informació. Núm. 37 (2000)

Barcelona informació. Núm. 37 (2000)

... la informació sobre els espais verds o les platges de Barcelona està des d'ara disponible a Internet, a través de la pàgina web que l'Institut Municipal de Parcs i Jardins acaba d'estrenar ...àmplia ...

19

Elaboració d'un pla de seguretat de la informació

Elaboració d'un pla de seguretat de la informació

... Testeig de noves versions de l’aplicació web: Estacions de treballusuaris Servidors Xarxa Interna Xarxa LAN Correu electrònic Accés a Internet d’usuaris Servidor xarxa Interna Fitxers co[r] ...

21

Elaboració d'un pla de seguretat de la informació

Elaboració d'un pla de seguretat de la informació

... El cost global i el retorn de la inversió dels diferents projectes és el següent: Anys Concepte Cost de manteniment Amortització Benefici brut Benefici net... Màster interuniversitari de[r] ...

39

Show all 10000 documents...