• No se han encontrado resultados

Fabra i Coats

Posada en funcionament de Fabra i Coats : fàbrica de creació i centre d'art contemporani de Barcelona : mesura de govern

Posada en funcionament de Fabra i Coats : fàbrica de creació i centre d'art contemporani de Barcelona : mesura de govern

... presentat, i donades les seves característiques Fabra i Coats ha de funcionar com a dinamitzador i centre de referència del programa Fàbriques de ...coordinació i el foment de ...

13

Memòria del procés participatiu "Fabra i Coats, un espai obert a Sant Andreu"

Memòria del procés participatiu "Fabra i Coats, un espai obert a Sant Andreu"

... participatiu Fabra i Coats, un espai obert a Sant Andreu dóna continuïtat a les accions que es van emmarcar en la Mesura de ...d’equipaments i habitatges al recinte de la Fabra i ...

49

Nou conjunt d'equipaments i habitatges al recinte de la Fabra i Coats : mesura de govern

Nou conjunt d'equipaments i habitatges al recinte de la Fabra i Coats : mesura de govern

... de Fabra i ...(MUHBA), i amb l’estreta col·laboració de l’entitat d’Antics Treballadors de Fabra i Coats Associació Amics Fabra i Coats, s’ha procedit a la ...

21

Informe de valoració del procés participatiu "Fem un nou espai jove a Sant Andreu" : Espai Jove Jaume Oller

Informe de valoració del procés participatiu "Fem un nou espai jove a Sant Andreu" : Espai Jove Jaume Oller

... la Fabra i Coats de Sant Andreu, ha obert les seves portes per donar cabuda a la Festa de retorn un cop finalitzat el procés participatiu “Fem un nou Espai Jove a Sant Andreu”, on joves, infants ...

54

Sant Andreu. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Balanç 2007-2011

Sant Andreu. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Balanç 2007-2011

... 2007 i la ...millorat i pacificat molts carrers a tots els barris, s’estan desenvolu- pant els equipaments de Fabra i Coats, Navas i Casernes de Sant Andreu, s’han completat ...

8

Nova etapa en la direcció de diversos equipaments i programes culturals: informe

Nova etapa en la direcció de diversos equipaments i programes culturals: informe

... (Fabra i Coats), Carme Mayugo (Teleduca i Artibarri), Martí Peran (Universitat de Barcelona), Leire San Martín (Tabakalera), Aida Sánchez de Serdio (MNCARS) i Linda Valdés (Fundació ...

7

Preus públics per al curs 2018-2019 : activitats, lloguers i serveis culturals desenvolupats per l'ICUB

Preus públics per al curs 2018-2019 : activitats, lloguers i serveis culturals desenvolupats per l'ICUB

... a Fabra i Coats tindran dret a la utilització d’altres espais per a activitats de creació, a banda del que tinguin assignat, a un cost del 25% del preu de l’ús puntual de ...convertir Fabra ...

38

Memòria 2009

Memòria 2009

... Amb l’objectiu de fomentar la competiti- vitat del sector logístic català mitjançant l’aplicació de recursos TIC avançats, es durà a terme la interconnexió telemàtica de les principals plataformes logístiques cata- ...

72

Estudi de paisatge urbà: Can Peguera

Estudi de paisatge urbà: Can Peguera

... urbanitzada i batejada amb Ferran Fabra i Puig (Barcelona 1866 - 1944), segon marquès d'Alella, que havia estat alcalde de la ciutat durant dos ...Romà Fabra i Puig, primer marquès del ...

79

Memòria 2017

Memòria 2017

... Infantil i Juvenil (SDLIJ) de la ...infantil i juvenil ...Rifà i Maria Rius moderada per Bernat Cormand, filòleg i il·lustrador, amb la participació de les autores i de la professora ...

122

El mundo de los cuentos de hadas desde la perspectiva del sentido común en Una [estupenda] historia de dragones y princesas [más o menos]

El mundo de los cuentos de hadas desde la perspectiva del sentido común en Una [estupenda] historia de dragones y princesas [más o menos]

... (Sierra i Fabra 2009: 9) y se considera una persona seria, el Senti- do Común “lleva el pelo de color rojo con mechas azules, la oreja llena de pendientes, un piercing en la nariz, otro en la barbilla y un  ...

18

Sant Andreu. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Desembre 2004

Sant Andreu. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Desembre 2004

... celona i els seus barris és cami- nant”, diu Jaume Ferret, un dels participants en l’última caminada de Sant Andreu de Palomar i antic veí del ...Montjuïc, i així aniran succeint-se cada mes noves ...

8

Agenda dones Barcelona. Març 2015, segona quinzena

Agenda dones Barcelona. Març 2015, segona quinzena

... vida i del nostre cos, sent la porta a la connexió a través d'emocions, la qual cosa dilueix les diferències i les possibilitats de dominació que poguessin estar lligades al sexe masculí i ...anys ...

20

Acta 4 de desembre de 2017 de la Comissió Permanent

Acta 4 de desembre de 2017 de la Comissió Permanent

... dades i les fa més ...canvis i demà mateix l’enviaran a ...nom i si s’escau la entitat a la qual pertanyen per dos motius: perquè així queda gravat per a l’acta i també perquè és una forma de ...

13

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 058 (2006)

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 058 (2006)

... Contínua de la Universitat Pompeu Fabra una sessió de formació sobre indicadors i avaluació, adreçada als signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. La sessió es va organitzar atenent a les ...

8

Agenda dones Barcelona. Abril 2015, primera quinzena

Agenda dones Barcelona. Abril 2015, primera quinzena

... socials i religiosos que han marcat la trajectòria de les seves vides ...lluita i rebel·lió que caracteritzava els anys setanta. Autor i direcció Iñaki ...Urroz i Anabel ...

10

Enfermedad de Coats, presentación de un Caso y revisión de la literatura

Enfermedad de Coats, presentación de un Caso y revisión de la literatura

... Coats disease is an idiopathic retinal vasculopathy that can progress to exudative retinal detachment and neovascular glaucoma if is not treated. It is considered a condition of diffi cult diagnosis due to clinical ...

11

Enquesta d’usuaris de l’Estació d’Autobusos de Fabra i Puig. 2015

Enquesta d’usuaris de l’Estació d’Autobusos de Fabra i Puig. 2015

... de Fabra i Puig, així com l’evolució de les mateixes als darrers quatre ...Tot i que s’ha de tenir en compte que hi ha una dispersió estadística important, podríem indicar que l’usuari mig de ...

40

MUHBA butlletí : butlletí informatiu del Museu d'Història de Barcelona. Núm. 32 (2016)

MUHBA butlletí : butlletí informatiu del Museu d'Història de Barcelona. Núm. 32 (2016)

... púlpits i carrers va tenir un paral·lel en el món visual i, a través de diversos recursos, els artífexs d’aquestes obres atacaren els enemics oferint-ne una imatge ...mal i l’arsenal reformista feia ...

16

MUHBA butlletí : butlletí informatiu del Museu d'Història de Barcelona. Núm. 33 (2017)

MUHBA butlletí : butlletí informatiu del Museu d'Història de Barcelona. Núm. 33 (2017)

... Vives i Pierre Vilar fa set dècades. Davant d’aquest fet i dels indicis con- tradictoris que s’han anat documen- tant hi ha hagut diversos autors que, fent palesa la riquesa dels nostres ar- xius, han ...

32

Show all 10000 documents...

Related subjects