• No se han encontrado resultados

Formació permanent del professorat

Els assessors del CEP en la formació permanent del professorat no universitari

Els assessors del CEP en la formació permanent del professorat no universitari

... de formació, ni fer una formació inicial que jo contava a lo millor, de 150 o 200 hores, com un postgrau o un curs ...de formació, a lo millor és que a nosaltres amb les TIC és més bo de fer, no ho ...

471

Formació Permanent del professorat a la xarxa : una experiència de treball cooperatiu

Formació Permanent del professorat a la xarxa : una experiència de treball cooperatiu

... • potenciar, dissenyar i dinamitzar entorns virtuals cooperatius on els professionals puguin compartir experiències interdisciplinars (diferents àrees, treball per projectes, resolució de problemes, formació ...

89

Introducció a l’educació mediàtica  Proposta de curs de formació permanent del professorat

Introducció a l’educació mediàtica Proposta de curs de formació permanent del professorat

... La idea de realitzar aquesta proposta sorgeix per diversos motius. Primer, perquè és un tema que engloba dos dels àmbits que més m’interessen: el món de la comunicació, els mitjans i el seu poder, i alhora el de ...

61

Anàlisi de necessitats de formació del professorat d'Educació Primària de les Illes Balears

Anàlisi de necessitats de formació del professorat d'Educació Primària de les Illes Balears

... la formació permanent del professorat (Oliver, 1998b) on a partir de l’anàlisi de les intervencions formatives desenvolupades a Mallorca des de 1968 fins a 1997 i en el marc de la situació actual de ...

1496

El treball col·laboratiu mitjançant comunitats virtuals d'aprenentatge com a eina de formació per al professorat d'Educació física de secundària

El treball col·laboratiu mitjançant comunitats virtuals d'aprenentatge com a eina de formació per al professorat d'Educació física de secundària

... de formació a Espanya per al curs 2010-2011 presentades per l’IFIIE (Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa), el Pla d’acció 2010-2011 del Ministeri d’Educació presentat pel ...

122

Les matemàtiques al Cicle Formatiu de Grau Superior de Moblament  Estat actual i possibles millores

Les matemàtiques al Cicle Formatiu de Grau Superior de Moblament Estat actual i possibles millores

... el professorat de matemàtiques del batxillerat artístic o de cicles formatius en la major part d’ocasions són titulats en belles arts i no en matemàtiques o alguna ...del professorat en una o dues matèries, ...

67

Disseny d'una formació interna Moodle per a professorat de cicles de grau mitjà i superior, com a recolzament dels processos d'ensenyament aprenentatge

Disseny d'una formació interna Moodle per a professorat de cicles de grau mitjà i superior, com a recolzament dels processos d'ensenyament aprenentatge

... d’una formació interna Moodle per a professorat, com a recolzament dels processos d’Ensenyament- Aprenentatge”; consisteix en la creació d’un curs virtual de Moodle, dins la plataforma Planeta Cifog (pròpia ...

149

Barcelona salut als barris : Memòria 2016

Barcelona salut als barris : Memòria 2016

... Població diana: joves entre 16-25 anys Contingut: Consta de tres fases: FASE 1: El rocòdrom, en el què s’inicia els i les joves del barri en l’escalada i que això serveixi de porta d’entrada per les formacions. FASE 2: ...

59

Competències professionals en Educació per a la Sostenibilitat des de la Complexitat: plantejament i instrument d’avaluació

Competències professionals en Educació per a la Sostenibilitat des de la Complexitat: plantejament i instrument d’avaluació

... la formació docent i l’elaboració d’un marc curricular de caràcter competencial en la formació del professorat, inicial i permanent que orientés l’ES i que a més respongués a la demanda de ...

287

Programes de formació professional i ocupacional per a l'alumnat amb  NESE i estratègies per atendre la diversitat en la FPT  Una proposta de formació per al professorat de FPB “específica”

Programes de formació professional i ocupacional per a l'alumnat amb NESE i estratègies per atendre la diversitat en la FPT Una proposta de formació per al professorat de FPB “específica”

... la formació de professorat en quant a les necessitats i característiques dels alumnes amb NESE així com en la metodologia i recursos per atendre a aquesta ...la formació del professorat de ...

72

Programes preventius en centres d'educació secundària de Barcelona : avaluació. 2012-2013

Programes preventius en centres d'educació secundària de Barcelona : avaluació. 2012-2013

... La mitjana de temps de dedicació al programa va ser de 6 hores. El ‘PASE.bcn’ té set unitats més una que es planteja com a accessòria, a realitzar amb els pares i mares. De les set unitats a realitzar amb l’alumnat, si ...

45

Foment de la convivència positiva a l’aula de formació professional mitjançant l’escala de provenció

Foment de la convivència positiva a l’aula de formació professional mitjançant l’escala de provenció

... de formació al centre sobre coaching educatiu a la que ha participat gairebé tot l’equip educatiu del ...aquesta formació es volen promoure activitats concretes d’educació emocional i cohesió social, així ...

130

Els dons de l’educació: dels altres, del regal de la cultura i d’una missió de salvació

Els dons de l’educació: dels altres, del regal de la cultura i d’una missió de salvació

... el professorat puga sentir-se fà- cilment superat per les dimensions dels problemes a què ha ...del professorat com a activistes polítics en les comunitats i no com a observadors passius (Gale i Densmore, ...

17

Formació Professional : guia de la Formació Professional a Barcelona. 2010-2011

Formació Professional : guia de la Formació Professional a Barcelona. 2010-2011

... A efectuar el manteniment i la repara- ció de maquinària i equipament indus- trial, en condicions de qualitat i seguretat en els terminis requerits; obtenir la producció en línies automa- titzades amb la qualitat, la ...

100

Formació Professional : guia de la Formació Professional a Barcelona. 2009-2010

Formació Professional : guia de la Formació Professional a Barcelona. 2009-2010

... de formació professional sigui molt proper a les necessitats que presenta el mercat i hi doni ...una formació que dóna valor afegit al coneixement, experiència pràctica i especialització, la qual cosa ...

100

Educació: informe sectorial 2013

Educació: informe sectorial 2013

... la formació amb el creixement econòmic, en concret, la teoria del capital humà considera l’educació com a una inversió que permet incrementar la seva dotació de capital ...entre formació, productivitat i ...

23

Diversitat a l’escola i escoles diverses: tres exemples diferents del tractament de la inclusió

Diversitat a l’escola i escoles diverses: tres exemples diferents del tractament de la inclusió

... Conseqüentment, els aspectes que es posen a l’abast són: en primer lloc, la definició d’escola inclusiva, és a dir, què entenem per “escola inclusiva”. Tot seguit, el proper punt a destacar és com podem afavorir el seu ...

77

Curs en línia de reciclatge i formació en TIC per al professorat de l'escola Bac de Roda

Curs en línia de reciclatge i formació en TIC per al professorat de l'escola Bac de Roda

... Roda). Formació i/o reciclatge formatiu que actualment i arrel de les grans retallades en els pressupostos d’educació s’ha vist ...de formació en TIC i la rellevància que les noves tecnologies tenen per ...

164

De l'educació permanent a la formació dels docents passant per l'educació d'adults

De l'educació permanent a la formació dels docents passant per l'educació d'adults

... Una de les variables que directament influeix en la qualitat de l’aprenentatge d’adults és la formació dels professionals que la duen a terme. Cal dir, i així es reconegut per la Comissió Europea en la Comunicació ...

6

Barcelona educació. Núm. 39 (2004)

Barcelona educació. Núm. 39 (2004)

... És essencial superar aquesta desconfiança crònica entre pares i mares i el professorat. Es produeixen moltes vegades tensions que són absurdes i que es produeixen arran de tenir aquesta sensació de desconfiança ...

32

Show all 5116 documents...

Related subjects