gent gran

Top PDF gent gran:

Les veus de la gent gran: gent gran i participació: Barcelona 2002-2003

Les veus de la gent gran: gent gran i participació: Barcelona 2002-2003

... LES VEUS DE LA GENT GRAN 135 za, ha perdido energía, el músculo se nos ha atrofiado. Si no nos movemos, nos atrofiamos. Por eso mantenernos activos física- mente es fundamental. Y no hay que ir al gimnasio. ...

142

Recomanacions del CAGG de Barcelona sobre el tractament i la participació de la gent gran en els mitjans de comunicació

Recomanacions del CAGG de Barcelona sobre el tractament i la participació de la gent gran en els mitjans de comunicació

... la Gent Gran de Barcelona des de sempre ha tingut una especial preocupació per la imatge que difonen els mitjans de comunicació sobre la gent gran i també per la baixa participació de les ...

8

Butlletí gent gran Les Corts : publicació de les entitats de gent gran del Districte de Les Corts de l'Ajuntament de Barcelona. Núm. 10 (2011)

Butlletí gent gran Les Corts : publicació de les entitats de gent gran del Districte de Les Corts de l'Ajuntament de Barcelona. Núm. 10 (2011)

... Els casals municipals de Sant Ramon i Can Novell pretenen constituir un arxiu de memòria fotogràfica de Barcelona i les Corts. Les persones que hi vulguin participar poden portar les fotos que considerin que poden tenir ...

5

Butlletí gent gran Les Corts : publicació de les entitats de gent gran del Districte de Les Corts de l'Ajuntament de Barcelona. Núm. 09 (2010)

Butlletí gent gran Les Corts : publicació de les entitats de gent gran del Districte de Les Corts de l'Ajuntament de Barcelona. Núm. 09 (2010)

... La sessió va començar amb unes paraules de benvinguda del president de l’Aula, el Sr. Joan Vila i Prats, que va actuar com a moderador durant l’acte. El director de l’Escola d’Enginyers, el Sr. Francesc Roura, va ...

5

Dictamen sobre les condicions de  vida de la gent gran de Barcelona

Dictamen sobre les condicions de vida de la gent gran de Barcelona

... 36. La Llei de promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència i la Llei de serveis socials de Catalunya estableixen la necessitat de tenir en compte el grau de dependència. El ...

16

Butlletí gent gran Les Corts : publicació de les entitats de gent gran del Districte de Les Corts de l'Ajuntament de Barcelona. Núm. 08 (2010)

Butlletí gent gran Les Corts : publicació de les entitats de gent gran del Districte de Les Corts de l'Ajuntament de Barcelona. Núm. 08 (2010)

... El 26 d’abril se’n va presentar l’esborrany a la Comissió Territo- rial del Consell Assessor de la Gent Gran de la Ciutat, i el dia 5 de maig al Plenari del mateix Consell Assessor. Una vegada su- perat el ...

8

La penetració de les assegurances de serveis funeraris entre la gent gran resident a Barcelona

La penetració de les assegurances de serveis funeraris entre la gent gran resident a Barcelona

... de gent gran resident a Barcelona que disposa d’ una assegurança que cobreixi els serveis funeraris en cas de defunció, tant a nivell global com segons el nivell de renda dels ...

24

Condicions de vida i hàbits de la gent gran a la ciutat de Barcelona

Condicions de vida i hàbits de la gent gran a la ciutat de Barcelona

... la gent gran més envellida tendeix, de forma genèrica, a tenir uns ingressos mensuals més grans, per l’efecte que tenen les pensions de viduïtat tant entre les dones que no tenien ingressos anteriorment com ...

90

Programa Municipal per a la Gent Gran 2006-2010

Programa Municipal per a la Gent Gran 2006-2010

... la gent gran a Barcelona marquen avui alguns punts d’inflexió que cal tenir molt presents per tal d’encertar en les respostes ...població gran ha crescut a un ritme intens i sostingut al llarg de les ...

96

Mesura de govern per incrementar la seguretat de la gent gran

Mesura de govern per incrementar la seguretat de la gent gran

... La mesura es fa en col·laboració amb el Comissionat d’Alcaldia de la Gent Gran. L’Ajuntament de Barcelona vol comptar amb una eina de prevenció eficaç i útil per a les persones grans que contribueixi a ...

22

Anàlisi de la publicitat televisiva  Gent gran i estereotips

Anàlisi de la publicitat televisiva Gent gran i estereotips

... la gent gran està present en els mitjans amb un pes similar al del seu pes ...de gent gran destacant l’absència de persones dependents i amb problemes econòmics, és a dir, apareixen amb bona ...

75

La memòria i el seu entrenament en la gent gran

La memòria i el seu entrenament en la gent gran

... Donada la seva rellevància i l’aparició de diverses teràpies no farmacològiques des- tinades a mantenir el nivell cognitiu i disminuir-ne el deteriorament, es posa de manifest la necessitat d’avaluar l’efecte d’aquestes ...

38

Butlletí gent gran Les Corts : publicació de les entitats de gent gran del Districte de Les Corts de l'Ajuntament de Barcelona. Núm. 07 (2010)

Butlletí gent gran Les Corts : publicació de les entitats de gent gran del Districte de Les Corts de l'Ajuntament de Barcelona. Núm. 07 (2010)

... la gent gran a les ...la gent gran, on puguin disposar d’un espai per al lleure, l’entreteniment i la participació en totes les activitats, que permeti fomentar i impulsar la convivència entre ...

5

Guia per organitzar un Cinefòrum sobre l'homosexualitat i la gent gran als Casals de gent gran

Guia per organitzar un Cinefòrum sobre l'homosexualitat i la gent gran als Casals de gent gran

... de Gent Gran Josep Tarradellas i el segon al Casal Pati Llimona, aquest últim organitzat conjuntament amb el Casal de Gent Gran Josep Trueta i el Casal de ...

10

Les veus de la gent gran: gent gran i participació, Barcelona 2004-2007: II Convenció Les Veus de la Gent Gran, 31 de gener-1 de febrer de 2007

Les veus de la gent gran: gent gran i participació, Barcelona 2004-2007: II Convenció Les Veus de la Gent Gran, 31 de gener-1 de febrer de 2007

... b) La segona de les línies fa referència al transcurs reflexiu sobre les iniciatives i els pro- jectes en els quals la gent gran està implicada. A poc a poc, el contingut dels temes tre- ballats es dirigeix ...

212

Butlletí gent gran Les Corts : publicació de les entitats de gent gran del Districte de Les Corts de l'Ajuntament de Barcelona. Núm. 06 (2009)

Butlletí gent gran Les Corts : publicació de les entitats de gent gran del Districte de Les Corts de l'Ajuntament de Barcelona. Núm. 06 (2009)

... de Gent Gran Sant Ramon va or- ganitzar durant el mesos febrer i març un campionat de billar “Modalitat Lliure”, amb aquesta iniciativa es vol revitalitzar l’espai de billar de Sant Ramon i iniciar un ...

5

Temps i gent gran

Temps i gent gran

... El Llibre Blanc de l’Envelliment Actiu (2011:606) adverteix sobre el desconei- xement de les TIC per part d’una majoria aclaparadora de dones grans i sobre com això es pot transformar en una dificultat a l’hora de fer ...

90

Les tecnologies de la comunicació al servei de la gent gran

Les tecnologies de la comunicació al servei de la gent gran

... persona gran en la ...la gent gran activa (2004) que pretén promoure la participació cívica i activa de totes les persones per mitjà de diverses estratègies, entre les quals el foment de la formació ...

49

Programa de treball del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona 2004-2007 : una gent gran implicada en la vida de la ciutat

Programa de treball del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona 2004-2007 : una gent gran implicada en la vida de la ciutat

... L’objectiu és fer conèixer a la gent gran però també a la societat en general, la importància i influencia del conjunt de la gent gran dins de la societat. Donar a conèixer la realitat ...

17

Butlletí gent gran Les Corts : publicació de les entitats de gent gran del Districte de Les Corts de l'Ajuntament de Barcelona. Núm. 05 (2008)

Butlletí gent gran Les Corts : publicació de les entitats de gent gran del Districte de Les Corts de l'Ajuntament de Barcelona. Núm. 05 (2008)

... Parlem de si el districte té la suficient sensibilitat cultural. És una pregunta fotuda, diu, no tot ens ha de venir donat. La formació comença en el bressol i s’acaba amb la mort, hem de reciclar-nos dia a dia per ser ...

6

Show all 10000 documents...