• No se han encontrado resultados

Grau en Traducció i Interpretació

L'alfabetització informacional dels estudiants universitaris de Traducció i Interpretació a Espanya

L'alfabetització informacional dels estudiants universitaris de Traducció i Interpretació a Espanya

... aquest grau es va inaugurar durant el curs 2015-2016 i, per tant, els alumnes més veterans tan sols han arribat al segon ...Tot i que el grau està organitzat i hi ha publicat el llistat ...

200

Anàlisi pretranslativa de "La casita de chocolate" i proposta de traducció i edició del conte

Anàlisi pretranslativa de "La casita de chocolate" i proposta de traducció i edició del conte

... de traducció i interpretació vam començar la carrera, pense que mai no ens havíem plantejat traduir obres literàries ...la traducció com: la científica, tècnica, jurídica, audiovisual, entre ...

51

Contextualització, traducció i anàlisi de l'Escanyapobres

Contextualització, traducció i anàlisi de l'Escanyapobres

... de grau per a la carrera de Traducció i Interpretació de la Universitat ...cultural i lingüístic entre diferents llengües que recullen les disciplines de la Traducció i de ...

45

Codi: Crèdits: 9. Titulació Tipus Curs Semestre Traducció i Interpretació FB 1 A

Codi: Crèdits: 9. Titulació Tipus Curs Semestre Traducció i Interpretació FB 1 A

... comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de tipologia diversa i amb un cert grau de ...

7

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau Filologia Catalana Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau Filologia Catalana Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

... anterior i altra bibliografia específica i complementària que el professor indicarà i amb la qual s’adquiriran les eines bàsiques per a la correcta comprensió i per a la interpretació ...

5

Comparació de la traducció per a doblatge i de la traducció per a subtitulació de dos episodis de 'New girl'

Comparació de la traducció per a doblatge i de la traducció per a subtitulació de dos episodis de 'New girl'

... treball, i ha arribat el moment de presentar les conclusions que he extret durant aquest llarg ...de grau va ser endinsar-me en el món de la traducció audiovisual i conèixer amb detall els ...

118

Heraclit el Mitògraf. Edició crítica, traducció i comentari

Heraclit el Mitògraf. Edició crítica, traducció i comentari

... aigua i en foc i en tota mena de formes per evitar donar cap informació a l’heroi, però al final es veu obligat a fer‐li la predicció que aquell necessita per continuar el seu viatge: ...

213

El treball col·laboratiu i cooperatiu en traducció : anàlisi experimental i psicopedagògic

El treball col·laboratiu i cooperatiu en traducció : anàlisi experimental i psicopedagògic

... democràcia, i com a tal, ha d’aportar a aquest individu elements formatius amb l’objectiu d’aconseguir que aquests processos d’interacció humana siguin d’alta ...premiar i fomentar, exclusivament, els ...

60

Cervantisme català i traducció: anàlisi d'adaptacions infantils i juvenils

Cervantisme català i traducció: anàlisi d'adaptacions infantils i juvenils

... Les autores relacionen una traducció completa de Casasayas, dues reedicions de la versió de Bulbena, cinc adaptacions infantils Navarro 2005; Muñoz 2004; Reviejo 2005; Rodríguez 2005; Ob[r] ...

31

Problemes lingüístics de la traducció automàtica entre l'anglès i el japonès

Problemes lingüístics de la traducció automàtica entre l'anglès i el japonès

... La traducció automàtica és una de les branques que formen part de la lingüística ...disseny i la implementació de programes d’ordinador per a la traducció de textos d’un idioma a un altre (Alonso, ...

41

La colección «Estudis sobre la traducció» de la Univeristat Jaume I

La colección «Estudis sobre la traducció» de la Univeristat Jaume I

... Jaume I, quien ha desempeñado un papel importantísimo en la recepción de originales, su adscripción a una u otra colección, la elección de evaluadores externos y el asesoramiento en la toma de decisiones por parte ...

11

El Nou Testament i la història. Estudi sobre la interpretació contemporània de la sagrada escriptura

El Nou Testament i la història. Estudi sobre la interpretació contemporània de la sagrada escriptura

... narrativa i teològica que hi apliquen els evangelistes, la intentio del material resta oberta a una anàlisi de la cultura i estructures literàries que el ...apòstols i amb l’influx cultural ...

264

STRs en la investigació biològica de la paternitat: interpretació i valoració dels resultats

STRs en la investigació biològica de la paternitat: interpretació i valoració dels resultats

... En general s’observa que els sistemes amb més complexitat presenten una intensitat superior dels pics stutter (>7,5%) que els sistemes simples, amb l’excepció del sistema D18S51 i en menor mesura del THO1. En ...

32

S8 El patrimoni històric: estratègies d interpretació i de gestió creativa

S8 El patrimoni històric: estratègies d interpretació i de gestió creativa

... REPTE FONAMENTAL ACTIVAR EL PATRIMONI DINAMITZAR EL TERRITORI CONSENS 1 2 3 PRODUCTE GESTIÓ.. • Dinamització de l’economía local[r] ...

10

MTradumàtica i la formació de traductors en Traducció Automàtica Estadística

MTradumàtica i la formació de traductors en Traducció Automàtica Estadística

... de traducció, en endavant, MT) i d’un o més corpus monolingües (per al model de llengua, en endavant, ...truecasing i neteja dels ...llargues i mal alineades dels corpus amb l’objectiu de ...

19

Recursos didàctics en Geografia  S’Estanyol i s’Estalella: un itinerari per a la interpretació del paisatge

Recursos didàctics en Geografia S’Estanyol i s’Estalella: un itinerari per a la interpretació del paisatge

... arqueològiques i fonts històriques posen de manifest que aquesta àrea fos poblada ja des de la primera etapa de colonització permanent a l’illa, període conegut com ...costa i va permetre que en el litoral ...

44

Equacions i sistemes de segon grau

Equacions i sistemes de segon grau

... • Quin grau té aquesta equació? ........................................................................ • És una equació completa o incompleta? ......................................................... Per què? ...

12

Equacions de primer i segon grau

Equacions de primer i segon grau

... La solució d’una equació de primer grau es pot obtenir, també, a partir d’una fórmula senzilla, que es dedueix dels passos proporcionats anteriorment. Per a això, en primer lloc, s’ha de convertir en una equació ...

15

Grau en Gestió Turística i Hotelera

Grau en Gestió Turística i Hotelera

... Material relacionat: Apuntes y lecturas relacionadas Sessió 12 (Oct, 23/2015): Conceptos relacionados con la geografía turística.. El patrimonio como recurso turístico.[r] ...

10

Aproximació als temes d’Eminem i proposta de traducció

Aproximació als temes d’Eminem i proposta de traducció

... familiars i coneguts van començar a posar-li demandes judicials per a aprofitar-se de la seua ...comunicació i polítics, que el van considerar culpable per suïcidis d’adolescents i altres matances a ...

42

Show all 10000 documents...

Related subjects