illes balears

Top PDF illes balears:

Illes Balears

Illes Balears

... b) Controvertida fue también la reforma operada en la Ley Electoral por la Ley 4/1995, de 21 de marzo. En concreto, la polémica se suscitó por la ele- vación de la llamada «cláusula barrera», esto es, el porcentaje ...

8

Innovació en turisme a les Illes Balears 2000 2012

Innovació en turisme a les Illes Balears 2000 2012

... les Illes Balears cap a un desenvolupament sostenible amb tot l’ecosistema balear, sobretot per preservar l’essència del qual va lligat el món del turisme i el que volen veure la majoria dels ...les ...

21

Partit Socialista de les Illes Balears – PSOE

Partit Socialista de les Illes Balears – PSOE

... llles Balears, la modificació del model actual passa per reforçar les mesures per combatre els efectes negatius del fet diferencial de la ...les Illes Canàries respecte de les Illes Balears ...

31

Estudi de sistemes d'aerotermia a les Illes Balears

Estudi de sistemes d'aerotermia a les Illes Balears

... A Balears, segons el registre que realitza el Govern de les Illes Balears, hi ha un total de 1.189 empreses instal·ladores, però per a realitzar aquest estudi s’han emprar les dades d’una empresa ...

73

El sistema universitari a les Illes Balears

El sistema universitari a les Illes Balears

... Pel que fa a la taxa neta, es calcula com a nombre d’estudiants de 18-24 anys en ensenyaments de grau i postgrau, en relació amb la població de 18-24 anys. És a dir, només es considera l’alumnat d’aquesta franja d’edat. ...

18

Estudi de la població d’Aedes albopictus a les Illes Balears

Estudi de la població d’Aedes albopictus a les Illes Balears

... El passat 8 de març de 2016, es va presentar a Espanya el projecte Observatorio de la Ciencia Ciudadana, ha estat promogut per la Federació Espanyola de Ciència i Tecnologia (FECYT) i el Ministeri d'Economia i ...

25

Els clubs de lectura a les Illes Balears

Els clubs de lectura a les Illes Balears

... Aquest treball aporta un estudi complet dels clubs de lectura a les Illes Balears. He partit de l’elaboració d’un inventari que no estava fet en la nostra comunitat i que he organitzat en funció d’unes ...

100

L’evolució de l’agricultura ecològica a Europa, Espanya i Illes Balears

L’evolució de l’agricultura ecològica a Europa, Espanya i Illes Balears

... les Illes, la seva decisió sobre la elecció d’aquesta tipologia de cultiu sobre un altre, la sortida dels productes al mercat o quins beneficis té l’agricultura ecològica per a la ...les Illes ...

50

Estacionalitat a les Illes Balears

Estacionalitat a les Illes Balears

... les Illes Balears la situació laboral està molt marcada per l’estacionalitat sobretot a causa del pes que el mercat laboral que té a l’activitat turística, tot i que des de el punt de vista laboral hi ha ...

36

Cambios recientes en la demanda turística en las Illes Balears

Cambios recientes en la demanda turística en las Illes Balears

... El análisis de los indicadores que se extraen a partir de las estadísticas turísticas, puede ser una buena herramienta para poder prever los cambios que se están produciendo y se van a producir en el futuro en las ...

29

¿Qué repercusión tiene la formación del profesorado en la Universidat de les Illes Balears?

¿Qué repercusión tiene la formación del profesorado en la Universidat de les Illes Balears?

... Como se puede observar, la mayoría de docentes no tienen conocimiento de ninguna acción institucional favorecedora de la innovación docente, es más, en el apartado dedicado a Comentarios, aparecen referencias que señalan ...

18

Educació ambiental sobre les espècies invasores a les Illes Balears

Educació ambiental sobre les espècies invasores a les Illes Balears

... Principalment treballen amb espècies com la tortuga de florida, serps (per exemple de la ferradura) o la cotorra argentina. La majoria dels casos provenen de persones que han comprat aquests exemplars i no poden fer-se ...

31

Estudi de la prevalença de l'obesitat juvenil a les Illes Balears

Estudi de la prevalença de l'obesitat juvenil a les Illes Balears

... les Illes Balears procedeix de l’Estudi de Nutrició de les Illes Balears (ENIB), un estudi epidemiològic transversal realitzat per l’equip de Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu de la ...

378

Els habitatges vacacionals a les illes Balears

Els habitatges vacacionals a les illes Balears

... Davant aquesta nova realitat econòmica, són molts els que decideixen llogar les seves cases, villes… a turistes. El problema, és que no comptam amb una regulació clara i concisa ja que pareix a ser que el Govern no té ...

19

La problemàtica territorial a les Illes Balears; Mallorca

La problemàtica territorial a les Illes Balears; Mallorca

... Per entendre aquesta problemàtica que hi ha a les Illes Balears avui en dia, en concret a Mallorca, hem de mirar els inicis del passat i analitzar com és que s’ha arribat fins a aquest punt. Podem dir que ...

29

Flora medicinal de les Illes Balears

Flora medicinal de les Illes Balears

... També en el segle XIX hi ha l’obra de l’apotecari Pere Vicenç Trias (1759-1829), el Diccionario de los vegetables de Mallorca y de las semillas sembradas, de sus usos descubiertos hasta el presente año (1800). El ...

1363

Estudi de la prevalença de l'obesitat juvenil a les Illes Balears

Estudi de la prevalença de l'obesitat juvenil a les illes Balears

... les Illes Balears procedeix de l’Estudi de Nutrició de les Illes Balears (ENIB), un estudi epidemiològic transversal realitzat per l’equip de Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu de la ...

378

Memòria del Consell Social 2002 2003

Memòria del Consell Social 2002 2003

... El Consell Social ha participat en el procés de modificació de la normativa universitària de les Illes Balears. Primer, assabentant-se d’allò que es produïa a nivell de l’Estat mitjançant la participació ...

9

Pressupost UIB 2015

Pressupost UIB 2015

... les Illes Balears comença una vegada es coneix quina serà la transferència nominativa corrent i d’inversió de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any ...

208

Show all 208 documents...