Imatges -- Processament -- Tècniques digitals

Top PDF Imatges -- Processament -- Tècniques digitals:

Estabilització de seqüències de vídeo mitjançant tècniques de processament d'imatge

Estabilització de seqüències de vídeo mitjançant tècniques de processament d'imatge

... Fixem-nos, per exemple, en el cas de la seguretat. Fins fa poc, els únics elements de seguretat dels que es disposava eren els guardes, o més recentment, les alarmes. Actualment, aquesta situació ha canviat de forma ...

73

Caracterització de tumors amb tècniques radiòmiques

Caracterització de tumors amb tècniques radiòmiques

... mèdiques digitals per extreure informació quantitativa (anomenades “característiques radiòmiques” o simplement “característiques”) sobre tumors i fer un estudi que permetrà: realitzar un millor diagnòstic, seguir ...

32

La Microscòpia electrònica de transmissió en biologia cel·lular: valoració de les tècniques i informació de les imatges

La Microscòpia electrònica de transmissió en biologia cel·lular: valoració de les tècniques i informació de les imatges

... de processament ens permet fer estudis previs a l’òptic, estudis ultraestructurals, detecció i localització de residus de sucres amb l’ús de lectines i or coŀloïdal, tècniques citoquímiques, digestions ...

6

Imatges
i matemàtiques.

Imatges i matemàtiques.

... El processament digital d’imatges vol dir totes aquelles operacions, trans- formacions, que es fan amb la matriu P de nombres de cara a una finalitat ...d’empremtes digitals, tasca que s’evidencia com ...

20

Localització de text en imatges amb sistemes Android

Localització de text en imatges amb sistemes Android

... Amb aquesta aplicació es farà un anàlisis de les diferents propietats que ja s’han llistat i es mostrarà una llista amb aquelles que són més influents, a l’hora de decidir si el component que s’està tractant és un ...

109

GENERALITATS TÈCNIQUES GAF 2018

GENERALITATS TÈCNIQUES GAF 2018

... La manca d’un element dins d’una sèrie es penalitzarà amb el valor d’aquest element o sèrie, més un punt de la nota final en tots els aparells.. * Per la resta de penalitzaci[r] ...

5

Implementació d'un esquema de proteccció del copyright per a imatges

Implementació d'un esquema de proteccció del copyright per a imatges

... les imatges a la pantalla del monitor hi ha dos mètodes d’operació per als formats dels arxius gràfics: el de vector gràfic i el mapa de ...les imatges com a cadenes bidimensionals on cada element de la ...

44

Revistes científiques digitals: característiques i indicadors

Revistes científiques digitals: característiques i indicadors

... Así pues, el hilo conductor del artículo es la calidad de las revistas digitales, por lo cual indirectamente se hace un amplio repaso a una buena parte de los procesos necesa- rios para [r] ...

15

Processament informàtic del llenguatge natural: un sistema d'anàlisi morfològica per ordinador

Processament informàtic del llenguatge natural: un sistema d'anàlisi morfològica per ordinador

... Atributs del model : CAT-VERB, TEMP-PRES, MODE-INO SF... Atributs del «odel t CAT-VERi» TEMP-PRESf HODE-IND SF..[r] ...

162

Tècniques Instrumentals d Anàlisi.

Tècniques Instrumentals d Anàlisi.

... La terbolesa d’una mostra es pot mesurar per l’efecte sobre la transmissió de la llum, s’anomena TURBIDIMETRIA, o per l’efecte de la difussió de la llum, que s’anomena[r] ...

32

Eines i tècniques de dinamització

Eines i tècniques de dinamització

... determinat les aportacions dels participants , ja sigui l’ús que fem d’un espai públic, idees i propostes de millora, queixes i problemàtiques, etc.. Com que les aportacions s’ubiquen [r] ...

48

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

... especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest plec podrà ser atorgat pels organismes espanyols (públics o privats) autoritzats per a realitzar tasques de certificació en l’àmbit dels materials, ...

5

Representació no-lineal de les imatges per a codificació perceptiva

Representació no-lineal de les imatges per a codificació perceptiva

... Per tal de poder avaluar i comparar els diferents sistemes de compressió és necessari utilitzar mètodes de mesura de la qualitat. A més de la mesura PSNR, àmpliament utilitzada en la comparació d’imatges, SSIM ens ...

97

L'audiodescripció de l'humor : la traducció de les imatges còmiques a "Zookeeper"

L'audiodescripció de l'humor : la traducció de les imatges còmiques a "Zookeeper"

... 4 diferències entre l’AD i altres modalitats de traducció audiovisual. Pel que fa a les semblances, en tots dos casos es duu a terme una traducció: l’AD fa una traducció intersemiòtica i la resta de modalitats en fan una ...

72

Visualització sísmica mitjançant tècniques tomogràfiques

Visualització sísmica mitjançant tècniques tomogràfiques

... This processing showed that pre-stack depth migration improved the image obtained beneath the top of the basalt layer In the final image, the base of the basalt was inferred in some part[r] ...

136

Criopreservació i tècniques de reproducció assistida

Criopreservació i tècniques de reproducció assistida

... La criobiologia i les tècniques de repro- ducció assistida (TRA) han evolucionat en gran mesura de manera paral·lela durant els últims cinquanta anys . El tret de sortida el va donar el descobriment del glicerol ...

16

La Biblioteca de la UOC : continguts digitals per a una biblioteca virtual

La Biblioteca de la UOC : continguts digitals per a una biblioteca virtual

... continguts digitals a la Biblioteca de la UOC implica necessàriament recordar que la nostra biblioteca es defineix a si mateixa com a virtual, una virtualitat caracteritzada per la possibilitat oferta als nostres ...

9

De les màscares als avatars : transformacions mitjançant pròtesis digitals

De les màscares als avatars : transformacions mitjançant pròtesis digitals

... pròtesis digitals, no són representacions o extensions passives determinades pels ...entorns digitals, l’ésser humà és una pròtesi «de carn i ossos» vinculada a altres pròtesis digitals (que els ...

6

Comunicació persuasiva en els mitjans digitals, febrer 2013

Comunicació persuasiva en els mitjans digitals, febrer 2013

... mostrar imatges d'una resolució superior a la tradicional de 625 línies i, sens dubte, és necessari que es tingui sintonitzat aquest senyal en una cadena que emeti a aquesta ...

100

Modelatge i simulació de quatre centres de processament de dades connectats per WAN

Modelatge i simulació de quatre centres de processament de dades connectats per WAN

... de processament de dades, els grans portals d'Internet de l'empresa i els entorns de proveïdors de serveis, on la demanda de trànsit exigeixen una gran protecció i rendiment sobre les ...de processament de ...

116

Show all 194 documents...