• No se han encontrado resultados

Indústria del medi ambient

EcoUniversitat  Sostenibilitat, medi ambient i ecologia  Número 2  Crisi i solucions ètiques

EcoUniversitat Sostenibilitat, medi ambient i ecologia Número 2 Crisi i solucions ètiques

... la indústria de l’entreteni- ment han tingut un paper fonamental per decantar les preferències del gran públic cap a la simplificació i superficialitat dels ...

53

Informe sectorial: medi ambient

Informe sectorial: medi ambient

... la indústria o els serveis a les empreses i l’energia, per posar només l’exemple de sectors amb un fort creixement, no es troben representats en aquestes línies ...

15

Medi ambient: informe sectorial 2013

Medi ambient: informe sectorial 2013

... L’Observatori industrial del sector de fabricants de béns d’equipament destacava, el 2010, la important aportació que el sector ha de realitzar al desenvolupament sostenible de l’activitat industrial, en tant que la ...

25

EcoUniversitat  Sostenibilitat, medi ambient i ecologia  Número 1  Viure altrament

EcoUniversitat Sostenibilitat, medi ambient i ecologia Número 1 Viure altrament

... La indústria turística s’ha convertit en l’activitat econòmica principal de l’economia de molts països, siguin desenvolupats (com l’Estat espanyol o Catalunya, on representa prop del 12% del PIB) o en vies de ...

31

Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient : Informe ambiental 2009

Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient : Informe ambiental 2009

... la indústria i altres activitats productives va fer que es produïssin alguns desordres urbanístics en determinades zones de la ciutat, com el fenomen del barraquisme a la muntanya de ...

161

Enquesta d'hàbits i valors sobre medi ambient i sostenibilitat. 2008

Enquesta d'hàbits i valors sobre medi ambient i sostenibilitat. 2008

... La III Enquesta d'Hàbits i Valors sobre el Medi Ambient i la Sostenibilitat, elaborada a partir de 1.600 entrevistes presencials entre la població de Barcelona major de 18 anys, constata un augment en la ...

13

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 047 (2006)

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 047 (2006)

... de medi ambient s’estructura en tres apartats: espais naturals i biodiversitat; difusió ambiental i sostenibilitat en l’ús de recursos naturals i prevenció i gestió de ...

6

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 064 (2007)

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 064 (2007)

... L'enquesta, dirigida per Joan Subirats, es va fer mitjançant 1.200 entrevistes domiciliàries a majors de 18 anys durant l’any 2004. Contempla aspectes com les pautes de mobilitat, l’estalvi energètic, els residus, etc. ...

7

Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient : informe ambiental 2013

Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient : informe ambiental 2013

... el medi ambient, el paisat- ge, les infraestructures i les tecnologies de la infor- mació i la comunicació, que configuren la intervenció sobre l’hàbitat ...

175

Ciutat Vella. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Juliol 2006

Ciutat Vella. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Juliol 2006

... del Medi Ambient de Ciu- tat Vella ha proposat tota mena d’activitats per refle- xionar i experimentar a l’en- torn de la ...del medi ambient, amb tota mena d’activitats lúdi- ques i ...

8

Ordenança del medi ambient de Barcelona [2011] : modificació [2014-04-09]

Ordenança del medi ambient de Barcelona [2011] : modificació [2014-04-09]

... APROVAR definitivament la modificació dels mapes estratègics de soroll de l'Annex II.3 del Títol IV sobre contaminació acústica de l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona i dels Annexos II.1, II.4, II.5, ...

44

Gerència de Medi Ambient : modificació de la denominació i descripció de les seves funcions [2007]

Gerència de Medi Ambient : modificació de la denominació i descripció de les seves funcions [2007]

... de Medi Ambient els òrgans amb les denominacions i funcions que es detallen a l’informe i als annexos i adscriure-li els llocs de treball que es troben directament adscrits a la Ge- rència del Sector de ...

5

Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient : informe ambiental 2013 : resum executiu

Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient : informe ambiental 2013 : resum executiu

... Millora de la governança de la ciutat. Per una banda, s’ha creat l’àrea de govern d’Hàbitat Urbà , un espai d’acció transversal que treballa per com- plir l’objectiu de transformar Barcelona en una ciutat intel·ligent i ...

54

Reglament de funcionament intern del Consell de Sostenibilitat i Medi Ambient del Districte de Ciutat Vella [2002]

Reglament de funcionament intern del Consell de Sostenibilitat i Medi Ambient del Districte de Ciutat Vella [2002]

... El govern del Districte de Ciutat Vella i la seva ciutadania, conscients de que la participació de tots els ciutadans i les ciutadanes és la base per construir societats plenament democràtiques, lliures i solidàries, ...

7

Ciutat, medi ambient i educació. Núm. 04 (2012)

Ciutat, medi ambient i educació. Núm. 04 (2012)

... del medi ambient, i també ho és l’extraordinària quantitat de polítiques, plans d’acció i actuacions que s’han dut a terme a les ciutats per a promoure un desenvolupament més sostenible de la nostra ...

81

Dret del medi ambient, septembre 2014

Dret del medi ambient, septembre 2014

... En el cas Guerra contra Itàlia, el Tribunal Europeu de Drets Humans va aplicar el Conveni Europeu sobre Drets Humans a l'Accés a la Informació sobre Medi Ambient. En aquest cas, els demandants havien estat ...

100

Ordenança del medi ambient de Barcelona [2011]

Ordenança del medi ambient de Barcelona [2011]

... Interès històric, emblemàtic, cultural i/o tradicional: els successius canvis que s’han produït en l’ampliació i urbanisme de Barcelona al llarg de la seva història han ocasionat la desaparició d’antigues zones verdes i ...

193

Gerència de Medi Ambient : modificació de l'estructura organitzativa [2008]

Gerència de Medi Ambient : modificació de l'estructura organitzativa [2008]

... de Medi Ambient adscrit a la Direcció de Ser- veis de Gestió de Recursos; el Departament d’Edu- cació Ambiental adscrit a la Direcció de Serveis d’Educació Ambiental i el Departament de Projectes d’Obres ...

7

Pla de Medi Ambient 2009-2011 : mesura de govern

Pla de Medi Ambient 2009-2011 : mesura de govern

... Si volem liderar processos de canvi, demanar esforços i compromisos a la ciutadania, esdevé obligatori, per coherència, predicar amb l’exemple. És per això que apostem estratègicament per donar prioritat a les accions ...

7

El sector d'energia, mobilitat i medi ambient de Barcelona

El sector d'energia, mobilitat i medi ambient de Barcelona

... de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, ha permès unificar en un sol llenguatge, amb un únic procediment i de manera telemàtica, les declaracions de gestors i transportistes de residus perillosos dins ...

15

Show all 5486 documents...

Related subjects