• No se han encontrado resultados

intervenció social

El desenvolupament dels Itineraris Personals d'Inserció (IPI) : Projecció des de la Psicologia de la Intervenció Social

El desenvolupament dels Itineraris Personals d'Inserció (IPI) : Projecció des de la Psicologia de la Intervenció Social

... competència social i ecològic han estat els quals major repercussió han tingut en la metodologia d'aquest ...la Intervenció Social està estretament lligat al dels serveis socials, en l'actualitat ...

35

Anàlisi de la intervenció social comunitària: el barri de La Soledat

Anàlisi de la intervenció social comunitària: el barri de La Soledat

... La intervenció social comunitària, a aquest cas, que es fa al barri de La Soledat, és molt necessària i molt ben acollida tant per les entitats i serveis, com per les persones que viuen al ...la ...

26

Avaluació i intervenció social en les organitzacions, setembre 2014

Avaluació i intervenció social en les organitzacions, setembre 2014

... tejido social transforman la realidad social, entonces el productor de esos conocimientos adquiere una responsabilidad política ...investigación social más que abandonar toda creencia en una supuesta ...

32

Avaluació i intervenció psicosocial, setembre 2009

Avaluació i intervenció psicosocial, setembre 2009

... la intervenció social, segons com responen a les qüestions ...la intervenció social organitzada a partir d'aquesta descripció reflectiria sobretot les actituds majoritàries, favorables a la ...

8

Avaluació i intervenció psicosocial, setembre 2017

Avaluació i intervenció psicosocial, setembre 2017

... en intervenció social s’arroguen la capacitat de diagnòstic i decisió sobre les nostres pròpies ...treballadora social sabrà millor que ningú el tipus d’ajuda que la mare del nostre primer exem- ple ...

40

L'Àrea Bàsica de Serveis Socials de Pineda de Mar : Intervenció des del Suport Social

L'Àrea Bàsica de Serveis Socials de Pineda de Mar : Intervenció des del Suport Social

... la intervenció social a l’ABSS de Pineda de ...la intervenció social en l’àmbit del Serveis Socials, en aquest segon s’aprofundeix en el si de les seves funcions; concretament es mostra, per ...

57

El psicopedagog a l'educació secundària. Estudi etnogràfic de la intervenció psicopedagògica. Entre la intervenció sistèmica i la breu estratègica: el model CRAPs

El psicopedagog a l'educació secundària. Estudi etnogràfic de la intervenció psicopedagògica. Entre la intervenció sistèmica i la breu estratègica: el model CRAPs

... en intervenció sistèmica afirmà que un plantejament estratègic és el que presenta Víctor Hugo quan en la novel·la “Els miserables“ enquadra el canvi que es produeix en Valjean, un criminal violent que ha sortit de ...

525

Anàlisi de la intervenció amb maltractadors condemnats a Mallorca

Anàlisi de la intervenció amb maltractadors condemnats a Mallorca

... En aquest estudi es realitzen un seguit de propostes de millora a la intervenció que es duu a terme amb maltractadors a Mallorca a l’àmbit penitenciari. Per a poder realitzar aquesta tasca es fa una cerca ...

43

Intervenció segons àmbits sanitaris, febrer 2014

Intervenció segons àmbits sanitaris, febrer 2014

... Després de tenir actualitzats els documents (DNI, targeta sanitària) i d'aconseguir el llibre de família i la certificació de l'Institut Nacional de la Seguretat Social del temps cotitzat, indiquem a en José que ...

76

Proposta i aplicació d’una intervenció educativa per treballar aspectes comunicatius i emocionals en adolescents de l’Espai Social del Raval

Proposta i aplicació d’una intervenció educativa per treballar aspectes comunicatius i emocionals en adolescents de l’Espai Social del Raval

... la intervenció apuntava que no confiava en ella mateixa, canvia de parer al segon qüestionari, conformant així que la totalitat del grup mostri ...la intervenció afimern que si tenguessin qualque problema ...

159

Intervenció segons desenvolupament vital, setembre 2013

Intervenció segons desenvolupament vital, setembre 2013

... treball social com a disciplina rigorosa i científica, igual com el treball social sanitari no pot ser ...treballador social amb altres professionals, per la qual cosa si revisem la bibliografia ...

40

Intervenció per a l'orientació vocacional a l'Educació Secundària Obligatòria

Intervenció per a l'orientació vocacional a l'Educació Secundària Obligatòria

... Davant aquestes visions de l’adolescència i la joventut que assenyalen fonamentalment les limitacions d’aquest grup d’edat, s’apunta l’emergència d’una concepció contraposada, postmoderna, que propendeix a una ...

75

Intervenció psicopedagògica del Trastorn de Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat

Intervenció psicopedagògica del Trastorn de Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat

... Realitzar les pràctiques al Centre Psicopedagògic Tangram m'han ofert la possibilitat de conèixer el funcionament i organització d'un centre de l'àmbit no formal i obrir-me un camí en la intervenció psicològica a ...

30

Avaluació i intervenció en trastorn específic del llenguatge i discapacitat intel·lectual  Intervenció logopèdica en un alumne amb greus dificultats en el llenguatge

Avaluació i intervenció en trastorn específic del llenguatge i discapacitat intel·lectual Intervenció logopèdica en un alumne amb greus dificultats en el llenguatge

... Component sintàctic. En la producció de parla espontània, s’observa que l’alumne no acostuma a coordinar. En les produccions que elabora predomina un context simple amb oracions simples que no coordina entre elles. En ...

22

Intervenció en les organitzacions i qualitat de vida, febrer 2013

Intervenció en les organitzacions i qualitat de vida, febrer 2013

... Una primera resposta és la que ofereix De Wolff (1998), que assenyala que el client és qui paga i, per tant, sol ser l’organització. No obstant això, resulta interessant la reflexió de Munné (1991, pàg. 60-61) quan ...

48

Eines per a la intervenció, febrer 2014

Eines per a la intervenció, febrer 2014

... diagnòstic social sanitari, o som en la fase prediagnòstica, perquè és informació que brindarem sobre la necessitat concreta dins el cas social sanitari i no pas de manera ...diagnòstic social ...

20

La Intervenció Socioeducativa de l’ Educador/a Social en el Programa d’ Acolliment Familiar Permanent en Família Extensa a Mallorca

La Intervenció Socioeducativa de l’ Educador/a Social en el Programa d’ Acolliment Familiar Permanent en Família Extensa a Mallorca

... la intervenció socioeducativa amb les famílies acollidores i els menors acollits ha de ser directa i d’ ...d’ intervenció que tenim de l’ Educador/a Social i que són els tècnics de seguiment d’ ...

61

Intervenció professional en el context assistencial en Treball Social: intervenció dirigida a la tercera edat en un metacontext sanitari

Intervenció professional en el context assistencial en Treball Social: intervenció dirigida a la tercera edat en un metacontext sanitari

... una intervenció de qualitat han d’existir molts de petits factors que condicionin el canvi, i això significa que no ens podem quedar a un despatx i fer ús dels recursos que “tinguem a les nostres mans”, com per ...

36

"Intervenció terapèutica en usuaris TEA (Transtorn Espectre Autista)  Intervenció en les àrees curriculars, Intervenció Logopèdica,  Intervenció des de la musicoteràpia"

"Intervenció terapèutica en usuaris TEA (Transtorn Espectre Autista) Intervenció en les àrees curriculars, Intervenció Logopèdica, Intervenció des de la musicoteràpia"

... Abans ja s’ha especificat el procés dut a terme amb els nens que tenim al Gabinet Psicopedagògic Escólta’m. A continuació contaré de forma detallada el meu treball d’intervenció en l’àrea de musicoteràpia. La fase 1 té ...

65

Intervenció psicopedagògica en les dificultats d'aprenentatge

Intervenció psicopedagògica en les dificultats d'aprenentatge

... la intervenció amb alumnes que pateixen el trastorn de la lectura, però que, degut a la gran comorbiditat existent entre aquest trastorn amb d’altres, les necessitats d’aquests alumnes inclouen, segons els casos, ...

75

Show all 10000 documents...

Related subjects