• No se han encontrado resultados

llengua en l'Administració

La informació de proximitat del País Valencià en l àmbit dels territoris de llengua catalana

La informació de proximitat del País Valencià en l àmbit dels territoris de llengua catalana

... Els mitjans de comunicació en català han d’en- frontar-se diàriament a la competència desigual dels mitjans en castellà, que disposen d’empreses més fortes i tenen més expectatives de mercat i un espai de comunicació més ...

22

El dret a una bona administració

El dret a una bona administració

... bona administració a tenir en compte per l’Administració abans d’exercir la seva dis- crecionalitat, alguns dels quals han estat recollits en la Llei admi- nistrativa general d’aquell ...

66

Llengua i Dret a la comunitat autònoma de les Illes Balears: una opció per la llengua pròpia

Llengua i Dret a la comunitat autònoma de les Illes Balears: una opció per la llengua pròpia

... la llengua catalana és la pròpia d’aquesta comunitat, però es limita a dir que “la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tindrà, juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma ...de ...

29

SUMARI. Administració de l estat

SUMARI. Administració de l estat

... s L 30,05 15,03 100017962 GI3610BD 9a Or d’estacionament controlat ...s L 60,10 30,05 100017831 7927DJm 9a Or d’estacionament controlat PassEIG DEL mar s/N 01/05/2011 12:16 CONsTruCCIONs BONGI sL 60,10 ...

156

ASO - Administració de Sistemes Operatius

ASO - Administració de Sistemes Operatius

... L'estudiant participa activament a la sessió d'explicació teòrica treballant en grup sobre les diferents tècniques d'instal.lació d'aplicacions en un sistema operatiu. Realitzarà un inf[r] ...

10

Administració oberta: una perspectiva interna

Administració oberta: una perspectiva interna

... Però la comunicació i la formació són dos elements necessaris però no suficients per una administració pública més oberta. La implicació real és el resultat de la participació i col·laboració no només en el ...

129

EMERGÈNCIA HABITACIONAL + PISOS BUITS = ESCÀNDOL SOCIAL INTOLERABLE -Necessitat d Intervenció de l Administració-

EMERGÈNCIA HABITACIONAL + PISOS BUITS = ESCÀNDOL SOCIAL INTOLERABLE -Necessitat d Intervenció de l Administració-

... habitatge o edifici d’habitatges: per a que els habitatges buits de forma injustificada compleixin la seva funció social i siguin posats a lloguer a preus assequibles o es posin a disp[r] ...

17

Llengua i identitat : el català, llengua per cohesionar o per ocultar?

Llengua i identitat : el català, llengua per cohesionar o per ocultar?

... la llengua pròpia i en la llengua ...a llengua inicial el castellà evoluciona molt satisfactòriament segons el darrer estudi que he comentat més ...la llengua dominant per a comunicar‐se amb  ...

104

Pla estratègic per la transformació d'una administració de finques ordinària a una administració de finques 2 0

Pla estratègic per la transformació d'una administració de finques ordinària a una administració de finques 2 0

... Poques són les administracions de finques que tenen una comunicació efectiva, poques són les que disposen de web o altres serveis de comunicació que els permeti tenir més presencia al barri. Els administradors de finques ...

49

El cors, una llengua desconeguda

El cors, una llengua desconeguda

... de l’11 de gener de 1951, referent a l’ensenyament de les llengües i dels dialectes locals, s’anomenava Llei Deixonne, per Maurice Deixonne, qui havia presentat el projecte de llei quan era ponent de la comissió ...

12

El francoprovençal: tercer domini gal loromànic entre la llengua d'oc i la llengua d'oïl

El francoprovençal: tercer domini gal loromànic entre la llengua d'oc i la llengua d'oïl

... l La característica més específica és el doble tractament de l'A lliure llatina sobretot en la síl·laba tònica i posttònica: normalment aquesta es manté, llevat de si la consonant preced[r] ...

19

Consorci d Estudis, Mediació i Conciliació a l Administració Local (CEMICAL) Acta Junta de Govern

Consorci d Estudis, Mediació i Conciliació a l Administració Local (CEMICAL) Acta Junta de Govern

... 12 dels vigents Estatuts del CEMICAL, la Junta de Mediació i Conciliació és un òrgan de naturalesa mixta, amb participació paritària dels representants de les entitats [r] ...

6

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA 2016

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA 2016

...  S’estableix una xarxa de col·laboració entre els dinamitzadors de VxL del CPNL i els professionals de joventut de les Oficines Joves i dels Punts d’Informació Juvenil, gràcies a la col[r] ...

22

Administració de xarxa d'un institut 1x1

Administració de xarxa d'un institut 1x1

... Respecte al registre d'accés a internet pel servei DNS, aquest genera uns fitxers de logs que només els pot consultar un administrador del sistema per la incomoditat de treballar amb fit[r] ...

65

Llengua catalana Sèrie 1

Llengua catalana Sèrie 1

... Resposta clara i completa ...1 punt Resposta vàlida però amb alguna imprecisió o manca de claredat ... 0,75 o 0,5 punts Resposta deficient, tot i que hi pugui haver algun element vàlid[r] ...

8

Llengua catalana Sèrie 4

Llengua catalana Sèrie 4

... 2 - 1,5 punts quan el text s’expressi amb ordre però es mostri marcadament pobre en idees i conceptes o no acabi de donar arguments clars i, a més, presenti algunes limitacions en el l[r] ...

8

Llengua blava al sector oví

Llengua blava al sector oví

... la llengua blava (LA) ha evolucionat en els últims deu anys en paral·lel amb la dinàmica de la malaltia al continent ...la llengua blava a la UE, incloent l’establiment de àrees de seguretat i vigilància, ...

157

Llengua catalana Sèrie 1

Llengua catalana Sèrie 1

... Redacteu un text d’unes cent paraules a partir d’UNA de les dues propostes següents: A. Expliqueu les característiques d’alguna festa o celebració tradicional catalana... B.. Completeu l[r] ...

40

Llengua catalana Sèrie 1

Llengua catalana Sèrie 1

... 0 punts El resum s’ha de valorar globalment: a partir de la proposta de puntuació quan- titativa anterior i també amb una visió qualitativa del conjunt, de manera que es poden adjudicar[r] ...

8

Llengua catalana Sèrie 2

Llengua catalana Sèrie 2

... S’ha de corregir la resposta tenint en compte la qualitat global, a partir dels criteris següents:.. Resposta clara i completa ...1 punt Resposta vàlida però amb alguna imprecisió o ma[r] ...

8

Show all 10000 documents...

Related subjects