• No se han encontrado resultados

llengües en l’educació

Bilingüisme i educació

Bilingüisme i educació

... dues llengües que posse- eix i pot passar de l’una a l’altra sense dificultat, sinó que és capaç de tra- duir un missatge d’una llengua a ...dues llengües el mateix missatge i pot actuar i tot com a ...

38

Aprendre a triar. L’adquisició de les normes d’ús i alternança de codis en l’educació infantil

Aprendre a triar. L’adquisició de les normes d’ús i alternança de codis en l’educació infantil

... pública, l’«hem guanyat les aules però hem perdut el pati» és una simplificació que respon a una certa realitat, però que deixa molts buits per ...de llengües entre els sectors més joves de la població? ...

316

Anàlisi crítica de llibres de text de català per a no catalanoparlants adults en temps de neoliberalisme

Anàlisi crítica de llibres de text de català per a no catalanoparlants adults en temps de neoliberalisme

... L’anomenat procés de Bolonya de la Comissió Europea és segurament el projecte educatiu més conegut de les polítiques per construir la nova Europa. Com és prou sabut, molts països europeus van començar a implementar les ...

518

Japonès IV : Llengües de l'Àsia Oriental, febrer 2009

Japonès IV : Llengües de l'Àsia Oriental, febrer 2009

... Els noms que tenen dues mores Els noms que tenen dues mores es poden classificar fonamentalment en tres tipus quan aquests porten una partícula al darerre:.. Observació Les partícules se[r] ...

78

Educació nutricional, febrer 2012

Educació nutricional, febrer 2012

... en health status estil de vida estils de vida que condueixen a la salut Forma de vida que es basa en patrons de comportament identificables, determinats per la interacció entre les carac[r] ...

10

Llengües d'Àsia Oriental: xinès VI, febrer 2013

Llengües d'Àsia Oriental: xinès VI, febrer 2013

... Xinès VI (Xinès A2.2) representa el cinquè semestre de llengua xinesa pràctica a la UOC. Durant aquest semestre, se seguiran treballant de manera pràctica les diferents destreses de comprensió i producció, tant oral com ...

80

Paraguai: una nació pluricultural amb dues llengües oficials

Paraguai: una nació pluricultural amb dues llengües oficials

... La Ley de Lenguas reconoce y garantiza los derechos lingüísticos de los habitantes de la República. El capítulo II se compone de cinco artículos y está dedicado exclusivamente[r] ...

23

PAM 2008-2011 [Educació]

PAM 2008-2011 [Educació]

... 1.1.1.5. Crearem diversos programes de formació i escolta a les famílies, tenint en compte les seves especificitats, amb l’objectiu de donar suport als pares i les mares en la cura i educació dels seus fills i ...

7

Memòria 2008

Memòria 2008

... Aquest programa és un espai de trobada entre autors que presenten la seva obra i els seus lectors. S‟estableix un diàleg amb els convidats perquè exposin la seva visió personal sobre el fet literari i sobre el valor que ...

66

Educació: informe sectorial 2013

Educació: informe sectorial 2013

... Un dels pilars en què se sustenten les societats desenvolupades és l’educació que reben les persones que les conformen. De fet, el nivell educatiu de les persones d’un país és un indicador clau del grau de benestar ...

23

Educació emocional a l'escola inclusiva

Educació emocional a l'escola inclusiva

... A més, s’ha observat que les narracions dels alumnes en relació amb la tasca do- cent es vinculen, en major grau, amb la vessant emocional del rol docent, per da- munt d’altres tasques. Per tant, podem assegurar que les ...

106

Llengües de l'Àsia oriental : Japonès VI, febrer 2011

Llengües de l'Àsia oriental : Japonès VI, febrer 2011

... Llengües de l’Àsia oriental Japonès VI Makiko Fukuda Akiko Kawauchi Takako Òtsuki PID_00156498... Llengües de l’Àsia oriental: Japonès VI.[r] ...

20

La pissarra digital en educació infantil

La pissarra digital en educació infantil

... 27 D'altra banda, hi ha la possibilitat que els estudiants perdin el costum d'escriure de manera que es perdria la cal·ligrafia en què tant èmfasi ha posat l'educació, a més d'incrementar l'individualisme i que com diu ...

43

Pla Local de Seguretat Viària de Barcelona : 2008-2012

Pla Local de Seguretat Viària de Barcelona : 2008-2012

... a leducació en valors , la mobilitat i la seguretat ...famílies, l‟AMPA i les entitats i xarxa social dels entorns del centre. L‟administració es compromet a impulsar i acompanyar tot el ...

70

Can Cadena: Material didàctic complementari. Educació Infantil. Parvulari i Educació primària. Cicle inicial

Can Cadena: Material didàctic complementari. Educació Infantil. Parvulari i Educació primària. Cicle inicial

... Hort urbà de Can Cadena Material didàctic - Parvulari i cicle inicial de Primària 1.. Introducció 2.[r] ...

13

Les intel·ligències múltiples a Educació Infantil

Les intel·ligències múltiples a Educació Infantil

... Activitat 5: Fer de mestre o Objectius: - Ensenyar als companys - Relacionar-se - Practicar un rol específic o Nombre d’infants: tres o quatre o Materials necessaris: cap o Desenvolupame[r] ...

60

TítuloTransferènces léxiques en una comunitat de llengües en contacte

TítuloTransferènces léxiques en una comunitat de llengües en contacte

... Transfer?nces l?xiques en una comunitat de lleng?es en contacte TRANSFERENCIES LEXIQUES EN UNA COMUNITAT DE LLENG?ES EN CONTACTE FRANCESC LLOPIS RODRIGO Universitat de Valencia RESUM L'objectiu del pr[.] ...

10

ÀMBIT DE LLENGÜES A L’ESO

ÀMBIT DE LLENGÜES A L’ESO

... • En aquest procés de seqüenciació acordada, la lectura, l’escriptura i la creació audiovisual són recursos molt freqüents en la metodologia de la majoria de les matèries curriculars. És del tot convenient que el ...

46

Plurilingüisme en els alumnes de 1r d’ESO de l’IES Porreres

Plurilingüisme en els alumnes de 1r d’ESO de l’IES Porreres

... dóna l‟INE del 2008 és d‟un 20,75%, cosa que el fa ser el més elevat d‟Espanya i que és un dels més alts a nivell ...per l‟ús de les llengües majoritàries (com el castellà) davant les minoritàries» ...

42

Llengües de l'Àsia oriental : Japonès V, setembre 2010

Llengües de l'Àsia oriental : Japonès V, setembre 2010

... Internacional del Japó, a Yokohama (Japó), entre l’abril de 1987 i el març de 1988. Ha estat professora de japonès a l’Escola de Japonès de l’Associació Japonesa de Còrdova des de l’any 1985 fins al 1993. Ha donat ...

20

Show all 10000 documents...

Related subjects