• No se han encontrado resultados

malaltia de Crohn

Malaltia de Crohn GUIA PRÀCTICA

Malaltia de Crohn GUIA PRÀCTICA

... Malaltia de Crohn Consells i recomanacions SON I DESCANS Per als adults, l’habitual és sentir-se descansat dormint entre 7,5 i 8 hores al dia ...la malaltia, sobretot quan aquesta es troba activa ...

8

Estudi de l'efecte del tractament amb Adalimumab sobre la microbiota associada a la mucosa intestinal en pacients amb malaltia de Crohn

Estudi de l'efecte del tractament amb Adalimumab sobre la microbiota associada a la mucosa intestinal en pacients amb malaltia de Crohn

... Un altre punt a tenir en compte, i que en el nostre estudi no hem valorat, és quina relació podrien tenir els polimorfismes del NOD2 dels pacients estudiats i els canvis observats de la microbiota intestinal. Actualment ...

78

Malaltia de Crohn: estudi del polimorfisme rs2066844 en una mostra de població mallorquina

Malaltia de Crohn: estudi del polimorfisme rs2066844 en una mostra de població mallorquina

... El término Enfermedad Inflamatoria Intestinal (Intestinal Bowel Disease, IBD) engloba distintas patologías del tracto digestivo: Enfermedad de Crohn (EC), Colitis Ulcerosa (CU) y Colitis Indeterminada (CI). Estas ...

27

ROL DE LA ENTERORRESONANCIA EN LA ENFERMEDAD DE CROHN

ROL DE LA ENTERORRESONANCIA EN LA ENFERMEDAD DE CROHN

... La enfermedad de Crohn (EC) es una enfermedad infla- matoria crónica, transmural, que puede afectar cualquier parte del tubo digestivo desde la boca al ano (1,7). La etiopatogenia no se conoce con exactitud pero ...

10

Enfermedad de Crohn fistulosa perianal

Enfermedad de Crohn fistulosa perianal

... T he treatment of perineal fistulas in Crohn disease should be defi- ned according to the each patient. A combined medical and sur- gical approach is the optimal treatment. The management of pe- rianal fistula ...

5

Enfermedad De Crohn Dieta Adecuada

Enfermedad De Crohn Dieta Adecuada

... Otras causas de hemorragia digestiva baja son las hemorroides que producen sangrado rojo brillante al momento de la defecación, sin dolor; pólipos colónicos; enfermedad inflamatorio intestinal (colitis ulcerativa, ...

7

Fibrosis intestinal y Enfermedad de Crohn

Fibrosis intestinal y Enfermedad de Crohn

... de Crohn determina el desarrollo de estenosis intestinal en un subgrupo de pacien- ...de Crohn, el fenotipo este- nosante sigue siendo de difícil manejo, requi- riendo cirugía en la mayoría de los ...

7

Uso de azatioprina en enfermedad de Crohn  ¿En qué estamos?

Uso de azatioprina en enfermedad de Crohn ¿En qué estamos?

... Crohn´s disease (CD) is an intestinal pathology that may have a torpid and disabling course. One of the purposes of the pharmalogical therapy is to prevent progression of the disease and keep the patient in ...

7

Dieta Para Pacientes Con Enfermedad De Crohn

Dieta Para Pacientes Con Enfermedad De Crohn

... Otras causas de hemorragia digestiva baja son las hemorroides que producen sangrado rojo brillante al momento de la defecación, sin dolor; pólipos colónicos; enfermedad inflamatorio intestinal (colitis ulcerativa, ...

15

Estrés y Enfermedad de Crohn: diferencias entre enfermos de Crohn con brote, sin brote y personas sanas

Estrés y Enfermedad de Crohn: diferencias entre enfermos de Crohn con brote, sin brote y personas sanas

... De los re­ sultados obtenidos parece derivarse que los enfer­ mos de Crohn en fase de brote poseen mayores ni­ veles de estrés que las personas sanas, además se con[r] ...

10

Enfermedad de Crohn y cuidados de enfermería

Enfermedad de Crohn y cuidados de enfermería

... de Crohn (EC) (1), una de las patologías que engloba la EII, es una enfermedad de carácter crónico que puede afectar a cualquier zona del tracto digestivo, desde la boca hasta el ...

69

GUIA DE MANEIG DE LA MALALTIA CEREBROVASCULAR

GUIA DE MANEIG DE LA MALALTIA CEREBROVASCULAR

... Si l’estenosi és superior al 70%: indicació quirúrgica, sempre que no hi hagi factors de risc quirúrgic (hipertensió arterial, malaltia pulmonar obstructiva crònica, cardiopatia, inest[r] ...

43

Tractament antitnf en la malaltia de Behçet

Tractament antitnf en la malaltia de Behçet

... L’any 2013 un estudi retrospectiu va avaluar la seguretat i l’eficàcia a curt i mitjà termini de l’infliximab a 15 m. amb malaltia de Behçet amb afectació gastrointestinal refractaria (7). Dotze van respondre, ...

7

Persones amb malaltia mental

Persones amb malaltia mental

... amb malaltia mental estan vinculades als estere- otips que es generen sobre ...amb malaltia mental tenen unes característiques definides, pel fet de tenir aquestes malalties; per exemple, alguns d’aquests ...

60

Enfermedad de Crohn, una nueva esperanza.

Enfermedad de Crohn, una nueva esperanza.

... Se han consultado además asociaciones relacionadas con la enfermedad inflamatoria como GETECCU-a través de su página web- y ACCU-vía telefónica-. De la primera se obtuvo información y de la segunda, conocimiento sobre su ...

37

Colitis ulcerosa & enfermedad de Crohn

Colitis ulcerosa & enfermedad de Crohn

... Ángstrom y Lindquist (1991) estudiaron la prevalencia de patología psiquiatrita en adolescentes entre 9 y 18 años, encontrando que el 60% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tenían patología ...

35

Prevenció de la malaltia pneumocòccica en adults a Catalunya

Prevenció de la malaltia pneumocòccica en adults a Catalunya

... La Pn23 ha demostrat una efectivitat del 50 al 80% per prevenir la malaltia pneumocòccica invasora en els adults immunocompetents d’edat avançada i amb una àmplia varietat de malalties subjacents. De tota manera, ...

5

Colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn del colon

Colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn del colon

... de Crohn determina su engrosamiento y la presencia de masa ...de Crohn al momento del diagnós- tico, apareciendo otras en el curso de la enferme- ...de Crohn del colon es característica la ...

13

Tratamiento de la enfermedad de Crohn: revisión bibliográfica

Tratamiento de la enfermedad de Crohn: revisión bibliográfica

... La Enfermedad de Crohn, junto con la Colitis Ulcerosa, son los dos tipos principales de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Se trata de una enfermedad idiopática y de afección crónica, que puede recurrir varias ...

20

Document de consens sobre la malaltia celíaca a Catalunya

Document de consens sobre la malaltia celíaca a Catalunya

... El diagnòstic precoç de la MC és molt beneficiós, no solament perquè es pot millorar la salut dels pacients gràcies a la reversibilitat dels símptomes amb la DSG, sinó també per evitar les malalties i complicacions ...

42

Show all 270 documents...

Related subjects