• No se han encontrado resultados

medi ambient

Informe sectorial: medi ambient

Informe sectorial: medi ambient

... El medi ambient és l’entorn o la suma de tot allò que ens envolta i que afecta i condiciona especialment les circumstàncies de vida de les persones o de la societat en el seu ...

15

Gerència de Medi Ambient : modificació de l'estructura organitzativa [2008]

Gerència de Medi Ambient : modificació de l'estructura organitzativa [2008]

... de Medi Ambient adscrit a la Direcció de Ser- veis de Gestió de Recursos; el Departament d’Edu- cació Ambiental adscrit a la Direcció de Serveis d’Educació Ambiental i el Departament de Projectes d’Obres ...

7

EcoUniversitat  Sostenibilitat, medi ambient i ecologia  Número 2  Crisi i solucions ètiques

EcoUniversitat Sostenibilitat, medi ambient i ecologia Número 2 Crisi i solucions ètiques

... el medi ambient en produir-los i comercialitzar-los, i en cas que els productes no siguin ecològics i de comerç just, haurem de pensar que tenim l’opció de no comprar-los, i que fent-ho estem provocant un ...

53

Gerència de Medi Ambient : modificació de la denominació i descripció de les seves funcions [2007]

Gerència de Medi Ambient : modificació de la denominació i descripció de les seves funcions [2007]

... de Medi Ambient els òrgans amb les denominacions i funcions que es detallen a l’informe i als annexos i adscriure-li els llocs de treball que es troben directament adscrits a la Ge- rència del Sector de ...

5

Ordenança del medi ambient de Barcelona [2011] : modificació [2014-04-09]

Ordenança del medi ambient de Barcelona [2011] : modificació [2014-04-09]

... APROVAR definitivament la modificació dels mapes estratègics de soroll de l'Annex II.3 del Títol IV sobre contaminació acústica de l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona i dels Annexos II.1, II.4, II.5, ...

44

Enquesta d'hàbits i valors sobre medi ambient i sostenibilitat. 2008

Enquesta d'hàbits i valors sobre medi ambient i sostenibilitat. 2008

... Segons l’enquesta, als darrers cinc anys ha crescut el grau d’ informació dels aspectes ambientals que afirma rebre la població, aspecte que és coherent amb la valoració que fan de la informació ambiental que tenen. ...

13

Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient : informe ambiental 2013

Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient : informe ambiental 2013

... el medi ambient, el paisat- ge, les infraestructures i les tecnologies de la infor- mació i la comunicació, que configuren la intervenció sobre l’hàbitat ...

175

Ciutat, medi ambient i educació. Núm. 04 (2012)

Ciutat, medi ambient i educació. Núm. 04 (2012)

... del medi ambient, i també ho és l’extraordinària quantitat de polítiques, plans d’acció i actuacions que s’han dut a terme a les ciutats per a promoure un desenvolupament més sostenible de la nostra ...

81

El sector d'energia, mobilitat i medi ambient de Barcelona

El sector d'energia, mobilitat i medi ambient de Barcelona

... de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, ha permès unificar en un sol llenguatge, amb un únic procediment i de manera telemàtica, les declaracions de gestors i transportistes de residus perillosos dins ...

15

Ordenança del medi ambient de Barcelona [2011]

Ordenança del medi ambient de Barcelona [2011]

... el medi ambient del municipi la trobem en primer lloc a l'article 4, ...del medi ambient, a banda d’altres títols més específics i a l'article 66, 67 i 71 del Text Refós de la Llei Municipal i ...

193

Medi ambient: informe sectorial 2013

Medi ambient: informe sectorial 2013

... En el sector industrial s’ha incrementat la despesa que les empreses destinen a la protecció ambiental. En aquest sentit, Espanya manté la segona posició europea en el nombre d’empreses adherides al Sistema de Gestió ...

25

Dret del medi ambient, septembre 2014

Dret del medi ambient, septembre 2014

... del medi ambient en ...d'un medi a un ...el medi ambient en conjunt; descentralització; coordinació entre les administracions públiques competents; simplificació dels procediments; mo- ...

100

EcoUniversitat  Sostenibilitat, medi ambient i ecologia  Número 3: Filosofia i pensament ecologista

EcoUniversitat Sostenibilitat, medi ambient i ecologia Número 3: Filosofia i pensament ecologista

... de medi ambient. Medi ambient és, ras i curt, un calc del redundant mot castellà medio ambiente (o medioambiente, com prefereix la Real Aca- demia), exclusiu d’aquesta llengua i allunyat de ...

57

Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient : Informe ambiental 2009

Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient : Informe ambiental 2009

... del medi natural del Parc de Collserola, Barcelona compta amb dos plans supramunicipals: • Pla Territorial Parcial de l’Àmbit Metropolità de Barcelona (aprovació definitiva 2010 - vigència ...

161

Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient : informe ambiental 2013 : resum executiu

Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient : informe ambiental 2013 : resum executiu

... Millora de la governança de la ciutat. Per una banda, s’ha creat l’àrea de govern d’Hàbitat Urbà , un espai d’acció transversal que treballa per com- plir l’objectiu de transformar Barcelona en una ciutat intel·ligent i ...

54

Pla de Medi Ambient 2009-2011 : mesura de govern

Pla de Medi Ambient 2009-2011 : mesura de govern

... al Medi Ambient i el Desenvolupament, que va aplegar a caps d’estat, representants d’organitzacions governamentals i no governamentals, responsables municipals, científics, tècnics i empresaris de 179 ...

7

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 047 (2006)

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 047 (2006)

... de Medi Ambient i la presentació d’El Comptador, publicació anual de l’Agència d’Energia de Barcelona, a càrrec de Ramon Folch i Frederic Ximeno, de l’ERF Gestió i Comunicació Ambiental, autors de la ...

6

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 064 (2007)

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 064 (2007)

... BioCultura arriba a la seva 14ª edició del 4 al 7 de maig de 2007 al Palau Sant Jordi de Barcelona. Es preveu la participació de 650 expositors i més de 80.000 visitants. La fira, organitzada per l’Associació Vida Sana, ...

7

Ciutat Vella. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Juliol 2006

Ciutat Vella. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Juliol 2006

... del Medi Ambient de Ciu- tat Vella ha proposat tota mena d’activitats per refle- xionar i experimentar a l’en- torn de la ...del medi ambient, amb tota mena d’activitats lúdi- ques i ...

8

Indicadors 21 : indicadors locals de sostenibilitat a Barcelona. 2004

Indicadors 21 : indicadors locals de sostenibilitat a Barcelona. 2004

... A l’actualitat, les empreses no només tenen com a objectiu l’obtenció de beneficis a partir de la seva activitat econòmica sinó que també han de complir amb les normatives vigents de seguretat, qualitat i medi ...

43

Show all 984 documents...

Related subjects